Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Manifest proti mediální manipulaci v souvislosti s vývojem na Ukrajině.

Jsme pohoršeni nad rozsahem úpadku českých soukromých i veřejnoprávních medií. Manipulace s fakty, šíření nepodložených, či tendenčních informací vyhovujících domácí, a často i zahraniční politické agendě, je neakceptovatelná.

  • manifest-proti-medialni-manipulaci-v-souvislosti-s-vyvojem-na-ukrajine

Media mají dodržovat daný etický kodex a nepropůjčovat se k šíření dezinformací sloužících manipulační agendě sahající od očerňovacích kampaní až po válečnou propagandu a "veřejné podněcování k nenávisti k některému národu"!

Media si musí zakládat na otevřenosti, nestrannosti a nezávislosti. Měla by vytvářet svými pořady orientační bod pro všechny členy společnosti a podporovat soudržnost společnosti a integraci všech jednotlivců, skupin a společenství. Měla by představovat fórum pro veřejnou diskusi, v níž je možno vyjadřovat nejširší možné spektrum názorů a hledisek a poskytovat nestranné a nezávislé zpravodajství, informace a komentáře, stanoví například Program Rady Evropy pro veřejné vysílání.

Realita je ovšem jiná! Media veřejnosti předkládají tendenční a často lživý pohled na mezinárodní události. Tato zločinná praxe nejen, že je naprosto nezodpovědná, ale naopak ohrožuje mír a klidné soužití. Vyvolává emoce a sentiment u veřejnosti, které vedou k její dezintegraci. Ohrožuje společenskou kohezi a vytváří nálady vedoucí k nesnášenlivosti.

V tandemu s politiky, nyní vytváří indukční spirálu protiruské hysterie a tím nechtěně manifestují skrytou skutečnost, že oba tyto tak důležité elementy demokratické společnosti - media i politika, jsou ovládány stejnými vlivovými skupinami, často, a v tomto případě průkazně s mezinárodním přesahem, a nástrojem cizí skryté agendy.

Zahraniční politika ČR se v této chvíli pohybuje na doposud nedosažené úrovni úpadku. Zneuznat násilně svrženého prezidenta, který vzešel ze svobodných voleb a následně uznat nelegitimně dosazeného předsedu parlamentu jako ukrajinského prezidenta v době, kdy vládní budovy i parlament leží v obklíčení extremistických neofašistických komand, je od vlády České republiky neakceptovatelný prohřešek! Nejen že prezident Ukrajiny Janukovič nerezignoval, ale ani nebyl řádně a ústavně odvolán.

Podle ústavy Ukrajiny musí odvolání, aby bylo legitimní, obdržet souhlas ústavního soudu a být odhlasováno tříčtvrtinovou parlamentní většinou. Ani jedna podmínka nebyla splněna, a i kdyby se Sikorski přetrhl, jedná se zde o státní převrat.

Jak může naše ústavní demokracie takto otevřeně popírat ústavní pořádek v jiné zemi a neuvědomovat si zároveň hrozbu pro vlastní ústavní pořádek, kterou tímto zločinem vytváří! Podle všeho je vláda ČR v

rukou šílenců. Ministr Kultury Herman je znám tím, že podporuje teroristy, nyní je ve správné společnosti, protože celá vláda podporuje neofašisty!

Rezoluce Valného shromáždění OSN ze dne 16. prosince 1952 zdůrazňuje, že právo na sebeurčení je předpokladem pro plné uplatnění základních lidských práv.

Věříme, že práva a bezpečí ruského obyvatelstva na Ukrajině jsou v ohrožení vzhledem ke skutečnosti, že zemi prostřednictvím státního převratu ovládly neofašistické elementy, které popírají vládu práva a vyhlásily částečnou mobilizaci. (1)

Nesouhlasíme s podporou, kterou vláda ČR propůjčuje ukrajinské pučistické vládě, ani se skutečností, že ji považuje za legitimní. Prezident Ukrajiny byl právoplatně zvolen a nebyl odvolán v souladu s ukrajinskou ústavou.

Legitimizovat vojenskou neofašistickou juntu na Ukrajině je zločinem, kterého se dopouští vláda ČR a stává se spolupachatelem při vyhrocování mezinárodní situace, ve které je mezinárodní právo pošlapáváno, a obviňována je sousední země, konkrétně Ruská federace, která na rozdíl od EU a SSA s pučem neofašistických majdanistů nemá nic společného.

Česká republika se zavázala rozvíjet mezi národy přátelské vztahy, založené na úctě k zásadě rovnoprávnosti a sebeurčení národů, a činit jiná vhodná opatření k posílení světového míru. Upírání práva obyvatel Krymu na sebeurčení vnímáme jako porušování závazku vzniklého ČR ratifikací charty OSN. Vyzýváme vládu ČR, která svým jednáním a prohlášením soustavně pošlapává princip mezinárodního práva, princip sebeurčení podle článku 1 odstavce 2. Charty, požadujeme, aby v tomto jednání ustala. Požadujeme uznání nezávislosti Krymu!

Obviňujeme zároveň západní země, konkrétně ostatní členské země Evropské Unie a Spojených států amerických, které rozvrat na Ukrajině připravovaly, sponzorovaly a napomáhaly provádět, z vměšování do cizích záležitostí a z porušování platných konvencí mezinárodního práva, zejména charty OSN.

Prohlašujeme, že za nás tedy rozhodně ona podivná instituce, vtělená do osoby Catherine Ashtonové, nehovoří. Distancujeme se taktéž od prohlášení na adresu Ruské federace a prezidenta Putina, vydaných vládou ČR, zejména jejím ministrem zahraničních věcí, Zaorálkem.

Blahopřejeme občanů Krymu, k vykročení směrem k sebeurčení národa a vyhlášení nezávislosti. Přejeme jim štěstí při začleňování se do federace zemí, která jim zaručí bezpečí a blahobyt a ochrání je před perzekucemi a etnickým útiskem připravovaným neofašistickými eskadrami vysílanými pučistickou vládou. "Aby se vytvořily poměry stability a blahobytu, jež jsou nutné pro pokojné a přátelské styky mezi národy, založené na úctě k zásadě rovnoprávnosti a sebeurčení národů." (Čl. 55 Charta OSN)

Přejeme všem občanům Ukrajiny dobré vůle, mír, bezpečí a blahobyt a doufáme, že se situace v jejich zemi uklidní a nepřeroste v konflikt, který by ještě více zhoršil jejich již tak neblahou situaci. Kéž by sami Ukrajinci a zároveň i celé mezinárodní společenství zachovalo chladnou hlavu a nenechali se strhnout k událostem, kterých by mohl celý svět hořce litovat.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře