Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Velký daňový podvod na občany, aneb o tom, jak to Kalousek s námi myslí dobře

  • kalousek2_1
Že je ministr Kalousek finanční kaskadér, víme dávno ze zkušeností, zvláště z r. 2008, když nás ujišťoval, že se nás světová krize nedotkne. A skutečně se nás nedotkla, my jsme se s ní přímo čelně srazili a z této srážky se dodnes nemůžeme vzpamatovat. Srážka s blbcem je prý nejhorší a krize (a nejen ona)  je blbec, nebo ne? Není divu, když místo „odklonění“ dalších srážek jsou nám odkloňovány další miliony či miliardy.

A to nikoliv jen v důsledku světové ekonomické krize, ale především v důsledku ekonomiku vědomě dehonestující koaliční vláda.

Kalouskovo, potažmo vládní koaliční uskupení úsilí o záchranu české ekonomiky, snížení státního dluhu a schodku státního rozpočtu, nepovoluje. On a jeho především topácká družina (Drábek, Heger, Gazdík, kníže a s nimi ODS a VV), nám stále předkládají své nové a upravené plány a záměry, jak naplnit a dodržet koaliční smlouvu a stejně tak dostát slovu,  nepřekročit plánovaný schodek státního rozpočtu v letech 2013 a 2014. Tomu nasvědčují i (prý neodkladné) úspory cca 42 mld. Kč v r. 2013 a cca 85 mld.Kč v r. 2014.

Ministr Kalousek, v rámci naplnění svých představ, ale především státní kasy (jistě nikoliv jen „státní“ kasy), s rozpočtovou kalkulací začal již před několika měsíci a výsledkem bylo, že vláda, byť za jistých ústupků, schválila úpravu výše sazby DPH. To se už stalo minulostí, protože na r. 2013, kdy měla být původní vyšší sazba DPH 20%, bez jakýchkoliv výjimek, má být povýšena na 21%. Stejně tak předpokládané zvýšení DPH v nižší sazbě 14,0 % vzalo za své, neboť i to bude povýšeno na 15%. Jak dopadnou sazby DPH v r. 2014 zůstává hádankou, ale půjde-li to tak dál, nemusíme být příliš překvapeni, když se zase o nějaké to procento zvedne. Čím více se všechno zvyšuje a potažmo zdražuje, peněz nepřibývá, dluh se nezmenšuje!

Ať už tak či onak, nemohu se zbavit dojmu, že stejně jako dříve i tentokrát jde o rafinovanou „habaďuru“ na občany!I Že by mohlo jít o rafinovaný podvod na občany dojde jen málokomu. Ani mne by to zpočátku nenapadlo, ale důkazů je o tom víc než dost. Vždyť stačí se podívat na ceny zboží a zjistíte, o kolik vyskočili vzhůru ve srovnání s loňským rokem. O co tedy jde?  Čistě hypoteticky  se domnívám, že skutečnosti mohou být následující:

Vycházejme z daně 10 % při základu ceny jisté komodity 100 Kč v r. 2011:

Daň v r. 2011 byla 10 % z hodnoty zboží 100 Kč10 Kč, tj. 100 Kč + 10 Kč = 110 Kč

Daň v r. 2012 je DPH 14,0 % a již zde se nabízí pochybnost, zda  byla vypočítána z výše základu v r. 2011, tedy opět ze základu 100 Kč + 14%, což by činilo celkem 114 Kč, nebo již ze základu 114 Kč + DPH 14%,což by bylo 114 Kč +15,40 Kč (zaokrouhleno dolů 15 Kč) = 115 Kč, tedy 114 Kč + 15 Kč, což se už  rovná konečným 129 Kč, nikoliv 114 Kč, jak by se dalo očekávat!

Od r. 2013 by pak měla být sazba DPH zvýšena na 17,5 %, za což bych dnes nedal ruku do ohně, ale i kdyby tomu tak bylo, je zase dost pravděpodobné, že bude opět vypočítávána z již předem zvýšené sazby, tedy s ceny zboží v hodnotě se sazbou 14,0% tj. ze základu 129 Kč, což by ve skutečnosti vypadalo následovně:

-  Základ ceny z původních 100 Kč + 10 %, tj. 110 Kč v r. 2011 se vyšplhal, díky sazbě DPH 14 % v r. 2012 na 129 Kč (110 + 14 % = 15,40 Kč, zaokrouhleno 15 Kč, tedy 114 + 15 = 129),

-  K této částce 129 Kč pak bude v r. 2013 uplatněna sazba DPH 17,5 %, což bude 17,5 % ze 129 Kč = 22,575 zaokrouhleno nahoru 23 Kč, což v konečném efektu  znamená 129 Kč + 23 Kč = 152 Kč !!!!

Pokud jsem se nezbláznil já nebo kalkulačka, pak cena zboží v r. 2013 bude vyšší o 52 %, slovy  p a d e s á t d v a   p r o c e n t!

Poznamenávám, že jde čistě o hypotetický kalkul, nikoliv o doloženou či prokázanou realitu . Pan Kalousek mi odmítl dát přesnější podklady, takže je to jen domněnka. Ale copak tomu skutečnost nenasvědčuje? Copak neznáme pana Kalouska?Ptám se

jaký je Kalousek? Jaká je vláda? Může se jim věřit, že to dělají pro blaho našich občanů? Jak dlouho se ještě necháme vládou vodit za nos?Kdy už řekneme: dost bylo již vašeho vládnutí?

PS: k datu 29.3.2912, podle náznaků sdělených vládou, existuje reálná možnost zvýšení daně až na 21% v r. 2013! Za shora uvedených podmínek – to bude bomba! Nebo také šok, infarkt, mrtvička? Těžko říci!

zdroj: http://jiribata.blog.idnes.cz/c/253692/Velky-danovy-podvod-na-obcany-aneb.html

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře