Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Incident ve francouzské jaderné elektrárně Cattenom (a další jaderné zprávy)

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Energetická transformace v Německu: 45 fosilních elektráren před uzavřením
Německo: koncerny chtějí zestátnění svých jaderných elektráren
Incident ve francouzské jaderné elektrárně Cattenom
Fukušima aktuálně: rybáři měří radioaktivní zatížení mořského dna na vlastní pěst
Německo: několikatýdenní výpadek jaderné elektrárny Grohnde

  • incident-ve-francouzske-jaderne-elektrarne-cattenom-a-dalsi-jaderne-zpravy

Energetická transformace v Německu: 45 fosilních elektráren před uzavřením

14.5.2014 Taz.de

Změna trendu na energetickém trhu: výroba elektřiny z uhlí se v prvních čtyřech měsících letošního roku významně snížila. Má to své následky.

Zástupci energetických firem požádali německou spolkovou energetickou agenturu o odpojení 7.740 MW elektrárenských kapacit – 60 MW již bylo odstaveno. Vyplývá to z nejnovějšího seznamu, který vypracoval německý regulační úřad. Seznam obsahuje 45 elektráren, které budou z vůle svého provozovatele staženy z elektrárenského trhu – 605 z nich definitivně, zbytek na přechodnou dobu.

Konvenční elektrárny se již nevyplácí, protože jsou stále více vytlačovány produkcí z obnovitelných zdrojů energie. Proto Německo v prvních čtyřech měsících letošního roku vyrobilo z fosilních energií o 135 méně elektrické energie než ve stejném období loňského roku.

Přitom dochází ke změně trendu. V minulém roce se i přes probíhající energetickou revoluci vyrábělo stále více elektřiny z uhlí. Ta vytlačila ekologičtější, ale dražší výrobu elektřiny z plynových elektráren a současně zvýšila export elektřiny do závratných výšek.

Nyní se ale výroba elektřiny z hnědého uhlí snížila o 4,4%, z černého uhlí pak dokonce o 17,4%, výroba z plynových elektráren se dále snížila o 27%. Celkově se výroba elektřiny z fosilních paliv snížila od počátku roku o 14,5 miliard na 96,5 miliard kilowatthodin.

Také jaderné elektrárny vyrobily v roce 2014 o 0,8 miliard kilowatthodin a tím o 2,3% elektřiny méně než v minulém roce. Mezi zařízeními, u nichž se žádá o jejich vyřazení z provozu, se nachází také jaderná elektrárna firmy E.ON v Grafenrheinfeldu, která má být definitivně odstavena před nadcházející výměnou paliva v květnu příštího roku.

Důvodem pro snížení výroby elektřiny v konvenčních elektrárnách je na první pohled nárůst produkce elektřiny z OZE. Ty vyrobily v prvních čtyřech měsících letošního roku o 6 miliard kilowatthodin proudu více než ve srovnatelném období loňského roku – výroba z fotovoltaiky posílila oproti loňskému roku o 45% a z větrných elektráren o 27%.

Ale ačkoli se obnovitelné zdroje energie v období leden až duben 2014 výrobou v objemu 53 miliard kilowatthodin postaraly o rekordní výrobu, snížil se objem exportu elektřiny ze 13 na 4 miliardy kilowatthodin. To napovídá o tom, že export elektřiny v minulosti nezvyšovaly primárně obnovitelné zdroje, ale velmi dlouhá doba provozu fosilních elektráren v loňském roce.

http://www.taz.de/!138410/

Německo: koncerny chtějí zestátnění svých jaderných elektráren

11.5.2014 Berliner Zeitung

Tři největší německé energetické firmy E.ON, RWE a EnBW chtějí převést své jaderné elektrárny pod veřejnou nadaci. Státní organizace by pak podle nich měla převzít další provoz, likvidaci elektrárny a postarat se o jaderný odpad.

Energetické koncerny E.ON, RWE a EnBW chtějí, aby německý stát převzal jejich jaderné elektrárny. Stát má podle nich tyto jaderné elektrárny provozovat až do odstavení posledního reaktoru v roce 2022 a převzít náklady za likvidaci těchto zařízení a za nakládání s vyhořelým jaderným palivem z nich. Pro tento záměr navrhují zástupci výše zmíněných tří firem založení veřejně-právní nadace.

„Jde o to, zhodnotit rizika a šance a najít správnou úpravu, z které by profitovaly obě strany," řekl deníku Berliner Zeitung jeden ze zasvěcených. Do nadace chtějí firmy vložit částku převyšující 30 miliard euro, kterou vytvořili jako fond na likvidaci jaderných zařízení a na uložení jaderného odpadu. Zároveň ale podle nich musí německý stát převzít i veškerá rizika, vyplývající z německého výstupu z jaderného programu.

Německá ministryně životního prostředí Barbara Hendricks (SPD) návrh odmítla: „Neomezená odpovědnost za bezpečný zbývající provoz, za odstavení a likvidaci jaderných elektráren a za uložení jaderného odpadu mají provozovatelé," řekla. To samé podle ní platí o nákladech s tím spojených.

http://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft/atomenergie-konzerne-wollen-akw-verstaatlichen,10808230,27096332.html

Incident ve francouzské jaderné elektrárně Cattenom

10.5.2014 Welt.de

Deset pracovníků lehce ozářeno

Ve francouzské jaderné elektrárně Cattenom bylo v tomto týdnu mírně ozářeno deset pracovníků. Zástupci této elektrárny, která se nachází blízko německé hranice, v pravidelném týdenním hlášení uvedli, že u zaměstnanců externí firmy, kteří pracují na staveništi u reaktoru číslo dvě byly naměřeny lehce zvýšené hodnoty ozáření. Podle hlášení je to však bez „dopadů" na zdraví postižených. Reaktor číslo dvě je od poloviny dubna mimo provoz.

V minulosti docházelo v elektrárně k častým poruchám, což vedlo díky jeho poloze u hranic s Německem k velkým obavám německých občanů. Rýnsko – falcká ministryně energetiky Eveline Lemke (Zelení) označila Cattenom již v minulém roce jako „poruchovou elektrárnu" a prohlásila, že vzhledem k častým nehodám v elektrárně je nejvyšší čas ji odpojit od sítě.

Radioaktivní částice se dostaly do těl postižených pracovníku sice ústy, radioaktivní zatížení je však podle provozovatele elektrárny, firmy EDF, v přípustných normách. Nyní se zkoumá, odkud radioaktivní částice pocházely. O případu byl uvědoměn úřad pro jadernou bezpečnost ASN. Jeden z představitelů tohoto úřadu v polovině dubna letošního roku prohlásil, že ochrana před zářením je slabou stránkou jaderné elektrárny Cattenom.

http://www.welt.de/newsticker/news1/article127853877/Zwischenfall-in-franzoesischem-Atomkraftwerk-Cattenom.html

Fukušima aktuálně: rybáři měří radioaktivní zatížení mořského dna na vlastní pěst

12.5.2014 SpreadNews.de

Údaje, zveřejňované japonskou elektrárnou firmou Tepco, se často zpochybňují. Nebyla však možnost, jak si její údaje ověřit. Nyní se ale ukazuje, že alespoň snahy o ověření těchto dat v Japonsku existují.

Fukušimská iniciativa měří radioaktivitu mořského dna: nezávislá organizace, kterou podporují rybáři z prefektury Fukušima, provádí měření kontaminace mořského dna v blízkosti jaderné elektrárny Fukušima Daiči na vlastní pěst.

Na pozadí tohoto projektu stojí obavy před dalším omezováním rybolovu a provozu závodů, zpracovávajících mořské produkty, kvůli kontaminaci ulovených mořských produktů. Iniciativa se tak snaží, aby vedle oficiálních údajů firmy Tepco získala ještě další zdroj údajů o kontaminaci mořského dna.

Aktivisté doufají, že svým počínáním ukáží provozovateli havarované elektrárny, že jsou činní také sami občané a nespokojí se pouze s údaji od něj.

Občanské iniciativy sice dosud na vlastní pěst testovaly radioaktivní zatížení půdy – kontrola mořského dna však dosud nebyla možná.

Při odběru vzorků z mořského dna na konci dubna ukázala analýza zatížení ve výši 417 Becquerelů na kilogram. Spolupracující veterinář z akvária, v němž se odebrané vzorky zkoumaly, zhodnotil vzorek opatrně optimisticky.
I když zjištěná hodnota odebraného vzorku byla o100 Becquerely na kilogram vyšší, než ta z mořského dna akvária, není podle něj vzhledem k blízkosti odběrového místa – které se nacházelo pouze 1,5 kilometrů od havarované jaderné elektrárny Fukušima – důvod k panice.

Na začátku tohoto měsíce byla na tokijském rybím trhu prodána první ryba z Iwaki.

http://www.spreadnews.de/fukushima-aktuell-fischer-pruefen-belastung-des-meeresbodens-auf-eigene-faust/1139421/

Německo: několikatýdenní výpadek jaderné elektrárny Grohnde

3.5.2014 Neues Deutschland.de

Odpůrci jádra požadují po totální škodě na generátoru definitivní uzavření reaktoru

Dolnosaský ministr životního prostředí Stefan Wenzel (Zelení) požaduje od provozovatele této jaderné elektrárny, formy E.ON, úplné vysvětlení příčin poruchy v JE Grohnde.

Totální škoda na generátoru způsobila odstávku v dolnosaské jaderné elektrárně Grohnde v blízkosti Hameln – Pyrmontu. Kdy bude reaktor opět nastartován, je v nedohlednu. Jaderná elektrárna byla minulý pátek odstavena pro běžnou údržbu a výměnu paliva. Již o víkendu provozovatel elektrárny, firma E.ON, hlásí německému jadernému dohledu na dolnorakouském ministerstvu životního prostředí výše uvedenou škodu. Jedno je jasné: 550 tun vážící generátor je neopravitelný a musí se vyměnit.

Zemský ministr životního prostředí Stefan Wenzel k tomu uvedl: „Generátor je jako srdce ve výrobě elektrické energie. V jaderných a jiných elektrárnách přeměňují generátory kinetickou energii z turbín na elektřinu – v principu podobně jako u jízdního kola, kde dynamo vyrábí elektřinu pro svítidlo. Od provozovatele elektrárny Wenzel očekává kompletní vysvětlení příčin. Zajímá ho především, kdy přesně ke škodě na generátoru došlo a proč nebyla závada odhalena dřív. Expertní tým z ministerstva životního prostředí nyní zkoumá práce přímo na místě.

Místním ekologickým aktivistům to nestačí a požadují definitivní dostavení tohoto jaderného zařízení. „Dolnosaský jaderný dohled musí začít konečně jednat a jadernou elektrárnu odstavit," řekl Peter Dickel, šéf místní ekologické platformy „Zastavit Grohnde". Tato platforma zastupuje mnoho místních skupin a sdružení z okolí elektrárny. Dickel řekl, že se defekt na generátoru nesmí brát na lehkou váhu. „Raději nedomýšlet, co by se mohlo stát, kdyby došlo k výpadku generátoru za běžného provozu. Problémy v elektrárně se podle něj pouhou výměnou za jiný díl nevyřeší.

Úplné odstavení není na programu dne, proto je požadavek ekologů zcela neodůvodněný, reagovala mluvčí společnosti E.ON. Ke škodám na generátoru podle ní běžně dochází. Proto je podle ní elektrárna koncipována tak, aby v případě defektu na generátoru zafungovaly automatické systémy a reaktor odstavily. Původně plánovaná revize, která začala 11.května, se tak podle ní pouze o několik týdnů prodlouží. Ačkoli výměna generátoru bude stát zřejmě několik miliónů euro, je toto opatření pro provozovatele finančně únosné. „Jinak bychom to nedělali," řekla mluvčí. Kromě nákladů na výměnu generátoru přijde provozovatel o zisk z výroby elektřiny během vynucené prodloužené odstávky reaktoru.

Jaderná elektrárna Grohnde má instalovaný výkon 1.400 MW. Elektrárna je v provozu již 30 let. Provozovatelem je z 83,8% firma E.ON, zbývajících 16,7% akcií patří Městským závodům Bielefeld. Podle německého atomového zákona má být jaderná elektrárna Grohnde v provozu do 31.prosince 2021.

http://www.neues-deutschland.de/artikel/931750.akw-grohnde-faellt-fuer-wochen-aus.html

Zdroj: http://oizp.cz/

Facebook komentáře