Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

"Kleptokracie" - český přínos pro světovou parlamentní demokracii

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
  • klaus-necas
Čeští politici i jimi ovládaná média, justice a policie v praxi polistopadové ČR operují v rámci dvou zcela nových, specifických českých principů, tzv. "parlamentní kleptokracie". Jde o zcela originální specifický český politický vynález, u jehož zrodu stál na začátku devadesátých let minulého století se svým proslulým "tunnelingem", Prof. Ing. Václav Klaus, CSc., dr. h. c. mult. /1941/, s tehdejším přítelem a spolupracovníkem - Viktorem Koženým /1963/.

Prvním kleptokratickým principem je zachování moci parazitního - "kleptokratického" parlamentního systému, který vychází z vedoucí úlohy vlády a parlamentních stran - parlamentu. "Kleptokratické" parazitování na poctivých občanech probíhá nekončícím brutálním vyprazdňováním jejich kapes, v současnosti např. pod kamuflážní zástěrkou, tzv. "modernizačních reforem", vyhlašovaných Nečasovou vládou, při permanentním "odklánění" veřejných finančních toků, místo směrem do státní pokladny, do kapes politiků a jejich "kleptokraticky spřízněných" příbuzných a známých.

Druhým kleptokratickým principem je souboj politiků o přístup k lepší možnosti rozkrádání státu, který získávají ve volbách. Voliči sami demokraticky rozhodují o tom, kdo v panujícím kleptokratickém korupčním systému bude mít nejlepší možnost je okrádat. Zločinné korupční spolčení politiků, korporací a kmotrů metamorfovaly do politických stran, rozlišujících se pouze prázdnou ideologickou rétorikou, formálně dělenou na tzv. "pravicovou" a "levicovou". Podle této prázdné rétoriky, tzv. stranických "volebních programů", se občané rozhodnou, kdo na jejich úkor bude smět čtyři roky beztrestně a bezpracně nejvíce ze státních peněz pro sebe "odklánět".

Politici pro své setrvání mezi "vyvolenými", kteří jsou obdařeni právy a možnostmi bezpracného a beztrestného osobního obohacování na úkor "nevyvolených", povinných pro ně generovat peníze /pro plynulé naplňování státní pokladny musí nutně být více "nevyvolených", než "vyvolených"/, běžně převlékají své "politické kabáty" - "pravicové" za "levicové" a naopak, přirozeně nikoliv podle nějakého ideologického přesvědčení, o které v českém politickém systému ani nikdy nešlo, nýbrž podle výhledu na optimální možnost beztrestně "odklánět" toky veřejných peněz směrem k sobě.

Z kolektivu představitelů a uživatelů kleptokracie nemilosrdně vyloučený bývalý hejtman středočeského kraje a poslanec MUDr. David Rath /1965/, svým sofistikovaným protikorupčním systémem a odporem proti privatizaci zdravotnictví, připravil kolegy politiky seskupené v množině "vyvolených" o miliardové toky, ze kterých musí být možno činorodě beztrestně "odklánět". Podle zákonů mafie nebylo českou vládou a poslaneckou sněmovnou Rathovo "vybočení" proti zájmům "politického kolektivu" možno tolerovat.

Méně sofistikovaný politik, prostomyslnější Jiří Čunek /1959/, se z "vrcholové politiky" z obdobného důvodu rovněž sám vyloučil - k jeho likvidaci posloužilo obvinění z údajného nezákonného přivlastnění směšné částky 500 tis. Kč, zatímco u vpředu zmíněného sofistikovanějšího Ratha k jeho politické i osobní likvidaci posloužilo obvinění z údajného nezákonného obohacení o 7 milionů korun.

Naproti tomu exministryně obrany JUDr. Vlasta Parkanová /1951/, je osvědčenou kleptokratickou loajální političkou - představitelkou "řádného vykonávání povinností poslance parlamentu ČR", plně respektující vpředu popsaný "prvý i druhý princip" české parlamentní kleptokracie. Nikdy nerozbíjela koalici a neohrožovala hladký chod systému, zajišťující ve smyslu prvního principu kleptokracie plynulé doplňování "děravé" státní kasy, bez kterého by polistopadová česká politická scéna nefungovala a ani následné střídání "vyvolených" v demokratických volbách uskutečňovaných k rozdělování pozic umožňujících nejvýnosnější "odklánění" finančních toků. Dokonce i hezky zpívá dechovku a pěkné zaručeně "pravičácké" písničky - např. song "Dobrý den Prapore hvězd a pruhů", který jako ministryně obrany osobně přednesla v médiích v duetu s Janem Vyčítalem /1942/ - zpěvákem a textařem kapely Greenhorns, v roce 2007.

Není proto dosud jisté, zda loajální poslankyně Parkanová vůbec bude vydána k trestnímu stíhání za organizaci a uskutečnění značně předraženého nákupu letounů CASA, když šéfovala rezort armády. Pokud zůstane loajální ke kleptokratické vládě a parlamentu - nestane se jí vůbec nic. Policií, či následně justicí, bude buď propuštěna, jako stovky jiných jejích "nezlobících", v korupčních aférách zapletených kolegů a kolegyň, anebo, pokud by snad v justičních orgánech došlo k "chybě" a byla za předražení nákupu čtyř transportních letadel o téměř 700 milionů korun, nedopatřením přece jenom odsouzena - beztrestnost korupčníků na vrcholu kleptokratické parlamentní pyramidy spolehlivě "jistí", jako nejvyšší ústavní činitel, Prof. Ing. Václav Klaus, CSc., dr. h. c. mult., prezidentskými milostmi.

Se zajišťováním beztrestnosti nemorálních zbohatlíků má Václav Klaus obrovské osobní praktické zkušenosti. Již při vzniku ČR garantoval beztrestnost svému tehdejšímu mladšímu šikovnému příteli a nejúspěšnějšímu privatizátorovi, Viktoru Koženému /1963/, a jeho následovníkům, které zval do Prahy na "tunneling století" deklaracemi o "privatizaci při zhasnutí" a "neznalosti špinavých peněz". Garantovanou podmínku doživotní beztrestnosti /vyjádřenou eufemizmem o "privatizaci při zhasnutí" atd./, všem, kteří si při ekonomické transformaci zaniklé ČSSR "přišli na své", náš dnešní pan prezident "chlapsky" dodržel.

Právě na zásady nezbytné pro udržení popsaného kleptokratického systému, upozorňuje např. "nenahraditelný" doživotní "zástupce lidu" a dlouholetý předseda ústavně-právního výboru sněmovny, při pokusu o podvodné získání titulu JUDr. přistižený, vážený poslanec Mgr. Marek Benda /1968/, ve veřejném vystoupení v ČT24, kde 14. 6. 2012 "státnicky" prohlásil - "Poslanec má zastupovat voliče, proto nemá být nikdy vydán k vyšetřování případného podezření z korupčního jednání" /o Mgr. M. Bendovi zde na blogu viz včera samostatný článek "Prosťáček, či vyčůránek?"/.

Čeští poslanci fakticky své voliče a spoluobčany vůbec neřeší a když ano - tak k vládě loajálně, jako poslankyně MUDr. Gabriela Pecková /1957/, která ve sněmovně jménem seniorů, ke kterým osobně nepatří, prohlásila, že "bez potíží překonají nejdrastičtější utahování opasků, protože někteří z nich v létech 1939 - 1945 přežili nacistický Protektorát /volná, avšak obsahově přesná citace myšlenek zmíněné "zástupkyně lidu"/".

O co víc nezájmu projevují placení zástupci lidu o životní podmínky obyčejných občanů, o to pilněji operují ve zločinných spolčeních ve prospěch svůj a politických zájmových skupin na úkor poctivých, stále chudnoucích pracujících. Ani politici, ani současný prezident českého státu, proto skvěle fungující kleptokratický parlamentní systém nezruší.

Nevybudovali ho nedopatřením, nebo náhodou, nýbrž systémově v návaznosti na principy definované a deklarované Václavem Klausem v počátcích devadesátých let při epochální transformaci zaniklého socialistického státu na současný stát tržně demokratický.

"Profesor", jako nejvyšší konečná instance, v kleptokratickém systému spolehlivě "jistí" loajální politiky před trestním postihem.

Jde o zákony "neviditelné ruky trhu", "neznalosti špinavých peněz" a "privatizace státního majetku při zhasnutí", kterými spolu s motivačním heslem "Potřebujeme více Viktorů Kožených a žádné nové Bati", náš současný nejvyšší státní představitel v době zastávání pozice ministra financí, vymezil politicko-ekonomické základy novodobého českého státu.

Tím byly položeny základy ke zrodu zmíněné "parlamentní kleptokracie", která je náš, ryze český politicko-ekonomický vynález. V jejím rámci pak úspěšnou cestou k osobnímu zbohatnutí je nikoliv poctivá práce, či poctivé podnikání vedené k prospěchu lidu, nýbrž tzv. "tunneling" a různé pestré formy "odklánění", umožňující bezpracné osobní zisky o kterých se v zastaralém, u nás překonaném způsobu podnikání - "batismu", ani nesnilo. Např. již zmíněný šikovný přítel pana prezidenta, Viktor Kožený, u nás do vlastní kapsy "naprivatizoval", či "vytuneloval" a "odklonil" majetku zaniklého československého socialistického státu za 300 - 400 miliard "v českých". Dosáhl snad takového osobního finančního úspěchu, některými staromilci a odpůrci našeho pana prezidenta dosud oslavovaný Tomáš Baťa /1876 - 1932/ se svým primitivním "obouváním světa"?

Je pochopitelné, že poctivě pracující - finančně neúspěšní občané, "závistivě" žbrblají, že v polistopadové demokratické ČR standardní parlamentní systém selhal. No a co? Pro "vyvolené" jej více než skvěle nahradila právě parlamentní "kleptokracie".

Návrat k zastaralé demokratické parlamentní formě řízení státu by byl možný odebráním vedoucí úlohy politickým partajím a zavedením přímé demokracie pomocí institutu referenda, odvolatelností politiků, majetkových přiznání veřejných činitelů, voleb do parlamentu podle odborných a osobnostních předpokladů, apod., ale dokud bude na Hradě "Profesor", nikdy se nestane, aby se u nás prosadily nesmysly o poctivosti politiků a o možnosti zbohatnutí primitivní zdlouhavou poctivou prací, kterými únavně operují finančně neúspěšní staromilci - zastánci překonaných "Masarykovských pořádků" a komického hesla "Pravda vítězí", které T. G. Masaryk /1850 - 1937/, bůhsuď proč, pokládal za potřebné uvést na naší státní vlajce.

Vzorem reálné praktické cesty pro náš stát nemůže být úspěšně fungující dvoukomorový demokratický systém dvou politických stran - republikánů a demokratů, praktikovaný po celou dobu státní existence v USA, či obdobný demokratický dvoukomorový systém praktikovaný v rámci Britského království, nýbrž buď husákovská normalizační totalita, kterou Nečasův kabinet s vynikajícím vyprazdňovačem kapes občanů - inženýrem chemie Miroslavem Kalouskem, jako nejvyšším šéfem rezortu financí, proti vůli 79% občanů "úspěšně" revitalizuje, nebo naopak systém nepřehledného množství politických stran, dokonce stran neexistujících, které teprve vzniknou jejich vyhlášením některým "zahnízděným" vládním představitelem, jak v praxi novátorsky předvedla, nikým nezvolená místopředsedkyně vlády premiéra Petra Nečase /1964/ a šéfka vládního "protikorupčního výboru", vážená Mgr. Karolina Peaková - Kvaček /1975/ (x).

Pozn.: Omlouvám se vážené Karolině Peakové - Kvaček, pokud jsem přehodil příjmení, které přechyluje a které nikoliv. Nepochopil jsem totiž dosud systém, podle kterého tak v Česku neobvykle činí.

zdroj: http://ers.blog.cz/1206/kleptokracie-cesky-prinos-pro-svetovou-parlamentni-demokracii

 

Podpořte CFP QR Kód ŽLUTÁ oranžová

 

Facebook komentáře