Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Netěsný uzávěr: porucha v Temelíně (+ další jaderné zprávy)

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Německo: Šlesvicko-Holštýnsko se již dnes na 100 % zásobuje elektřinou z obnovitelných zdrojů / 
Netěsný uzávěr: porucha v Temelíně
Další bezpečnostní problém v jaderné elektrárně Catenom: olověné výztuže mohou při zemětřesení spadnout ze stropu / 
Defekt na havarované jaderné elektrárně Fukušima: filtrovací systém byl opět odstaven.

  • netesny-uzaver-porucha-v-temeline-dalsi-jaderne-zpravy

Německo: Šlesvicko-Holštýnsko se již dnes 100% -ně zásobuje elektřinou z obnovitelných zdrojů

„Již dnes 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů energie – v budoucnu ještě více: Šlesvicko – Holštýnsko je vedoucí spolkovou zemí v německé energetické revoluci

Tamní ministr životního prostředí Robert Habeck představuje posudek k rozvoji obnovitelných zdrojů

Kiel – Energetická transformace spolkové země Šlesvicko – Holštýnsko je daří velmi dobře. Nejsevernější německá spolková země bude v tomto roce početně pokrývat celou svou spotřebu elektrické energie pouze ze slunce, větru a jiných obnovitelných zdrojů a zůstává tak mezi ostatními spolkovými zeměmi na vedoucí pozici německé energetické revoluce.

„Pokud bude nadcházející zima alespoň průměrná, můžeme se zařízeními, instalovanými v roce 2014, dosáhnout 100% -ní hranice. Tak se alespoň matematicky dostaneme na absolutní zásobování pouze obnovitelnými zdroji energie," řekl šlesvicko - holštýnský ministr životního prostředí Robert Habeck 21.května v Kielu.

V letošním roce se bude instalovat více než 1,1 gigawattu nového výkonu větrných elektráren, a to především na plochách k tomu vybraných na konci roku 2012. V roce 2013 se pohyboval podíl obnovitelných zdrojů energie na početní spotřebě elektřiny podle propočtů Spolkového spolku pro energetiku a vodohospodářství kolem 90 %.

Spolková země Šlesvicko – Holštýnsko bude se svou strategií energetické transformace pokračovat i v budoucnu: na základě analýzy potenciálu OZE ve spolkové zemi, kterou nechal vypracovat ministr Habeck, počítá ministr s tím, že Šlesvicko – Holštýnsko zvýší v následujících deseti letech podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé výrobě elektřiny na minimálně 300%. „Tím bychom jako vedoucí spolková země ve větrné energii pokryli 8% spotřeby elektřiny v Německu. Šlesvicko – Holštýnsko tak využije naplno svůj geografický a hospodářský potenciál, aby posunulo energetickou transformaci a tím ochranu klimatu v celém Německu kupředu," dodal Habeck.

Na základě analýzy potenciálu spočítalo ministerstvo svá očekávání růstu OZE. Ministerstvo tak počítá do roku 2025 s instalovaným výkonem OZE ve výši 16,3 až 16,6 gigawatt. Největší přírůstek se očekává u větru na zemi. Ministerstvo počítá, že do roku 2025 by instalovaný výkon tamních větrných elektráren mohl dosáhnout 10,5 GW – to je třikrát více než v roce 2012. Těžiště výstavby nových onshore – elektráren se očekává v následujících pěti letech. „Jako země mezi moři máme velmi vhodné lokality pro stavbu větrných elektráren. To je velký kapitál naší země," dodal Habeck. Objem výroby solární energie by se měla ve srovnání s rokem 2012 zdvojnásobit na 2,5 až 2,9 GW. Výroba elektřiny z biomasy se bude naproti tomu zvyšovat jen mírně. „Zde se musíme více zaměřit na flexibilizaci. Bioplynové stanice by měly dodávat elektřinu v případě, že nebude svítit slunce a nebude foukat vítr." Větrné parky na moři mají do roku 2025 zvýšit svůj instalovaný výkon na cca. 2,6 GW.

Studie a z ní vycházející očekávání rozvoje OZE budou také podkladem pro Spolkovou agenturu pro další plánování výstavby rozvodné sítě. „Data ukazují, že plánování je na dobré cestě," dodal Habeck.

Se stavbou elektrických vedení mezí akumulačními elektrárnami ve Skandinávii a místy spotřeby na jihu Německa se tak stává Šlesvicko – Holštýnsko významnou energetickou „točnou" v severní Evropě. Dalším mezníkem bude integrovat v tomto významném energetickém uzlu do systému větší flexibilitu pomocí dynamického managementu zátěže nebo stavbou zařízení power -to-heat. „To jsou velké výzvy pro další fázi energetické revoluce," dodal Habeck.

Výzkum potenciálu a prognózu rozvoje výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie ve spolkové zemi Šlesvicko – Holštýnsko najdete na webových stránkách této spolkové země na:
www.schleswig-holstein.de/Energie/DE/Energie_node.html

Zdroj: Ministerstvo pro energetickou revoluci, životní prostředí a zemědělství Šlesvicko – Holštýnsko, Nicola Kabel

http://www.windkraft-journal.de/2014/05/21/energiewendestandort-schleswig-holstein-versorgt-sich-heute-schon-zu-100-erneuerbar/

Netěsný uzávěr: porucha v Temelíně

22.5.2014 ORF

Při kontrole rezervního systému v jihočeské jaderné elektrárně Temelín uniklo asi 150 litrů lehce radioaktivní vody. Důvodem úniku měl být netěsný uzávěr, jak potvrdil mluvčí společnosti ČEZ, která jadernou elektrárnu na jihu Čech provozuje.

Voda byla podle údajů provozovatele zachycena. Nedošlo tak podle něj k ohrožení zaměstnanců. Potrubí, na kterém k úniku došlo, mělo sloužit k doplňování chladicí vody reaktoru.

„Temelín už dávno není ve zkušebním provozu a měl by mít dětské nemoci již za sebou," reagovala na událost v elektrárně jedna z členek sdružení Jihočeské matky na dotaz agentury ČTK.

http://orf.at/#/stories/2231050/

Další bezpečnostní problém v jaderné elektrárně Catenom: olověné výztuže mohou při zemětřesení spadnout ze stropu

21.5.2014 Volksfreund.de

Catennom – Opět se objevil další bezpečnostní problém v jaderné elektrárně Cattenom: olověné výztuže, které chrání zaměstnance před radioaktivním zářením, mohou v případě zemětřesení spodnout ze stropu a poškodit bezpečnostně důležité přístroje v elektrárně.

Stále se zde pochybuje o seismické bezpečnosti této elektrárny. Nyní musel její provozovatel, francouzská společnost EdF, přiznat, že by v případě zemětřesení mohl vzniknout bezpečnostní problém. V takovém případě by totiž mohly spadnout olověné výztuže ze stropu a poškodit důležitá zařízení elektrárny. Problém byl zjištěn již v roce 2012 a následně potvrzen v roce 2013 přo kontrole seismické bezpečnosti francouzských jaderných elektráren.

Vedle Cattenomu se problém dotýká dalších 43 zařízení, mimo jiné i jaderné elektrárny Fessenheim. Ačkoli problém nemá dopady na životní prostředí a provoz elektrárny, zařadil ho dozorný orgán jako poruchu INES-1 na sedmistupňové stupnici poruch, informoval provozovatel elektrárny, firma EdF. Podle EdF mají být tyto problémy ve všech 43 jaderných zařízení odstraněny do roku 2015. Sárský ministr životního prostředí Reinhold Jost kritizoval, že je to pozdě a zjištěné bezpečnostní nedostatky musí být odstraněny okamžitě. Rýnsko – falcký ministr energetiky řekl jednomu televiznímu kanálu: „Tyto nové události nás utvrzují v našem stanovisku: jaderná elektrárna Catennom musí být definitivně odstavena."

http://www.volksfreund.de/nachrichten/welt/themendestages/brennpunkte/Topthemen-Neues-Sicherheitsproblem-im-Kernkraftwerk-Cattenom-Bleimatten-koennen-bei-Erdbeben-von-der-Decke-fallen;art64,3886576

Defekt na havarované jaderné elektrárně Fukušima: filtrovací systém byl opět odstaven

20.5.2014 N-TV.de

V havarované jaderné elektrárně Fukušima (Japonsko) musel její provozovatel, firma Tepco, opět odstavit filtrovací systém pro čištění radioaktivní vody. Provozovatel elektrárny dnes oznámil, že po odstavení třetího podsystému je celý filtrovací systém mimo provoz. Již v uplynulých dnech byly odstaveny i zbývající dva podsystémy filtrace.

Důvodem pro odstavení i posledního dosud fungujícího podsystému filtrace ALSP byl podle provozovatele elektrárny snížení výkonu systému, jehož příčina je dosud neznámá. Pomocí filtrovacího zařízení ASLP se čistí radioaktivně zatížená voda, která sloužila v chlazení reaktorů, zničených při havárii v březnu 2011. Od začátku používání tohoto filtračního systému se ale objevovaly problémy. Tak muselo být celé zařízení dostaveno již začátkem března letošního roku, kdy bylo zjištěno netěsné místo v systému filtrace.

Provozovatel jaderné elektrárny Fukušima bojuje od havárie před více než 3 lety nadále s těžkými poruchami zařízení – povětšinou s netěsnostmi, kterými dochází k únikům velkého množství radioaktivní vody. Katastrofa ve Fukušimě, kterou způsobilo silné zemětřesení a následná vlna tsunami, byla nejtěžší havárií jaderné elektrárny po Černobylu v roce 1986. V areálu poničené jaderné elektrárny se skladuje více než 400.000 kubických metrů radioaktivní vody. Ta je skladována v cca. tisíci nádržích.

http://www.n-tv.de/ticker/Filtersystem-von-Fukushima-erneut-heruntergefahren-article12863006.html

Facebook komentáře