Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Polsko chce zavést jadernou energii, ačkoli její užívání může vést ke katastrofě srovnatelné s tou ve Fukušimě (+ další jaderné zprávy)

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

UK: konzultace NDA k jadernému úložišti bez účasti dotčených obcí / Antiatomová demonstrace během COP19 ve Varšavě / Odpor proti polským plánům na stavbu jaderné elektrárny / Autobus pro propagandu jaderné energetiky v PolskuPolský mediální skandál / Novinky k jaderné energetice ve Finsku / Firma Talvivaara, způsobující ekologické katastrofy, blízko bankrotu / Mezinárodní antiatomová schůzka v srpnu / Prodloužení životnosti jaderných elektráren na Ukrajině.

  • polsko-chce-zavest-jadernou-energii-ackoli-jeji-uzivani-muze-vest-ke-katastrofe-srovnatelne-s-tou-ve-fukusime-dalsi-jaderne-zpravy

UK: konzultace NDA k jadernému úložišti bez účasti dotčených obcí

Sdružení Stop Hinkley sabotovalo 22.ledna konzultace úřadu Nuclear Decommission Authority (NDA – Úřad pro odstavování jaderně-technických zařízení) ohledně plánů na skladování a likvidaci středně aktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. NDA se rozhodlo jednat pouze s velmi omezenou zájmovou skupinou, opírajíc se přitom o lokality jaderných elektráren. Veřejnost nebyla na projednání, při kterém byly ve hře ještě všechny možnosti a kdy by ještě mohla ovlivnit konečné rozhodnutí, vůbec přizvána.

Sdružení Stop Hinkley by chtěla povzbudit veřejnost, aby odmítla návrhy úřadu NDA, který nebyl schopný zajistit úplnou účast veřejnosti. „NDA musí zpět k rýsovacímu prknu, aby pochopil, že musí veřejnost začlenit včas do konzultací k nebezpečným radiologickým a chemickým odpadům, vyprodukovaným ve Velké Británii."

Podpořte petici proti jaderné elektrárně Hinkley Point C:
http://www.avaaz.org/en/petition/End_Nuclear_Insanity_NOW_Ban_Construction_of_Hinkley_C_Nuclear_Power_Station/?fPKymab&pv=6

Antiatomová demonstrace během COP19 ve Varšavě

16.listopadu 2013, 8.den jednání OSN o klimatu (COP19), se ve Varšavě konala antiatomová demonstrace. 40 aktivistů z Polska a států po celém světě (Ruska, jižní Afriky, Irska, Německa, Rakouska, Velké Británie a dalších zemí) stálo s transparenty a plakáty v kostýmech u vchodu do budovy, kde jednání probíhala. Akce byla jasným signálem pro členy jednání, média a obyvatele města, že jaderná energetika není řešením proti klimatické krizi.

Udělejte si vlastní obrázek:
http://www.flickr.com/photos/push_europe

https://www.youtube.com/watch?v=ZD1SywPxz8g

Odpor proti polským plánům na stavbu jaderné elektrárny

Skupina občanů z osady Mielno, která náleží k obci Gaski, jež je oficiálním kandidátem na lokalitu pro umístění první polské jaderné elektrárny, podala žalobu proti vystavenému povolení pro stavbu této jaderné elektrárny v lokalitě Gaski, vydanému nejvyšším správním šéfem vojvodství Západní Pomořany. Správní šéf Západních Pomořan toto povolení chtěl zachovat, ale občané vojvodství chtějí proti němu podat stížnost k Ústavnímu soudu Polska.

Autobus pro propagandu jaderné energetiky v Polsku

Koncem listopadu 2013 jeli příznivci jaderné energie (projaderné studentské hnutí pod vedením polského ministerstva průmyslu, sponzorované nejsilnějšími společnostmi činnými v polském a zahraničním jaderném průmyslu včetně Arevy, EdF, Hitachi, PGE)už po několikáté s „projaderným autobusem" po pobřeží severopolských regionů, aby tak absolvovali informační tour. Tato tour se zastavila v několika městech a obcích, včetně lokalit, kandidujících na umístění nové polské jaderné elektrárny, kde toto projaderné hnutí zorganizovalo představení ve školách, aby tak podstatně zvýšilo počet účastníků na svých akcích. Vedle uvádění typických projaderných mýtů a argumentů na školách předváděli jednoduché fyzikální experimenty, které často ani s provozem jaderných zařízení ba dokonce ani s fenoménem štěpení jádra vůbec nesouvisely.

Minulý rok byl členům místního výboru „Nie dla atomu w Lubitowie" (Ne atomu v Lubitowu) několikrát zamezen přístup k podobným projaderným akcím, zatímco se na ně projaderní lidé ústně obořili:

http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-1.html
http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-2013.html

Oficiální webová stránka projaderných organizací:
http://www.atomowyautobus.pl

Polský mediální skandál

Vedoucí polské státní jaderné agentury (PAA) uvedl v rozhovoru pro magazín, vydaný polským velvyslanectvím v Tokiu, že Polsko chce zavést jadernou energii, ačkoli její užívání může vést ke katastrofě srovnatelné s tou ve Fukušimě. Nyní se tisková mluvčí polské státní agentury toto slovní spojení popírá a zkoumá, zda se mohlo jednat o chybu v překladu rozhovoru z japonštiny.

Novinky k jaderné energetice ve Finsku

13.února oznámilo finské ministerstvo průmyslu a obchodu, že zpráva EIA firmy Fennovima je hotová a může být zveřejněna, tak aby ji mohla veřejnost okomentovat a připomínkovat. 264-stránkovou zprávu firma Fennovoima zveřejnila, protože byla v minulosti kritizována za to, že porušila evropská pravidla v souvislosti se sociální zodpovědností svého podnikání.

Ministerstvo průmyslu a obchodu je instituce, která je zodpovědná za proces posuzování vlivů staveb na životní prostředí(proces EIA). Mezinárodní (přeshraniční) posuzování vlivů staveb na životní prostředí má na starosti ministerstvo životního prostředí. Finské organizace, které odmítají reaktor Fennovoimy, doufají, že v rámci přeshraničního procesu EAI přijdou také kritické připomínky ze zahraničí.

Dosud přišlo zřejmě více připomínek k programu EIA, které podaly švédské organizace. Nejdůležitější je, aby do zprávy EIA byl přidán i scénář INES-7 (tedy že v nové jaderné elektrárně může dojít nadprojektové havárii). Dalším důležitým bodem jsou důsledky ledových ker. Ty jsou prý ve zprávě zmíněny, ale jedná se pouze o popis ledových ker, nikoli o analýzu chování reaktoru v případě, kdy ledové kry znemožní jeho chlazení atd.

Další informace najedete na:

http://www.tem.fi/en/energy/nuclear_energy/eia_procedures_for_new_nuclear_power_projects/eias_by_fennovoima/eia_report_by_fennovoima_2014
http://thediplomat.com/2013/07/trouble-on-the-mekong/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Pack_ice_and_bad_engineering

Firma Talvivaara, způsobující ekologické katastrofy, blízko bankrotu

Od roku 2013 se potýká firma Talvivaara Mining Company Plc. S vážnými finančními problémy. Měsíce poté, co v listopadu 2012 unikl velkou netěsností milión kubických metrů silně jedovaté odpadní vody z nádrží povrchové těžby, což způsobilo v citlivém východofinském vodním systému ekologickou katastrofu, se ukázalo, že firma není schopná krýt vlastní provozní náklady, nemluvě o financování vážně míněných úklidových a sanačních pracích po kontaminaci ekosystému uranem, niklem, kadmiem, sulfáty a dalšími těžkými kovy.

Bohužel se tento pokus o záchranu financování Talvivaary nevydařil, protože vně Finska se těžko sháněly investoři. Loňský podzim začalo řízení pro kontrolu hospodářských kapacit firmy Talvivaara s cílem rozhodnout, zda se splatnost 450 miliónů euro v půjčkách, které Talvivaara dluží bankám a investorům, prodlouží nebo ne. Výsledky tohoto řízení se očekávají letos na jaře – což s se bou zřejmě přinese také ukončení tohoto životní prostředí zničujícího projektu povrchové těžby. Finská vláda je však velmi zainteresována na záchraně svých investic v prototypu údajně „zeleného" těžebního boomu ve Finsku.

Další informace najdete na:

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Talvivaara_mine:_environmental_disaster_in_Finland

Mezinárodní antiatomová schůzka v srpnu

Letošní mezinárodní antiatomová schůzka s názvem Nuclear Heritage Netzwork Gathering se bude konat od 4. do 8.srpna 2014 v blízkosti Kielu v severním Německu. Bude to zároveň možnost pro antiatomové aktivisty a organizátory, aby se navzájem osobně poznali, dozvěděli se více o tématech a kampaních ostatních, setkání bude také sloužit pro výměnu zkušeností a dovedností a pro zlepšení nástrojů pro mezinárodní podporu antiatomových aktivit.

Tato každoroční antiatomová setkání jsou důležitým nástrojem pro propojení v rámci mezinárodní antiatomové sítě Nuclear Heritage Network. Vznikají zde nové zdroje pro posílení odporu proti jaderné energetice a pro zlepšení již existujících nástrojů. Schůzka má dále dále rozšířit antiatomovou mezinárodní síť a dále přilákat nová aktivisty. V rámci setkání proběhnou workshopy s prezentacemi k jaderně – politické situaci v zemích účastnících se setkání, dále k prostředkům a systému Newsletteru Nuke News, k projektu několikajazyčných informačních letáků atd.

Tento rok se mezinárodní antiatomové setkání uskuteční na stejném místě a časově těsně před mezinárodním antiatomovým letním kempem. Tak bude možné navštívit i akce a workshopy tohoto kempu. Je to také možnost pro antiatomové aktivisty kolem Baltského moře, jak se potkat a spoluzorganizovat kampaně a akce proti jadernému průmyslu v regionu.

Budeme se snažit pomoci přispět antiatomovému setkání na cestovní náklady, pokud nebudou mít někteří účastníci dost vlastních finančních prostředků na zaplacení cesty na setkání. Tyto účastníky pak prosíme, aby se s námi spojili. Pokud máte zájem o účast na mezinárodním antiatomovém setkání, prosím pošlete e-mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Více informací najdete na: http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014

Prodloužení životnosti jaderných elektráren na Ukrajině

Projektem plánovaná životnost 12 ukrajinských jaderných elektráren uplyne v roce 2020, včetně tři zařízení, jejichž provozní doba již byla v minulosti úředně prodloužena (dva bloky jaderné elektrárny Rivne a 1. blok jiho-ukrajinské jaderné elektrárny). V březnu 2013 se komise s názvem „Implementation Cimmiteee of the Espoo Convention" na základě informací, předložených ekologickou organizací Ecoclub k prodloužení provozu jaderné elektrárny Rivne, rozhodla zahájit iniciativu ESPOO – komise (EIA/IC/CI/4). Nyní na Ukrajině běží řízení ve věci prodloužení provozu starých jaderných reaktorů. Komise zastává názor, že prodloužení designovaného provozu jaderných elektráren v rámci ESPOO-konvence je třeba považovat za „závažnou změnu".

28.listopadu 2013 rozhodl ukrajinský jaderně dozorný úřad State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine o prodloužení provozu 1.bloku jiho-ukrajinské jaderné elektrárny až do 2.prosince 2023, tedy daleko přes projektem původně plánovanou životnost elektrárny. Po přijetí tohoto konečného rozhodnutí nebyla zahajována žádná řízení podle ESPOO – konvence. Na zasedání smluvních stran ESPOO – konvence, které proběhne ve dnech 2.-5.června 2014, se má přijmout rozhodnutí o nutnosti vést řízení podle ESPOO – konvence. Doufáme, že to pomůže k zavedení jednotného řízení na Ukrajině, které uvede co nejrychleji do souladu veškerá rozhodnutí o prodlužování životnosti jaderných reaktorů s ESPOO – konvencí, aby se tak v budoucnu zamezilo tomu, aby podobná rozhodnutí byla přijímána bez proběhlého procesu EIA (posouzení vlivů stavby na životní prostředí) a bez konzultací s dotčenou veřejností i v sousedních zemích.

Zdroj: http://oizp.cz/

Facebook komentáře