Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Evropa v ohrožení – petice za okamžité odstavení jaderné elektrárny Dungeness B (+ další jaderné zprávy)

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Evropa v ohrožení – petice za okamžité odstavení jaderné elektrárny Dungeness B / 
Slovinsko: provozovatel JE Krško plánuje druhý reaktor, ačkoli nemá rozhodnutí politiků, ani občanů / 
Kongres o rakovině 2015: aspekt pro výstup z jádra / 
Německo: pozvánka na společnou podzimní kampaň k problematice jaderného odpadu / 
Ruští aktivisté za lidská práva jsou pod tlakem / 
Solidarita se stíhanými skupinami v Rusku
Antiatomové letní kempy v souvislosti se sítí Nuclear Heritage Network.


  • evropa-v-ohrozeni-petice-za-okamzite-odstaveni-jaderne-elektrarny-dungeness-b-dalsi-jaderne-zpravy

Evropa v ohrožení – petice za okamžité odstavení jaderné elektrárny Dungeness B

Lidé v Evropě žijí v domnění, že bezpečnostní limity existují proto, aby lidstvu zaručily bezpečnost. To však neplatí o jaderné elektrárně Dungeness B ve Velké Británii, kterou provozuje společnost Electricite de France (EdF). Grafitové cihly v reaktoru JE Dungeness B se lámou a začínají díky účinkům záření ztrácet na váze. Grafit tak již nesplňuje bezpečnostní normy a jaderný dozor ONR by měl toto jaderné zařízení nechat řádně prozkoumat nebo ho nechat rovnou zavřít. Místo toho však úřad zvažuje, že přijme žádost provozovatele, firmy EdF, o zmírnění těchto bezpečnostních norem, tedy, že by se více méně dělalo, že tyto normy vůbec neexistují.

Další informace:
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/06/12/europe-at-risk-shut-dungeness-b-now/

Slovinsko: provozovatel JE Krško plánuje druhý reaktor, ačkoli nemá rozhodnutí politiků, ani občanů

Ačkoli dosud není k dispozici žádné rozhodnutí politiků nebo občanů o tom, zda se má v zemi vybudovat nový jaderný reaktor, a ačkoli země nemá jednohlasnou energetickou strategii, která by stavbu nových jaderných reaktorů zahrnula nebo naopak jejich stavbu odmítla (v optimálním případě by měla být do dvou let přijata nová státní energetická koncepce), plánuje provozovatel slovinské jaderné elektrárny Krško stavbu druhého jaderného reaktoru také v lokalitě Krško. Bylo dokonce již vynaloženo více než deset miliónů euro na výzkumná opatření a průzkum pro druhý jaderný reaktor, ačkoli vůbec není jisté, jestli se projekt kdy zrealizuje.

Nyní je příliš překážek (z politického hlediska volby v červnu 2014, z finančního hlediska zvyšující se náklady jaderných projektů na celém světě atd.), než aby se mohl projekt zrealizovat, ale provozovatel prvního jaderného reaktoru v Kršku prohlašuje, že je připraven, projekt uskutečnit, jakmile přijde vhodná doba. Proto je jeho nynější největší prioritou prodloužení provozu stávajícího prvního bloku v Kršku o dalších dvacet let (z původního roku 2023 na 2043).

Kongres o rakovině 2015: aspekt pro výstup z jádra

„Věděním k životu" - tak zní moto sdružení Bavorské společnosti pro rakovinu. Věda se po nyní zabývá možnostmi kvantového léčení a rolí různých buněk v mozku: opravdu léčba rakoviny selhává nebo ji potlačují jisté zájmové skupiny? Možnost, že by to mohla být i ta druhá z uvedených možností, mě napadla při nedávném rozhovoru s jedním mým italským přítelem, který mi vyprávěl o tom, že objev molekul s léčivými účinky byl prostě destruktivně smeten ze stolu a nadále se pokračovalo s běžnými pokusy, ačkoli neexistují žádné jiné alternativy k této paliativní medicíně.... K tomu se přidává i stále známější smlouva mezi Mezinárodní organizací pro jadernou energii (MAAE) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO)...

Další informace zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/2015_Cancer_Congress_-_An_aspect_of_stopping_nuclear_power

Německo: pozvánka na společnou podzimní kampaň k problematice jaderného odpadu

Přes obecnou kritiku na adresu komise pro jaderné odpady mnozí z těchto kritiků mluví pouze pouze o komisi a zapomínají přitom na odpad jako takový. To přece chceme změnit.

Společným soupisem inventáře jaderného odpadu jsme v minulém roce vytvořili odborně odůvodněný rámec pro diskusi o jaderném odpadu. Jako další krok navrhujeme sami aktivně začít na podzim 2014 s takovou veřejnou diskuzí a zveme na první celorepublikové setkání v rámci této kampaně, které proběhne v sobotu 19.července v 11.00 hodin v Göttingenu, Weendener Landstr. 6.

Celý článek najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Germany:_Invitation_for_joint_autumn_campaign_on_nuclear_waste_misery

Ruští aktivisté za lidská práva jsou pod tlakem

Naši přátelé, aktivisté za lidská práva z Murmansku, kteří jsou také zapojeni do naší sítě Nuclear Heritage Network, podíleli se na společných akcích a projektech a přispívají k naší společné mezinárodní antiatomové práci, jsou nyní pod tlakem ruských úřadů. Jejich organizace „Humanistické hnutí mládeže" (GDM) byla obžalována, že jedná jako „zahraniční agent", protože dostávala finanční podporu ze zahraničí a je státní prokuratura ji považuje za „politickou skupinu". Tento status by vedl ke zrušení celé organizace, protože s takovou nálepkou je prakticky nemožné dál pracovat. Na tento případ naléhala ruská státní tajná služba FSB, ačkoli předchozí kontroly uvnitř organizace, které zde vykonalo ministerstvo spravedlnosti, zjistily, že nic nepoukazuje na to, že by organizace GDM jednala jako „tajný agent, což bylo uvedeno také v závěrečné zprávě z těchto kontrol. 8.července začalo hlavní veřejné projednání tohoto případu u obvodního soudu v Murmansku.

V Německu byla zahájena kampaň solidarity, která informuje o tomto ruském případu a má podpořit také další ruské ekologické organizace jako Ecodefense, která byla rovněž v polovině července označena jako „tajný agent". Chceme také nasbírat peníze pro pokrytí právních nákladů, jako na uhrazení právníka, soudních výloh a peněžitých trestů, s kterými jsou nyní naše ruské spřátelené organizace konfrontovány. Prosím pomozte podpořit naše ruské přátele vyjádřením solidarity, články nebo finančními příspěvky.

Konto: Příspěvky & Akce
Účel platby: "Soli Russland"
IBAN: DE29 5139 0000 0092 8818 06
BIC: VBMHDE5FXXX
Banka: Volksbank Mittelhessen

Další informace:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Russian_human_rights_activists_under_pressure

Výzva:
http://russlandantirep.blogsport.de/aufruf/

Solidarita se stíhanými skupinami v Rusku

Byly zahájeny dvě kampaně solidarity pro podporu neziskových organizací, které jsou nyní stíhány v Rusku jako „tajní agenti". V Německu kampaň informuje o represích a politickém pozadí tohoto stíhání, sbírá finanční příspěvky pro dotčené skupiny, informuje o konkrétních případech a aktivizuje veřejnost, aby vyjádřila svou solidaritu se stíhanými skupinami v Rusku. V centru zájmu je nyní konkrétně „Humanistické hnutí mládeže" (GDM) a také sdružení „Ecodefense", které již bylo za „tajného agenta" označeno. Vedle toho antiatomoví aktivisté zahájili solidární kampaň, která ve své několikajazyčné výzvě požaduje osvobození sdružení Ecodefense od označení „tajným agentem".

Již určitou dobu se na progresivní ruské skupiny a aktivisty vyvíjí neustálý tlak ze strany státních úřadů. Pomocí zákonů „o tajných agentech a extremismu" Rusko získalo nástroj, jak potírat organizace a hnutí a další aktivisty, kteří jsou kritičtí vůči státu. V tomto kontextu jsou de facto zakazována sdružení a organizace – tak, že jsou klasifikována jako „tajný agent", protože jejich další práce s takovým razítkem je prakticky nemožná. Také žalobami, postavenými na vodě, s hrozbou několikaletého pobytu ve vězení je vyhrožováno ekologickým aktivistům v Rusku, kteří se kriticky vyjadřovali na adresu státu. Ekologická sdružení a organizace na ochranu lidských práv chce tak Rusko stigmatizovat a veřejně zdiskreditovat.

Celý článek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Solidarity_with_the_persecuted_groups_in_Russia

Kampaně solidarity:
http://russlandantirep.blogsport.de
http://www.dianuke.org/international-appeal-in-solidarity-with-russian-anti-nuke-group-ecodefense-declared-foreign-agent/

Antiatomové letní kempy v souvislosti se sítí Nuclear Heritage Network

Srdečně Vás zveme k účasti na letošních antiatomových kempech, které proběhnou v srpnu v souvislosti s další prací sítě Nuclear Heritage Netwaork. Nejprve se koná od 4. do 8.srpna tradiční Nuclear Heritage Network Gathering v blízkosti Kielu na severu Německa. Cílem tohoto kempu je další rozvoj a posílení mezinárodní sítě antiatomových aktivistů a opatření pro podporu aktivistů v boji proti jaderné energii. Následně se bude od 9. do 16.srpna na stejném místě konat antiatomový letní kemp, na který zveme lidi všeho věku, rodiny, aktivisty a organizátory, aby zde nabídli vlastní workshopy, přednášky a akce nebo se jich účastnili. Hlavní akční dny tohoto kempu budou 10. a 14.srpna. Nakonec se bude konat speciální mini-kemp Nuke News, a to od 25. do 30.srpna v blízkosti Kaplice v České republice, kde se budeme bavit o našem systému Nuke News, probereme výzvy ohledně jazykových verzích a prodiskutujeme perspektivy dalšího rozšíření jazykových mutací a témat.

Další informace:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Camp_near_Kiel
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_mini_camp_in_the_Czech_Republic

Zdroj: http://oizp.cz/

Facebook komentáře