Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Nevydařené atentáty! Charles de Gaulle. Atentát v Paříži.

Emil Kalabus

Šestá část nás zavede na předměstí Petit-Clamart. Zde bylo vypáleno 150 ran ze samopalu na Charlese de Gaulla.
Historická pojednání jsou čerpána z časopisu 21.století.cz a určitě stojí za podrobnější studium nebo přečtení. Co nám říká historie?


6. Charles de Gaulle 31 neúspěšných pokusů
Kde: Paříž
Kdy: 22. srpna 1962
Místo: předměstí Petit-Clamart
Akce: 150 střel ze samopalu
Důsledky: Prezident nezraněn
Atentátníci: OSA – Organizace tajné armády
V 8 hodin večer 22. srpna 1962 se u křižovatky v pařížském předměstí Petit-Clamart objevuje eskorta vládních vozů. V prvním sedí na zadním sedadle francouzský prezident Charles de Gaulle s chotí, vedle řidiče jejich zeť, plukovník de Boissieu. Ve stejném okamžiku zahajuje palbu ze samopalů skupina skrytých útočníků. Jedna střela proráží zadní sklo, druhá karosérii vozu. Na prezidentovu hlavu se sypou úlomky skla a plechu. Ze 150 vypálených střel jich 6 zasahuje prezidentův vůz. Řidič dává plný plyn a dva citroeny velkou rychlostí ujíždějí. Střelci se zpočátku snaží je dohnat, ale pak se rozjíždějí na různé strany. Na letišti Villacoublay vystoupí de Gaulle z vozu, setřese ze saka střepiny skla a suše poznamená: “Ti pánové neumějí ani střílet.” Pak se nakloní ke svému zeti: “Těm darebákům neodpustím, že stříleli na ženu.”

  • nevydarene-atentaty-charles-de-gaulle-atentat-v-parizi

Kdo jsou “ti darebáci”?
Když je generál Charles de Gaulle zvolen 21. prosince 1958 francouzským prezidentem s rozsáhlou pravomocí vůči Národnímu shromáždění a vládě, daří se mu přesvědčit většinu francouzské veřejnosti ke kladnému postoji vůči alžírskému právu na sebeurčení, což se nakonec podaří cestou referenda z 8. ledna 1961. Avšak mnozí vysocí důstojníci a francouzští osadníci v Alžírsku se cítí zrazeni. Jeden z nich, generál Raoul Galan, se staví do čela útoků OAS jak proti muslimům v Alžírsku, tak proti gaullistické vládě. Na prezidenta je spácháno několik desítek atentátů. Zdá se, že je už otrlý. Vždyť k prvnímu z nich dochází již v roce 1940, když s de Gaullovým souhlasem Britové potápějí francouzské válečné lodi, aby nepadli do rukou Němců a hořkost, jakou francouzští námořní důstojníci pociťují vůči Britům, přenášejí na de Gaulla. Když stojí na můstku křižníku Georges Leygues, jeden z nich pozvedne pušku a zamíří na generálův zátylek. Jen to, že kolem náhodou prochází jiný důstojník, vede k tomu, že tento první pokus selhává.

 

Plukovník Bastien-Thiry
Trasy prezidentových cesty po Paříži a na letiště jsou vždy na poslední chvíli změněny. Ale v prezidentské kanceláři v Elysejském paláci sedí informátor, jenž okamžitě podává zprávy o těchto změnách veliteli atentátníků. Je to plukovník Bastien-Thiry, jenž řídí skupinu patnácti teroristů pestrého složení-od bývalých agentů francouzské výzvědné služby, přes parašutisty z cizinecké legie až po jednoho alžírského velkostatkáře a tři maďarské exulanty. Smutnou roli věrolomného zrádce sehrává právě plukovník Bastien-Thiry, jinak důstojník letectva, odborník na vývoj řízených střel. Vždyť jen pouhých čtrnáct dnů před atentátem přijímá právě z rukou prezidenta de Gaulla Řád čestné legie.

 

Taktika pro 22. srpen 1962
Plukovník má onoho dne rozestavěné samopalníky na předměstí Paříže a čeká na upřesnění trasy, po které prezident pojede na letiště. Sám stojí na autobusové zastávce, zatímco jádro jeho skupiny čeká opodál v ulici v autech plných zbraní. Jedno z aut má zatarasit prezidentovi cestu, jakmile dá Bastien-Thiry signál, že se de Gaulle blíží. Deset minut po osmé plukovník spatří dva policejní motocykly tvořící předvoj prezidentovy kolony. Jeho muži je však nespatří včas a tak již nemohou zatarasit cestu. Místo toho zahájí na projíždějící vůz palbu.

 

Zločin a trest
Netrvá to dlouho a pachatelé jsou dopadeni. Před vojenský tribunál je postaveno devět spiklenců. Lze říci, že symbolicky dochází na prezidentova slova o tom, že darebákům neodpustí střelbu na ženu. Ačkoli se všichni do jednoho zapřísahají, že jejich úmyslem je únos a nikoli vražda hlavy státu, soud na tyto výmluvy nereaguje. Plukovník Bastien-Thiry a další dva jsou odsouzeni k trestu smrti. Prezident sice dva z nich omilostní a trest jim změní na doživotní vězení, ale plukovník Bastien-Thiry je 11. března 1963 zastřelen popravčí četou.

 

Organizace tajné armády
Organisation de l´armée secréte (OAS) – teroristická spiklenecká organizace je založená na jaře 1961 v Alžíru reakčními francouzskými důstojníky, usilujícími o zachování francouzských zámořských departmentů v Alžírsku. Její činnost míří jak proti politice prezidenta de Gaulla, tak i proti hnutí za nezávislost Alžírska. Po vyhlášení alžírské samostatnosti v roce 1962 přenáší OAS svoje teroristické aktivity přímo do Francie. Spiklencům se však nakonec nepodaří získat dostatečnou podporu armády a naopak její likvidací se objektivně upevňuje samotná základna prezidentské moci Charlese de Gaulla. Vůdci odporu jsou odsouzeni k dlouholetým trestů, ale roku 1968 jsou amnestováni.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře