Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Žaloba proti povolení pro rozšíření Temelína - podpořená bývalým českým premiérem (+ další jaderné zprávy)

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

Švýcarsko: jaderná elektrárna Leibstadt byla po poruchách automaticky odstavena.

Cellské fórum proti jaderné energii: ano energetické revoluci – ne „elektrické dálnici" napříč Německem.

Švýcarsko: povolení pro jadernou elektrárnu Mühleberg.

Žaloba proti povolení pro rozšíření Temelína - podpořená bývalým českým premiérem.

Dostavba Temelína: žaloba hornorakouské ofenzívy.

  • zaloba-proti-povoleni-pro-rozsireni-temelina-podporena-byvalym-ceskym-premierem-dalsi-jaderne-zpravy

Švýcarsko: jaderná elektrárna Leibstadt byla po poruchách automaticky odstavena

Ve švýcarské jaderné elektrárně Leibstadt v kantonu Aargau došlo ve středu ráno k automatickému rychlému odstavení reaktoru. Došlo k němu po poruchovém hlášení v oblasti turbín, jak média informoval provozovatel elektrárny. V elektrárně došlo ze zatím nezjištěných důvodů k otevření obtokových ventilů. Je to jedno z bezpečnostních opatření, kdy se ventil otevře v případě, že pára nemůže procházet přes turbíny. Proč se tento ochranný mechanismus spustil, není zatím známo.

Podle provozovatele nedošlo k žádným únikům do okolí. Švýcarský inspektorát pro jadernou bezpečnost (ENSI) byla jako zodpovědný orgán elektrárnou o incidentu informován. Dokud se nezjistí =příčina vedoucí k této události, zůstane jaderná elektrárna mimo provoz.

http://www.nzz.ch/newsticker/akw-leibstadt-nach-stoerungen-automatisch-abgeschaltet-1.18465585

Cellské fórum proti jaderné energii: ano energetické revoluci – ne „elektrické dálnici" napříč Německem

4.1.2015 Celler Presse

Německo, oblast Celle – K diskusi ohledně severo-jižní elektrické propojení, která má vést i regionem Cele, se nyní vyjádřilo cellské fórum proti atomové energii. Odpůrci jádra požadují jako alternativu k této obří elektrické magistrále, která má vést napříč Německem, decentralizovanou energetickou politiku. Stanovisko iniciativy shrnuje její zástupce Dietmar Siefert takto: „Náš souhlas s energetickou revolucí znamená z našeho pohledu nesouhlas se severo-jižním elektrickým vedením".

Siefert stanovisko své iniciativy odůvodňuje následovně: „Výstavba celého tohoto severo-jižního elektrického propojení země odpovídá logice centralizované energetiky, spoléhající se na výrobu elektřiny ve zbytečně drahých offshore větrných elektrárnách v moři. Zároveň zůstává důležitým důvodem pro stavbu toto nového vedení napříč Německem setrvávání na stavbě nových uhelných elektráren. Stavba elektro - magistrály se nadále silně zaměřuje na produkci elektřiny ve velkých elektrárnách a je velmi předimenzovaná, protože se jí dostává garance stálého přísunu elektřiny, čímž se vytváří falešná konkurence elektřině z obnovitelných zdrojů."

Odpůrci jádra se při své argumentaci opírají o Eurosolar, všeobecně prospěšnou společnost pro obnovitelnou energii, založenou v roce 1988 kromě jiného Hermannem Scheerem a o zprávy zveřejněné Dr.Lorenzem Jaraasem, profesorem hospodářských věd na univerzitě RheinMain.

http://celler-presse.de/2015/01/04/celler-forum-gegen-atomenergie-ja-zur-energiewende-nein-zur-stromautobahn/

Švýcarsko: povolení pro jadernou elektrárnu Mühleberg

27.1.2015 Neue Zürcher Zeitung

Švýcarský dozorčí úřad pro jadernou bezpečnost ENSI akceptoval opatření, která přijala tamní jaderná elektrárna Mühlberg, aby tak toto zařízení mohlo pokračovat v dalším provozu až do doby plánovaného odstavení v roce 2019. Přesto elektrárna ještě musí splnil i další požadavky úřadu.

Kontrolní úřad ENSI v listopadu 2013 přeložil provozovateli jaderné elektrárny Mühleberg, společnost BKW, celkem 18 požadavků pro pokračování dalšího provozu zařízení do roku 2019. Lhůty pro realizaci těchto patření mezitím většinou uběhly, požadavky úřadu provozovatel elektrárny mezitím naplnil.

Firmě BKW dokonce úřad v případě čtyř opatření, potřebných pro povolení dalšího provozu až do roku 2019, povolil návrh na realizaci alternativního řešení. Tyto žádosti má nyní ENSI na stole. Alternativní návrhy řešení úřad detailně překontroloval a jejich realizaci také akceptoval.

Tato opatření se týkala stabilizace popraskané reaktorové obálky a realizace zajištění dodávek vody zabezpečené proti zemětřesení a možným záplavám, nezávislé na vodě z řeky Aary.

Přes praskliny je reaktorová obálka podle kontrolního úřadu ENSI dostatečně odolná, jak v úterý novinářům potvrdil jeho zástupce Georg Schwarz. Reaktorová obálka musí až do roku 2019 procházet každoroční kontrolou.

ENSI kromě tohoto stanovil pro elektrárnu dvě technická kritéria pro mírů prasklin v ochranné obálce, která nesmí zařízení překročit. Jedná se o faktor intenzity napětí a o mezní hodnotu pro délku příčných prasklin, která nesmí přesahovat 32 centimetrů.

http://www.nzz.ch/schweiz/gruenes-licht-fuer-akw-muehleberg-1.18469689

Žaloba proti povolení pro rozšíření Temelína - podpořená bývalým českým premiérem

Organizace hornorakouské antiatomové ofenzívy (sdružení Jihočeské matky, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí, Calla a Atomstop) podaly žalobu proti rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se povolila stavba nových reaktorů v lokalitě Temelín. Podpora žaloby přišla i ze strany bývalého českého premiéra Jiřího Paroubka.

Organizace žalují nejenom nedostatky SUJB při rozhodování, ale především postup ministerstva životního prostředí při vydávání svého souhlasného stanoviska EIA. Podání žaloby nevládních organizací bylo podle něj možné až teď, ve správním řízením zahájeném Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, ačkoli proces EIA byl ukončen již v lednu 2013.

Zemský rada pro životní prostředí Anschober: „Společně s hornorakouskou antiatomovou iniciativou podnikneme všechny kroky, abychom zamezili rozšíření jaderné elektrárny Temelín. Ale také nehospodárnost jaderné energetiky mluví proti stavbě nových jaderných bloků. Historickým milníkem v nasměrování jaderné energetiky v Evropě do budoucna však bude představovat rozhodnutí evropského soudního dvora ve věci Rakouskem připravované žaloby proti souhlasu Evropské komise se státními příspěvky pro britskou jadernou elektrárnu Hinkley Point."

http://www.anschober.at/presse/artikel/alle-schritte-gegen-temelin-setzen/

Dostavba Temelína: žaloba hornorakouské ofenzívy

25.1.2015 Krone.at

Organizace hornorakouské antiatomové ofenzívy podaly žalobu proti rozhodnutí českého Státního úřadu pro jadernou ľzpečnost (SÚJB). Také bývalý český premiér Jiří Paroubek žalobu ekologických organizací podpořil, uvedl hornorakouský zemský radní pro životní prostředí Rudi Anschober.

„Společně s hornorakouskou antiatomovou iniciativou podnikneme všechny kroky, abychom zabránili rozšíření Temelína," řekl Anschober. Podle něj i celková nehospodárnost jaderné energie mluví proti rozšiřování elektrárny. Jihočeské nevládní organizace Jihočeské matky, OIŽP a Calla podaly žalobu kvůli nedostatkům při rozhodování Státního úřadu pro jadernou ľzpečnost, kterým byla povolena stavba nových reaktorů, a také proti =nedostatkům v proběhlém procesu EIA – posuzování vlivů stavby na životní prostředí.

Organizace kritizují postup ministerstva životního prostředí při vydávání svého souhlasného stanoviska EIA. Podání žaloby nevládních organizací bylo podle něj možné až teď, ve správním řízením zahájeném Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, ačkoli proces EIA byl ukončen již v lednu 2013.

V povolovacím procesu nebyly uvedeny žádné možnosti bezpečného uložení vyhořelého jaderného paliva ani žádná lokalita pro stavbu konečného úložiště radioaktivních odpadů, uvedl dále Anschober. „Pokud se nyní pro stavbu nových bloků zvažují reaktory korejské výroby, je jasné, že se celý proces EIA musí opakovat," uvedl Edvard Sequens ze sdružení Calla.

http://www.krone.at/Oesterreich/Temelin-Ausbau_Klage_von_Antiatom-Offensive_in_OOe-Maengel_gefunden-Story-436244

Zdroj: http://oizp.cz/

Facebook komentáře