Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

ČNB jako příkladová studie syndromu Kolektivní stupidity  

Michal Brand

Bankovní rada České národní banky rozhodla o dalším, již třetím v tomto roce, a tentokrát navíc razantním zvýšení všech svých úrokových sazeb.

https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/br-zapisy-z-jednani/Rozhodnuti-bankovni-rady-CNB-1636041600000/

Prvním důvodem prý je rostoucí míra inflace – prý už přes 3,1% ve druhém čtvrtletí.

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/zpravy_o_menove_politice/2021/2021_leto/download/zomp_2021_leto.pdf

 

 • cnb-jako-prikladova-studie-syndromu-kolektivni-stupidity

Inflace

První zásadní věc, kterou je nutné uvést – inflace aktuálně není někde v oblasti 3%. Aktuální inflace oproti dobám před-covid-šílenstvím je někde mezi 30-80%. A myslím to naprosto vážně.

Každý, kdo občas chodí na nákup, vidí, že ceny potravin vzrostly o desítky, možná o sto procent. Ceny hovězího na světových burzách jsou na dvojnásobku oproti před-covidovým dobám. Myslíte, že někdo prodává v České republice hovězí za ceny, kterými by vlastně dotoval české spotřebitele, a prodával českým spotřebitelům hovězí za ceny prakticky poloviční než ceny, za které by to samé hovězí mohl prodávat kdekoli ve světě?

Cena pšenice je o 50-60% vyšší než před covidovým Great Reset šílenstvím:

https://tradingeconomics.com/commodity/wheat

Cena cukru cca o 20-25% vyšší:

https://tradingeconomics.com/commodity/sugar

Cena mléka (zatím) stagnuje:

https://tradingeconomics.com/commodity/milk

Cena sóji o cca 20-25% vyšší, byla už o 80% vyšší:

https://tradingeconomics.com/commodity/soybeans

Cena rýže o cca 10% vyšší:

https://tradingeconomics.com/commodity/rice

Palmový olej (základ pro mnoho sra**k průmyslově produkovaných jako „potraviny“), ceny vyšší o 80%:

https://tradingeconomics.com/commodity/palm-oil

Hovězí, ceny o cca 80% vyšší, byly už na dvojnásobku:

https://tradingeconomics.com/commodity/beef

Kuřecí, dvojnásobek:

https://tradingeconomics.com/commodity/poultry

Měď, ceny vyšší o 80%:

https://tradingeconomics.com/commodity/copper

Ocel, ceny byly už o 80% vyšší, ale cílená Great Reset likvidace západního automobilového průmyslu přinesla aktuálně pokles na úroveň cen vyšší „jen“ o 25%:

https://tradingeconomics.com/commodity/steel

Železná ruda, ceny byly už téměř na trojnásobku před-covid-great-resetových cen, ale aktuálně úmyslně probíhající likvidace automotive opět vedla k současnému poklesu cen na úroveň před kovidovým-magořením:

https://tradingeconomics.com/commodity/iron-ore

Stavební dříví – ceny vyšší o cca 50% (dejte si 10-letý graf), ale byly už na 4-násobku:

https://tradingeconomics.com/commodity/lumber

Hliník, ceny vyšší cca o 25-30% (vůči dlouhodobé cenové úrovni), byl již výše o 70-80%:

https://tradingeconomics.com/commodity/aluminum

Ale když to staťák spočítá stejně kvalitně, jako počítá výsledky „svobodných“ voleb, tak zdražení životního standardu o 30-80% dá „3%-ní inflaci“. Od toho máme v teplých kancelářích s luxusními platy experty a odborníky na tupé žvanění a lhaní.

Proč? Protože nemůžete lidem říci, že jim životní náklady vzrostly třeba o 50%, i když to oni sami cítí. To by šli svrhnout vládu. Ale když lidem řeknete oficiální oštemplovanou „pravdu“, že inflace je jen 3%, tak ti samí lidé budou mít pocit, že to se asi oni sami mýlí, když VIDÍ SKUTEČNOST, že jim životní náklady vzrostly o 50%.

Takže ČNB rozhoduje na základě pseudo-informací a naprosto vylhaných „dat“. Ekonomická „data“, na základě kterých se snaží ČNB dělat nějaká opatření, nebo těmito „daty“ přinejmenším argumentuje, jsou naprostá fantasmagorie.

A rozhoduje na základě naprosté odtrženosti od reálného světa. Proč? Protože v reálném světě byli ti lidé naposledy na základce. No, možná ještě na střední a na vysoké. Od té doby viděli reálnou ekonomiku jen při exkurzi, to v lepším případě, v horším případě pak reálnou ekonomiku viděli jen v televizi.

S kým se asi tak lidé z bankovní rady potkávají? S dělníky z montoven? S nimi chodí na obědy a pokecat si o ekonomice, aby měli informace z první ruky? Ne. Chodí na obědy s vysoce postavenými manažery bank, pojišťoven, investičních skupin. Jaké dostávají od nich informace? No informace od lidí s platem 500 tisíc měsíčně a více. Informace od lidí, jejichž podnikání a vydělávání peněz závisí na úplně jiných věcech, než podnikání a vydělávání peněz třeba v kovovýrobě, v zemědělství, v reálných službách (instalatéři, truhláři, opraváři, atd, vše z 90% živnostníci a drobní podnikatelé, jaké papaláši z centrální banky potkají jedině, když jim přijde řemeslník opravit kapající kohoutek ve vile.)

Bankovní rada je typickým příkladem naprosté odtrženosti od reálného světa. Navíc jde o lidi, kteří jsou v naprosto specifické pozici jak svými příjmy současnými, tak budoucími, a tedy i svými zájmy. Každý z nich v budoucnu počítá s vysokým příjmem v nějaké bance nebo v instituci EU. A tedy musí již dnes dělat to, co mu jeho budoucí šéfové ze soukromého sektoru říkají. A ti budoucí šéfové ze soukromého sektoru jsou výhradně šéfové bank a pojišťoven. Protože – znáte nějakého centrálního bankéře, který po odchodu z centrální banky šel dělat třeba na finanční oddělení drátovny? Já ne.

Závěr – centrální banky a jejich vedení, ČNB a její vedení nevyjímaje, získávají informace výhradně z virtuální reality politicky únosně zfalšovaných „statistik“ a z kruhů specifických zájmových skupin, konkrétně neproduktivní sféry vládních a jiných státních papalášů a úředníků a dále ze sféry parazitujícího přebujelého finančního sektoru.

Na základě zcela pokřivených „informací“ přijímají rozhodnutí, která jsou od základu jednak chybná (na základě pokroucených informací, pokrouceného obrazu reality), a jednak jsou tato rozhodnutí výhradně v zájmu určitých skupin, konkrétně neproduktivního, parazitického sektoru společnosti (státní aparát plus finanční sektor).

Důsledky zvýšení úrokových sazeb

 1. Důsledek

Vyšší úrokové sazby budou výhodné pro velké banky – důsledkem bude zvýšení úrokové marže, tedy zvýšení ziskovosti bank.

Úroky z vkladů zůstanou na nule nebo velice blízko k ní. Úroky z úvěrů, ať již spotřebitelských nebo hypotečních nebo podnikatelských, půjdou razantně nahoru. Úrokové náklady zůstanou prakticky nulové (u ČNB si nikdo nepůjčuje, je obrovský přetlak likvidity díky předchozím rokům hysterického tištění ničím nekrytých „peněz“), úrokové výnosy (z úvěrů) se razantně zvýší.

Neproduktivní, obslužný segment ekonomiky tedy ukrojí z koláče více než doposud. A už nyní neproduktivní, finanční sektor vysával zdroje z reálné, produktivní ekonomiky (zdroje - finanční zdroje, zisky, lidský kapitál – lidé raději půjdou dělat ho...o do banky za 50 tisíc měsíčně, než něco užitečného do fabriky za 35 tisíc; tak to prostě je.)


Mimochodem, stejná situace je ve vztahu mezi celým soukromým sektorem a státním sektorem – platy ve státní sféře jsou vyšší než v soukromé sféře a navíc platy ve státní sféře rostou dramaticky rychleji než platy ve sféře soukromé. K tomu doživotně garantované „zaměstnání“, důchod…

Současný nárůst počtu úředníků vytváří situaci, kdy parazit přerostl svého hostitele. Tím parazitem je státní úřednický aparát. A také – např. soukromý neproduktivní finanční sektor, který dávno přerostl svoji jinak potřebnou obslužnou funkci, a díky byrokratizaci ekonomiky a díky „centrálnímu bankovnictví“ a nekrytým „penězům“ je dalším parazitem na produktivní ekonomice.

Tato situace je mimochodem velice typickým rysem pro finální období života civilizace, pro období pádu civilizace – neproduktivní část civilizace převáží produktivní a vysává tolik zdrojů, že již celý organismus dané civilizace nemá sílu k přežití. Dnes se to svádí na důchodce, ale tím reálným nebezpečím ohrožujícím přežití naší ekonomiky i civilizace je ve skutečnosti nárůst neproduktivních „zaměstnaných“, stále narůstající počet přeplacených státních zaměstnanců a stále narůstající počet zbytečných a stejně přeplacených „pracovníků“ ve finančním sektoru.

Římskou říši nezničili barbaři, Římskou říši zničili

 • příliš placení pretoriáni (zbrojní výdaje a výdaje na policejní stát),
 • příliš mocní a příliš početní úředníci s příliš velkou mocí nad reálným světem (v Římě zejm. propuštěnci),
 • administrativní zásahy (např. tolerované, i když protiprávní, vyvlastňování půdy v Římě) tedy uměle, „netržně“ vytvoření a finančně udržovaní mega-boháči (mega korporace), tedy likvidace střední třídy,
 • svého druhu centrální bankou prováděné „tištění“ nekrytých pseudo-„peněz“ (likvidace obsahu zlata a stříbra v římských mincích),
 • sociální dávky pro zamaskování důsledků špatné politiky (chléb a hry),
 • odtrženost společenských vrstev (mezi boháči a prostými římskými občany byla propast jako mezi dělníkem z továrny a Bezosem nebo Gatesem, tím spíše mezi dělníkem z továrny nebo Gatesem na straně jedné a na straně druhé Rothschildem nebo Rockefellerem),
 • z naprosté odtrženosti mocenské elity od reality, neschopnost reagovat na skutečné problémy a naopak zaměření na pseudo-problémy (trumfování se v nákladnosti her v Koloseu namísto řešení nemajetnosti a bezperspektivnosti bývalé střední třídy římských občanů)
 • atd atd atd

Vlastně bychom politiku ČNB mohli charakterizovat oním proslulým citátem:

„Že nemají chléb? Tak ať jedí koláče!“

Vtom citátu je vše – neschopnost porozumět realitě, ba dokonce neschopnost ji třeba jen vnímat, stejně jako naprosto nesmyslná „řešení“.

Vyšší úrokové sazby tedy budou znamenat vyšší příjmy pro banky. Bez práce.

To je mimochodem jeden zásadní rozdíl finančního sektoru oproti všem jiným – máte zajištěný odbyt, protože bankovní služby „potřebuje“ každý (každý je donucen systémem „potřebovat“ bankovní služby), mj. z důvodů administrativních – nemůžete například zaplatit daně v hotovosti; každý, až na houmlesáky a fakticky vyděděnce, je donucen používat služby finančního sektoru. Navíc, když to jako banka nezvládnete a přivedete vlastní firmu ke krachu, tak pokud vás bude dost, tak vás z toho vytáhne centrální banka na účet produktivní ekonomiky. Když zkrachujete jako dodavatele třeba pro automotive, tak i když vás bude hodně, tak centrální banka nehne prstem pro záchranu vaší firmy. Vlastně, když zkrachuje hodně dodavatelů automotive, tak víte co udělá centrální banka? No přeci – bude kompenzovat ztráty bankám. Hahaha, no vážně, klidně se vsadím.

Vyšší zisky bank znamenají více dividend pro zahraniční centrály bank (rakouská „Česká“ spořitelna, francouzská Komerční banka, belgická „Československá“ obchodní banka, italská Unicreditbank, rakouská Raiffeisen Bank) i pro zahraniční investory (česká, zahraničními investory kontrolovaná MONETA).

 1. Důsledek

Posílení kurzu koruny, znevýhodnění exportů. Což u exportně orientované ekonomiky je prostě „khůl“.

 1. Důsledek

Snadná a bezriziková úroková arbitráž pro velké, zejména zahraniční investory a banky.

Zahraniční investoři a banky si budou půjčovat Eura u ECB za MINUS 0,5%, převedou je na koruny a koruny uloží u ČNB za 2,75% repo sazbu (v menším objemu) a především za 1,75% diskontní sazby.

Takže si půjčíte za MINUS 0,5% a uložíte bez práce a bez rizika za 1,75%. 2,25% roční výnos z peněz, které ani nemáte, nemusíte podnikat, najít projekt, nic, prostě zcela bez práce, a navíc – naprosto bez rizika.

Bez rizika, protože když jste velká banka nebo velký investiční fond, a navíc v tom jedete se všemi svými kolegy a kolegyněmi, tak i kdyby ČNB a koruna zcela zkrachovaly, tak vám to celé zafinancuje ECB v rámci „protikrizového opatření a stabilizace finančního systému“.

Naproti tomu, když nejste velká banka, ale třeba český střadatel, zaměstnanec, důchodce, tak kdyby zkrachovala ČNB a koruna, tak se na vás ECB i všichni ostatní vykašlou.

Jen by vám – jako klientům Bohemia Energy – nabídli nouzové financování u „banky poslední instance“, u které byste si mohli vzít třeba na zaplacení daní nebo běžných výdajů nějaký ten úvěr poslední instance, třeba za 25% ročního úroku. Nebo 400%. A než to vyřknete - zeptejte se klientů Bohemia Energy, jestli je něco „nemožné“.

A tyto banky poslední instance by jen „náhodou“ byly úplně stejné banky, jako ty které dostanou všechny svoje ztráty vždycky uhrazené „pro zabránění krizi“.

Pozn.: Tento mechanismus finančního vysávání české ekonomiky, tedy její reálné části, která se už tak dosti zmenšuje, navíc jistě „pro záchranu exportů“ bude doprovázen intervencemi ČNB proti posilování kurzu koruny. Což sice záchraně exportů nepomůže, protože se podle mne ČNB podaří dosáhnout přinejlepším přibrždění posilování koruny při tlaku spekulativního kapitálu na její posilování. Ale umožní to spekulativnímu kapitálu dále snížit svoje riziko – nákup korun za příliš silný kurz (pro ilustraci třeba 22 korun za Euro) by přinesl spekulantům riziko kurové ztráty (pozdější prodej korun za Eura v kurzu třeba 27 korun za Euro). Naproti tomu intervence ČNB vytvoří situaci, kdy nákup korun i jejich prodej po ukončení celé spekulace může proběhnout za přibližně stejný kurz a ČNB tak spekulativnímu kapitálu svými intervencemi eliminuje nebo přinejmenším omezuje kurzové riziko celé transakce.

ČNB tak navíc bude vytvářet další a další nerovnováhy v reálné ekonomice, protože tištění ničím nekrytých peněz nevede nikdy k ničemu jinému než k ekonomické nerovnováze.

 1. Důsledek

Zdražení financování státního dluhu. Tedy další prohloubení zadlužování státu, prohloubení zadlužování naší budoucnosti.

Státní dluh České republiky bude podle odhadů činit ke konci tohoto roku 2 530 miliard korun. Díky úrokům na koruně vyšší řekněme o 2% to je dodatečný výdaj 50 miliard korun ročně.

Pozn.: Ne, nechci zde tvrdit, že úroky mají být co nejnižší, aby stát mohl hospodařit ještě hůře, než všechny vyspělé státy hospodaří od zrušení zlatého standardu (jednostranné vyhlášení platební neschopnosti USA v roce 1971 – USA měly dle svých závazků povinnost zaplatit za každých 35 dolarů unci zlata).

Mimochodem, zrušení zlatého standardu a plný přechod na nekontrolovatelné tištění ničím nekrytých peněz vede naprosto zaručeně k jedinému důsledku – chudnutí prakticky všech, od nižší třídy, přes střední třídu až po vyšší střední třídu, a k bohatnutí jen a výhradně bohatých a super-bohatých:

 • Růst příjmů – od roku 1971 pouze a výhradně pro bohaté a super*bohaté, spodních 90% (90%!!!) má od roku 1971 výhradně reálný pokles příjmů, tedy reálný pokles životní úrovně:

https://www.rajce.idnes.cz/f1514682160

Stejný proces je v poklesu podílu mezd na HDP, k akumulaci bohatství výhradně v rukou top 1% a top 0,1% apod. Zkrátka – nekryté peníze, tištění peněz a veškerá opatření vlád a centrálních bank vedou v tomto systému výhradně k bohatnutí ekonomických super-mocných a super-bohatých. Zbohatnutí super-bohatých je hlavní výsledek ekonomické politiky západních zemí a západních centrálních bank. Vše ostatní jsou jen hesla k oblbnutí obyvatelstva.

Důsledek, který jistojistě nenastane

Vlivem vyšších úrokových sazeb ČNB zcela jistě nedojde k poklesu cen potravin na světových trzích.

Zcela jistě kvůli razantnímu zvýšení českých úrokových sazeb nedojde k poklesu cen ropy na světových trzích.

Je jisté, že vlivem zvýšení úrokových sazeb ČNB prostě a jednoduše nedojde k poklesu cen kovů, stavebních materiálů, průmyslových polotovarů na světových burzách a trzích.

A když k tomu nedojde globálně, tak k tomu nedojde ani lokálně. Očekávat cokoli jiného by bylo jako radit pasažérům Titaniku, ať se před smrtí podchlazením v ledových vodách severního Atlantiku brání tím, že se vyčůrají do vody a tím že vody severního Atlantiku ohřejí. A jak už to tak často bývá – to je sice pravda, ale i tak je to naprostá kravina. A s rozhodnutím bankovní rady ČNB je to na chlup stejné, jako s čůráním do severního Atlantiku.

Stejně tak je stoprocentně jisté, že vlivem vyšších úrokových sazeb v České republice nedojde k poklesu cen elektřiny na světových burzách, a tedy nedojde k poklesu cen elektřiny ani pro firemní zákazníky (průmysl, zemědělství, ba ani firmy v sektoru služeb), natožpak pro ty poslední z posledních v dnešní „tržní“ polo-feudální-polo-socialistické „ekonomice“, tedy ani pro domácnosti nedojde k poklesu cen elektřiny.

Naopak – díky smrtícímu vlivu zeleného šílenství EU (Green Deal) a celého Západu lze zcela realisticky očekávat další zdražení elektřiny. Německo bude v prosinci odstavovat další tři bloky jaderných elektráren. (!!! Na začátku zimy, tedy na začátku období, kdy alternativní zdroje mají nižší celkový výkon a kdy naopak razantně roste spotřeba, zejm. na teplo a světlo).

A během roku 2022 Německo má v plánu odstavit veškeré zbývající jaderné bloky i uhelné elektrárny.

Kapacita výroba elektřiny tak v nejbližších měsících v EU poklesne o cca 2-3%. To může znít jako detail, ale mějte, prosím, na paměti, že např. současné zálohy nešťastných klientů Bohemia Energy neodráží nějaké zneužití situace bývalých zákazníku BE ze strany nových dodavatelů, ale aktuální ceny na burze. A to ještě nebylo ani zdaleka v plné míře aplikováno Green Deal šílenství.

