Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Je svět připraven na příchod kouzelných peněz?

Kouzelné peníze jsou něco jako zlaťáky, které vám daruje „mysliveckej“. Jakmile dostane to, co chtěl, zlaťáky se promění v suché listí...

Přesně takové čertovské zlaťáky se nyní připravují jako náhrada aktuální světové rezervní měny, a výhledově jako měna univerzální. V této souvislosti připomeňme také snahu o prosazení univerzálního bezpodmínečného příjmu. Oba instrumenty spolu úzce souvisí. Představují řešení současné dluhové krize, která byla umocněna útlumem světového hospodářství v důsledku pandemie.

  • je-svet-pripraven-na-prichod-kouzelnych-penez

Je nasnadě se tázat, zdali samotná pandemie není jen příhodným prostředkem k dosažení vytyčeného cíle radikální měnové reformy, sloužící k oddlužení světové ekonomiky a zavedení zcela nového finančního systému na bázi „vševědoucí“ digitální měny. Ať už pandemie je či není pro radikální měnový reset instrumentální, světová zadluženost je faktem, kterého rozměry jsou naprosto astronomické. Podle kvalifikovaných odhadů dosahuje světový dluh v přepočtu $284 triliony, což představuje 355% globálního HDP. (ZDROJ) (Tabulka viz. fotogalerie)

Z publikovaných dokumentů MMF vyplývá, že se bezprostředně chystají radikální opatření na oddlužení světové ekonomiky. (ZDE)

A nejen světové. Dluh Spojených států amerických představuje k letošnímu roku 133,64 % HDP. (ZDE)

Jen úrok ze státního dluhu Spojených států amerických představoval minulý rok 1,6 % HDP neboli 5,3 % celkových rozpočtových výdajů. (ZDROJ). Do několika let mají náklady na zaplacení úroku přesáhnout výdaje SSA na zbrojení. A že jsou o nějaké výdaje! Za rok 2020 bylo na obranu utraceno 721,5 miliard USD.

Letos se ve Státech očekává rozpočet s 15 % deficitem. Země vládnoucí světové rezervní měně, se dostává k bodu nemožného návratu, a proto je reforma globálního měnového systému nevyhnutelná (viz ZDE). Prekérní situaci nemění ani zajímavá skutečnost, že FED pro jistotu přestala publikovat svůj týdenní objem emisí M2. (ZDROJ)

Zde je tabulka emisí, dokud byly ještě zveřejňovány. V době astronomických stimulů se raději množství oběživa utajuje, neboť jen za poslední rok (2020) se natisklo 23% všech dolarů aktuálně v oběhu. (ZDROJ) (Graf viz fotogalerie)

Ještě před pandemií, dne 23. srpna 2019 pronesl guvernér Bank of England, Mark Carney na výročním semináři FEDu v Jackson Hole proslov, ve kterém poukazoval na nutnost nahradit americký dolar nový finančním a měnovým systémem pod hlavičkou MMF, který by vytvořil „globální elektronickou měnu sloužící jako syntetická hegemonní měna poskytovaná sítí CBDC (digitální měny centrálních bank).“ Celý Carneyho objevný proslov lze stáhnout ze stránek Bank of England (ZDE). O CBDC již padla zmínka koncem minulého roku i na stránkách ČNB (ZDE), takže se nejedná o fikci.

Víme tedy, že se Spojené státy nacházejí na hraně bankrotu, dále víme, že US dolar představuje 50 % veškerých transakcí světového obchodu, zatím co Spojené státy americké představují jen 10 % objemu světového obchodu a 15 % světového HDP, a že se finanční elity rozhodly dolar nahradit a odpojit světový obchod od rizika nestability americké ekonomiky. K pochopení celkového obrazu nám ale chybí ještě pár doslova šokujících informací. Pokusme se je proto zde načrtnout.

Hovoří-li se o digitální měně, jedná se o nové a zcela přelomové technologie, které představují revoluci v měnové politice. Digitální měna totiž skýtá neomezené možnosti kontroly. Tak jako u kryptoměn totiž bude její podstatou blockchain, tedy speciální druh distribuované, v tomto případě centralizované databáze uchovávající neustále se rozšiřující počet záznamů. Každá proběhlá transakce bude protokolována a uložena, což učiní veškeré platby pro emitenta naprosto transparentními. Jinými slovy – konec úplatkářství, konec praní špinavých peněz, konec daňovým únikům. Díky moderním technologiím lze nyní realizovat ideál, který byl světu snad poprvé představen na titulní stránce časopisu The Economist v lednu roku 1988, pod ambiciózním titulkem "get ready for a world currency" tedy připravte se na světovou měnu“.

A tím se dostáváme k oné kouzelné části této dlouho očekávané, tajuplné digitální měny. Její programovatelnosti. Tento hospodářský ideál pochází původně jako Freigold z myšlenkového světa pruského rodáka jménem Silivo Gsell (1862–1930), někdejšího minstra financí anarchistické Bavorské republiky, kterého John Maynard Keynes (1883 – 1946) nazval „zneuznaným prorokem“. V současnosti, kdy lze měnu dematerializovat, razí myšlenku digitální měny s omezenou trvanlivostí harvardský profesor ekonomie, Kenneth Saul Rogoff.

Zjevně se jeho názory ujaly. Peníze s omezenou dobou platnosti skvěle doplňují koncept univerzálního příjmu a nahrazují problém negativní úrokové sazby. V takovémto Huxleyovském „smělém novém světě“ vstříc kterému naše doba kráčí mílovými kroky, by každý občan dostával pravidelný základní nepodmíněný příjem, který by po uplynutí expirační doby zmizel. Nebyla by to žádná katastrofa, protože by v dalším období svůj pravidelný příjem opět obdržel. Jeho škoda, že jej nestihl utratit, dokud trvala jeho platnost. Pokud ano, mohl si obdržené prostředky o to lépe užít. Logika za omezenou trvanlivostí univerzálního příjmu je jasná – zvyšuje se rychlost oběhu peněz, nedochází k jejich hromadění. Jakmile by došlo k změně majitele, doba platnosti by se patrně obnovila. Jinak by totiž instrument ztrácel na hodnotě, čím více by se blížila jeho expirace. Na druhé straně by si lidé mohli prohazovat žetony, aby obnovovali jejich platnost. To by jim, ale nemuselo projít, protože „smart money“ každou transakci zaknihují. Je také možné, že by transakce byly zdaněny. Budeme se muset nechat překvapit, co pro nás technologové nového světového finančního systému připraví. Zatím se informace k věci drží přísně pod pokličkou.

Přechod by měl přijít neočekávaně a okamžitě, aby se zabránilo panice. Ideálním scénářem podle architektů smělého nového světa, Světového hospodářského fóra v Davosu, kteří veřejnosti nedávno v krátkém reklamním spotu “8 predictions for the world of 2030“ předložili ideu, že v roce 2030 „nebudeme nic vlastnit a budeme šťastní“ (to ve vší vážnosti, byť byl původní spot stažen kvůli pohoršení prakticky všech normálních diváků: ZDE), je nenadálý kolaps finančního systému, způsobený kybernetickým (hackerským) teroristickým útokem (viz ZDE - na což nedávno navazuje i samotný MMF ZDE) na mezinárodní finanční infrastrukturu. Takový útok se nyní již plánuje opět, podobně jako pandemie, ve formě simulace pod názvem kybernetický polygon.

V rámci "Cyber Polygonu" se Jeremy Jurgens, výkonný ředitel WEF (Světového hospodářského fóra) nechal slyšet ve smyslu, že je

"přesvědčen o tom, že přijde další krize. Bude mnohem vážnější. Bude rychlejší, než v případě COVID. Dopad bude větší, a v jeho důsledku budou sociální a ekonomické implikace mnohem významější."

Jeho slova jsou zaznamenána na videu ZDE 

Podobně jako při pandemii lze očekávat, že k útoku v pozdější fázi skutečně dojde a že bude veden pod falešnou vlajkou, pravděpodobně ruskou, vzhledem k aktuálnímu vývoji mezinárodních vztahů a ke skutečnosti, že není zcela jasné, do jaké míry se Ruská federace hodlá, či nehodlá účastnit „velkého resetu“ megalomana Schwaba a jeho spolupachatelů ze Světového hospodářského fóra, kteří to s námi myslí tak dobře, že nám slibují do roku 2030 totální osvobození od břemena vlastnictví, za cenu nebývalého a doposud ani nepoznaného štěstí, viz video ZDE.

Nota bene: Je až nápadné, jak Schwab v úvodním videu ke spuštění Cyber Polygonu, ze všech možných partnerů uvádí jmenovitě Hermana Grefa ze Sberbank a prezidenta Putina, stejně jako Ruskou federaci jako takovou. Jeví se, že cynismus a nabubřenost Schwaba je nebetyčná. Jeho zjevná blazeovaná arogance napovídá tomu, že už nyní spiklenci počítají se svalením viny za hackerský útok na globální finanční infrastrukturu na Rusko. Pokud by tomu tak bylo, byl by to plán přímo ďábelský. Při zpětném pohledu na průběh pandemie je zřejmé, že tato kriminální elitářská skupina před ničím necouvne.

Zdali je svět připraven na přijetí univerzálního nepodmíněného příjmu s omezenou trvanlivostí či nikoliv, je pro struktury v pozadí zcela irelevantní, stejně jako byly a jsou následky biologicky, hospodářsky, a sociálně smrtící pandemie, se všemi jejími externalitami, počínaje zemřelými spoluobčany, nevyčíslitelnými psychologickými, sociálními a hospodářskými ztrátami na životech, a trvalými poškozeními a sterilzací široké populační vrstvy v důsledku aplikace experimentálních vakcín konče.

Strůjci resetu jsou posedlí záchranou svého vlastního nedozírného majetku a téměř neomezeného vlivu, který jim tento jejich nepředstavitelný majetek propůjčuje. Jedná se o projekt megalomanů a psychopatů, kteří si osvojili právo rozhodovat o bytí či nebytí jednoho a všech. Pokud skutečně tyto kruhy úspěšně zavedou centrální digitální měnu s omezenou trvanlivostí podle libertariána a anarchisty Gsella, můžeme se jen modlit, aby dříve nebo později v průběhhu tohoto bezprecedentního a nedobrovolného politického experimentu nedošlo k výpadku elektřiny, nebo erupci na slunci, či jinému elektromagnetickému pulzu.

Protože pokud ano, tak nám zbyde opět jen to staré dobré zlato a stříbro, které je namísto suchého listí od „mysliveckého“ prakticky věčné, co svět světem stojí.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře