Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

VEJCE, KARTY A TRENKY:

Vážení čtenáři!

Když dovolíte, rád bych se jako prostý občan vyjádřil, možná trochu více otevřeně a neobhroubleji, ovšem aniž bych chtěl kohokoliv soudit, a s vědomím si toho, že i já, omylný člověk, mám své chyby, k házení vajec na prezidenta Zemana, jen velmi okrajově k protestům lidí proti prezidentu Zemanovi s použitím rudých karet, a předně k vyvěšení trenek na prezidentské sídlo.

Co se týče házení vajec na prezidenta Zemana dne 17. listopadu na pražském Albertově, chápu a samozřejmě i uznávám, že proti prezidentu Zemanovi může mít leckdo lecjaké opodstatněné či oprávněné výhrady. (Ovšem bylo by vrcholně nerozumné a hloupé, kdyby byl náš prezident takovýmto způsobem kritizován a napadán za něco, za co bychom mu měli být spíše vděční, jako kupř. za jeho rozumný a střízlivější postoj k uprchlické krizi, k ukrajinské krizi, ke vztahu k Rusku, atd.) Jinak se samozřejmě u házení vajec na něho tak jako tak jednalo o vrcholně nemorální věc, a špatnost i proto, že náš prezident již má také svůj věk a své určité zdravotní problémy.

  • vejce-karty-a-trenky

Také je velice ostudné a špatné, že vejco-palba proti Zemanovi byla zahájena v okamžiku, kdy bylo na pódiu přítomno ještě několik dalších zahraničních prezidentů, alespoň pokud se nemýlím tak asi 3-4, při čemž jedna ze zahraničních hlav státu schytla jedno vejce, resp. podle vyjádření německého vyslanectví jednu skořápku, do spánku. Toto mi připadá opravdu otřesné. Uvědomili si ti protestující, že klidně mohli někomu způsobit i vážné zranění, třeba jedné ze zahraničních hlav státu? Jaký by to potom byl trapas a průšvih, to z nich asi nikdo už nepromyslel. A i se docela divím tomu, že ty vejce ještě předtím nenamalovali na rudo, vzhledem k současné proti-zemanovské politicko-mediální propagandě by to bylo barevně přece stylové! Ale to by asi bylo příliš práce.

Jistý velmi vzdělaný sečtělý kantor s více než 30-ti letou praxí a mnoha zkušenostmi v oboru školství se vyjádřil, že v současnosti u mnoha lidí, zejména u mládeže, klesá úroveň vzdělanosti a vzdělavatelnosti, klesá rapidně jejich schopnost řádně mluvit, řádně se vyjadřovat se, diskutovat, argumentovat. Ano, bohužel, a když lidem toto vše chybí, tak pak jim při jejich zoufalých snahách vyjádřit nějaký svůj názor a tím třeba i protest pravděpodobně nezbývá nic jiného, než někde stát, cosi bez hlavy a paty hulákat a něco házet, případně něco někam vyvěšovat! Ale asi nic moc víc.

A napadlo někoho z těch vejcovrhačů, jak takovýto čin může zapůsobit na ty zahraniční hlavy států a vůbec na okolní svět, který to v médiích mohl shlédnout? Nechci to dramatizovat, ale nedivil bych se, kdyby si ty některé hlavy zahraničních států a někteří lidé či političtí představitelé v zahraničí o nás řekli kupř. toto: ,,No jo, to je ten český národ, který nemá úctu ani ke svému prezidentovi, s takovýma se nebudeme ani bavit.“

(Je jistě možné, že podobné nemorální protesty proti politickým představitelům se mohly dít i v jiných státech, avšak v takovém případě se s jejich aktéry nesrovnávejme, ale držme se slušnosti a rozumnosti.)

Vyvěšení rudých trenek na prezidentské sídlo místo prezidentské standarty je též samozřejmě naprosto špatné, ať k tomu měli pachatelé jakékoliv důvody a argumenty.

Kde byla a co dělala ochranka prezidentského sídla? Jak je vůbec možné, že si někdo může dovolit vylézt na prezidentské sídlo, stáhnout prezidentskou standartu a vyvěsit něco jiného? Kde jinde ve světě se stalo, že by někdo vylezl na sídlo hlavy státu a vyvěsil tam, co chtěl? Možná se pletu, ale to je možné snad jen u nás! Uvažme, jakým způsobem díky tomuto činu český národ na okolí zapůsobil, zda to bylo v souladu s etickými normami, a zvláště se ptejme ve svém svědomí, zda to bylo opravdu správné, a zda se to mohlo líbit samotnému Bohu.

Vyvěšení trenek místo prezidentské standarty je projev drzosti, a nejen zneuctění státního symbolu – prezidentské standarty, ale i prezidenta a prezidentství jako takových! A mělo by to být důsledně a přísně trestně stíháno! Nechci zde nikoho soudit či odsuzovat a přísně hodnotit, ale opravdu si myslím, že oba výše zmíněné činy by měly být důsledně a přísně trestně stíhány, a jejich pachatelé by tedy měli být postaveni před soud. Pokud by došlo jen k “padání hlav“ těch, kteří těmto činům nedokázali zabránit nebo prostě nezabránili (obdobně, jako tomu bylo při střelbě Pavla Vondrouše z airsoftové zbraně na prezidenta Klause), ale pachatelé těchto činů by spravedlnosti a trestu unikli, pak by to byl jen další výsměch a ostuda pro český stát, pro prezidentský post a jeho okolí, a pro spravedlnost. A v důsledku by to mohlo vést k ještě většímu morálnímu úpadku a drzosti mnohých lidí v národě, z nichž by někteří mohli tyto činy, třeba v jiné, ještě horší formě, opakovat.

Vzhledem k mediálním propagandám a záměrně zkresleným zprávám většiny veřejnoprávních médii, díky informační válce a chaosu v mnoha alternativních zdrojích informací lze často i dost obtížně dosáhnout přesných a pravdivých informací. A zejména proto ohledně politického dění v našem státě a politických kroků prezidenta

Zemana nemám přesný přehled. Přesto bych se rád, alespoň jako obyčejný občan a prostý laik, vyjádřil k bodům spolku Ztohoven (viz: http://www.ztohoven.com/), kterými svůj čin obhajují:

Bod 1. Nad Pražským hradem zavlála zástava muže, který se nestydí vykazovat zdravotně postižené děti ze společného vzdělávání.

Vyjádření. – Pokud vím, tak se snad nejednalo o vykázání zdravotně postižených dětí ze společného vzdělávání, ale o to, aby zdravotně či jinak postižené děti mohly být vzdělávány spíše ve zvláštních či speciálních školách, kde se jim učitelé mohou více individuálně věnovat a v jejich vzdělávání jim více pomoci, neboť toto by v normálních školách nebylo možné, nehledě k tomu, že na těchto normálních školách by v míře úspěšnosti, pokroku a postupu ve vzdělávání mohlo dojít k naprostému nesouladu mezi zdravými a postiženými dětmi, a díky tomu by mohlo dojít k různým těžko řešitelným problémům.

Bod 2. Nad Pražským hradem zavlála zástava muže, který se nestydí ******** v médiích, aby odvedl pozornost od svého výletu oligarchovým soukromým tryskáčem.

Vyjádření. – Je to jen spekulace, proč to Zeman prohlásil. Bylo by předně důležité vědět, o jakého oligarchu se jednalo, a jaký byl účel letu prezidenta Zemana, i když je pravda, že to již samo o sobě může na někoho působit podezřele, ale kdo o tom ví všechno, aby to mohl zcela a přesně posoudit? Jinak by prezident zajisté neměl, natož veřejně, mluvit sprostě, nicméně tímto vulgárním výrokem uhodil v případě spolku Pussy Riot hřebíček na hlavičku, a propagandistická manipulativní proti-zemanovská média na to samozřejmě okamžitě skočila, mediálně to rozvířila, a díky tomu si prezident Zeman třeba mohl v klidu odletět oligarchovým soukromým tryskáčem…… Asi jsem hloupý, ale proč nesmí prezident letět oligarchovým soukromým tryskáčem na výlet? V takovém případě tento prezidentův výlet navíc daňové poplatníky možná ani nic nestál, ale třeba se mýlím?

Bod 3. Nad Pražským hradem zavlála zástava muže, který se nestydí jmenovat svým poradcem rozvědčíka Čínské lidové armády.

Vyjádření. – Skutečně? Tak to by se mi také příliš nelíbilo, ovšem známe přesně důvody tohoto Zemanova kroku? Třeba nějaké diplomatické či taktické důvody? A je to určitě čínský vojenský rozvědčík? Myslím si, ovšem třeba se pletu, že to by asi nebyl moc dobrý rozvědčík, když bychom již o něm všichni věděli….

Bod 4. Nad Pražským hradem zavlála zástava muže, který se nestydí jmenovat jiným svým poradcem nevěrohodného obchodníka s ruskou ropou, který odmítá zveřejnit své CV.

Vyjádření. – Také se mi to moc nelibí, ale nevěrohodnost obchodníka v jakém směru? Kromě toho, ruskou ropu potřebujeme a budeme potřebovat, nechceme-li ekonomicky dále klesat. A pokud má hlava státu mezi svými poradci člověka obchodujícího s ropou, může prezident obchod s ropou možná lépe v náš prospěch ovlivnit, ale nevím jistě, nejsem odborník, ovšem v každém případě bych v hodnocení této skutečnosti byl velmi opatrný a rozvážný, může se jednat o prezidentům určitý taktický krok. A CV (tedy Currilucum Vitae?) mi ke zveřejnění připadá dost osobní, já bych ho také odmítl zveřejnit.

Bod 5. Nad Pražským hradem zavlála zástava muže, který se nestydí držet ve funkci kancléře prezidenta ČR šmelináře bez bezpečnostní prověrky.

Vyjádření. – To asi opravdu není pěkné, ovšem víme skutečně pravdivě, proč si ho prezident drží? A víme, koho si u sebe drží či drželi předchozí hlavy státu a mnozí jiní politikové? Možná bychom se divili, a kancléř šmelinář u prezidenta Zemana by nás již tolik nedrásal. Ale jistě to dobré není a kancléř by měl být odvolán.

Bod 6. Nad Pražským hradem zavlála zástava muže, který se nestydí vzdávat hold armádě, která utopila studentské hnutí v krvi, na místě, kde se to stalo.

Vyjádření. – Je otázka, jak to s tím studentských hnutím vlastně celé bylo. Utopit cokoliv či kohokoliv v krvi je samozřejmě hrozné, ovšem armáda má jen plnit rozkazy, a pokud je plní, i když ty rozkazy nejsou vždy zcela dobré či jsou dokonce špatné, tak si ta armáda určitý projev holdu vždy zaslouží. Také je nutno vzít v potaz, zda v té armádě byli ještě stále ti stejní vojáci, kteří v krvi utopili ono studentské hnutí, pokud ne, dalo by se to hodnotit jak hold vzdaný armádě složené z vojáků, kteří s daným incidentem neměli osobně nic společného, a jejich kredit je tak v tomto ohledu čistý. A pokud tak prezident učinil, bylo by dobré vědět proč, neboť si, prosím, uvědomme, že mnoho gest či různých kroků mohou být političtí představitelé nuceni dělat z politicko-diplomatických důvodů, mnohé i musí někteří političtí představitelé v tomto ohledu překousnout, aby dosáhly ve svém jednání úspěchu. (A zda se snaží dosáhnout ve svém jednání něčeho dobrého či nikoliv, to už je věc druhá.)

Bod 7. Nad Pražským hradem zavlála zástava muže, který se nestydí stýkat se s pochybnými diktátory.

Vyjádření. – S jakými pochybnými diktátory? Třeba s prezidentem Putinem? Nejedná se o diktátora, a je pak třeba také znát o prezidentu Putinovi více, a ne jen západní mediální propagandy a zkreslené či jen určité vybrané informace, a je potřeba se také seznámit s tím, čeho všeho Rusko za vlády prezidenta Putina, přičemž v mnohém i s jeho osobní pomocí, dosáhlo. A také bych si zde ještě dovolil připomenout tyto skutečnosti: S “pochybným“ diktátorem Kaddáfím jednali a rukama si třásli určití západní politici, než mu někteří z nich, mimo jiné s největší pravděpodobností i kvůli obrovským dluhům jistých západních společností za libyjskou ropu, vrazili nůž do zad.

Pochybného, ne tedy diktátora, ale prezidenta Kanangu dosadila do Rwandy kvůli svým ekonomickým zájmům jistá západní velmoc, a od té doby je ve vedlejším DR-Kongu kvůli jeho mnohým cenným nerostným surovinám ještě horší “peklo na zemi“, než předtím. Saddáma Husejna dosadily a v době jeho páchání největších zvěrstev podporovaly určité západní mocnosti. Jisté západní mocenské kruhy byly v průběhu druhé světové války ochotny domluvit se s určitými nacistickými pohlaváry (tedy také svým způsobem s pochybnými diktátory) na separátním míru s Německem za předpokladu, že Německo stáhne svá vojska ze západu a ponechá si výboje jen ve střední a východní Evropě. Určité západní mocnosti jednali s Hitlerem a jeho pochopy v Mnichově v roce 1938, což vedlo k anexi našeho pohraničí nacistickým Německem. Mocenské kruhy jisté západní velmoci jednali s pochybnými diktátory Sovětského svazu po jeho vzniku, neboť chtěli (a také toho na čas docílili) podřídit sovětské hospodářství svým zájmům a peněženkám. Atd., atd. Jinak obecně vzato i s diktátorskými státy je nutné jednat, a ve světové politice a na mezinárodní úrovni je třeba brát je v potaz. Tyto státy nejsou jen diktátoři, ale také mnozí obyčejní občané se svými starostmi a potřebami, kteří mají ve svých státech slabý hlas, a pokud s jejich vůdci nikdo z okolí nejedná, je možné, že v důsledku tito občané ztratí svůj hlas ještě více.

Bod 8. Nad Pražským hradem zavlála zástava muže, který se nestydí nechat stíhat člověka, který po něm údajně měl hodit vejce.

Vyjádření. – Jsme-li v právním státě, tak všichni pachatelé tohoto činu by měli být trestně stíháni, údajnost či neúdajnost se může ověřit při vyšetřování.

Bod 9. Nad Pražským hradem zavlála zástava muže, který se nestydí zostouzet svou lží národního hrdinu, který přežil válku v koncentračním táboře.

Vyjádření. – Omlouvám se, zde se nemohu kompetentně vyjádřit, neboť přesně nevím, o co se jedná.

Bod 10. Nad Pražským hradem zavlála zástava muže, který se nestydí vrávorat opilý nad českými korunními klenoty a vystavovat špinavé prádlo světu na odiv mnoha dalšími způsoby.

Vyjádření. – Myslím si, že skutečně není na 100% jisté, zda se jednalo o opilost, či něco jiného, svědectví některých určitých “svědků“ mi z politických důvodů nepřipadá příliš věrohodné, jinak by to samozřejmě byla špatnost a ostuda.

Závěrem bych k těmto bodům řekl, že mnoho z těchto argumentů spolku Ztohoven je postaveno vysloveně na vodě, a i kdyby ne, jsem přesvědčen, že by je to neopravňovalo k jejich nemorálnímu činu, a ani by je to neomlouvalo. (A nebo jsme v té demokracii a svobodě již tak daleko, že si zde může leckdo leccos troufnout udělat, a druzí to mohou tolerovat či dokonce schvalovat?)

Dále jeden ze členů tzv. spolku Ztohoven (kterému šlo vyvěšením trenek na místo prezidentské standarty možná jen o to, se mediálně nějak zviditelnit) se ohledně obhajoby vyvěšení trenek na prezidentském sídle vyjádřil tak nějak v tom smyslu, že Pražský hrad je přece veřejně přístupný objekt. Nechci být příliš tvrdý a radikální, ale domnívám se, jestliže veřejná přístupnost Pražského hradu vede k tomu, že někdo prostě jen tak stáhne z prezidentského sídla prezidentskou standartu a vyvěsí místo ní trenky, pak asi Pražský hrad nemůže zůstat jen tak snadno veřejně přístupným místem. Leckdo mi teď může samozřejmě namítnout, mimo jiné, třeba to, že by to vedlo k odlivu turistů z Pražského hradu, a tím třeba i ke ztrátě nějakého finančního výtěžku z turismu, atd. V takovém případě bych si na to dovolil argumentovat tím, k čemu jsou nám další získané prachy z turismu, když v tom našem národě není úcta k autoritám a k českým státním symbolům?! (Je tedy samozřejmě potřeba zesílit a důsledně vylepšit veškerou ochranku na Pražském hradě a v prezidentském sídle!)

V našem národě jsou bohužel lidé, a mezi nimi i různí otcové, kterým se vyvěšení trenek na prezidentské sídlo líbilo a považovali to za trefné protestní gesto vůči prezidentu Zemanovi. Pak by mě moc zajímalo, co by tito otcové řekli, kdyby jednou ze školy přišli domů jejich synové s tím, že na školu, do které chodí, vyvěsili vlajku s nějakými motivy dehonestujícími ředitele této školy, neboť pan ředitel je podle nich, anebo třeba i objektivně lidsky vzato, prostě v něčem špatný ředitel? Pokud by tito otcové svým synům řekli, že se jim to líbí a že to je dobré protestní gesto, neboť si to ten ředitel školy zaslouží, pak by se měli nad sebou z morálního hlediska velmi zamyslet, a přestat se divit tomu, že jejich vlastní synové, vlastní národ, zejména jeho mládež, čím dále více morálně a duchovně upadají a ztrácejí úctu k autoritám, včetně k rodičům. A pokud by na jejich čin řekli, že je to drzé, neslušné, nehorázné a nemohou s tím souhlasit, pak by jim jejich synové mohli velice snadno odvětit: ,,Ale otče, jak mě můžeš za tento čin moralizovat, kritizovat a nesouhlasit s ním, když s vyvěšením trenek, nota bene na prezidentské sídlo, jsi souhlasil a líbilo se ti to??“

Vyvěšení trenek na prezidentské sídlo a vlajka urážející ředitele vyvěšená na škole jsou principielně obdobně nemorální, akorát vyvěšení trenek na prezidentské sídlo je svým způsobem horší, a to ze dvou důvodů:

Za 1, Domnívám se, že po Bohu, svatém otci, by největší úcta a respekt měla být lidmi, a to od těch nejprvnějších až po nejposlednější, projevována vůči hlavě státu!

Za 2, Vyvěšení zmíněné vlajky by pravděpodobně mohlo zůstat skandálem a ostudou asi jen v rámci regionu, ovšem vyvěšení trenek na prezidentské sídlo, nota bene v srdci Evropy, může mediálně obletět půlku světa nebo

alespoň půlku Evropy, pak by to byl skandál a ostuda nejen celonárodní ale i mezinárodní, a ještě k tomu navíc skandál a ostuda na vysoké společenské a státní úrovni. V takovém případě je nutno se ptát, jak to ten okolní svět, který tento čin zaregistroval, bude vnímat. A nechci to nějak přehánět, ale nedivil bych se, kdyby si ten okolní svět a i někteří jeho političtí představitelé o nás řekli kupř. toto: ,,No jo, to je ten český národ, který nemá úctu ani ke svému prezidentovi, ani ke svým státním symbolům, s takovýma se nebudeme ani bavit.“ A mám-li, nedej Bůh, v tomto a i v předchozím případě, alespoň částečně, pravdu, tak bych se ani nedivil, ale mohu se pochopitelně mýlit, kdyby pak naši političtí představitelé začali mít problémy při politicko-diplomatických jednáních se zahraničím, a také bych se ani nedivil, že český národ/stát musí pak leckomu kolem sebe lézt do zadnice, když chce něčeho dosáhnout, protože nikdo z okolí k němu nemá respekt a úctu. A jak by také okolí mohlo mít k českému národu/státu úctu a respekt, když vidí a slyší, navíc často, že ani samotní Češi nemají respekt a úctu ke své hlavě státu, ke svým státním symbolům, ke své historii, ke své vlasti, ke křesťanským hodnotám, atd. (Nebo ještě trochu jinak: Jak si mohou zahraniční političtí představitelé a zahraniční občané vážit našeho prezidenta a jednat s ním s úctou a respektem, když vidí, že ani samotní čeští občané k němu vážnost, respekt a úctu nechovají? Pak se třeba opravdu může stát, že se pro naší hlavu státu, ku škodě našeho národa, stíží možnost při jednáních v zahraničí dosáhnout něčeho pozitivního pro náš národ, když s ním budou zahraniční političtí představitelé jednat, kvůli neúctě jeho vlastního národa k němu samotnému, s despektem. Ale třeba, aspoň doufám, přeháním a vše příliš dramatizuji.)

Pokud se nějaká autorita, ať už politická či jiná, dopouští něčeho špatného, tak je naprosto nesprávné různými takovýmito protestními a kritiku vyjadřujícími gesty jejich špatnosti ještě více veřejně zviditelňovat, neboť tím svým způsobem dochází k veřejnému nactiutrhání dané autority, případná ostuda a negativní dopad těch konkrétních špatností oné autority se tím může jen zvětšit, a ještě více se tím může snížit respekt, poslušnost a úcta ze strany lidí vůči této autoritě. A uvědomme si, prosím, že prezident republiky, i při svých chybách, není nějaký “hej nebo počkej“! Samozřejmě není ani dobré nějaké špatnosti autorit zametat pod koberec, ale rozumný a morální člověk se je snaží veřejně jakkoliv nepropírat, ale snaží se, a to spíše skrytějším způsobem a v rámci možností, dosáhnout toho, aby se daná autorita svých špatností zbavila.

Každopádně je hrozné, nemorální a ve svém důsledku nedemokratické a vlastně totalitní, že různá média a různá individua s mediálním vlivem ve státě velice bedlivě a důsledně pozorují a sledují slabiny, chyby a sebemenší selhání prezidenta Zemana (ale třeba i jiných politických autorit, které politicky nějakým způsobem nevyhovují určitým mocenských zájmovým kruhům), a tyto jeho slabiny, chyby a sebemenší selhání, protože některými svými kroky, prohlášeními “komusi“ politicky nevyhovuje, nafukují, některá jeho prohlášení dokonce cenzurují, což je vrchol drzosti a lze opravdu jen těžko chápat, jak si vůbec může někdo dovolit cenzurovat prohlášení hlavy státu, nejednalo-li se o opravdu vulgární anebo vysloveně nenávistné výroky, dále jeho kroky a prohlášení zkreslují, negativizují či dokonce démonizují, a takto to všechno opakovaně mediálně prezentují, velice dovedně tím mediálně manipulují s míněním veřejnosti, zejména mládeže, která z nedostatku vzdělání věcem nerozumí, a snaží se takto mediálně propagandisticky národu vnutit, co si má o prezidentu Zemanovi myslet a jak ho má vnímat. A naopak u politiků, kteří politicky vyhovují, je kolikrát téměř vše odpouštěno, a případně zametáno pod koberec, atd. Toto není demokracie, ale totalitní mediokracie. A to, jaká propagandistická mašinérie se v poslední době proti naší hlavě státu rozjela, je naprostá hanebnost, nehoráznost, je to i hnusné, příšerné a nemá to asi jen tak obdoby, a všichni ti, kteří za tím stojí, by se měli stydět, až by zrudli a konečně se tak pravdivě vybarvili.

Samozřejmě, že i samotný prezident (ale i jiné politické či jiné autority) může svým jednáním, mluvením, chováním, velmi zneuctít a zostudit prezidentský post, státní symboly a i celý národ a stát, a pokud se tak stane, je to zajisté moc špatné, zavrženíhodné a velmi závažné, a je nutné, aby se tak dále nedělo, to však ale nikoho morálně neopravňuje k tomu a ani to není adekvátní důvod či prostředek svěcený účelem k tomu, aby též zneuctil a zostudil prezidenta, jeho post, státní symboly a vlastní stát takovýmito výše zmíněnými, či jakýmikoliv jinými nemorálními neuctivými protestními gesty nebo činy. Takovéto činy či gesta totiž dle mého soudu stejně k ničemu nevedou, maximálně k ještě většímu zostuzení národa a k ještě většímu poklesu morálky v národě, zejména u mládeže, která si z takovýchto nemorálních činů a projevů protestu může vzít špatný příklad. Kam to potom s takovýmto národem s takovouto mládeží může dospět?!

Proto se domnívám, že každý alespoň trochu slušný a inteligentní člověk nemůže s vyvěšením rudých trenek na prezidentské sídlo naprosto souhlasit.

Špatnost tohoto protestního činu má ještě jeden velmi důležitý významný rozměr, a sice ten, že Pražský hrad je nejvýznamnější český hrad, který od 9. století býval sídlem českých knížat, později králů a od roku 1918 je sídlem prezidentů republiky. Tudíž Pražský hrad je také velmi důležitým a významným symbolem českého státu a českého národa, proto zmíněný čin není jen projevem neúcty k prezidentovi, prezidentskému postu a prezidentské standartě jako takovým, ale je to i projev neúcty k prostorám tohoto odvěkého sídla českých vládců k coby důležitému a významnému symbolu českého státu a národa, a tím i projev neúcty k českému státu a národu jako

takovým. A díky tomuto nehoráznému nemorálnímu činu mohla pravděpodobně velká část světa nebo alespoň Evropy vidět Pražský hrad – z hlediska architektury, historie, a kulturních pamětihodností Perlu Střední Evropy s vyvěšenými trenkami na místě prezidentské standarty, to mi přijde jako naprosto šílené a děsivé. Co si o nám pomyslí okolní svět? Co si o nás pomyslí kupř. disciplinovaní Němci, hluboce zbožní Poláci, vlastenecky smýšlející Rusové, atd.? A co si o nás pomyslí naši národní světci, jako kupř. sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Anežka, sv. Jan Sarkander, sv. Jan Nepomucký a další?

Ohledně těchto všech opovrženíhodných činů bych mimo primitivnost, neslušnost, absenci inteligence, diplomatičnosti, rozumnosti, soudnosti, vzdělanosti a důležitých vědomostí a znalostí, atd., viděl zakopaného psa také ve významné absenci úcty a respektu k autoritám a také v hluboké absenci zdravého vlastenectví a zdravé lásky ke své vlasti ze strany mnohých lidí v našem národě, zejména ze strany velké části naší mládeže! (A když se nad tím zamyslím ještě více do hloubky, tak je možné, ale je to taková opravdu jen určitá hypotéza, že částečně svým způsobem možnou příčinou těchto činů mohl být, napříč historií a díky paměti národa, duchovně-psychologický důsledek výroku jisté osobnosti ve znění: ,,Nemáme a nesmíme poslouchat vrchnost, žije-li tato v hříchu!“ No jistě, když nemusíme poslouchat vrchnost, která žije v hříchu, nemusíme mít k ní ani respekt, ani úctu, to pak logicky povede k výše zmíněným nemorálním protestním činům. A když nemusíme poslouchat vrchnost, která žije v hříchu, tak pak ani učitele, když žijí v hříchu, a nakonec ani své rodiče, když žijí v hříchu, a vlastně žádnou autoritu, když žije v hříchu. K čemu by to asi vedlo?)

Je zde ještě jedna také důležitá věc: Uvědomili si všichni účastníci těchto forem protestů, že svým jednáním mohli jako “užiteční idioti“ sloužit zájmům cizích mocností, které jsou v protikladu zájmům jejich vlastním? Uvědomili si kupř. ti rudokartáři, že za těmi, kteří jim na ulici rozdávali rudé karty, mohly stát různé mocenské kruhy se svými proti-českými a/nebo proti-zemanovskými zájmy, pro jejichž docílení využily/zneužily více či méně oprávněné a opodstatněné výtky vůči prezidentu Zemanovi ze strany protestujících občanů, které využily/zneužily jako loutky ve své cílené propagandě proti českému prezidentovi, a jimž jsou zájmy našeho národa a těchto samotných protestujících občanů ukradené? Pravděpodobně jim všem v jejich hlouposti, nevědomosti, zášti vůči prezidentovi, neschopnosti se vyrovnat s výsledkem demokratických voleb bylo a je jedno, že svými činy a tzv. “protesty“ nahrávali cizím proti-českým zájmům, a že svými činy způsobili ostudu a ponížení nejen své vlastní hlavě státu ale i celému svému vlastnímu národu a státu, a to možná navíc před značnou částí světa!

Rád bych závěrem vyzval své spoluobčany a vlastně nás – všechny Čechy: ,,Prosím, naučme se konečně mít respekt a úctu ke svým politickým představitelům, ať mají či nemají jakékoliv své chyby, slabosti, atd., neboť z principu svých postů si úctu a respekt zaslouží a jsou to lidé z našich řad, které jsme si, alespoň ve většině případů, sami zvolili, přičemž i my sami máme mnohé své chyby, slabosti a hříchy. Obdobnému zachovávání si úcty a respektu se naučme, prosím, i ke starostům, k církevním představitelům, k policistům, k lékařům, k záchranářům, k učitelům, a také hlavně ke svým rodičům a starým lidem! A pokud některé z těchto autorit dělají něco, za co by si zasloužily kritiky, výtky, je zde možnost a právo sepsat a zasílat uctivé a slušné dopisy a petice s konkrétními prosbami o konkrétní nápravy konkrétním chybujícím autoritám, alespoň v některých případech je zde možnost a právo si demokraticky zvolit jiné autority (ovšem tento zmíněný způsob dle mého soudu vede nejméně ke zlepšení, spíše často vůbec), a také je zde možnost a právo, najdou-li lidé opravdovou pokoru a víru, se za tyto chybující autority modlit, postit, také předně žít a jít příkladným křesťanským životem, což je ta nejlepší a nejsprávnější cesta k všeobecnému zlepšení nejen politiky ale i poměrů ve společnosti. Nebo-li pokud chceme dosáhnout zlepšení na úrovni duchovní, morální, etické, ale i jakékoliv jiné a to v kterékoliv sféře společnosti, těžko toho lze dosáhnout použitím jen světských prostředků a spolehnutím se na ně, ale předně, a to pokud možno ve spojení s Bohem, s pomocí prostředků duchovních a morálních.

Ovšem protestní činy rudokartářů ale zejména rudotrenýrkářů a vejcovrhačů opravdu nelze považovat za dobré, morální a rozumné způsoby k vyjadřování svých názorů a postojů a k dosažení zlepšení v politice a ve společnosti.

Velice vám všem děkuji za trpělivost při čtení tohoto textu, a přeji všem hodně Božího požehnání, milosti, ochrany a vedení Duchem Svatým.

Zpracoval: Autor.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře