Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Rozvojové trhy ztratily lesk

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Rozvojové trhy (emerging markets – „EM") jsou drceny masivními dluhy. Zpomalující tempo růstu a vysoká míra zadlužení jsou pouhé důsledky všech problémů, které se poslední dobou derou na povrch. Mezi hlavní problémy EM patří především problémy ve finančním systému, schodky běžné a obchodní bilance a strukturální deficity.

  • rozvojove-trhy-ztratily-lesk

Zadlužení v EM od roku 2008 významně vzrostlo, a to v průměru o 10% - 30%, záleží na dané zemi. Růst úvěrů byl znatelný především v Asii. Míra zadlužení k HDP v rozmezí 150% - 200% se stala poměrně běžnou. Vzrostla totiž potřeba úvěrů.. Na trhu také došlo k nárůstu dluhopisů emitovaných dlužníky z rozvojových trhů, a to jak v domácích, tak cizích měnách.

Půjčky se v jednotlivých sektorech různí, vše závisí na dané zemi. Spotřebitelské úvěry však vzrostly v mnoha asijských zemích a také v Brazílii. Spotřebitelský dluh v Malajsii a Thajsku vzrostl na 80 % HDP, což je výrazný posun od roku 2007. Lze říci, že hospodářský růst v rozvojových zemích je tak silně ovlivněn spotřebou a spotřebitelskými úvěry. Půjčky nízkopříjmové části obyvatelstva se tak v budoucnu mohou stát velkým problémem. Splátky z těchto úvěrů v Thajsku tvoří celou jednu třetinu národního důchodu. Což je zhruba dvojnásobek než ve Spojených státech v roce 2008 před vypuknutím finanční krize.

Také mnoho firem v Indii, Číně, Brazílii a Jižní Koreji je vysoce zadlužených. 10 největších indických průmyslových konglomerátů navýšilo svůj hrubý dluh o 15 %. Pokud se přidají problémy s nedostatečným cash flow, dlužníci se stanou prakticky okamžitě neschopni splácet vysoké splátky úvěrů zejména v zemích se slabým ekonomickým prostředím. Do hry se samozřejmě dostávají zahraniční investoři a věřitelé. Jinými slovy, vládní dluhy nejsou až tak vysoké, kromě Číny a Indie (více o investicích v Indii zde: http://stox.cz/zpravodajstvi/clanky/investicni-destinace-indie ). Participace státu v bankovnictví a průmyslu je ovšem na tak vysoké úrovni, že je skutečný vládní dluh mnohem vyšší! Banky a investoři EM se tak mohou stát velice rizikovými. Půjčky byly jednoduše používány na krytí spotřeby a na infrastrukturní projekty s nejistou dobou návratnosti investice. Udržitelná úroveň veřejného dluhu je pro EM totiž nižší, díky nižšímu příjmu na hlavu a nižšímu bohatství.

Přebytek běžného účtu klesl od roku 2006 na 1% z předešlých 5%. Tento propad odráží pomalejší růst, nižší cenu komodit, vyšší náklady na dovoz jídla a energie a domácí spotřebu poháněnou nárůstem spotřebitelských úvěrů. Indie, Brazílie, Jižní Afrika a Turecko mají velké schodky běžného účtu, které musí být financovány ze zámoří. Indie má schodek běžného účtu ve výši přibližně 6% -7% a deficit rozpočtu (federální a státní vlády) se blíží 10%. Země rozvojových trhů jsou příliš závislé na vývozu komodit, jejichž cena za poslední rok poklesla. Zajímavosti z komoditních trhů zde: http://stox.cz/zpravodajstvi/clanky/komodity

Strukturální nedostatky

Mnoho investorů se obává prudkého zpomalení růstu rozvojových trhů, kdy HDP na osobu dosáhne hodnoty zhruba 15.000 USD. EM stále zůstávají závislé na rozvinutých ekonomikách díky zahraničnímu obchodu a potřebě zahraničního kapitálu. Slabý růst EM a klesající kredibilita dluhopisů může celou situaci těchto zemí ještě více zhoršit. Země EM se stávají ke všemu méně konkurenceschopné díky vyšším nákladům, zejména mzdovým.

Politická nestabilita zhoršuje ekonomické problémy, například v Brazílii, Turecku, Jižní Africe a Indii. Nadměrná koncentrace politické moci v silně dotovaných státních korporacích a politická nepružnost stále zhoršují problémy dluhu a odliv kapitálu. To podporuje příjmovou nerovnost, korupci, nepřátelské a složité podnikatelské prostředí.

Inspirací s nadsázkou může být následující portfolio "konce světa": http://stox.cz/zpravodajstvi/clanky/jak-sestavit-portfolio-konce-sveta

Facebook komentáře