Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Postavení ženy v Islámu

Hodnocení uživatelů:  / 17
NejhoršíNejlepší 

Emil Kalabus

Na otázku jak žijí ženy v islámském světě, nelze jednoznačně odpovědět. Stejně jako neexistuje „univerzální žena z východní Evropy“, neexistuje ani „univerzální muslimka“. Stejně jako u nás žijí i v islámských zemích jak ženy, které se mají dobře a cítí se šťastné, tak ženy, které žijí v bídě a jen těžko se domáhají svých práv. Přesto je tu něco, co mají všechny muslimky společné: kulturu, náboženství a tradice. Na ty v posledních desetiletích velmi ostře útočí vliv moderního života a dostává se s nimi do rozporu. A právě tento rozpor mezi tradicí a modernou je tím, co je pro život dnešních muslimek charakteristické.

Postavení ženy v islámu je složitým výsledkem interpretace náboženských textů a celkových kulturních podmínek v islámských zemích či komunitách. Liší se jak jednotlivé interpretace náboženských textů učenci a školami, tak výsledná podoba práva v jednotlivých zemích.

  • postaveni-zeny-v-islamu

Postavení žen je z pohledu značné části muslimských národních společností chápáno jako druhořadé a mnohá práva jsou ženám upírána nejen fundamentalistickými nábožensko-politickými skupinami, jako je např. Tálibán. Dle tohoto pohledu je žena podřízena muži (není mu rovnoprávná jako v jiných společenských systémech). Ženy jsou často obětmi vražd ze cti a jejich zabití je s odvoláním na islámské právo mnohde bráno za méně závažný trestný čin než zabití muže (vrazi ze cti jsou postiženi pouze vězením, zatímco běžní vrazi smrtí), následkem čehož je s ženami někdy nakládáno způsobem připomínajícím nakládání se soukromým majetkem. V některých případech je žena chápána jen jako způsob jak rozmnožovat početnost věřících. Ve věci sňatku panují takové poměry, že si muslim může vzít nemuslimku, ale muslimka si nesmí vzít nemuslima. V přísně muslimských zemích jako je Saudská Arábie jsou ženy veřejně diskriminovány, měly např. omezena volební práva a možnost účastnit se jakkoliv politiky a také nesmějí řídit automobily.

Od roku 2015 se v Saúdské Arábii konaly první volby, kterých se mohly účastnit ženy. Ty mohou jak volit, tak i kandidovat v místních volbách. Odborníci však nepředpokládají, že by měly šanci na zvolení, a to nejen kvůli systému, jenž brání ženám přímo oslovovat mužské voliče, kterých je stále naprostá většina. Ženy však z důvodu přísné segregace pohlaví nemohou před svoje voliče samy předstoupit, a představit jim tak svoje volební programy. Místo toho musejí buď vystupovat skryté za zástěnou či jejich mužské voliče musí oslovit mužský člen jejich rodiny. Pro vyrovnanější podmínky však všichni, jež chtějí usilovat o výhru ve volbách, musejí mít zahalenou tvář, jak ženy, tak i muži. A k tomu nemají povoleno vystupovat v televizi či vést kampaň pomocí plakátů se svými fotografiemi.

Západní odborníci ženám nevěstí žádné velké úspěchy, existuje však možnost, že budou na místa v radách dosazeny samotným králem. Pouze dvě třetiny, tedy 2 100 míst v radách, se totiž obsazuje skrze volby, zbylých 1 050 jmenuje saúdský král.

Mnoho muslimských zemí uznává právo šáría.

V rámci tzv. práva šaría je dokonce možné ženu ukamenovat za to, že byla znásilněna, jelikož je to považováno za cizoložství. Objevují se i případy, kdy otec zabije vlastní dceru jen proto, že měla nemanželský poměr. Vraždou prý zachrání čest rodiny. Stejné praktiky se dějí i v případě, kdy se dcera odmítá podvolit otcovu rozhodnutí ohledně sňatku. V lednu 2015 došlo k upálení zaživa mladé německé dívky ve vysokém stupni těhotenství. K vraždě se doznali dva Turci, z nichž jeden byl údajným přítelem dívky, se kterou čekal potomka. Prý to zraňovalo jeho čest a dívku zavraždili i přesto, že byla ochotna přistoupit na konverzi k islámu. V témže měsíci roku 2015 novopečený imám berlínské mešity Al-Nur jménem Abdel Moez al-Eila požaduje podřízenost žen vůli jejich manželům a to bez výhrad. Jeho vystoupením se zabývá prokuratura. 

Ale není to stejné ve všech muslimských zemích. Například za vlády Kaddáfího měly ženy rovnoprávné postavení s muži. Po přečtení Kaddáfího knihy s názvem“ Zelená kniha“ mi bylo jasné, že Kaddáfí byl velmi pokrokový v otázce vzdělávání žen, a ženám zaručoval, důležité místo ve společnosti. /pokrokový v rámci tamních zvyků./

Dnes, vážené postavení ženy v Libyi nemají. Islámské právo šaría, propagované současnou libyjskou vládou, jim toto právo rovnosti s muži upírá a vrátilo postavení žen do středověku. 

Mnoho lidí již slyšelo termín „šaría„, ale je stále spousta těch, kteří nevědí, co to ve skutečnosti je. Primárně se jedná o jakýsi systém islámského náboženského práva pocházející ze 7. století, sekundárně však o právní odvětví, vzniklé pro potřeby chalífátu upravující vztah jednotlivce ve společnosti. Stejně tak, jako je u nás trestní zákon. Co tedy šaría hovoří o ženách?

Šaría povoluje trest smrti ukamenováním, stětím hlavy, amputaci končetin, bičování i za trestné činy hříchu, jakým je např. cizoložství.

Neexistuje žádný věkový limit pro manželství s dívkou. Manželská smlouva se může uzavřít kdykoliv od narození dívky a naplnit se může již od 8 let věku dívky. Od 9. roku věku dívky již může být manželem vyžadován po této manželce sex.

Pokud se manželka stává vzpurnou a odmítavou, ruší se tím povinnost manžela starat se o ni. Dále mu to dává právo ji bít a případně násilím ji držet ve společném domově.
Rozvod je pouze a jenom na rozhodnutí manžela. Jeho provedení je velmi snadné, stačí pouze, aby muž prohlásil: „Rozvádím se s tebou“. Rozvod nabývá okamžité účinnosti i v případě, že to manžel ve skutečnosti tak nemyslel.

Neexistuje žádné společné jmění manželů, ani společný majetek. Stejně tak nepřechází majetek manžela automaticky na manželku po jeho smrti.

Žena může za určitých podmínek zdědit pouze polovinu toho, co by dědila jako dědic, kdyby byla mužem.

Muž má právo mít až 4 manželky a žádná z nich nemá právo se s ním rozvést i když je polygamní.

Věno je dáno rodině dívky výměnou v podstatě za její ženský pohlavní orgán.

Muž smí mít sex s otroky a ženami zajatými v boji. V případě, že je zajatkyně v tu dobu již vdaná, její manželství je tím zrušeno.

Svědectví ženy před soudem má poloviční váhu, než svědectví muže.

Žena ztrácí možnost opatrovnictví, pokud se znovu vdá.

Aby žena dokázala znásilnění, musí k tomu mít 4 mužské svědky.

Po muži, který znásilní ženu může být požadováno, aby zaplatil dívce peníze na věno, aniž by se pak brala jako oběť znásilnění.

Muslimská žena musí mít zakrytý každý centimetr svého těla, který je považován za „Awrah“,
sexuální orgány. Ne všechny šaría školy umožňují ženám odhalit svou tvář.

Muslimskému muži je odpuštěno, pokud zabije svou ženu ve chvíli, kdy ji přistihl při cizoložství. Oproti tomu opak pro ženy neplatí, protože muž „by mohl být ženatý se ženou, se kterou je přistižen“.

V Německu vyšla a následně byla zakázána a policejně zlikvidována kniha s názvem "Žena pod záštitou islámu (německy Frauen im Schutz des Islam)", která mužům radí jak ženu bít, aniž by utrpěla zlomeniny a modřiny a mj. se v ní prý uvádí, že je žena "bitím poctěna".

Postavení žen v islámu vyvolává řadu diskusí. Islámská rodina má stále patriarchální ráz. Jiná práva dává mužům a jiná práva dává ženám.

Co o tom říká bývalá členka muslimské komunity v ČR Béatrice Radosa?

Béatrice říká, že mnohé texty jasně říkají, že muž je ten, který rozhoduje, který vede, a žena musí poslouchat. Dokonce muž má i prostředky, jak si poslušnost ženy vynutit. Nejdříve slovně, potom vykázání ze společného lože, a nakonec ji může i bít. Vlastně text jasně říká, že muž je vždy šéf a žena vždy podřízený. Nepřipouští, že by to mohlo být i naopak.

Podle bývalé muslimky Beátrice:
1. Muž může mít 4 manželky, žena může mít pouze jednoho manžela.
2. Žena má být poslušná muži a respektovat, že muž je hlavou rodiny, muž poslušný ženě být nemusí. Navrch, muž si může vynutit poslušnost i bitím. Opět dokreslím úryvkem “Žena má právo, že proti ni nebude použito fyzické násilí, kromě případu, kdy spáchá Nushooz. (Což je, když odmítá svému manželovi jeho práva, nebo neplni své náboženské povinnosti atd.) A i v tomto případě, toto násilí nesmí zanechat na ni žádné známky, nesmí byt na tváři“.
3. Žena nesmí opustit dům bez svolení muže, ani nesmí vpustit návštěvu do domu bez svolení muže. Na muže se nic takového nevztahuje.
4. Muž má právo být obsluhován ženou
5. Právo na uspokojování sexuálních tužeb manžela, díky čemuž v právu sharía neexistuje nic jako znásilnění v rámci manželství a žena nesmí odmítnout sex manželovi.

Tak toto je velmi stručný výtah o postavení žen v islámu, slovy samotných muslimů. Názor si o tom utvořte sami.


Zdroj: http://radosa.blog.idnes.cz/c/436787/Postaveni-zen-v-Islamu.html

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/V-Saudske-Arabii-mohou-popre-volit-ale-i-kandidovat-zeny-Ma-to-ale-jeden-obrovsky-hacek-412456

 

Podpořte CFP QR Kód ŽLUTÁ oranžová

 

Facebook komentáře