Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Odpor proti jaderné energetice stále stoupá!

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

1. Doba atomová v Quebecu je pryč! 2. Anglicko – francouzská postní akce proti jaderným zbraním 2013; 3. Cameco – Areva Pinehouse: kolaborační smlouva má uklidnit odpor veřejnosti; 4. UK: kampaň k energetickému zákonu – Ne jaderným subvencím; 5. 9.března 2013: vezměme rozhodnutí o energetických tématech opět do vlastních rukou; 6. Jaderná elektrárna Forsmark, Švédsko: aktivity a kampaně; 7. Ve Francii vykolejil transport jaderného odpadu; 8. Lesní masakr kvůli stavbě vedení vysokého napětí.

  • odpor-proti-jaderne-energetice-stale-stoupa

1. Doba atomová v Quebecu je pryč!

28.prosince 2012 byl odstaven poslední fungující komerční reaktor Gentilly-2 v kanadské provincii Quebec. Poté, co provozovatel elektrárny v roce 2008 oznámil, že bude renovoval reaktor za 1,9 miliard kanadských dolarů, který pak bude chtít provozovat až do roku 2040, musel v říjnu 2012 nakonec z ekonomických důvodů od svých původních plánů ustoupit . V den odstavení elektrárny se v Monrealu konal oslava této události.

Qubec bude mít dobu atomovou kompletně za sebou, jakmile se dosáhne moratoria o těžbě uranu, což se podařilo i v dalších dvou kanadských provinciích – v Novém Skotsku a Britské Kolumbii.

2. Anglicko – francouzská postní akce proti jaderným zbraním 2013

Čtyřdenní postní akce – u příležitosti výročí shození amerických bomb na Hirošimu a Nagasaki v roce 1945, které tato města zničily a připravily o život statisíce civilních obyvatel.
Společná anglicko – francouzská postní akce proti smlouvě Aldermaston – Vladuc ohledně vývoje technologie jaderných hlavic v následujících 50 letech.

Na světě je stále ještě 20.000 jaderných zbraní, 2.000 z nich se nadále nachází v bojové pohotovosti. Na generálním shromáždění OSN v prosinci 2012 souhlasilo 75% zemí s konvencí ohledně odstranění jaderných zbraní. Francie a Velká Británie však hlasovaly proti. „Odstraňme nehumánní zbraně". „Zlikvidujme jaderné zbraně." Ano – společně toho můžeme dosáhnout – a společně to dokážeme!

Více informací na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Joint_Anglo-French_Fast_Action_Against_Nuclear_Weapons_2013

3. Cameco – Areva - Pinehouse: kolaborační smlouva má uklidnit odpor veřejnosti

12. prosince 2012 podepsala obec Pinehouse kolaborační smlouvu s firmami na těžbu uranu Areva a Cameco, která slibuje pracovní místa a peníze výměnou za zdrženlivý postoj při veřejné kritice aktivit těchto těžebních firem. Podmínky smlouvy mimo jiné zahrnují: „Od obce Pinehouse se očekává absolutní podpora těžby uranu firmy Cameco/Areva. Obec Pinehouse bude zcela podporovat dosavadní těžební aktivity těchto společností. Obec Pinehouse bude podporovat také všechny nově oznámené projekty výše uvedených firem." „Obec Pinehouse dále přislibuje, že nebude odevzdávat kritická stanoviska příslušným úřadům nebo vládě nebo se na veřejnosti kriticky vyjadřovat k aktivitám společností Cameco / Areva."

Obec Pinehouse dále slibuje, že podnikne přiměřené kroky k tomu, aby zajistila, že zástupci této obce nebudou říkat nic, co by narušilo nebo zbrzdilo aktivity výše uvedených společností nebo co by nebylo v souladu s touto smlouvou."

„Skupina obyvatel obce Pinehouse z částí Beauval, Engliksh River Forst Nation a Caie Lake First Nation najala advokáta, který má pracovat na soudním nařízení proti realizaci této smlouvy. „Každý se může pod tuto iniciativu podepsat, včetně organizací a skupin" - Výbor pro budoucí generace ze Saskatchewanu žádá o podporu obyvatel obce Pinehouse, kteří bojují proti podepsané smlouvě s Cameco a Arevou.

Více informací:
http://committeeforfuturegenerations.wordpress.com/take-action/

4. UK: kampaň k energetickému zákonu – Ne jaderným subvencí

Kampaň Kick Nuclear se nadále zasazuje proti jaderným subvencím v energetickém zákoně, který se právě nyní nachází na své cestě parlamentem. Plánují se plakátové akce, spolupracujeme se sdružením Climate Bloc na přípravě demonstrace na náměstí před Parlamentem v podvečer 3.čtení zákona. Termín ještě není znám, dá se ale předpokládat, že to bude koncem února. Budeme samozřejmě informovat, jakmile se dozvíme více detailů.

