Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Falšování informací o případech zranění v amerických jaderných elektrárnách + další jaderné zprávy

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Německo: hledání úložiště radioaktivních odpadů začíná zase od začátku. 
USA: Trest za manipulaci s daty ohledně případů zranění v jaderných elektrárnách. 
USA: Ekologická organizace má zaplatit tisíce dolarů za veřejné informace. 
Prodej australského uranu Indii umožňuje jeho použití pro vojenské účely. 
Jižní Korea uzavře dva další reaktory. 

  • falsovani-informaci-o-pripadech-zraneni-v-americkych-jadernych-elektrarnach-dalsi-jaderne-zpravy

Německo: hledání úložiště radioaktivních odpadů začíná zase od začátku

Nuclear Monitor 761

Německo zahájí po kompromisu spolkové vlády, spolkových zemí a opozičních stran nový pokus o nalezení vhodného hlubinného úložiště pro jaderný odpad. Podle nového návrhu zákona by měla vzniknout 24-členná spolková komise, která do konce roku 2015 zformuluje návrhy na bezpečnostní požadavky a kritéria pro výběr jaderného úložiště.

Spolkový sněm bude vydávat rozhodnutí ohledně jednotlivých kroků v souvislosti s procesem výběru úložišťové lokality, včetně rozhodnutí o lokalitách, kde budou prováděny povrchové a podzemní průzkumy. Komise parlamentu do roku 2031 navrhne jednu konečnou lokalitu, vhodnou pro stavbu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, který má být dostavěn do roku 2040.

Vyjednávající strany se shodly na tom, že se nesmí zavážet žádný další jaderný odpad do solného dolu v Gorlebenu, o kterém se diskutovalo dříve také jako o jedné z variant pro definitivní skladování jaderného odpadu. Průzkumy v Gorlebenu se proto zastavují a tzv. výzkumná laboratoř se v Gorlebenu budovat nebude. Gorleben však nebude z procesu vyhledávání vhodného hlubinného úložiště zcela vyloučen. Německý jaderný odpad, který se nyní meziskladuje v zahraničí, má být převezen do dalších lokalit pro meziskladování na území Německa.

V Německu se nyní uchovává radioaktivní odpad v meziskladech, vyhořelé jaderné palivo pak zpravidla přímo u jaderných reaktorů. Vitrifikovaný vysoce aktivní jaderný odpad se nachází v povrchových skladech v Gorlebenu a Ahausu. V roce 2007 pak začaly práce v lokalitě dolu Konrad v Dolním Sasku, kde má vzniknout sklad pro nízko a středně radioaktivní odpad, který se má uvést do provozu v roce 2014.

Zdroj: World Nuclear News, 10.4.2013
"Search for German repository site starts again"
http://www.world-nuclear-news.org/wr-search_for_german_repository_site_starts_again-1004134.html

USA: Trest za manipulaci s daty ohledně případů zranění v jaderných elektrárnách

World Nuclear News, 15.4.2013

Americký soud odsoudil bývalého manažera bezpečnostní techniky k šesti a půl roku odnětí svobody za to, že falšoval informace o případech zranění v třech amerických jaderných elektrárnách. Walter Cardin stanul v prosinci 2012 před velkou porotou spolkového soudu na základě svého pochybení proti "Tennessee Valley Authority" (TVA) v celkem deseti případech. K přečinům docházelo v letech 2004 až 2006. Soud shledal Cardina vinným z podceňování počtů vzniklých zranění a ze zlehčování závažnosti důležitých dat jejich manipulací.

V době těchto přečinů byla firma Stone&Webster, subfirma skupiny Shaw Group pověřena TVA servisními pracemi v lokalitách jaderných elektráren Browns Ferry, Sequoyah a Watts Bar 1. Zfalšované údaje o zranění pak firma Stone&Webster použila k tomu, aby inkasovala od TVA více než 2,5 miliónů amerických dolarů jako bonus za bezpečnost. Během procesu byly shromážděny důkazy o více než 80 případech zranění, které Cardin řádně neevidova. Některým pracovníkům pak bylo na základě aktivit Cardina upřeno odpovídající lékařské ošetření nebo jim bylo poskytnuto se zpožděním.

(World Nuclear News, 15.4.2013 - "Jail sentence for falsification")
http://www.world-nuclear-news.org/RS-Jail_sentence_for_falsification-1504137.html

USA: Ekologická organizace má zaplatit tisíce dolarů za veřejné informace

Nuclear Monitor 761

„Clean Nebrasca", americká nevládní ekologická organizace, která volá po prověřewní problematické jaderné elektrárny Fort Calhoun, požadovala do Omaha Public Power District finanční data k tomuto jadernému zařízení. Organizace však byla odbyta tím, žě by jí tyto požadované informace stály 2.500 až 5.000 amerických dolarů, a sice na základě „pracovních hodin personálu a dalších s tím spojených nákladů".

Ekologická organizace „Clean Nebrasca" to komentovala slovy:
„Tento postup zavání hrou na schovávanou. Napočítat daňovému poplatníku 2.500 dolarů nebo více za veřejné informace je způsob, jak tyto informace před veřejností utajit." Ekologické sdružení dále uvedlo, že žádalo o informace ohledně nákladů na opravy a na plánované opětovné uvedení elektrárny do provozu. Fort Calhoun byl dva roky mimo provoz a bez povolení jaderně regulačního úřadu NRC nemůže být znovu uveden do provozu.

(Zdroj: Joe Jordan, 17.4.2013 "Group told to pay thousands for public info on troubled nuke plant", www.watchdog.org)
http://www.simplyinfo.org/?p=10193

Prodej australského uranu Indii umožňuje jeho použití pro vojenské účely

Nuclear Monitor 762

Bývalý diplomat přiznal, že se prodejem uranu z Austrálie Indii umožňuje použití australských uranových rezerv pro vojenské účely. 30 let Austrálie zakazovala prodej uranu Indii z důvodu, že Indie nepodepsala smlouvu o zákazu výroby jaderných zbraní.

Nyní ale probíhají jednání o tom, že by se obchod s uranem přece jen povolil. Když byl bývalý diplomat dotazován, zda je možné, že se australský uran může v Indii používat k vojenským účelům, odpověděl bývalý zastupující nejvyšší komisař Indie, Rakesh Ahuju: „Vždy to tak bylo, ano." A dále přiznal, že stejný problém s prodejem australského uranu existuje i směrem do Číny".

Zdroj: www.sbs.com.au

Jižní Korea uzavře dva další reaktory

28.5.2013 Der Standard APA

Tisíce stavebních dílů mělo falešné bezpečnostní certifikáty

Soul – Na základě svého vyšetřování ohledně falšovaných bezpečnostních certifikátů zavřely jihokorejské úřady dva další jaderné reaktory. Ukázalo se, že části reaktorů v jaderných elektrárnách Gori a Wolseong byly dodány s falešnými certifikáty, jak v úterý sdělila kontrolní komise NSSC.

Z téhož důvodu nebude uveden do provozu další reaktor v Gori, který byl kvůli údržbě odstaven, zatímco nový reaktor ve Wolseongu zatím ještě nikdy v provozu nebyl. Všechny díly s falešnými certifikáty musí být nahrazeny, uvedla komise.

Jihokorejský jaderný sektor provází již delší dobu řada poruch a skandálů, které podkopaly důvěru v jadernou energetiku, již tak narušenou po havárii v japonské Fukušimě. Již v minulém roce se přišlo na osm dodavatelů, kteří dodávali tisíce svých stavebních částí do jaderných elektráren s falešnými certifikáty.

Šest za to zodpovědných inženýrů a dodavatelů bylo minulý měsíc odsouzeno k trestům odnětí svobody. Před rokem bylo obviněno pět vysoce postavených manažerů státní korejské firmy Hydro Nuclear Power Co., že utajili potenciálně nebezpečnou poruchu v nejstarší jaderné elektrárně v zemi. I přes vzrůstající odpor veřejnosti proti jaderné energii trvá vláda nadále na využívání jaderné energie. Do roku 2030 chce dokonce postavit 16 nových jaderných reaktorů. Nyní je deset z celkového počtu 23 reaktorů mimo provoz.

http://derstandard.at/1369361849553/Suedkorea-schliesst-zwei-weitere-Atomreaktoren

Facebook komentáře