Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Má NWR vůbec smysl?

Společnost NWR je jednou z nejdiskutovanějších společností na pražské burze. Když v roce 2008 vstupovala na burzu, byla stanovena upisovací cena na 425,80 CZK. Poté v roce 2011 akcie zahájily obchodování na 284, 90 CZK. A dnes? Kurz se pohybuje kolem 20 CZK a vyhlídky nejsou příliš optimistické. Jak vypadal vývoj této společnosti a jaká jí čeká budoucnost?

  • ma-nwr-vubec-smysl

Historie

Historie NWR sahá až do roku 1782, kdy začala pravidelná těžba v severovýchodní části dnešní ČR. Na území působila řada společností, které v roce 1946 znárodnila československá vláda. V raných 90. letech se státní podniky v rámci privatizace transformovaly do dvou akciových společností OKD a ČMD. Během kupónové privatizace bylo mezi drobnými investory a investičními fondy rozděleno celkem 40% akcií OKD a 45% akcií ČMD.

V roce 1999 vznikla společnost NWR Karbonia v Horním Slezsku, která postupně získala od minoritních akcionářů kontrolní balíky akcií v ČMD a OKD. V roce 1998 se OKD stala většinovým vlastníkem společnosti Metalimex obchodující s komoditami.

Společnost Karbon Invest zakoupila v roce 2004 od Fondu Národního majetku ČR 46% OKD. Později získala společnost RPG Group. Rok poté vykupují většinoví akcionáři podíly minoritních akcionářů, čímž konsolidují své akciové podíly v OKD, ČMD a Metalimexu. Zároveň vzniká společnost New World Resources B.B, která se stala holdingovou společností pro důlní provozovny, koksovny a některé další činnosti skupiny NWR. Roku 2008 společnost New World Resources B.V. změnila svou právní formu ze společnosti s ručením omezením na akciovou společnost jenž uvedla své akcie na burzy v Londýně, Varšavě a v Praze.

Ve Velké Británii vznikla později společnost New World Rerouces Plc, jenž převzala mateřskou společnost New World Resources N.V. V květnu se akcie nové společnosti začaly obchodovat na burzách v Londýně, Varšavě a Praze.

Současnost

V současné době NWR nejvíce trápí klesající cena uhlí, které jí neumožní vrátit se k zisku. Cena koksovatelného a energetického uhlí za poslední rok propadla zhruba o 40% a je na svém historickém minimu. Zároveň společnost trápí vysoké náklady spojené s těžbou koksovatelného uhlí, které v letech 2009-2012 vzrostli o 18,52%. Kromě klesající ceny působí negativně na NWR klesající poptávka, která je spojena s poklesem průmyslové produkce ve světě a to především v ocelářském průmyslu. V letech 2009 -2012 došlo k 3,96% poklesu prodeje uhlí a k 14,29% poklesu prodejnosti koksu.

V prvním čtvrtletí letošního roku vykázala společnost propad výnos o 31% a celkovou ztrátu 80 milionů euro, přitom ve stejném období minulý rok dosáhla zisku 6 milionů euro. Během prvního čtvrtletí došlo k nárůstu zadlužení společnosti z 551 mil. Euro na 643 mil Eur.

Na negativní vývoj přirozeně zareagovala ratingová agentura S&P, která snížila úvěrový rating NWR z B na B-. Budoucí vývoj ratingu bude záležet na restrukturalizaci, kterou plánuje společnost uskutečnit. V rámci restrukturalizace má dojít ke snížení investic, k prodeji aktiv a jednání s věřitelem o úlevách z plnění podmínek úvěru za 78 milionů euro od Exportní úvěrové agentury pro rok 2014. Dosud dojednaná výjimka platí do konce roku.

Budoucnost

Budoucí výhled NWR není s ohledem na nynější situaci příliš optimistický. Budoucnost NWR je závislá na potencionální zotavení světových ekonomik a obnovy růstu průmyslové výroby a to především ocelářského průmyslu. Mnoho investorů se domnívá, že i výsledky z druhého kvartálu budou horší než v prvním kvartálu. Zdrojem skeptického pohledu jsou ekonomické problémy hlavních odběratelů, kteří sami balancují na pokraji bankrotu. Jedná se na příklad o společnost Evraz, která v létě přerušila výrobu a která byla hlavním odběratelem koksovatelného uhlí. Dalším negativním signálem je celosvětová nadprodukce hutního průmyslu, což vytváří silné tlaky na další snižování cen.

V současné době není jednotný názor, zda NWR přečká toto období, které ohrožuje i mnohem větší společnosti. Na druhé straně již mnoho společností uteklo tzv. hrobníkovy z lopaty. Otázkou je, zda je to i případ NWR.

Zdroj: http://stox.cz/zpravodajstvi/clanky

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře