Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Vládní krize kvůli Prunéřovu – globální ostuda České republiky

  • greenpeace-prunerov
Dnes v časných ranních hodinách začalo 12 lezců Greenpeace stoupat na komín severočeské hnědouhelné elektrárny Prunéřov II.

Tuto nenásilnou přímou akci podniká Greenpeace s cílem upozornit českou i světovou veřejnost na neuvěřitelné okolnosti provázející schvalování polovičaté „modernizace" této elektrárny. Elektrárenský gigant ČEZ zde chce ušetřit na zdraví Severočechů a ochraně klimatu použitím zastaralé a nedostatečně účinné technologie.
Vedoucí energetické a klimatické kampaně Jan Rovenský dnes přímo z třísetmetrového komína k aktuálnímu bouřlivému vývoji uvedl: „ČEZ je viditelně kvůli Prunéřovu schopen provést cokoliv, včetně vyvolání vládní krize. Je zjevné, že do funkce ministra životního prostředí musí být stůj co stůj instalován někdo, kdo vydá ČEZu vytoužené souhlasné stanovisko k prodloužení provozu prunéřovského Otesánka o dalších 30 let."
Premiér Jan Fischer včera navrhl pověřit řízením ministerstva životního prostředí ministra zemědělství Jakuba Šebestu. Greenpeace doufá, že nový ministr splní požadavek pana premiéra a bezodkladně rozhodne o Prunéřovu, protože v opačném případě by byla rezignace ministra Dusíka z minulého čtvrtka zcela zbytečná.
Právník EPS Jan Šrytr dnes uvedl: „Pokud chce pan ministr Šebesta vyvrátit podezření, že jeho instalace je ve skutečnosti rozhodnutím Martina Romana a jeho politických chapadel, může udělat jedinou věc: vydat k záměru ČEZ bezodkladně negativní stanovisko. Pokud rozhodne opačně a bude ignorovat expertní zprávu DNV, půjde o jasné potvrzení, že Fischerův kabinet není vládou odborníků, ale loutek velkých průmyslových korporací."
Greenpeace a Ekologický právní servis již téměř dva roky upozorňují, že při obnově Prunéřova ČEZ nehodlá použít tzv. nejlepší dostupnou technologii (BAT - best available techniques), jak vyžadují české i evropské právní předpisy. Hlavní námitky proti polovičaté „rekonstrukci" potvrdil i nezávislý posudek norské společnosti Det Norske Veritas (DNV) zadaný ex-ministrem Dusíkem.
Prunéřov vyvolal již dříve mezinárodní zájem poté, co se do procesu posuzování záměru na životní prostředí (EIA) zapojily Federativní státy Mikronésie (FSM). FSM podaly připomínky k dokumentaci projektu a požádaly o české ministerstvo o negativní stanovisko k záměru ČEZ. Je to poprvé, kdy se stát, který je přímo ohrožen dopady globálních změn klimatu, vyjádřil k emisím uhelné elektrárny v průmyslové zemi.
Ostrovy v Pacifiku patří mezi oblasti, které jsou přímo ohroženy dopady globálních změn klimatu. Českou akci na prunéřovské elektrárně přijel podpořit i Terapii Williams z Cookových ostrovů. „Pacifické státy jsou ohroženy zvyšující se hladinou oceánů a jejich narůstající teplotou, která poškozuje mořské ekosystémy, a pobřežní oblasti, kde žijeme, kvůli globálním změnám klimatu rychle podléhají erozi. Pokud budou průmyslové státy jako Česká republika pokračovat ve vypouštění dalších emisí skleníkových plynů, jsme zatraceni. Prunéřov je jeden z největších zdrojů CO2 v Evropě. Prodloužení jeho provozu o další čtvrtstoletí zastaralou technologií by byla skutečná globální ostuda," odůvodnil svou přítomnost v českém Prunéřově Williams.

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře