Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Katolícka cirkev, akciová spoločnosť 2012

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

 

Súdny človek sa v tomto ekonomickom marazme chronickej ekonomickej krízy spoločenského systému nestačí čudovať niektorým dobročinným opatreniam niektorých vlád.

Česká vláda pozliepaná pravicovými výťahovými straničkami sotva sa držiaca okolo deficitného štátneho rozpočtu sa nedávno na jeseň odhodlala v období ekonomického úpadku českého hospodárstva k činu, ktorý má bližšie lénnemu poddaniu sa českých pánov po bitke na Bielej Hore ako slobodnému rozhodnutiu triezveho pravicového a teda na všetkom reštriktívne opatrenia plánujúcom štátnom rozpočte: Zákonodarný zbor ČR schválil a česká vláda ide vykonať mnohoročné peňažné odškodňovanie katolíckej cirkvi za majetky, o ktoré prišla po druhej svetovej vojne vplyvom nielen znárodňovania, ale aj odôvodneného odnímania majetku tým, čo kolaborovali s nacistami a nebránili kresťanskú vieru počas dní fašistického protektorátu.
  • katolicka-cirkev-akciova-spolocnost-2012

 

V období, keď česká ekonomika láme v recesii rekordy úpadku, štát ide siahať do svojich finančných zásob a platiť katolíckej cirkvi, ako keby to bola najchudobnejšia a "najpotrebnejšia" organizácia v spoločnosti.

Pričom vývoj ostatných dní dokazuje, že katolícka cirkev vôbec nie je chudobná a naopak, všetkými kanálmi cez ňu pretekajú "zaujímavé" finančné toky, ba rieky, a to formou všelijakých dobročinných a darovacích operácií, ktoré sa tak vyhýbajú svetskému zdaňovaniu.

Prečítal som si pár článkov aj o slovenskej katolíckej cirkvi a žasol som:

Slovenská katolícka cirkev je dobre finančne napojená na svetové katolícke organizácie, neustrážiteľný a teda aj spoločensky nekontrolovateľný tok peňazí prúdi všetkými smermi, pričom samozrejme z týchto tokov štátny daňový systém nič neuvidí, pretože všetko je kryté titulom "darov", charity. Podobne to asi prebieha aj v sesterskej českej katolíckej cirkvi a v cirkvi iných krajín - pranierovať je to takmer zakázané, iba sa občas objaví nejaký námet krimi z tohto prostredia, ako v nemeckých krimi-seriáloch, českých tv-záhadách, a podobne.

Túto mlčanlivosť teraz prelomili aféry okolo pána Bezáka a znova sa ukazuje, stačí čítať tlač, že na Slovensku to s financovaním katolíckej cirkvi - ale asi aj iných, nie je všetko v poriadku.

Takmer sa mi žiada citovať Pravdu, že "v roku 2009 prevzal šek z fundácie Edwarda Garbu, ktorý prišiel z Arcidiecézy New York pre potreby trnavskej arcidiecézy vo výške 290 584 dolárov. Bezák svojim podpisom potvrdil, že všetky tieto financie použije pre materiálne potreby Trnavskej arcidiecézy. V roku 2010 prevzal šek na 1 203 306 dolárov Bezákov riaditeľ biskupského úradu Jozef Gábriš. Šeky im odovzdal v oboch prípadoch arcibiskup Ján Sokol, ktorého podpis je na oboch dokumentoch".

Pre zmenu sa cirkev obhajuje, že "peniaze vo výške 1,5 milióna dolárov, ktoré spomínal v médiách arcibiskup Bezák pochádzajú z dedičstva po Edwardovi a Marte Garbovcov z USA. Z ich majetku bol vytvorený dedičský fond Edward A. and Martha Garba Charitable Trust. Správu fondu dozoruje Arcidiecéza New York. Tá si tretinu z výnosov každoročne necháva, tretinu posiela Trnavskej arcidiecéze a ďalšiu tretinu ďalšej určenej inštitúcii.".

Ach, aké nevinné prelievanie peňazí z krajiny do krajiny, od dedičského správneho fondu spravovaného cirkvou do iného charitatívneho fondu spravovaného katolíckou cirkvou na Slovensku. Hm. Nielenže mi to pripomína praktiky kedysi dávno známych spolkov priateľov talianskej opery, keď ponechávali krstní otcovia svojim príbuzným majetky, aby ich zabezpečili proti biede a "len" pozabudli z tých peňazí platiť odvody a dane, ale dokonca keď používali tie peniaze na hospodárske ciele.

Hm, keby všetky tie toky financií boli používané v prospech chudobných a "potrebných", asi by sa trochu lepšie žilo i na Slovensku.

Obávam sa, že sa blíži doba, keď cirkevné organizácie celkom oficiálne vstúpia na trh a zaujmú miesto v podnikateľskom svete, pretože tie peniaze predsa treba používať a zhodnocovať nejako zmysluplne, tak ako sa to dá tušiť pri odškodňovaní cirkví v Českej republike.

Možno sa konečne potom dožijeme kresťanského podnikania, plného ohľaduplnosti ku zákazníkom, poctivosti, neokrádania v obchodoch, korektného sa správania ku zamestnancom, morálne podloženého podnikania, ktoré nebude raziť heslo "peniaze nesmrdia"...

Lenže som skeptik a cirkvi ma zatiaľ nepresvedčili. Viem, že takýmito názormi si narobím nepriateľov u mnohých známych, pretože doteraz som bol cirkvi priateľsky naklonený ako ateista, ktorý je hrdý na kresťanské tradície slovenskej spoločnosti, ctím si ich, vážim si cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo, dodržiavam cirkevné tradície ako v nich odchovaný Slovák a tolerujem niekedy až prehnané zdôrazňovanie katolíckeho charakteru slovenskej histórie.

Ale informácie v ostatnom čase prevalené do verejnosti ruka v ruke so snahou cirkvi neplatiť dane z týchto rôznych finančných prevodov a uzurpovať si finančné odškodnenia za minulosť, to mnou vážne otriasa. Najmä ak vidím, že cirkev nie je v uliciach, ani tak, ako bola v krízových tridsiatych rokoch počas veľkej krízy kapitalizmu, nepomáha zas až tak viditeľne bezdomovcom a chudobným, jej aktivitu nie je celospoločensky účinne cítiť pri prevýchove a vzdelávaní neprispôsobivých menšín, cirkevné školstvo i kultúra sa záhadne uzatvárajú do elitných múrov uzavretých pred verejnosťou, tak až sa potom tlačí otázka, kam do čerta tie cirkevné peniaze plynú? Azda vážne nie do podnikania?
 

Facebook komentáře