Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Aspenský institut – nástroj nacistické expanze

Nejpozději nadcházející volby prezidenta české republiky si vyžadují vnést trochu světla a historické paměti do skutečností kolem Aspenského institutu jehož členy jsou bezmála všichni kandidáti v těchto volbách.

Tento stručný úvod má za cíl zmapovat prostor kolem Aspenského institutu. Zejména se zaměří na osobu Paul Nitzeho, švagra zakladatele institutu a tzv. otce studené války. Čímž v podstatě odhalíme zaměření Aspenského institutu, jak původní, tak i současné.

Důkazy nacistických kořenů Aspenského institutu jsou samozřejmě nepřímé a velmi vágní. Zkušenému oku však souvislosti neuniknou. Zejména v kontextu současného mezinárodně-politického dění.

  • aspensky-institut-nastroj-nacisticke-expanze

Stručně lze původ institutu shrnout takto:

Zakladatelem Aspenského institutu byl Walter Paepcke (29. 6. 1896 – 13. 4. 1960). Byl to syn německých emigrantů a dědic firmy na obalové materiály v Chicagu, jež se postupně stala megakorporací. Dnes je Paepcke znám jako průmyslník a filantrop.

V roce 1922 se Paepcke oženil s dcerou německých imigrantů, Elizabeth Nitze, jejíž bratr Paul Nitze (16. 1. 1907 – 19. 10. 2004) byl právě tou hybnou silou za politickými ambicemi Aspenského institutu, jež ztělesňuje celoživotní úsilí Nitzeho namířeného proti „expanzi“ Sovětského svazu (a později Ruska).

V roce 1932 se Paul Nitze oženil se slečnou Phyllis Pratt, dědičkou Standard Oil Co. of New York. Její děd Charles Pratt byl historicky jediným společníkem John D. Rockefellera, a spoluzakladatelem firmy Standard Oil a zakladatelem vzdělávacího Prattova Institutu v New Yorském Brooklinu.

Nitze sloužil jako vedoucí plánování politiky na ministerstvu zahraničí během studené války (spoluautor doktríny zadržování „containement“), náměstek ministra obrany USA a tajemník námořnictva.

„Hard-liner, spoluautor United States Objectives and Programs for National Security NSC68, (1950) a týmu B (1970 zpravodajský think tank rozporující výroční zprávy CIA[1]), tak jako kuriózního „Výboru pro současné nebezpečí“ (CPD), kterého čestným předsedou byl svého času i Václav Havel[2].

Paul H. Nitze založil v roce 1943 společně s dalším americkým němcem Christianem Herterem[3] (později ministrem zahraničí SSA 1959 – 1961) School of Advanced International Studies (SAIS), jako samostatnou postgraduální školu, která se o sedm let později stala (v r. 1950) součástí Johns Hopkins University Washington D.C.

Někteří vlivní lidé byli v nejaké míře součástí SAIS. Pro příklad uvedeme některé z nich:

Madeleine Albright – někdejší ministryně zahraničí SSA, známá jako balkánská řeznice, či krvavá Madla. docházela na SAIS,ale studium nedkončila.

Bandar bin Sultan – Velvyslanec Saudské Arábie v SSA, velitel saudské tajné služby

April Glaspie – Diplomatka, první žena jmenovaná velvysankyní SSA v Arabské zemi. Proslula výrokem, že Saddamovi nikdy nepovolili obsadit “celý Kuwajt” (Not all of Kuwait).

Robert Stephen Ford – Former U.S. Ambassador to Algeria and Syria. Proslul provokacemi a podporou terorist v Sýrii.

Edward Luttwak – poitolog a a vojenský historik, autor knihy o převratech Coup d’État: A Practical Handbook

John J. Hamre – President a CEO štvavého Centra pro Strategické a Mezináridní Studie Center for Strategic and International Studies (CSIS), bývalý U.S. Deputy Secretary of Defense

Timothy F. Geithner – Bývalý U.S. Secretary of the Treasury a President a CEO Federální Rezervní Banky Federal Reserve Bank of New York

Dennis P. Lockhart – President a CEO Federální Rezervní Banky Federal Reserve Bank of Atlanta

Mezi vyučujícími nalezneme osobnosti jako např.:

Zbigniew Brzezinski – Bývalý National Security Advisor presidenta Jimmyho Cartera;

Francis Fukuyama – Bývalý ředitel SAIS International Development program, a autor knihy The End of History and the Last Man;

John E. McLaughlin – Bývalý náměstek ředitele Central Intelligence Agency, Senior Fellow at the Brookings Institution;

Robert W. Tucker – Former Professor of American Foreign Policy, and co-author of The Imperial Temptation: The New World Order and America’s Purpose

Paul Wolfowitz – Former President of the World Bank, former U.S. Deputy Secretary of Defense, former Dean of SAIS, PNAC.

K hlubšímu pochopení orientace a účelu Aspenského institutu souvislost s Nitzeho školou ale nestačí. Bude nutné prozkoumat vazby mezi Aspenem a organizací vzešlou z Fluchtkapitalu Martina Bormanna, GMFUS (German Mashall Fund of the United States) a dále vazby a cíle architekt a protagonistů studené války. Dobře je tato nadace odhalena v knize Paul manning: martin Bormann – Nazi in Exile.

Za účelem studia souvislostí s, a vazeb Aspeského institutu k nacistické ideologii a úsilí zničit Sovětský svaz, a nyní Rusko mže sloužit i tento, po 50 letech odtajněný dokument z r. 1948, který zahajuje politickou válku (political warfare) SSA proti SSSR a je uveden na tomto odkaze. Jeho autorem je významná osobnost americké diplomacie a studené války, Georege Kennan.
 
Dále stojí taktéž za povšimnutí odtajněný přísně tajný dokument Národní Bezpečnostní Rady (NSC) SSA, klasifikovaný jako NSA 68 z roku 1950, který v podstatě vyhlašuje studenou válku. Tento dokument je poněkud rozsáhlejší (48 stran) ZDE. K vzniku tohoto dokumentu historické údaje ZDE.
 
Georege Kennan se na první pohled jeví jako jediný z okruhu lidí kolem počátků Aspenského institutu, který nemá německé kořeny, nicméně toto zdání klame, neboť potomek irsko-skotských emigrantů byl již ve svých 8 letech v Německu, kde později za 2. světové války sloužil na konzulární misi SSA v Berlíně a souběžně absolvoval vysokoškolské studium němčiny. Zajímavé je v této souvislosti, že byl později kritizován za velmi rezervovaný přístup k Norimberskému tribunálu, jak odhaluje například rozsáhlá eulogie v New York Times: https://www.nytimes.com/2005/03/18/politics/george-f-kennan-dies-at-101-leading-strategist-of-cold-war.html
 
Vzhledem k tomu, že místní akademická i laická obec zná reálie studené války spíše z pohledu východního bloku, je nezbytné seznámit se s pohledem opačným, z perspektivy někdejšího nepřítele. Zjištění jsou téměř šokující! Bez toho, abychom předcházeli závěrům studie, lze již nyní s jistotou konstatovat, že za studenou válkou stojí hrstka mužů, kteří mají všichni jedno společné: německý původ (nalezneme mezi nimi dokonce i příbuzné zbrojařské rodiny Krupp).
 
Dovolte mi tedy v tomto smyslu nabídnout obohacení vašich znalostí, nebo minimákně knihovny pro pertinentní reference následujícími odkazy na knihy o Kennanovi a o studené válce. Uvedené knihy jsou z pochopitelných důvodů v anglickém jazyce a zaujmou zejéna historiky mezi námi.

Poznámky:

[1] Zprávy týmu B se staly intelektuálním základem pro koncept „okna zranitelnosti“ a masivního nárůstu zbraní, jež byl započat koncem Carterovy administrativy a urychlen za prezidenta Ronalda Reagana. Tým B dospěl k závěru, že Sověti vyvinuli nové zbraně hromadného ničení a měli agresivní strategie s ohledem na potenciální jadernou válku. Analýza sovětských zbraňových systémů týmu B byla později shledána za příliš přehnanou.

[2] aniž by o tom Havel měl sám povědomí, jak se ukázalo při veřejné konfrontaci s tvůrci dokumentárního snímku o plánované radarové základně SSA v Brdech, Český Mír na fakultě humanitních studií UK

[3] V roce °1917 se Herter oženil s bohatou dědičkou magnáta Standard Oil, kterým byl Charles Pratt.

Pro podrobnější studium problematiky studené války a anglosaského překladu ideologie Drang nach Osten doporučuji zapjčení relevantní literatury na tomto odkazu: https://www.mediafire.com/folder/cio1wjzyf78kk/

Závěr: Jak absurdní je skutečnost, že všichni členi Aspenského institutu, byť někteří třebas i nevědomě svoji účastí podporují propagaci nacizmu a jeho restauraci. V kontextu událostí na Ukrajině se  kromě zaslepenosti a nevědomosti lidí, není čemu divit. Tato vyslovená hloupost a ignorance zejména tšch, kteří zastávají vládní funkce povede zcela neodvratně k třetí světové válce. Tento článek má dokumentovat, že se jedná o záměry a úsilí dávno předem plánované. Bože, smiluj se nad námi!

Zdroj: https://danielsolis.cz/aspensky-institut-nastroj-nacisticke-expanze/?fbclid=IwAR0_nWijeZ3dxGX8jBosj0kinaLD3AEUt617jzShONA1jg9Z_Y05Lo4wDe4

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře