Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Chytrá horákyně Ashtonová, chytrý horák Rozumberg

  • solisxblog
Schwarzenberg: Česká republika sdílí názor vyjádřený v prohlášení vysoké představitelky EU. Vyjádření ICJ potvrzuje stanovisko vlády ČR o tom, že vyhlášení nezávislosti Republiky Kosovo není v rozporu s mezinárodním právem.

Vyhlášení samo osobě skutečně nepředstavuje žádné porušení mezinárodního práva. Každý si může vyhlásit co chce. Porušení práva představuje uznání státnosti Kosova. Je to v rozporu s rezolucí OSN 1244 a se závěrečným aktem Helsinské konference. Schwarzenberg, který zaštiťoval své „podvratné" aktivity v ČSSR organizací zvanou Helsinský výbor pro lidská práva, neboli Helsinky Watch, by to mohl vědět - i když je to už dávno. Protože je náš staronový ministr především hlásnou troubou trilaterální komise Brzezinského a Rockefellera, doporučuji mu touto cestou znovu pročíst klíčové pasáže Závěrečného aktu helsinské konference, na kterém je postavena také naše svoboda:

 

I. Svrchovaná rovnost, respektování práv vyplývajících ze svrchovanosti

"Zúčastněné státy budou vzájemně respektovat svou svrchovanou rovnost a osobnost, jakož i všechna práva, která z jejich svrchovanosti vyplývají a která tato svrchovanost zahrnuje, mezi něž patří zejména právo každého státu na právní rovnost, územní celistvost, na svobodu a politickou nezávislost."

 

III. Neporušitelnost hranic

"Zúčastněné státy považují vzájemně veškeré své hranice, jakož i hranice všech států v Evropě za neporušitelné, a nebudou proto nyní ani v budoucnu tyto hranice napadat. V souladu s tím se rovněž zdrží jakéhokoli požadavku či kroku se záměrem zmocnit se nebo uchvátit část nebo celé území kteréhokoli zúčastněného státu."

 

IV. Územní celistvost států

"Zúčastněné státy budou respektovat územní celistvost každého ze zúčastněných států. V souladu s tím se vystříhají jakéhokoli jednání proti územní celistvosti, politické nezávislosti nebo jednotě každého zúčastněného státu, které by bylo neslučitelné s cíli a zásadami Charty OSN, zvláště takového jednání, které by představovalo hrozbu silou nebo použití síly. Zúčastněné státy se rovněž vystříhají toho, aby učinily území jiného zúčastněného státu předmětem vojenského obsazení nebo jiných přímých nebo nepřímých násilných opatření v rozporu s mezinárodním právem, nebo předmětem přivlastnění pomocí takových opatření nebo vyhrožováním jimi. Žádné takové obsazení nebo přivlastnění nebude uznáno za zákonné."

 

Zdroj:

Schwarzenberg: Podporujeme nezávislost Kosova

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politici-volicum/170819.aspx

 

ZÁVĚREČNÝ AKT HELSINSKÉ KONFERENCE O BEZPEČNOSTI A SPOLUPRÁCI V EVROPĚ (1. 8. 1975)

http://smsjm.vse.cz/wp-content/uploads/2008/10/sp23.pdf

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře