Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

To nejdůležitejší ze světa jaderné energetiky

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

1. Walkatjurra Walkabout. 
2. Kampaň má udržet diskuze o San Onofre na několika frontách. 
3. Soudní rozhodnutí: dočasné opatření proti části dolu Talvivaara. 
4. Další únik v povrchovém dole Talvivaara. 
5. Uranový akční kemp nedaleko od lokality Talvivaara. 
6. Společně proti jaderné energii. 
7. Krátká zpráva o černobylském výročí z Polska. 
8. Vzpomínka na Černobyl – irská princezna St.Bega a závod na přepracování jaderného paliva v Sellafieldu. 
9. Černobylský projekt: jedinečná fotokniha pro zapomenuté oběti jaderné katastrofy. 
10. Velké připomínkové akce k černobylskému výročí v Německu. 
11. Zřícení střechy v JE Černobyl – zpravodajství a analýza. 
12. Některé novinky ohledně boje o jadernou energetiku ve Velké Británii. 
13. Online – petice za jednotné povinné ručení za jaderné reaktory. 
14. Societe Generale nesmí financovat vysoce rizikový reaktor v Kaliningradu. 

  • to-nejdulezitejsi-ze-sveta-jaderne-energetiky

1. Walkatjurra Walkabout

Akce „Walkatjurra Walkabout" je naplánována v době od 4. do 28.května 2013 a vypadá to tak, že bude mít ještě větší rozsah než v roce minulém.

Walkabout je jako vždy doposud oceněním regionu Wangkatja za sílu obce, která více než 40 let bojovala za zastavení těžby uranu v Yeelirrie. Akce bude příležitostí pro setkání aktivních lidí a zároveň našim společným příspěvkem pro hodnotnou budoucnost bez jaderné energie. Walkabout je zároveň možností, jak navázat těsnější kontakt s tímto regionem a jak oživit „walking for country" (pochod za svou zemi).

Zde se můžete přihlásit a zúčastnit se třeba jen části našeho pochodu:
http://walkingforcountry.us4.list-manage1.com/track/click?u=50a102f587619317ca5451762&id=82b385d714&e=bcdd27812a

2. Kampaň má udržet diskuze o San Onofre na několika frontách

Stále není jasné, proč kritická zpráva k jaderné elektrárně San Onofre v blízkosti Los Angeles, která byla vypracována US Government of Accountability Office (GAO), nebyla zveřejněna hned po svém dokončení dne 11.března 2013. Místo toho byla zveřejněna až den po konání velkého veřejného setkání s americkým jaderně – dozorným úřadem (NRC).

Vypracováni studie zadali čtyři senátoři. Studie odhalila mnoho větších problémů v souvislosti s plánováním evakuace a především velikost plánovaného území, podle které by v případě jaderné nehody v elektrárně měli být evakuováni lidé pouze z oblasti několika mil kolem havarovaného jaderného zařízení, vyvolala značné kontroverze. NRC odmítlo zabývat se tzv. „Shadow Evacuees", tedy lidmi, kteří by se i bez povolení chtěli dostat do bezpečí, protože se zjistilo, že z širší zóně kolem elektrárny v rozmezí 10-15 mil (23 – 30 km) by pouze 20% obyvatel uvažovalo o tom, zda zónu opustit.

Tato témata se měla linout napříč všemi většími regionálními médii. Místo toho však tyto důležité aspekty trumfla zpráva o opětovném spuštění reaktoru. O týden později však město Los Angeles jednoznačně odmítlo opětovné spuštění jaderné elektrárny, dokud se k věci neuskuteční veřejný hearing.

Pouze 4 hodiny na zveřejnění studie GAO totiž NRC vydalo povolení v opětovnému spuštění reaktoru č.2 v San Onofre, přičemž v červnu má reaktor dosáhnout výkonu 70%. Tato zpráva způsobila, že je nová studie GAO pro novináře nyní již nezajímavá. Celý region asi s osmi milióny obyvateli je znepokojený, poté co zde nový parogenerátor dva roky od své montáže selhal. Region je protkán tektonickými zlomy se seismickým potenciálem, včetně zlomu San Nadreas, nacházejícího se asi 75 km od San Onofre, kde se již 150 let očekává velké zemětřesení v Jižní Karolíně.

3. Soudní rozhodnutí: dočasné opatření proti části dolu Talvivaara 

Správní soud Vaasa vydal 2.dubna 2013 předběžné rozhodnutí ohledně nouzového přeložení vodních toků, které si finský povrchový důl v Tavivaaře nárokoval podle článku 62 finského zákona o ochraně životního prostředí. Provozovatel povrchového dolu uvedl, že přeložení vodních toků je nutné z toho důvodu, aby se zajistit řádný provoz uranového dolu. Místní ekologický úřad (Kainuu ELY Centre) zhodnotil tyto přeložky vodních toků jako přípustné. Správní úřad však nyní rozporoval toto hodnocení a vydal s okamžitou platností předběžné opatření. Konečné rozhodnutí v této věci bude vydáno později.

Předběžným opatřením se omezuje množství vody, které by mělo být přeloženo do jižního směru, a sice na 7% vodního toku řeky Kalliojoki. To je podle běžných ekologických povolení nejvyšší možné přijatelné množství. Opatření dále připouští, se do jižní oblasti s okamžitou platností nesmí vpouštět voda, která by překročila běžný objem 1,3 miliónu kubických metrů.

Celá zpráva je k nalezení na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Court_decision:_injunction_against_part_of_Talvivaara_operation

4. Další únik v povrchovém dole Talvivaara

V uranovém a niklovém povrchovém dole Talvivaara ve Finsku došlo opět k úniku. Během prvního dne došlo k úniku asi 7.000 kubických metrů za hodnu, tedy k celkovému úniku 350.000 kubických metrů kontaminované vody do okolního prostředí. Již v listopadu kontaminovaly tisíce kubíků toxických a radioaktivních odpadních vod z dolu velká území. K novému úniku došlo v noci ze 7. na 8.dubna 2013. Jako již dříve se snažil i tentokrát provozovatel dolu nehodu bagatelizovat: Harri Natunen, výrobní šéf v Talvivaaře tvrdí, že nový únik není tak závažný, jako ten z listopadu, který vedl k zastavení produkce.

Více informací najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Talvivaara_mine:_environmental_disaster_in_Finland

5. Uranový akční kemp nedaleko od lokality Talvivaara

Ničivá nehoda v povrchovém dolu v Talvivaaře není ojedinělou výjimkou, ale běžnou věcí všude, kde těží velké těžební koncerny. Znečištěná spodní voda byla dosud vždy cenou za těžbu uranu v okolí každého uranového dolu na světě. Ve Finsku a Švédsku se připravuje velké množství nových projektů na otevření obrovských povrchových dolů.

Abychom si zachovali životní prostředí čisté, je zapotřebí rozhodný odpor proti těmto záměrům. Připojte se k nám, abyste s námi sdíleli potřebné know – how a další informace a mohli sami jednat! Kemp bude probíhat ve vzdálenosti asi 30 km od uranového dolu v Talvivaaře. Během prvního kempového týdne si budeme vyměňovat informace ohledně situaci kolem těžby uranu na severu a dále ohledně vhodně zvolených metod a taktik pro přímé akce. Toto know how pak můžeme zužitkovat v druhém kempovém týdnu. Navrhněte sami část kempového programu! Kemp budou organizovat sami účastníci, tedy budeme i od Vás očekávat určitou aktivitu, také v souvislosti s organizací a zaopatření prací nutných k chodu kempu. Abychom pokryli vzniklé náklady, prosíme Vás o zaplacení účastnického poplatku ve výši 5-10 € na den, s přihlédnutím k ekonomické situaci každého účastníka. Příjezd ze snadněji dostupných lokalit budeme organizovat. Dejte nám proto vědět, jestli budete potřebovat možnost dovozu nebo máte jiné specifické požadavky.
Přihlášky posílejte nejpozději do 10.6.2013

Více informací zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Uranium_action_camp_in_Finland_near_the_Talvivaara_disaster_site

6. Společně proti jaderné energii

Od 30.května do 1.června 2013 se bude konat ve Vídni a Zwentendorfu, na místě jediné rakouské (avšak nikdy nespuštěné – na základě výsledků lidového hlasování) jaderné elektrárny , mezinárodní antiatomová konference. Pozváni jsou antiatomoví aktivisté a odborníci z celé Evropy, kteří by zde chtěli sdělit ostatním účastníkům své zkušenosti, podělit se s nimi o své know – how a pracovat s nimi na nápadech ohledně další strategie v antiatomové oblasti.

Tato konference se má stát každoroční akcí pro posílení antiatomové práce na národní a mezinárodní úrovni. První den a půl se bude konat ve Vídni, poslední den pak proběhne na místě jediné rakouské, nikdy nezprovozněné jaderné elektrárny Zwentendorf nedaleko od Tullnu na Dunaji. Zároveň se zde bude konat TOMORROV FESTIVAL, kde bude možnost získat praktické dovednosti (s ohledem na sociální média, crowfunding, měření a interpretaci hodnot záření), ale i teoretické aktivistické know – how. Náklady vzniklé v souvislosti s pořádáním konference bude hradit organizátor. Pro zájemce, kteří potřebují finanční podporu v souvislosti s cestovními náklady, jsou určité možnosti (je potřeba předem konzultovat s organizátory).

Více informací najedete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Together_against_Nuclear_-_International_Conference_2013_in_Vienna

7. Krátká zpráva o černobylském výročí z Polska

Byl to velmi aktivní týden. Měli jsme možnost u nás přivítat tři likvidátory, kteří byli aktivně nasazeni na úklid následků havárie v jaderné elektrárně Černobyl. Všichni tři nás navštívili v rámci probíhající série konferencí a setkání s černobylskými likvidátory. Mezi nimi byl i Vladimir Volšenko, jediný přeživší pracovník z týmu, který pracoval 2,5 měsíce v černobylské zóně. Nejzajímavější byla setkání na vysokoškolských kolejích a se studenty varšavské univerzity. Vladimir řekl, že ukrajinská vláda plánuje stavbu nových sedmi jaderných elektráren. Plánujeme proto blokády jaderných transportů. Kdo nám může poradit, jak zjistíme, kdy a kde budou probíhat?

8. Vzpomínka na Černobyl – irská princezna St.Bega a závod na přepracování jaderného paliva v Sellafieldu

Na 27.dubna připravily organizace "Radiaton Free Lakeland" a "3 Weeks to Save
the Lakes" v St. Bees na severozápadě Anglie akci u příležitosti výročí černobylské havárie. Toto místo bylo pojmenováno po irské princezně, která kolem roku 900 připlula k překrásnému Cumbrijskému pobřeží. Chcete se vsadit, že by se svatá Bega přidala k 1,3 miliónu domácností v Irsku, které požadují ukončení ilegálního a nemorálního radioaktivního znečišťování Irského moře přepracovnou radioaktivního materiálu v Sellafieldu?

Další informace najdete na:
http://mariannewildart.wordpress.com/2013/04/28/the-irish-princess-st-bega-and-sellafield-reprocessing/
http://mariannewildart.wordpress.com/2013/04/18/stop-dumping-radioactive-waste-in-cumbrian-seas/

9. Černobylský projekt: jedinečná fotokniha pro zapomenuté oběti jaderné katastrofy

Černobylský projekt dokumentuje umělecky v jedinečné fotoknize dlouhodobé účinky jaderné havárie v Černobylu. Hlavním cílem tohoto projektu je ukázat následky jaderné katastrofy a znázornit tak, co může způsobit jaderná energie v rukou člověka. Obrázky mluví samy za sebe.

Tématy fotografií jsou především opuštěné města, rozpadající se domy, přeživší, kteří nadále obývají kontaminovanou oblast a nemocné oběti katastrofy. Autoři knihy jsou v kontaktu s místními lidmi včetně přeživších z regionu Černobyl. Pracují na rozhovorech s postiženými touto jadernou havárií a plánují cestu do Běloruska s návštěvami obětí, nemocnic atd. Kniha má přispět k tomu, aby lidé pochopili, že jaderná energetika není právě tou nejlepší volbou a že existuje velká řada čistých a trvale udržitelných alternativ.

Tzv. „crowfundingem" a prodejem fotoknihy chtějí její autoři pokrýt veškeré projektové náklady.

Více informací: http://www.chernobylwitness.com

10. Velké připomínkové akce k černobylskému výročí v Německu

V neděli, 21.dubna 2013 se u jaderné elektrárny Brokdorf sešlo asi 1.000 lidí na protestní a vzpomínkové akci u příležitosti 27.výročí černobylské havárie. Při klidné vzpomínkové atmosféře se jednalo o opětovné setkání mnoha známých tváří i s rodinami. Při setkání byla vyjádřena kritika jaderného průmyslu. Ve stejném čase se u jaderné elektrárny Grafenrheinfeld v jihu Německa sešlo asi 2.500 lidí. U jaderné elektrárny Grohnde blokovali aktivisté přivazovací akcí vstup do elektrárny, aby tak zabránili vsázce nebezpečného jaderného paliva MOX do reaktoru.

Pro mobilizaci veřejnosti k jaderné elektrárně Brokdorf byla skupina „Robin Hood" celé tři týdny v terénu se svou akční túrou severním Německem. Mezi stromy a pouliční lampy byl pověšen transparent, který poukazoval na možnou uzavřenou zónu po nehodě v JE Brokdorf. Aktivisté dále rozdávali letáky.

Další informace:
http://www.robinwood.de/wordpress/blog/aktion/2013/04/antiatom-infotour-geht-weiter/

11. Zřícení střechy v JE Černobyl – zpravodajství a analýza

Jako příčina události z 12.února letošního roku, kdy došlo k částečnému zřícení stěny a střechy proslulého čtvrtého reaktorového bloku jaderné elektrárny Černobyl, nebylo vyhodnoceno velké množství sněhu, ale „kombinace několika nepříznivých faktorů". K tomuto závěru došly před nedávnem dvě komise, které tuto událost prověřovaly. Musíme přitom podotknout, že pouze jeden den před touto událostí, tedy 11.února 2013, probíhala v ukrajinském městě Slavutič debata o možnosti zřícení stěn zbylých tří reaktorových bloků odstavené jaderné elektrárny. V Rusku stále ještě pracují tři jaderné elektrárny s reaktory černobylského typu (RBMK 1000). Jak dlouho ještě se bude muset Rusko starat o bezpečnost svých starých jaderných elektráren?

Další informace v angličtině najedete na:
http://www.bellona.org/articles/articles_2013/chernobyl_roof_collapse_report

12. Některé novinky ohledně boje o jadernou energetiku ve Velké Británii

Boj mezi energetikou firmou EdF a vládou ohledně garantované výkupní ceny pro elektřinu z nových jaderných bloků pokračuje. EdF chce cenu ve výši asi 100 liber za MWh, garantovanou na dobu 40 let, ministerstvo financí by souhlasilo s cenou kolem 80 liber za MWh. Cena ve výši 100 liber za MWh na dobu 40 let představuje asi dvojnásobek aktuální ceny elektřiny na evropských trzích. Dokonce i elektřina z onshore – větrných elektráren se dá nyní koupit kolem 80 liber za MWh. Je to všechno trochu komplikované pro vládu, která slíbila, že nebude finančně podporovat stavbu nových jaderných elektráren. Možná jakožto součást celého manévru nyní firma EdF propustila 20% zaměstnanců v jaderné elektrárně Hinkley Point, kde se právě začalo s některými stavebními pracemi.

My, Londýňané, jsme v polovině dubna rozdali asi 400 letáků pracovníkům ministerstva financí, kteří v 8 hodin vstoupili do svých kanceláří. Chtěli jsme k celé této záležitosti zaujmout trochu komický přístup – v narážce na bitvu u Waterloo. Ale dostat 400 letáků do budovy ministerstva financí, byl velký úspěch. Lidé, kteří později vycházeli z budovy na cigaretu, dokonce říkali, že se jim akce líbila.

K letáku jsme přiložili také náš aktualizovaný informační materiál k druhému výročí havárie v japonské Fukušimě, kterého jsme natiskli 5.000 kusů, také v japonštině. Tento materiál rozdáváme každý pátek od 9 do 13.00 hodin před japonským velvyslanectvím. Každý pátek asi 400 kusů.

Další informace k tématu EdF:
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/apr/23/edf-energy-nuclear-power-station

Denní novinky o jádru ve Velké Británii:
http://www.no2nuclearpower.org.uk/

13. Online – petice za jednotné povinné ručení za jaderné reaktory

V režii rakouské antiatomové organizace Atomstopp se na internetu ještě do konce července 2013 sbírají podpisy pod evropskou petici za jednotné evropské povinné ručení provozovatelů jaderných elektráren. Petice bude předána členům petičního výboru Evropského parlamentu. Nyní je stav takový, že každá země má jinou výši povinného ručení pro jaderné elektrárny, přičemž je výše tohoto ručení ve všech zemích zcela podhodnocena, přičemž snad nejnižší výši ručení za jaderné škody má Francie.

Zde se dostanete k možnosti podpisu petice a dalším informacím:
https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-eine-europaweit-einheitliche-haftpflichtversicherung-fuer-atomreaktoren

14. Societe Generale nesmí financovat vysoce rizikový reaktor v Kaliningradu

Od 26.dubna vyzývá německá organizace Urgewald k protestům proti francouzské bance Societe Generale, která zvažuje financování turbín plánované baltské jaderné elektrárny v ruské enklávě Kaliningradu. Baltský jaderný projekt je provázen velkými riziky, například v lokalitě nebylo vyhodnoceno seismické riziko a firma Rosatom, která má jadernou elektrárnu postavit, nepředložila ani plán na likvidaci jaderného odpadu. Kromě toho firma Rosatom předpokládá, že by dokonce důsledky velké havárie v této plánované jaderné elektrárně zůstaly v areálu elektrárny – proto neplánuje žádné evakuační cesty pro lidi, kteří v okolí žijí.

Financováním velké části exportních kreditů podporuje Societe Generale tento způsob korupce a provokuje možný vnik další velké jaderné havárie jako v Černobylu. Proto vyzýváme banku Societe Generale, aby vystoupila z tohoto nebezpečného projektu, jak již to udělala i Hypo Vereinsbank, BNB Paribas a Credite Agricole. Očekáváme, že Societe Generale v této věci rozhodne nejdéle v červnu – do té doby věříme v podporu formou telefonátů a e-mailů bance Societe Generale, informující o všech rizicích, které souvisí s touto baltskou jadernou elektrárnou a požadující odstoupení banky od financování tohoto projektu.

Další informace:
http://urgewald.org/artikel/russischdeutscher-atomprotest-zum

Facebook komentáře