Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Německo: Obnovitelné zdroje energie v roce 2014 opět s rekordními hodnotami (+ další zprávy z energetiky)

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

Švýcarsko: Antiatomový protest se zvedá v regionu Weinland /
Hledání konečného úložiště v Německu: občané zapojeni do diskuse /
Německo: ekologové žádají od soudu ukončení Gorlebenu /
Německo: Obnovitelné zdroje energie v roce 2014 opět s rekordními hodnotami.

  • nemecko-obnovitelne-zdroje-energie-v-roce-2014-opet-s-rekordnimi-hodnotami-dalsi-zpravy-z-energetiky

Švýcarsko: Antiatomový protest se zvedá v regionu Weinland

15.3.2015 Tagesanzeiger.ch

Naštvaní občané v Rheinau narušili informační akci k plánovanému konečnému úložišti radioaktivních odpadů. Organizují se, aby společně bojovali proti tomuto záměru.

V regionu Weinland ve švýcarském kantonu Curych se formuje odpor proti jadernému úložišti pro uložení radioaktivních odpadů. Nově vytvořené zájmové společenství (Interessengemeinsschaft) IG využilo v sobotu informační akci spolku v Rheinau, aby dalo jasně a hlasitě najevo svůj protest. Hnutí vedou zemědělci z regionu, kteří vjeli asi dvaceti troubícími traktory před budovu, kde se informační akce konala.

Jürg Rasi, iniciátor spolku IG, vyzval obyvatele regionu Weinland, aby se drželi pohromadě proti „hrozbě rakoviny ve svém regionu", bez ohledu na to, jaké politické pozadí to má. Avizoval dlouhý a nerovný boj: na jedné straně Národní institut pro skladování jaderných odpadů NAGRA, který disponuje velkou mocí a penězi. Na straně druhé pak obyvatelstvo, které může srdce rvoucně proti záměru státu bojovat.

Rasi a jeho spolubojovníci varovali, že konečné úložiště jaderných odpadů může mít nedozírné následky: může zničit dobrý kulturní region, utrpí tím místní zemědělské produkty a ohrožena by byla i spodní voda. Záměr by měl kromě jiného také velké negativní důsledky na image celého regionu. Podle Rasiho je potřeba bojovat za další generace, které by byly záměrem stavby jaderného úložiště dotčeny. Proto požaduje spolek IG okamžité zastavení tohoto „nekalého řízení".

Nagra chce nyní vybrat pouze dvě lokality

Rasi tím myslí výběrové řízení institutu NAGRA, který v lednu oznámil, že zredukoval počet úložišťových lokalit z původních šesti na dvě: Jura-východ v kantonu Aargau a Curich-Severovýchod v regionu Weinland. Tyto dvě oblasti se totiž po dlouhých analýzách na základě mnoha kritérií jeví jako ty, jejichž podloži by mělo poskytnout největší bezpečnost pro skladovaný odpad. Podle interního, v roce 2012 zveřejněného, materiálu Nagry, se uvažuje s lokalitou v kantonu Curich- region Weinland pro uložení vysoce aktivních odpadů a s lokalitou Aargau pro uskladnění středně a mírně radioaktivních materiálů.
=

Spolkoví a regionální odborníci zatím nerozhodli o tom, jestli budou sdílet výše uvedený návrh Nagry. Před rozhodnutím musí nejprve vyhodnotit příslušnou dokumentaci, která má více než 20.000 stránek. Curyšská vláda ale již nyní myslí, že Nagra se příliš rychle rozhodla pro výběr pouze dvou zbývajících lokalit.

Spolek IG sklidil při svém sobotním protestu proti jadernému úložišti ve Weinlandu aplaus asi 70 lidí, kteří pak hluk spolku IG před budovou následovali. Mnozí místní lidé se totiž obávají, že není možné garantovat bezpečnost vybrané lokality na dobu tisíců let. Dělají si pak především starost o spodní vodu. Markus Fritschu z vedení institutu Nagra se pokoušel tyto obavy vyvrátit. Nabídl zástupcům spolku IG, aby se setkali při společném jednání k výměně informací.

Zdroj: Tagesanzeiger.ch

Hledání konečného úložiště v Německu: občané zapojeni do diskuse

4.3.2015 Strom-Magazin.de

Němečtí občané se mohou od tohoto okamžiku účastnit diskuse ohledně hledání tamního konečného úložiště pro uložení radioaktivních odpadů. Pro tento účel spolkový Zemský sněm vytvořil na své webové stránce fórum, na kterém se mohou občané informovat o procesu hledání jaderného úložiště a podávat vlastní návrhy.

V rámci re-startu procesu hledání trvalého úložiště radioaktivního odpadu na německém území má být více vyslyšen názor veřejnosti a občanů. 33-členná komise, spadající pod Spolkový sněm, proto v úterý spustila internetového fóra, na kterém se občané k celému procesu hledání úložiště mohou vyjádřit. Tato komise má až do roku 2016 zpracovávat základy pro proces vyhledávání úložiště.

Na tomto fóru se mohou němečtí občané dozvědět informace o likvidaci jaderných odpadů a vznášet vlastní návrhy, podněty a popř. vyjádřit kritiku na adresu úložišťové komise. O podaných návrzích bude komise jednotlivě diskutovat. Definitivní lokalita pro umístění a stavbu konečného úložiště radioaktivních odpadů má být vybrána v Německu do roku 2031.

http://www.strom-magazin.de/strommarkt/atommuell-endlager-buerger-sollen-mitreden_35052.html

Německo: ekologové žádají od soudu ukončení Gorlebenu

12.3.2015 Handelsblatt

Gorleben se podle ekologů nesmí stát konečným úložištěm jaderného odpadu: organizace Greenpeace podala návrh k soudu proti plánům spolkového ministerstva životního prostředí a požaduje, aby z procesu hledání trvalého úložiště radioaktivních odpadů byla vyloučena lokalita Gorleben.

Tímto návrhem chce německá ekologická organizace zamezit tomu, aby tamní ministryně životního prostředí Barbara Hendricks ponechala solný důl v Gorlebenu pro jeho další využití jako konečného úložiště radioaktivních odpadů.

Ekologická organizace Greenpeace a majitel lesů Fried Graf von Bernstorff chtějí, aby soud rozhodl o tom, zda může být prohlášena tzv. pozměňovací uzavírka za neplatnou. Tato uzavírka zakazuje majitelům pozemku, aby solný důl v hloubce pod padesát metrů měnili. Ta měla původně platit do srpna 2015. V prodloužení platnosti této úpravy ze strany ministerstva vidí ekologové jeho snahu o předběžné stanovení Gorlebenu jako možné úložišťové lokality.

Soud dosud nestanovil termín projednání, sdělil ve čtvrtek zástupce ekologické organizace Greenpeace. Mathias Edler ze sdružení Greenpeace řekl, že ačkoli má hledání úložiště jaderných odpadů v Německu dál probíhat bez výběru lokality Gorleben, spolkové ministerstvo životního prostředí chce zákaz prodloužit o dalších deset let. „Spolková vláda musí nyní dokázat, že bere výsledkům otevřené hledání jaderného úložiště vážně a musí se rozloučit s lokalitou Gorleben," dodal odborník na jadernou energetiku Mathias Edler.

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/greenpeace-stellt-eilantrag-atomgegner-wollen-ende-von-gorleben-einklagen/11494972.html

Německo: Obnovitelné zdroje energie v roce 2014 opět s rekordními hodnotami

19.3.2015 ecomento.cz

Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé výrobě elektřiny v Německu se v roce 2014 zvýšil na 26,2%. Díky další výstavbě obnovitelných zdrojů energie (OZE) a především díky příznivým povětrnostním podmínkám vyrábí OZE stále větší množství elektřiny. V roce 2013 se pohyboval podíl obnovitelných zdrojů na hrubé výrobě elektřiny ještě kolem 24,1%. To ukázaly propočty německého Spolkového sdružení pro energetiku a vodní hospodářství (BDEW). BDEW zveřejnil první odhady k německému energetickému mixu již koncem minulého roku. Údaje jsou nyní aktualizovány.

V absolutních hodnotách se výroba elektřiny v obnovitelných zdrojích energie zvýšila ze 152,4 na 160,6 miliard kilowatthodin. Zatímco se výroba ve větrných elektrárnách zvýšila o dobrých osm procent a pohybovala se v roce 2014 na úrovni 56,0 miliard kilowatthodin, vyrobila fotovoltaická zařízení celkem 34,9 miliard kilowatthodin proudu, což představuje meziroční zvýšení o téměř 13%. U biomasy došlo k navýšení výroby o téměř 5% ze 41,2 na 43,0 miliard kilowatthodin. Výroba elektřiny ve vodních elektrárnách dosáhla v roce 2014 celkem 20,5 miliard kilowatthodin.

Hnědouhelné elektrárny se na loňské výrobě elektřiny podílely 25,4 procenty stejně jako o rok dříve, černouhelné elektrárny pak 17,8 procenty (pokles z 19,2%). Podíl jaderné energie dosáhl 15,8% (podobně jako v roce 2013). Podíl zemního plynu na německé výrobě elektřiny se snížil na 9,5% (z předloňských 10,7%). Vyjádřeno v absolutních číslech: hnědouhelné elektrárny vyrobily 155,8, černouhelné elektrárny 109,0 a jaderné elektrárny 97,1 miliard kilowatthodin elektřiny. Elektrárny na zemní plyn vyrobily cca. 58,3 miliardy kilowatthodin proudu.

Celkově se hrubá výroba elektřiny snížila v loňském roce na 614,0 miliard kilowatthodin (oproti 633,2 v předloňském roce). Obnovitelné zdroje energie pokryly 27,8% hrubé německé spotřeby elektřiny (oproti 25,4% v předloňském roce).

http://ecomento.tv/2015/03/19/stromerzeugung-erneuerbare-2014-rekordwert/

Zdroj: http://oizp.cz/

Facebook komentáře