Jen drobnou kuriozitou, ale výtečnou ilustrací, v jak paralelním vesmíru žijí mocenské elity Západu, je fakt, že za situace, kdy cena elektřiny vzrostla na 4-násobek, tak EU požadovala v rámci dalšího stupně šílenství své ideologie zeleného ekonomického polpotismu zavést vyšší a průběžně narůstající zdanění energií, tedy další zdražení cen veškerých energií.

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/senat-se-postavil-proti-unijni-uprave-zdaneni-energii-40377120

Pozn.: Ekonomický polpotismus = aplikace Pol-Potova přístupu k řešení jakéhokoli problému vyvražděním populace

(Pol-Pot, viz.: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pol_Pot   &  https://en.wikipedia.org/wiki/Killing_Fields)

V některých chvílích (zataženo, tedy bez slunečního svitu - a tu máš čerte kropáč, soláry v Německu ani nikde jinde nefungují, bezvětří nebo malý vítr - a tu máš čerte kropáč, větrníky v Německu ani nikde jinde nefungují) tak může jen v Německu chybět až 50-60 % elektrické energie z běžné spotřeby Německa.

Viz struktura produkce elektřiny v Německu:

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/en/documents/News/0120_e_ISE_News_Electricity%20Generation_2019.pdf

Na straně dvě je celková produkce elektřiny – a teď si představte, že škrtnete uhlí, jadernou energetiku natrvalo, a ve zmíněné situaci rovněž soláry a větrníky. A najednou bude chybět cca polovina německé produkce elektřiny. A Německo se na produkci elektřiny v rámci EU podílí cca z jedné pětiny. A cena elektřiny na burze pak může dosáhnout klidně i desetinásobku, dvacetinásobku dnešních cen pro nešťastné klienty Bohemia Energy u dodavatelů posledního pomazání, ehm, u dodavatelů poslední instance. Což je v dané situaci totéž.

Produkce elektřiny v EU, např.:

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_production,_consumption_and_market_overview#Electricity_generation

Ceny energií a primárních surovin se samozřejmě promítají do cen veškerých produktů i služeb, ať už importovaných nebo domácí provenience. Rostoucí životní náklady se pak promítají do rostoucích mzdových tlaků. Rozvrat situace v dodavatelských řetězcích vlivem lockdownů.

Lockdowny, tato zcela nesmyslná a covid-situaci „úspěšně“ drasticky zhoršující „opatření“ (od zákazu léčit pacienty jinak než po telefonu s jedinou povolenou radou „počkejte, až budete na umření, a pak buď chcípněte nebo se nechte ke chcípnutí odvézt na JIPku“, až po zcela nesmyslná, proti-imunní opatření zákazů sportu, procházek na zdravém vzduchu apod.), tyto nesmyslné, absurdní a epidemii razantně zhoršující lockdowny „úspěšně“ přinesly nejen desetitisíce mrtvých v ČR (ať už „s covidem“, nebo na covid bez poskytnutí adekvátní lékařské péče, nebo na zanedbanou lékařskou péči zcela jiných zdravotních obtíží a nemocí atd.), ale tyto lockdowny přinesly i akutní disproporce na trhu práce (a to globálně, v celém západním světě).

Nejsou řemeslníci, nejsou lidé do výroby, není, kdo by vyložil lodě v přístavech. Zato je spousta úředníků, spousta ajťáků obsluhujících a vytvářejících čím dál zbytečnější a čím dál poruchovější software, spousta „bankéřů“, jejichž schopnosti a dovednosti jsou z 99% vyčerpány schopností vyplnit s nápovědou dvou až tří kolegů jeden pitomý formulář žádosti o kreditku nebo hypotéku a podobných zcela proti-produktivních existencí s nadprůměrnými příjmy a stejně nadprůměrným míněním o sobě samém.

Česká národní banka ve své slonovinové věži, ve své naprosté odtrženosti od reality, ve své kolektivní stupiditě provádí zcela chybnou diagnózu. Za růst cen v ČR nemůže přílišné utrácení domácností a firem. Za růst cen, za vysokou inflaci (násobně vyšší než oficiální místa jak v ČR, tak v EU nebo v USA jsou ochotna vůbec připustit), za inflaci v rozsahu desítek procent může rozvrácení reálné ekonomiky opatřeními vlád a centrálních bank. A to jak během covid-šílenství, resp. během zneužití fejk-pandemie covid-chřipka-19 k realizaci totalitního fašistického plánu mocenských elit Great Reset.

Toto rozvrácení reálné ekonomiky bylo kombinací zlých úmyslů i naprosté imbecility současných mocenských elit.

Zlý úmysl spočívá

 • v plánu na zotročení lidstva do modelu severokorejského pracovního lágru (zákazy vycházení, zákazy volného pohybu, zákazy návštěvy kina, divadla, restaurace atd atd atd)
 • v plánu na likvidaci celé ekonomiky kromě centralizovaných fašistických mega-korporací
  • zavírání malých obchůdků a ponechání otevřených velkých marketů, které jsou z hlediska „epidemie“ mnohem, tisícinásobně větším rizikem než malý obchůdek s deseti zákazníky za den;
  • mnohaletá byrokratizace a buzeratizace ekonomiky – nárůst šikanování, rozsahu předpisů a jiných forem buzerace, které odsávají zdroje firem – ale ne-proporčně velikosti firmy, tj. každou firmu to stojí měsíčně X plus dalších pár procent z obratu, ale když to X je třeba dvacet tisíc, a navíc je to X znovu a znovu u Y věcí, předpisů, nařízení, omezení atd. tak malou firmu to zabije, zatímco velká korporace to vydrží; představte si, že se EU usnese, že každá domácnost bude platit daň na ekologii – třeba 15 tisíc korun měsíčně; pro někoho drobná nepříjemnost, pro jiného likvidační záležitost; multi-milionáři přecházející od Bohemia Energy k dodavateli poslední instance také jistě pláčou mnohem méně upřímně než důchodci nebo nízko-příjmové domácnosti; atd
 • v plánu na likvidaci životní úrovně a životních kulturních i sociálně-ekonomických zvyků a standardů vyspělé společnosti (eco-fašismus, homosexualismus, LGTBSHJFGJAGD-ismus, genderismus, předsudečná nenávist proti mužům, zejména bílým mužům, zejména heterosexuálním a zejména pracujícím, nenávist vůči bílé rase, nenávist k rodině a aktivní a velcie agresivní boj za zničení kulturně-civilizačního modelu rodiny atd.)

Imbecilita mocenských elit je druhým faktorem, který se aktivně podílí na naprostém rozvratu ekonomiky i společnosti západní civilizace. Mocenské elity Západu se staly již zcela neschopnými pochopit třebas i jen ty nejzásadnější důsledky vlastní imbecilní politiky.

Mocenské elity nejsou schopny si uvědomit, že je imbecilita např. prosazovat ženy do posádek jaderných ponorek (kde se mačkají námořníci v pidi-kabinách a kde musí mít každý velice pevné nervy, aby nedostal mega-ponorkovou nemoc https://cs.wikipedia.org/wiki/Ponorkov%C3%A1_nemoc ) a vůbec jim nedochází, že to povede k razantnímu zvýšení napětí v teamu ponorky, k nutným projevům sexuálního chování. A pak jsou ti dementi překvapeni, že tam dochází k sexuálnímu obtěžování – FGS, jde o posádku převážně velice mladých mužů v plné síle, kteří jsou na ponorce zavřeni šest měsíců – a pak jim tam nějaký idiot z generálního štábu strčí pár žen, čímž rozvrátí křehký mechanismus a křehkou rovnováhu stabilního fungování celého teamu.  Toto a další podobná opatření, jejichž reálné důsledky nedokáže imbecilní mocenská elita ani vidět natožpak si je uvědomit, povedou k úpadku schopnosti armády USA bojovat jakoukoli válku. Tečka.

Pozn.: Skutečná tečka, ne ta nic nekončící „tečka za covidem“, tedy takzvané očkování, které nechrání proti nákaze, nechrání proti infekčnosti, nechrání proti těžkému průběhu nemoci ba ani proti smrti v důsledku dané nemoci.

Mimochodem, když zoufalí naočkování a/nebo zaměstnanci agentur najatých vládou nebo Pharma-lobby k propagování pseudo-vakcíny a pseudo-očkování v internetových diskusích argumentují, že taky máme třeba očkování proti tetanu nebo proti obrně – taky jsou tisíce a tisíce lidí, kteří mají očkování proti obrně nebo proti tetanu a dostali obrnu nebo tetanus? Taky jsou tisíce a tisíce lidí, kteří po aplikaci vakcíny proti obrně nebo vakcíny proti tetanu umřeli? Taky jsou tisíce a tisíce lidí, kteří jsou „plně očkováni“ proti obrně nebo proti tetanu a umřeli na obrnu nebo tetanus? Ne? Tak jak to K..VA! chtějí vůbec srovnávat?!?!?!?!?!?!? Vakcíny proti obrně, spále, tetanu, zarděnkám, neštovicím

Imbecilita mocenských elit jim neumožňuje vidět, že jmenovat psychicky nemocného člověka, sakra prostě a jednoduše – jmenovat naprostého magora, který se prohlašuje za ženu, do pozice „čtyřhvězdičkové admirálky“ je naprosto destruktivní. https://youtu.be/oQv_h5JQJHY?t=710   

Americká armáda je tím ještě směšnější, než byla po trapném a ponižujícím útěku z Afghánistánu, kde USA dopadly hůře než svého času Sovětský Svaz.

Pozn.: Sovětský Svaz odešel po neúspěšné válce s povstalci, s povstalci mohutně financovanými, vyzbrojovanými, vycvičenými a všestranně podporovanými USA.

USA naproti tomu odešly po neúspěšné válce s povstalci, kteří si vystačili sami a ničí pomoc nedostávali. A po odchodu sovětské armády vydržela tamní vláda ještě tři roky a zabilo ji až ukončení finanční pomoci ze strany věrného pudlíka USA Jelcina. Afghánská vláda nainstalovaná Spojenými státy nevydržela dokonce ani do odchodu americké armády a padla ještě dříve, než odletěl poslední vrtulník US Army. Navíc - válka v Afghánistánu stála USA celkem cca 2 300 miliard dolarů (dva tisíce tři sta miliard dolarů). A to ještě nedošlo na placení válečných reparací.

Co vlastně z toho plyne?

ČNB si nedokáže uvědomit skutečnou situaci, skutečný rozsah problémů. (Inflace)

ČNB si nedokáže uvědomit skutečné příčiny problémů – např. dnešní inflace není způsobena vnitřními problémy české ekonomiky ale externím vlivem brutálních disproporcí a poruch globální ekonomiky, navíc v kombinaci se současným projevem dlouhodobé, chronické nemoci globálního tištění nekrytých pseudo-peněz a mnohaleté maskování narůstajících vnitřních problémů západních ekonomik.

ČNB tak nedokáže a ani nemůže najít na ekonomický problém, na nemoc účinný lék. Nikdy. Jsou lékařem „léčícím“ pacienty bez správné diagnózy jen na základě barvy košile a ponožek pacienta.

A když už ČNB chce někomu pomoci, tak vždy primárně jen a jen finančnímu sektoru, bankám, pojišťovnám, investičním skupinám. Reálná ekonomika je pro bankovní radu ČNB něco, o čem jen matně tuší, že existuje, ale co jim nestojí ani za trochu empatie natožpak pomoci.

Česká národní banka – a to je to nejhorší na všem – není o nic hloupější než kterákoli součást současné mocenské elity Západu.

Celá současná mocenská elita je naprosto odtržená od reality, je v zajetí svých ideologických (a absurdních) dogmat a není schopna vnímat realitu, není schopna identifikovat a pochopit skutečné problémy a tím pádem a tím spíše není schopna tyto problémy řešit.

Vlastně současná mocenská elita Západu není ani schopna tyto problémy dále nezhoršovat.

Budeme všichni potřebovat hodně síly, odvahy i vytrvalosti, abychom došli až k lepším časům

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře