Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Zamlčená havárie jaderného reaktoru a další děsivé novinky ze světa jaderné energetiky

Antiatomové akční léto s různými kempy,setkáními a akcemi je pryč a bylo celkem inspirující. Mnoho lidí v antiatomové síti Nuclear Heritage Network se v posledních týdnech zaměřilo na záměry staveb nových jaderných elektráren ve východoevropských zemích a na boj proti těžbě uranu a stavbě nových jaderných zařízení ve Finsku. V Litvě řekla v referendu většina obyvatelstva jasné NE jaderné energetice, zatímco se zdá, že litevská vláda se nechce této vůli lidu podvolit.

  • zamlcena-havarie-jaderneho-reaktoru-a-dalsi-desive-novinky-ze-sveta-jaderne-energetiky

Během posledních dvou měsíců aktivisté z naší antiatomové sítě zorganizovali dva mezinárodní akční dny: Uranium Action Day v září a Evropský akční den, který má pohnout litevskou vládu k tomu, aby
uvedla do reality NE jaderné energii, které vyjádřili občané Litvy. Na jedné straně byla škoda, že se uranového akčního dne, který byl připraven již od začátku roku, účastnilo celkem málo organizací. Na druhé straně bylo velmi působivé a znamenité, že v rámci Evropského akčního dne proběhla velká spousta akcí před velvyslanectvím Litvy, ačkoli byl celý akční den oznámen až týden před jeho konáním. Takové společné akční dny mají potenciál.

Přejeme Vám příjemné čtení ohledně antiatomových aktivit na světě a doufáme, že pro Vás budou tyto informace přínosné.

1. JE Penly: „kontrolovaná událost" skrývá skutečnou poruchu

5.dubna 2012 došlo k požáru na čerpadle primárního okruhu reaktoru jaderné elektrárny Penly (Normandie). O několik hodin později byl odhalen průsak v primárním okruhu. EDF celou nehodu později vydávala za "kontrolovanou událost". I přesto dokazují některé interní dokumenty EDF, že to co se stalo, se dá považovat za skutečnou nehodu. To, k čemu došlo v Penly, se velmi zbagatelizovalo. Více informací najdete v analýze níže.

Analýza ve francouzském jazyce:
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Accident-a-la-centrale-de-Penly

2. Petice za obnovení směrnice 96/29 EURATOMu k základním bezpečnostním předpisům

Celá vlna peticí míří do Evropského parlamentu. Tyto petice mají Evropskou komisi přimět k tomu, aby nařídila prověření aktivit, které jsou spojené s expozicí radioaktivních látek do životního prostředí a směrem k obyvatelstvu. Petice staví na tom, že směrnice EUROAMu ohledně základních bezpečnostních předpisech obsahuje také klauzuli, podle které je třeba nařídit opětovnou kontrolu a legitimaci oficiálních limitních hodnot v případě, že budou zjištěny nové poznatky nasvědčující tomu, že směrnice nezajišťuje ochranu obyvatel. To je platné evropské právo, které je tím pádem závazné pro všechny členské státy.

Na: http://www.nuclearjustice.org najdete předlohu petice, která poskytuje další vysvětlení a výčet nejdůležitějších vědeckých poznatků pro doklad potřeby nové legitimaci limitních hodnot.

3. Mezinárodní antiatomová plavba vyjadřuje své poselství u jaderné elektrárny Oskarshamm

V pátek, 31.srpna 2012 vyjádřili účastníci mezinárodní antiatomové plavby svůj odpor proti švédským plánům na stavbu nových jaderných elektráren. Se svým trojstěžníkem dopluli k jaderné elektrárně Oskarshamm ve Švédsku se svým poselstvím: "Chceme energetickou změnu hned". Vyzdobená antiatomovými symboly zakotvila loď aktivistů v zátoce naproti elektrárně. Oskarshamm je také místem meziskladování vysoce radioaktivního vyhořelého paliva.

Jaderná elektrárna Oskarshamm znečišťuje Baltské moře radioaktivními částicemi v odpadní a chladicí vodě, která je odváděna do moře. Jaderná elektrárna má kromě toho negativní vliv na místní ekosystém. Aktivisté zaznamenali velmi ohřátou vodu v zátoce naproti elektrárně. To působí špatně na faunu a flóru v Baltském moři. Kromě této permanentní zátěže Baltského moře radioaktivitou a odpadními vodami z elektrárny představuje velké nebezpečí radioaktivního úniku do životního prostředí také místní mezisklad vyhořelého jaderného paliva.

Další informace o mezinárodní antiatomové plavbě najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_Sailing_Trip_across_the_Baltic_Sea

4. Označování zařízení pro skladování radioaktivního odpadu

Téma, které je již dlouho v agendě problematiky nakládání v vyhořelým jaderným palivem, je otázka označování konečných úložišť radioaktivních odpadů, tak aby budoucí generace měly možnost porozumět jejich účelu a rizikům. Ale jak mohou lidé v budoucnu vědět, že se za tím skrývají informace a co víc, na jakém místě byly tyto nutné informace uschovány, tak aby byly nalezeny dříve, než se zde začne kopat. A hlavní otázkou je, zda by takové varování naopak lidi v budoucnu nemotivovalo zde kopat. Nebo bychom se měli spíše postarat o to, aby se na tato úložiště zapomnělo? Jenomže jak by to fungovalo? O této záležitosti pojednává následující článek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Marking_Nuclear_Waste_Disposal_Facilities

5. Akce proti jaderným zbraním v Paříži

Na posledním mezinárodním setkání v Döbelnu jsme jako další možnou aktivitu kromě blokády u JE Ulokiluoto ve Finsku a antiatomové plavby ze Švédska do Německa vyzývali k postní akci proti jaderným zbraním v Paříži. Akční dny se konaly do 6.do 9.srpna 2012 (výročí svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki) u Eiffelovky. Někteří členové naší mezinárodní antiatomové sítě se těchto dnů účastnili a sepsali své dojmy a zážitky z této akce do následující zprávy:

Další informace:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Fasting_for_peace_in_Paris_August_6-9,_2012

6. Zákaz vycestování do EU pro antiatomové aktivisty z Běloruska

26.září 2012 bylo zamítnuto běloruským antiatomovým aktivistům Michaliji Ulaševiči a Taťáně Novikovove vycestování do Litvy – a sice se zdůvodněním, že byly označeny za nežádoucí osoby, protože by mohli ohrozit veřejný pořádek a národní bezpečnost Litvy nebo jiných členských států EU. Oba aktivisté se chtěli zúčastnit konference "Litva – Bělorusko: jaderně energetické sousedství" v litevském parlamentu. K tomu obdrželi příslušnou pozvánku, aby zde přednesli svá stanoviska ohledně problémů při stavbě jaderných elektráren a účasti
veřejnosti na rozhodovacích procesech ke stavbě jaderných zařízení v Bělorusku a Litvě.

Další informace a petice za schválení vycestování obou aktivistů:
http://www.avaaz.org/en/petition/Lift_persona_nongrata_status_for_Belarusian_antinuclear_ativists_applied_by_Lithuania

7. Uranový akční den se konal v pěti zemích

Již podruhé vyhlásili proti-uranoví aktivisté mezinárodní Uranový akční den, který se konal 29.9.2012 na několika místech (v Döbelnu, Essenu, Frankfurtu, Gronau - Německo, Jekatěrinsburku, Kazani, Moskvě, Murmansku -Rusko a na dalších místech světa). Akcí bylo nožná ještě více, pokud nebyly zaznamenány na našich webových stránkách k
Uranovému akčnímu dni. V roce 2008, kdy se konal první ročník Uranového akčního dne, byl počet zúčastněných zemí dokonce ještě vyšší.

Mezinárodní Uranový akční den měl za cíl konfrontovat uranový průmysl s protesty, přičemž se většina akcí v rámci akčního dne konala před sídlem těžařských firem v příslušné oblasti. Dalšími cíli tohoto akčního dne bylo tématizovat rizika a nebezpečí těžby a zpracování uranu a spojjit problematiku jaderných elektráren s výrobou jaderného
paliva.

Další informace: http://uranium-action-day.info

8. Nová ruská jaderná energie: riziko pro Evropu

Oleg Bodrov a jeho právník Andrej Talevlin se obrátili na Evropský soudní dvůr pro lidská práva, poté co byli odmítnuti ruským soudem se svou stížností ohledně ilegálního prodloužení povolení k provozu pro černobylský typ reaktoru v Rusku. S Olegem Bodrovem mluvil francouzský magazín D Alsace během jeho návštěvy ve Štrasburku ohledně důvodů pro jeho stížnost.

Černobylský typ reaktoru v leningradském jaderném komplexu cca. 40 km vzdáleném od St.Petěrsburku v Rusku získal protizákonným způsobem od ruského regulátora prodloužení povolení k provozu před plánovanou životnost. Toto povolení proběhlo bez řádného procesu posouzení vlivů na životní prostředí a bez účasti veřejnosti v rozhodovacím procesu. Bodrovi bylo zamítnuto právo na podání stížnosti k ruskému soudu. Jako soukromá osoba prý nemá žádné právo, přístup k ruskému soudnímu systému. Ruský soud také řekl, že toto rozhodnutí bylo vydáno příslušným úřadem, které tak již zohlednilo nutné bezpečnostní aspekty adopady na životní prostředí. Jedinou možností, jak dostat toto rozhodnutí před soud, je tedy podání stížnosti v Evropskému soudnímu
dvoru.

Další informace naleznete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/New_Russian_nuclear_power:_Risk_for_Europe

9. Francie: demonstrace proti reaktoru EPR a za okamžité odstavení zastaralých jaderných elektráren v deseti zemích

13.října se v deseti francouzských městech konaly demonstrace za ukončení projektu EPR a stavby s tím spojeného vedení vysokého napětí a za zastavení zastaralých jaderných elektráren. V lavalu (v blízkosti Bretaně) obsadilo asi 4.000 lidí centrum města. V Lyonu se simulovala dekontaminace lidí, kteří utíkali po jaderné havárii ze svého regionu, následoval lidský řetěz s 1.000 účastníky. Ve Štrasburku vytvořili demonstrující pomocí deštníků velké STOP, které bylo možno vidět z věže štrasburského Münsteru, čímž demonstrující požadovali okamžité
odstavení nejstarší francouzské jaderné elektrárny ve Fessenheimu. V Metzu se demonstrací účastnilo mnoho lidí z Lucemburska a Sárska. Demontrace zde byly namířeny především proti blízké jaderné elektrárně
Cattenom.

Obrázky a zprávy najdete na:
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Comptes-rendus-des-manifestations

10. 03/09/2013: lidský řetěz za výstup země z jádra v Paříži

11.března 2012se v rhonském údolí shromáždilo 60.000 lidí, aby zde formou lidského řetězu vyjádřili dvou solidaritu s obyvateli Japonska
a požadovali vystoupení Francie z jaderného programu. V roce 2013 bude podobný lidský řetěz zorganizován v Paříži, který bude obtáčet místa,
kde se rozhoduje o jaderné energetice. Očekáváme hodně lidí z Francie a ostatních zemí. Podpora a pomoc jsou vítány.

Další informace najdete na:
http://chainehumaine.org

11. Nizozemí: nový reaktor není nutný pro produkci izotopů na lékařské účely

V roce 2010 zveřejnila nadace Laka zprávu o produkci lékařských radioaktivních izotopů bez jaderných reaktorů. Nizozemí nyní plánuje
nový výzkumný reaktor, který má sloužit především k výrobě lékařských izotopů. Laka pracuje na nové zprávě, která se bude zaměřovat na nové
poznatky na komerčním trhu produkce lékařských izotopů. Výzkum se zakládá na předpokladu technologického rozvoje a přesunu dodavatslých
řetězců. Účelem zprávy je ukázat, že neexistuje obchodní argument pro stavbu tohoto výzkumného reaktoru Pallas (který se musí financovat z
privátních zdrojů). Lakak je jednou z velmi mála organizací v Nizozemí, která pracuje na tomto tématu.

Zprávu z roku 2010 a novou zprávu najdete na:
http://www.laka.org/medical_isotopes.html

12. Konec jaderného projektu Fennovoima

Jak již bylo předpovídáno dříve v letošním roce, mohl by projekt Fennovoimy z ekonomických důvodů ztroskotat. Viz:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_power_is_not_a_good_business_anymore

Od té doby projekt opustilo mnoho malých akcionářů, ale posledním hřebíčkem do rakve bylo oznámení E.ONu, že se také z tohoto projektu
stahuje. Nyní se nabízí asi 40% akcií na prodej, ale zdá se, že o ně nemá nikdo zájem. Protože z projektu odchází stále více malých
akcionářů, ukazuje vše na to, že projekt na výstavbu sedmého reaktoru ve Finsku ztroskotá.

Celý článek najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/The_end_of_Fennovoima_NPP_project%3F

13. Projekt firmy Fennovoima na stavbu JE Pyhäjoki

V červenci 2010 udělil finský parlament firmě Fennovoima povolení pro plány na výstavbu nové jaderné elektrárny. Firma ale nebyla schopna dosud získat stavební povolení od finské vlády. Pokus postavit nový reaktor v Pyhajöki na poloostrově Hanhiviki, nedotčené části země s mnoha ohroženými biotopy, je jeden z nejarogantnějších záměrů v Evropě vůbec. Hanhiviki je hnízdem pro asi 20 ohrožených druhů ptactva a důležitým místem odpočinku migrujících arktických ptáků. Pokud by se tento projekt jaderné elektrárny realizoval, dá se očekávat, že tento regionu dramaticky změní svůj charakter a stane se průmyslovou oblastí.

Další informace:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Pyh%C3%A4joki

14. Černobylský den: 138 akcí ve Francii proti jadernému nebezpečí

Zatímco katastrofa ve Fukušimě teprve začala, nadále nekončí ani neštěstí, ke kterému došlo v Černobylu. Protože se francouzská vláda z těchto tragédií vůbec nepoučila, vyzvala francouzská antiatomová síť Sortit du nucleaire k akcím ve dnech 26.-29.dubna. V těchto dnech se konalo 138 antiatomových akcí po celé Francii, např. Lidské řetězy ve velkých městech. Přehled všech akcí (ve Francii i zahraničí) najdete na: http://www.chernobyl-day.org

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře