Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Kdo lobbuje za vládní návrh o ochraně ovzduší proti zdraví obyvatel?

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
  • ostrava_2
Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší, na základě kterého by mělo dojít ke zrušení poplatků za znečišťování ovzduší, jednoznačně přinese horší kvalitu ovzduší. O tom jsou přesvědčeni zejména ti, kdo již dnes škodlivým ovzduším trpí. Poplatky za znečišťování ovzduší mohou působit jednak jako kompenzace působení znečišťovatelů v rámci jednotlivých regionů, jednak mohou snižovat či odstraňovat dopady činnosti znečišťovatelů tak, že díky jim bude možno realizovat a uhradit opatření na ochranu životního prostředí.

První náměstek hejtmana pro dopravu a životní prostředí Miroslav Novák (ČSSD) a primátor města Ostravy Petr Kajnar (ČSSD) nejen brání existenci poplatků za znečišťování ovzduší, ale zároveň propagují myšlenku, aby tyto poplatky zůstaly v regionu, v němž byly vybrány. Podle návrhu zákona o ochraně ovzduší by podniky přestaly platit za vypouštění oxidu siřičitého, oxidů dusíku a těkavých organických látek koncem roku 2015 a za tuhé znečišťující látky koncem roku 2021.

Za Moravskoslezský kraj, sužovaný v posledních letech zdraví škodlivými, dokonce i rakovinotvornými emisemi, mluví politici z řad ČSSD. Kdo mluví za zbytek jedné třetiny republiky, sužované podobně smogem a emisemi? V boji za zdravé životní prostředí a za to, abychom republiku dalším generacím předali obyvatelnou a průchozí i bez roušek a plynových masek, by ale snad měli bojovat politici všech stranických příslušností.

Pak je tedy otázkou, které málo chytré hlavy předkládají a prosazují zákony na devastaci životního prostředí. Nota bene v době, kdy celý civilizovaný svět zkvalitňuje péči o životní prostředí a jakékoliv delikty v podobě škodlivých emisí tvrdě stíhá a trestá. Snad se v ČR nebudeme spoléhat jen na ČSSD, aby zvrátila v Senátu hlasování o přijetí vládního zákona o ochraně ovzduší, na základě kterého by mělo dojít ke zrušení poplatků za znečišťování ovzduší? Nicméně, dodejme, že budeme-li, pak ČSSD budou příslušet politické body za smetení tohoto zákona proti zdraví národa, ale i proti zdravému úsudku, zcela právem, přirozeně, bude-li zákon smeten tam, kam patří.

Propagátoři předkládaného vládní návrhu zákona o ochraně ovzduší, na jehož základě by mělo dojít ke zrušení poplatků za znečišťování ovzduší, argumentují tím, že od 1.1.2015 budou platit nové emisní limity, viz. zdroj

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/ochrana_ovzdusi_navrh_zakona/$FILE/OL-EMISNIVYHL-20110823.pdf , při jejichž překročení prý budou hrozit velmi vysoké sankce.

Ptejme se tedy, proč v tyto dny lze překračovat emisní limity čtyř i vícenásobně bez jakýchkoliv postihů a proč pro obyvatele tradičně smogem a spadem postižené jedné třetiny území republiky není možno domoci ochrany od státních úředníků a orgánů. Ptejme se, jak se to tak zvrtlo, že stále marně volají po nápravě, aniž by se jakékoliv k dnešním dním dočkali. Buďme zvědaví a ptejme se, proč bylo nutno situaci na Ostravsku nejprve medializovat srdcedrásajícím spotem, jehož zhlédnutí teprve až lidmi ve Velké Británii vyvolalo konečně nějakou odezvu na Ostravsku? Buďme ještě více zvědaví a ptejme se, proč v ČR vázne vymáhání práva, má-li se vymoci na mocných, na podnikatelích, na ekonomicky zabezpečených politicích, vlastně v podstatě na klikách politicko-ekonomicky svázaných?

Nešetřeme slovy a řekněme si upřímně, že má-li někdo pracovat v průmyslových lokalitách, musí tam i bydlet, nebo také – má-li někdo tam spotřebovávat produkty a služby, musí tam žít. Pro koho bychom vyráběli, kdybychom při výrobě vyvraždili nebo vystěhovali z třetiny území přibližně národa?

Kdo tedy volá po konkurenceschopnosti v produkci, díky níž se devastuje životní prostředí a podlamuje zdraví národa? Nejspíše někdo, kdo v ČR nemíní žít a vychovávat své děti. Zřejmě někdo, komu vyhovuje na území ČR vytvořit takový menší Bhópál. Je to vůbec možné, aby ČR už byla zaprodána nějaké politicko-ekonomické klice, která z ní hodlá udělat území s otroky, jejichž životy a zdraví má jen takovou cenu, kolik stihnou vyprodukovat, než natáhnou bačkory?

Emisemi a smogem postižení lidé na takové silné politicko-ekonomické klice nevymůžou nic, ani když emisní limity budou prolamovány opakovaně a prokazatelně. Jó, pokud vánek odvane emise do zahraničí, to bude po 1.1.2015 hrozit ČR pořádná penalizace, ale doma, doma budeme pěstovat rakovinotvorný koktejl pro bezmocné nosy občanů, opět podvedených a oklamaných, tentokrát za zpěvů vládnoucí garnitury o ochraně ovzduší dle nového zákona, který předepíše nové emisní limity, ale který akorát zaručí odliv peněz ze státní pokladny na účty v zahraničí – za emise, které projdou přes hranice ČR, a za výrobu, která se nakonec bude realizovat s využitím levné české pracovní síly, na území ČR, ale pro zahraniční spotřebitele.

Jak jinak si lze vysvětlit tolik péče o producenty výroby a zdraví škodlivých emisí a zároveň tolik arogance vůči obyvatelstvu, postiženému zdraví škodlivými, ba i rakovinotvornými emisemi a průmyslovými emisemi všemožného druhu.

Závěr boje o zrušení nebo nezrušení poplatků za znečišťování ovzduší průmyslovými emisemi napíše hlasování v Senátu, kde senátoři ČSSD, jak již v minulosti prokázali mohou přehlasovat tuto zradu na vlastním národu, nazvanou Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší.

Facebook komentáře