Další informace:
http://kicknuclear.org
http://climatebloc.wordpress.com

5. 9.března 2013: vezměme rozhodnutí o energetických tématech opět do vlastních rukou

9.března 2013 organizuje francouzská organizace Sortir du nucleaire velkou akci v Paříži s lidským řetězem, která bude požadovat ukončení využívání jaderné energie v civilním a vojenském sektoru. Cílem akce je propojení francouzského hlavního města a zapojení měst a obcí, kterých se týká rozhodování o jaderné energetice, aniž by se těchto rozhodovacích procesů mohly samy účastnit a vyslechnout si je. Chceme tím vyjádřit, že chceme vzít naši budoucnost opět do svých rukou. Očekává se účast desetitisíců občanů, zveme tímto také aktivisty z našich sousedních zemí.

http://www.chainehumaine.org

6. Jaderná elektrárna Forsmark, Švédsko: aktivity a kampaně

V čase halloweenu jsme chtěli podniknout pochod s lucernami k jaderné elektrárně Forsmark. Poté jsme se chtěli shromáždit v kostele, kde bychom zapálili svíčky za oběti jaderných havárií. Tři týdny předtím s tímto naším plánem tamní farář souhlasil, ale najednou 3 dny před konáním akce se rozmyslel jinak. Šířil fámu o tom, že jsme teroristi. Rychle jsme dohodli konání akce na jiném místě. Bylo nás asi 30 „teroristů", kteří jsme šli s rozsvícenými lucerničkami tmou. V blízkosti jaderné elektrárny Forsmark jsme narazili na několik hlídačů. Diskutovali jsme s nimi, ale nenechali se přesvědčit. Proto jsme zůstali několik minut stát, abychom se v tichosti pomodlili za oběti jaderných nehod.

Dvě ženy šly stranou a zpívali staromódní varovný popěvek, tedy velmi vysokým hlasem zpívanou píseň beze slov, který ženy zpívaly při hlídání dobytku v horách. Pak jsme šli zpátky ke kostelu a drželi jsme venku tichý protest, při kterém jsme opakovali zpívání varovného popěvku a zpívali další písně. Pak jsme nastoupili na autobus do jiné obce, kde jsme byli vítáni. Tam jsme poslouchali dva mladé muzikanty, vyslechli proslovy a něco pojedli.

Později jsme se sešli s farářem a dvěma zástupci jaderné elektrárny, abychom s nimi diskutovali o problematice jaderné elektrárny – i když by zúčastněný farář Lars Ake Palm raději diskutoval o tom, jakou společnost bychom měli mít. I v médiích se živě diskutuje o tom, jakou pozici církev zasává.

Monica Dahlby, Uppsala, FMMK (Lidová kampaň proti jaderným elektrárnám a zbraním

7. Ve Francii vykolejil transport jaderného odpadu

20.ledna 2013 vykolejil na jihu Francie vlak s jaderným transportem firmy Areva. Náklad se skládal z oxidu uranu (U3O8), cílem transportu byl zřejmě závod na obohacování uranu firmy Urenco v Německu nebo Nizozemí. Dalším místem určení mohl být mezisklad COVRA. Společnost Areva odmítla informovat veřejnost o účelu a cíli transportu.

Vlak vykolejil krátce po opuštění jaderného komplexu Tricastin v 17.30 hodin. Příčinou vykolejení byla špatně nastavená výhybka. Jako vždy následovalo sdělení, že nedošlo k žádnému úniku radioaktivity. V okamžiku vykolejení nejel vlak maximální možnou rychlostí – jinak mohly být následky zřejmě horší.

Když drážní společnost SUDRAIL později zveřejnila fotografie s vykolejeným vagónem, uvedla společnost Areva, že jeden z kontejnerů Castor byl vykolejením vlaku zasažen. Kvůli problémům tohoto transportu musel čekat i další transport jaderného materiálu několik hodin ve stanici.

Další informace:
http://blog.eichhoernchen.fr/post/Kurzmeldung-Atomtransport-entgleist-in-Frankreich

8. Lesní masakr kvůli stavbě vedení vysokého napětí

Ve francouzském Le Chefresne nyní začal masakr řetězových pil v lesích La Beviniere, který má umožnit stavbu vedení vysokého napětí pro jaderné elektrárny. V důsledku výzvy k decentrálním akcím proti vylesňování padly některé stromy za oběť motorovým pilám.

V blízkosti staveniště v Montabotu se koupil dům, ve kterém má být zřízeno centrum odporu proti této stavbě.

Další informace najdete na:
http://antitht.noblogs.org

Facebook komentáře