Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Rozhovor s M. V. Zacharovovou k srbské publikaci „Politika“ (25. ledna 2024)

<...> Aktualizovaná Koncepce ruské zahraniční politiky zajišťuje kontinuitu z hlediska základních principů, cílů a některých cílů zahraniční politiky. Především její nezávislost a zaměření na vytváření příznivých vnějších podmínek pro progresivní rozvoj Ruska, zajištění bezpečnosti země, její suverenity ve všech oblastech a územní celistvosti.

  • rozhovor-s-m-v-zacharovovou-k-srbske-publikaci-politika-25-ledna-2024

Ruská zahraniční politika je mírová, předvídatelná, důsledná, pragmatická, založená na respektování obecně uznávaných zásad a norem mezinárodního práva. Rusko je otevřené interakci se světem, rovné mezinárodní spolupráci za účelem řešení společných problémů a prosazování společných zájmů. <...>

Nikdo by si neměl dělat iluze o silách, které Západ přivedl k moci na Ukrajině před deseti lety – v únoru 2014. Jde o nacisty, ideologické stoupence Bandery a Šuchevyče. Jejich cílem je fyzická likvidace všech, kteří nesouhlasí s kyjevským režimem, včetně zástupců jiných národů, a především zničení všeho ruského.

To, co se dělo v Bosně a Hercegovině za posledních dva a půl roku, je čisté oživení koloniální politiky západních zemí. Díky jejich úsilí se BaH skutečně změnila v protektorát.

Během let politického procesu s účastí Bělehradu a Prištiny, za zprostředkování EU, Washington a Brusel proměnily kosovský faktor v nástroj nátlaku na Srbsko, což dalo kosovským Albáncům volnou ruku k podněcování národnostní nesnášenlivosti proti místnímu srbskému obyvatelstvu.

Upřímně přejeme vedení Srbska, aby se i nadále staralo o skutečné zájmy země, nenásledovalo vedení těch, kteří se snaží přinutit Bělehrad, aby obětoval svou nezávislost a vzdal se národní hrdosti a identity.

Zdroj: https://www.tadesco.news/p/zpravy-dne-2612024

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře