Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Proč Solis do Senátu? (část č. 4 - poslední)

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Rozhovor s Danielem Solisem o jeho kandidatuře do Senátu za volební obvod 21 (Praha 5). Otázky klade Jiří Tuček, redaktor zpravodajského portálu skutečnosti.cz

  • proc-solis-do-senatu-cast-c-4-posledni

Jak byste zhodnotil dosavadní vládu ČR?

Jako vládu „Pat a Mat“.

Jste pro adopci dětí homosexuály?

Nejsem. Ta představa se mi doslova hnusí. Nikoliv kvůli slušným lidem mezi nimi, ale kvůli těm neslušným, kterých mezi homosexuály není málo, stačí se trochu porozhlédnout. Děti by v ideálním případě měli mít matku a otce. Homosexuálové by se měli nadále věnovat povoláním vyžadujícím celibát a bezdětnost. Dříve, v dávných dobách proto různé administrativní funkce plnili kastráti. To mělo svého času svůj smysl. Nemít děti bylo jejich výsadou. Každý má své místo na světě, ale místem homosexuála, který se rozhodne, žít v homosexuálním vztahu, pak není, být rodičem. Příroda funguje podle nějakých biologických principů. Pokud je člověk bude porušovat, zajde. O mravních principech nemluvě. Sex je soukromou věcí každého dospělého člověka, ať si ve své kůlně dělá, co chce, když tím netrápí druhého člověka, nebo jinou živoucí bytost. Společnost má ale povinnost chránit děti a mládež a vést je k tomu, aby z nich vyrostli etické a psychicky zdravé bytosti.

Ale v době, kdy je v zemi ministrem kultury údajný aberantní deviant, se již nelze ničemu divit. Ptejme se, zdali chceme mít v budoucích generací místo normálních lidí psychopaty. Pokud se ptáte mne, říkám, že takovou formu adopce nepodpořím. Nedovedu si představit, že by dva soužívající pánové, byli konkrétně chlapečkům dobrým příkladem do života. Já tu komunitu celkem dobře znám. Na univerzitě jsem jí studoval, protože to pro mne byl nový a zajímavý fenomén. Všiml jsem si, jakými obrovskými psychologickými problémy tito lidé v tom citlivém mladistvém věku procházeli. Nebylo to pro ně vůbec snadné. Myslím, že jejich osud není být rodičem. Jinak by to příroda zařídila jinak.

To, že mi je tato otázka vůbec pokládána, je důkazem, v jak daleko pokročilé fázi společenského rozkladu se aktuálně nalézáme!  Homosexualita je nestandartní projev sexuality, který by měl zůstat mimo veřejný prostor, jako tabu, kterým vždy byla ještě spíše, než projev sexuality heterosexuální, která plní původní účel pokračování druhu. Rozmachem pornografie se dostala sexualita do veřejného a prakticky jej úplně zamořil, čímž byla odcizena jejímu původnímu tajemství. Byla jakoby znesvěcena. Poskvrněna. Nyní se útočí na nejslabší článek společnosti – a tím jsou děti. Další akt znesvěcení a úpadku. Bohužel je to dlouhodobý pekelný plán určitých zlovolných kruhů, operujících v pozadí globalizační agendy nadnárodních elit. Homosexualita je jen jedním z mnoha nástrojů tohoto ďábelského instrumentária, které je nazýváno Tavistockou agendou. Ze stejného soudku jsou i další trháky moderny, jako je feminizmus, militarismus, kultura strachu, konzumerizmus, psychofarmakologie, satanizmus, očkování, finanční pasti, sionizmus, terorizmus, kultura plytkosti, mediální neurolingvistika a další a další nástroje, či prostředky zotročení a zničení svobody člověka, které začíná zotročením jeho svobodné vůle a ovládnutím jeho mysli.

Kam se podíváte, tak lze nalézt manipulaci. Je vskutku složité se vymanit z jejího područí. Je nemožné jí uniknout. Tato postupná transformace člověka a společnosti povede podle mého názoru k zániku civilizace. Vzniká jakási anti-utopie, řečená dystopie, ve které je člověk naprosto odcizen svému původu. Dezorientován a dezintegrován. Stává se perfektním moderním otrokem. To je válka, která se odehrává uvnitř naší mysli. Říká se jí tichá válka. Skutečně to nesouvisí tolik s homosexualitou, jako to souvisí s cíleným a společensko-technologicky podporovaným, záměrným rozkladem rodiny a potažmo celé společnosti. Ale i toto je na dlouhé povídání.

Co si myslíte o prezidentu Zemanovi?

Myslím si, že je jako prezident Hlavou státu podle ústavy. Je také vrchním velitelem vojsk. Doufám, že nezavelí do války, ale že bude nadále rozumným a uvážlivým prezidentem, který je schopen rozlišovat možnosti mezinárodní reality na rozdíl od mnoha jiných politiků, kteří toho schopni nejsou. Jelikož má po boku Hynka Kmoníčka, kterého si velmi vážím, věřím, že moji důvěru v jeho zahraničně-politickou agendu nezklame.

Skutečnost, že prezidenta Zemana veřejně kritizuje tlučhuba a pseudopáter Halík znamená, že šlape na kuří oka zahraničním zákulisním machinátorům loutkovodičům z řad tupých, ale velmi bohatých nadnárodních elit, které jak vidno naprosto ztratily veškerou soudnost a racionalitu, když rozdávají své, kapitalistickým vykořisťováním slabších, nahromaděné peníze, takovým ubohým socialistickým normalizačním kariéristům, kteří se vydávají ex post za disidenty a bojovníky proti režimu, který je ale ve skutečnosti dobře živil a zajistil jim mnohá privilegia, jako třeba studium v zahraničí, publikaci spoluautorovaných knih, účinkování v celovečerním filmu, a cesty do kapitalistické ciziny.

Nyní je Halík publicistou nevědecké literatury pro vybrané publikum z řad silně dezorientovaných křesťanů, kterou vydává lživě za vědeckou, aby si vygauneřil peněžité výhody dokud ho Schwarzenberg s Žantovským nedostali k Templetonům a nevyždímaly z nich, pro tohoto svazáka do každého počasí, dotace na jeho mrzkou mediální ubohost, které jsme bohužel nyní svědky, vše pod záštitou Mrázkova parťáka, developera Sekyry, velkého ochránce Křesťanské demokracie.

Dokud bude mít náš prezident takové protivníky, tak na něj budu hrdý i přes to, že je také jenom člověk. Konec konců žádný strom neroste do nebe a všichni máme stejný začátek i konec. Rodíme se a umíráme. Měli bychom svůj čas na Zemi věnovat užitečným věcem a pokud možno si nekazit život malichernostmi.

Prezident Zeman má podle mého názoru ze všech politiků této epochy asi ten nejlepší smysl pro humor.

Za zvláštní považuji nicméně skutečnost, že se po volbách rozešel s Miroslavem Šloufem, svým dlouholetým politickým partnerem. To mi hlava nebere. Ale do zákulisí nevidím. Každý můžeme dělat chyby a naletět špatným rádcům.

Jaký máte názor na trest smrti?

Trest smrti je moc mírným trestem pro některé zločiny. Podle všeho jej s oblibou praktikují teroristé „islámského státu“, a dalších islamistických uskupení, tak jako jejich zřizovatelé a podporovatelé z řad několika mála absolutistických monarchií perského zálivu. Lidský život by měl být nedotknutelný. A to i v dnešní době lži, cynizmu a úpadku společenských hodnot.

Preferujete korunu nebo euro?

Preferuji korunu. Kéž nám zůstane zachována. Jsme přece historicky zemí koruny české!

Co bude Vaši hlavní prioritou v případě volebního úspěchu?

Zastávat se národní suverenity, pokud možno vyvázat naši zemi z jařma washingtonské a lisabonské smlouvy. Napomoci k neutralitě státu. Korigovat antisociální úsporná opatření a zastávat se nezávislosti a objektivitě medií, zejména těch veřejnoprávních. Omezit výdaje na zbrojení a investovat do vzdělání a výchovy budoucích generací. Bojovat proti válce, nesmyslným vojenským misím, brannému zákonu. Témat je skutečně mnoho. Podstatná jsou sociální, ekologická a kulturní témata. Registruji neskuteční morální úpadek, kterému je nutno čelit tím, že se mládež nebude vychovávat jako potrava pro kaony ale jako pokračovatel tradic a kulturního odkazu národa. To samozřejmě není možné, když posadíte na ministerstvo údajné devianty a válečné štváče. Je do nebe volající, že ten, kdo v roce 1999 horoval pro bombardování Jugoslávie, nyní zastává post ministra kultury! Je to diagnóza naprostého úpadku hodnot a důkaz toho, co může napáchat hloupý, ale zbohatlý developer, když se mu dovolí, aby ovládl politickou stranu a dosadil si tam svoje lidi.

Druhý, který s ním v tandemu veřejně obhajoval bombardování našich bratrů a sester Slovanů v Jugoslávii, nyní dokonce, financován stejným developerem, připravuje svoji kandidaturu na prezidenta republiky. Ten není zběhlým knězem, jako údajný deviant Herman, ale za kněze se pro změnu naopak vydává. Patrně je to ale podvodník. Jako profesor nemá jedinou publikaci. Jako sociolog ničemu nerozumí, ale jen papouškuje povely svých loutkovodičů, jako člověk je amorální. Podvádí i se svým literárním dílem, které vydává za akademické, i když je beletristické. Tituly jako „Divadlo pro Anděly“ nebo „Noc zpovědníka“ nebo „Co je bez chvění není pevné“ nemohou a ani nejsou akademické práce, vzniklé v rámci působení na vzdělávací instituci, jak konstatovala odborná komise rady státu pro vědu, výzkum a inovaci, těsně před tím, než ji Sekyrovy lidovci po volbách obsadili svým člověkem, aby zametl stopy…

Pokud volby nedopadnou dobře a Vy se do politiky nedostanete, co budete dělat?

Budu dělat to co dělám nyní: politiku. Politika není něco, v čem jste nebo nejste. Politika je prostor, ve kterém žijeme. Jsme součástí politiky a politika je součástí naší existence, ať chceme, nebo nechceme. Jsem politologem. Politiku zkoumám zevnitř, nebo zvenku, je to prakticky to samé, liší se jen úhel pohledu. Naopak, zjistil jsem empirickým průzkumem, i vlastní zkušeností, že získáním mandátu se značně zúží osobní akční rádius politického angažmá. Je to tedy jisté břemeno pro osobní svobodu, je to skutečná služba veřejnosti. Sice ne pro každého politika, někteří raději slouží za Jidášův peníz bohatým vlivovým osobám, nebo skupinám, ale pro toho, kdo politiku vnímá správně, by mělo být blaho celého národa tou hlavní prioritou. Nikoliv osobní obohacení, výhody a tučné sousto u stolu mocných a bohatých.

Facebook komentáře

Nejčtenější