Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Co americký „expert“ na Balkán Daniel Serwer radí Srbsku?

Otázka: Můžete mi uvést důvody, proč by měla nová srbská vláda uznat nezávislost Kosova?

Serwer: Bělehrad mnohokrát sdělil, že neuzná „jednostranné vyhlášení nezávislosti“ Kosova. Nikdo ale neuzná nezávislost, která je vyhlášena těmi, jež ji chtějí. V tomto případě vyhlášenou nikoli jednostranně, ale spíše v úzké koordinaci jak s Evropou, tak Spojenými státy. Británie nikdy neuznala americkou nezávislost, která byla dramatickým a významným politickým činem, spíše než právním aktem.

  • co-americky-expert-na-balkan-daniel-serwer-radi-srbsku

Bělehrad již uznal v loni dosažené dohodě s Prištinou legitimitu kosovského ústavního a právního řádu na celém území Kosova. Vzhledem k tomu by uznání územní integrity Kosova a legitimní autority nebylo tak velkým skokem.

Kosovo si nyní začíná budovat své ozbrojené síly. Budou formovány s ohledem na Srbsko jakožto hlavní možnou hrozbu, protože Bělehrad neuznává Kosovo jako svrchovaný stát a nadále – bez ohledu na dohodu mezi Bělehradem a Prištinou – si činí nároky na svrchovanost nad celým územím Kosova. Pokud by Bělehrad uznal Kosovo, Priština by mohla omezit své budoucí vojenské závazky a přeorientovat je směrem k účasti v mezinárodních mírových misích. To by Srbsku umožnilo jednat obdobně. Kosovo se časem stane členem NATO. Uznání by Srbsku umožnilo stát se rovněž členem, pokud se pro tento krok rozhodne.

Pokud Srbsko nechce v dohledné době uznat Kosovo, snadnou cestou, jak prozatím dál, by bylo, kdyby Srbsko umožnilo Kosovu vstup do OSN. To by sice nebylo zcela uspokojivé, protože by to nutně nevedlo k navázání diplomatických vztahů, ale zajisté by šlo o krok správným směrem. Kosovaři často poukazují na „precedent se dvěma Německy“ [tj. uznání NDR ze strany SRN de facto, ale nikoli de iure v rámci tzv. Základní dohody mezi SRN a NDR z roku 1972, pozn. překl.]. Skutečně si nemyslím, že se [tento precedent] hodí, protože prištinská strana nemá jakýkoliv zájem na znovusjednocení, nicméně z pohledu Bělehradu by „precedent se dvěma Německy“ mohl být vnímán jako atraktivní.

Otázka: Jak uznání pomůže tomuto regionu při vstupu do EU?

Serwer: Značným prospěchem Bělehradu z uznání Kosova, následovaným navázáním diplomatických vztahů s Kosovem a vymezením hranic, by bylo uzavření jedné z posledních záležitostí války a míru na Balkáně, a tudíž i odstranění hlavní překážky srbského členství v EU. Neznám případ, kdy by dva sousední státy, které se vzájemně neuznávají, nemají diplomatické vztahy a vymezené hranice, měly dobré sousedské vztahy, což je podmínkou členství v EU.

23 členských států EU, které uznaly Kosovo, nepřijmou Srbsko za člena, pokud Bělehrad neuzná Kosovo a nenaváže s ním diplomatické vztahy. Stačí pouze jediná členská země EU, která zaujme tento postoj, a tato politika bude vnucena všem ostatním. Hovořil jsem s diplomaty z

půltuctu těchto zemí, kteří mne ujistili, že jejich politika je právě taková. Dokonce, i kdyby tyto vlády byly uvedeny v pokušení [jednat jinak], jejich parlamenty nebudou ratifikovat členství Srbska v EU bez uznání Kosova.

Otázka: Jak by to prospělo ekonomickému rozvoji v tomto regionu?

Serwer: Kosovo, dokonce i za současné nepříznivé hospodářské situace v Evropě, je přesto relativně dynamickou ekonomikou, což je částečně dáno jeho mladou a stále rostoucí populací. Srbsko rychle stárne a počet jeho obyvatelstva je snižuje. Srbsko by mohlo nesmírně získat z nárůstu obchodních styků s Kosovem a přes Kosovo, které se ke škodě Srbska v poslední době spoléhalo na Makedonii a Albánii. Dokončení dálnice Durrës [Drač] - Priština - Niš by nesmírně prospělo jak Kosovu, tak Srbsku. Ale k tomu pravděpodobně nedojde bez uznání Kosova a navázaní diplomatickým vztahů.

Srbsko není pouze geografickým středem Balkánu, hraje rovněž ústřední roli při utváření svého vlastního osudu. Srbsko nemůže stát v cestě rozvoje Kosova, aniž by tím ohrozilo své evropské vyhlídky. Nechat tyto otázky po další čtyři roky bez vyřešení bude znamenat menší růst, méně pracovních míst, méně investic a menší penze v Srbsku. Uznání Kosova a navázaní diplomatických vztahů jsou hořkou pilulkou pro srbské politiky, ale doprovázeny ochranou Srbů a srbských sídel na Kosovu, jde o potřebnou věc k zahojení ran v tomto regionu. Čím dříve, tím lépe.

Zdroj: www.peacefare.net, překlad: Karel Hyka

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře