Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Další krok na cestě k zavedení nepodmíněného základního příjmu

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

Tisková zpráva Iniciativy evropských občanů za nepodmíněný základní příjem.

  • dalsi-krok-na-ceste-k-zavedeni-nepodmineneho-zakladniho-prijmu

14. 1. 2014 skončila roční kampaň Iniciativy evropských občanů za nepodmíněný základní příjem. Kampaň byla jedním z kroků, kterými je nutné na cestě k zavedení NZP projít. Myšlenka nepodmíněného základního příjmu je významnou civilizační změnou, a proto se nejprve mnoha lidem jevila jako bláznivý idealismus. Ne nadarmo filosof Thomas Moore své dílo, ve kterém představuje také ideu garantovaného příjmu, nazval Utopie – místo, které neexistuje. Akademická diskuse se ale rozvíjela dál a minimálně od 80. let minulého století, kdy byla založena síť BIEN (Basic Income European Network, od r. 2004 rozšířena na světovou síť Basic Income Earth Network), je myšlenka nepodmíněného základního příjmu přijímána stále větší skupinou lidí, včetně politiků a političek, jako alternativa k současnému trendu neustále se prohlubujících nerovností.

U nás se akademická diskuse mezi filosofy, sociology, politology a ekonomy rozproudila hlavně od roku 2005. Veřejná diskuse v médiích ale v českém kontextu stále čekala na svůj hybný moment. Ten přišel s vyhlášením celoevropské Iniciativy evropských občanů za nepodmíněný základní příjem na začátku minulého roku. Ačkoli média hlavního proudu Iniciativu spíše přehlížela, alternativní média se tématu zhostila, podporovala diskusi a nebránila se pluralitě názorů.

V rámci kampaně jsme v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Ostravě a dalších městech pořádali semináře s přednáškami a debatami pro širokou veřejnost, publikovali články v novinách, provozovali informační a petiční stánek, oslovovali lidi prostřednictvím internetových stránek a facebooku a sbírali podpisy na různých festivalech. Občanské sdružení Alternativa zdola stálo u zrodu Iniciativy v ČR a Pražská škola alternativ a další občanské aktivity Iniciativu výrazně podporovaly. Je nesporně úspěchem, že se tak myšlenka nepodmíněného základního příjmu postupně dostala do širšího povědomí lidí a ocitla se konečně i v hledáčku několika politických stran, které si ji daly do svého programu. Další výzvou a krokem na cestě za zavedení nepodmíněného základního příjmu do praxe bude právě větší zapojení politiků a političek, kteří se chopí této progresivní občanské iniciativy. Přestože jsou čeští občané historicky poněkud nedůvěřivě naladěni vůči novým návrhům, stále více si uvědomují, že vzhledem k důsledkům globální ekonomiky si již se starými návody do budoucna nevystačíme a že je třeba začít kreativně promýšlet alternativy.

Zeměmi, kde se podařilo nasbírat více podpisů, než byla stanovená kvóta, byly tyto státy: Belgie, Nizozemí, Bulharsko, Slovinsko, Chorvatsko a Estonsko. Mezi západními zeměmi se iniciativě nepřekvapivě dařilo nejlépe v Belgii, kolébce celosvětové sítě BIEN a současně sídle hlavního města EU, a také v sousedním Nizozemí. Velký občanský ohlas ovšem Iniciativa zaznamenala i v zemích, která mají přímou, nebo zprostředkovanou zkušenost s válkou a jejími neblahými důsledky na území bývalé Jugoslávie. Naopak v zemích, kde má velký vliv tradicionalistická katolická církev, jako např. v Itálii, Polsku, Irsku, tamní kolegové a kolegyně z Iniciativy poukazovali na obtíže s prosazováním NZP.

Celkové výsledky sběru podpisů zatím nejsou známy, neboť v současnosti probíhá ověřování a sčítání podpisů. Elektronických podpisů bylo ke včerejšímu dni ve všech zemích EU přes 270 tisíc, k nimž budou následně připočteny podpisy odevzdané na petičních arších. V České republice se sesbíralo necelých 30% stanovené kvóty v poměru k počtu obyvatel. Doufejme, že česká média hlavního proudu, která většinou sledují jen linii obhajující současný status quo, se otevřou pluralitě názorů a poskytnou v budoucnu alternativním návrhům větší prostor. Cesta k zavedení nepodmíněného základního příjmu nekončí. Podobně jako jiné přelomové změny v minulosti (např. zrušení otroctví, prosazení volebního práva pro všechny občany a občanky atd.), je i zavedení nepodmíněného základního příjmu během na dlouhou trať. Ve více zemích EU už začíná diskuse o další fázi veřejné debaty o zavedení NZP, která navazuje na požadavek statisíců občanek a občanů EU, kteří se aktivně vyjádřili ve prospěch nepodmíněného základního příjmu. Na webových stránkách budeme postupně uvádět další informace o průběhu prosazování NZP v České republice a v zahraničí: www.vseobecnyzakladniprijem.cz.

Facebook komentáře