Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Interpelace Olgy Zubové na MŽP kvůli utajovaným emisním povolenkám

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

  • zubova-olga
Prostřednictvím své kanceláře jsem v měsících únoru a březnu opakovaně žádala náměstka MŽP Mgr. Aleše Kutáka o poskytnutí informací,

které se týkají prodeje povolenek a jejich užití pro akci „Zelená úsporám". Mgr. Kuták odmítl mým asistentům poskytnout jakoukoliv informaci s odkazem na důvěrnost těchto smluv. Vzhledem k tomu, že jsem nedostala od MŽP žádnou informaci, využívám institutu písemné interpelace a žádám o zodpovězení následujících otázek:

1) Jaké bylo použito rozhodné právo pro uzavření smluv s kupci povoleného množství? Bylo to právo české, národní právo kupců povoleného množství nebo byla použita výslovná ustanovení a formulace v příslušných smlouvách?

 

2) Je-li obsah smluv tajný, jak s touto skutečností koresponduje fakt, že MŽP opakovaně různými cestami zveřejňuje finanční objem transakce resp. transakcí?

 

3) Lze si jen těžko představit, že by kupci jednotek povoleného množství nerespektovali právní řád prodávajících zemí. Nepředpokládám tedy, že by bránili parlamentní kontrole případně kontrole nejvyššího kontrolního orgánu. Můžete poskytnout tu část textu smlouvy, ve které si vyhrazují kupci důvěrnost, případně stanoví požadovaný rozsah důvěrnosti?

 

4) Přidělený objem jednotek povoleného množství se stává zcela zřejmě součástí veřejných prostředků a nakládání s nimi tedy nepodléhá obchodnímu tajemství, viz par. 9 odst. 2 zák. 106/1999. Proč tedy MŽP souhlasilo s klauzulí o důvěrnosti ve smlouvě s kupci povoleného množství?

 

5) Jsou smlouvy s kupci povoleného množství klasifikovány NBÚ pro nějaký stupeň utajení?

 

6) Dle par. 4 odst. c) zák. 412/2005 je informace důvěrná, „jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit prostou újmu zájmům České republiky". V čem vidí MŽP v případě zodpovězení otázek, které položili mí odborní spolupracovníci, možnost způsobení prosté újmy zájmům České republiky?

 

7) Cestou jakých bank byly prostředky z transakce převedeny do ČR?

 

8) Vzhledem k dosavadnímu vývoji akce Zelená úsporám a vývoji počtu podaných žádostí se ukazuje, že implementační postupy zvolené ministerstvem neumožňují dostatečně rychlé čerpání. Důvodem může být skutečný nezájem potenciálních příjemců dotací, administrativní náročnost, nedůvěra potenciálních příjemců atd. Připravuje MŽP korekci pravidel podobnou té, ke které došlo v září 2009?

 

9) Jaké část prostředků z prodeje povolenek je vyčleněna na správu projektu Zelená úsporám a jaké část na užití na konkrétní akce, tj. jaké jsou předpokládané administrativní náklady (poradenská střediska, školení, autorizace institucí atp.)?

 

Facebook komentáře