Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Tomáš Votruba: Moderní česká banánová demokracie

  • cesko_bana
Dvacet let po sametové revoluci je česká společnost dle mého mínění na hony vzdálena stavu původního očekávání a se vší vážností se domnívám, že současný stav je hrubým výsměchem všem původním snům i heslům, které toto hnutí neslo. Za tyto tedy považuji liberální ekonomiku, svobodu tisku a médií, skutečnou parlamentní demokracii, právní stát a lidská práva. K cíli se navíc podle mne neblížíme, nýbrž su mu vzdalujeme.

Za současný stav věcí bohužel musím cítit také jakousi odpovědnost, protože v inkriminovaném roce 1989 jsme jako studenti FEL ČVUT se dvěma kolegy za víkend vzburcovali do stávky celé ČVUT - cca 20 tis. studentů a i dále jsem během revoluce realizoval prosvobodnou propagandu mimo hlavní město, převážně po vesnicích apod.

Ještě jednou zopakuji, že současný stav podle mě rozhodně není to, za co lid této země v oné kritické době vyšel do ulic a riskoval, ale nebudu tu jen brečet nad rozlitým mlékem a nabídnu také jistou analýzu situace a určitá řešení, ke kterým se oficiální média, zcela logicky z důvodu zájmové a jiné provázanosti i zahleděnosti sama do sebe nejsou schopna dopracovat ... Vezmu to popořadě.

Liberální ekonomie

Tato vznešená a jistě ve své skutečné podobě i funkční teze bohužel nedochází naplnění tím, že ji na televnizní obrazovce donekonečna omýlají čelní představitelé státu, kteří pak v zákulisí realizují zákony ve prospěch různých zájmových skupin. Období rozkradených záložen a vytunelovaných podniků je jen jedním z příkladů oněch vhodně ušitých zákonů...

A kdo na to již zapomněl byla to kupodivu "socialistická" ČSSD, která rychle, téměř jako zázrakem ukončila mnohaleté období vytunelovaných podniků a lehlých peněžních ústavů, kterému ODS v klidu roky přihlížela. Možná by bylo přesnější říci: zrealizovala.

Jedním ze základních předpokladů liberální ekonomiky je rovný přísup k informacím i jiným prostředkům ve společnosti. Avšak, jak většina z nás správně tuší, vytvořila se v naší společnosti určitá skupina občanů, kteří jsou jaksi rovnější než ti ostatní. Dovoluji si tvrdit, že k tomu došlo pod příkrovem a na pozadí teze pana Klause, že neexistují čisté a špinavé peníze...

Tato hláška měla daleko hlubší a reálnější pozadí, než pouze jeden mediální šplecht! Toto hrubé nepochopení, anebo záměrné zkreslení, samotných základů právě liberální ekonomie vedlo k vytvoření kriminálního kapitálu, který se logicky chová zcela jinak než kapitál tvůrčí, a to vedlo k vytvoření zcela pochybných vlivných skupin i struktur, které se nám zřejmě již nikdy nepodaří zcela vykořenit, i když nám rozhodně nezbývá nic jiného než o to všemi dostupnými prostředky usilovat.

Tento kapitál logicky také používá naprosto nevybíravé praktiky, kdekoli má své zájmy, a tak dosahy do společnosti jsou snad kamkoli. Od médií, přes politiku až do zákonodárství a bankovního systému. Tento systém se samozřejmě reprodukuje a upevňuje svou pozici.

Bohužel výkvět těchto aktivit se historicky i logicky koncentruje okolo ODS, a pokud se pan Klaus, který se mimochodem nikdy nepřihlásil ke svým omylům, od této strany z důvodů protekcionismu a elitářství již distancuje, napovídá to jakých rozměrů to celé již asi nabylo... Anebo koncentruje své osobní zájmy jinde.

Svoboda tisku a médií

Naprostá většina médií v naší zemi byla zprivatizována určitými kapitálovými skupinami, které mají i jiné ekonomicko-společenské zájmy než informovanost obyvatelstva a právě to je jedním z důvodů, proč si tato média tyto skupiny či jedinci pořizují.

Jsou logicky jedním z nejmocnějších nástrojů na hracím poli. Jednotlivá média pak mají svou velmi přesně stanovenou informační linii, nad kterou dohlíží šéfredaktor a smečku vesměs velmi mladých a nekvalitních redaktorů, kteří jsou za úplatek společenského statutu a pár kaček ochotni se podřídit a zapomenout na novinářskou čest.

Autocenzura je to, na čem to tu vesměs stojí, a skutečné do hloubky sahající souvislosti je to poslední, co je možno se tu dozvědět. Samozřejmě... Co je ještě více zarážející, je však skutečnost, že se podařilo ochočit si i veřejnoprávní média, především ČT.

Pan ředitel Janeček ochotně vyhoví jakékoli momentální garnituře ve Strakově akademii, a tak má svou funkci zřejmě na doživotí. I když anebo spíš právě proto, že za něj došlo k onomu hanebnému zaprodání tohoto téměř posledního svobodného informačního kanálu.

Zatímco komerční CNN či BBC alarmují ohledně tajícího severního pólu, vymírání druhů či neobyvatelnosti rozsáhlých oblastí Afriky a Asie, český divák má pod vlivem této lokální propagandy a geniálního prezidenta dojem, že jde stále jen o fantazii a sci-fi.

Pokud BBC informuje, že Irán jako odpověď na izraelské cvičení vylodění - což jistě není obranný manévr - vyzkoušel 3 roky starou a nespolehlivou raketu XX s doletem 2 tisíce km, z ČT se dovídáme, že Irán zkouší novou moderní střelu schopnou zasáhnout Evropu, informovaní vědí, že jde o vládou organizovanou masírku národa ve prospěch amerického radaru, ale za naše vlastní peníze...

Toto jsou jen jednotlivé příklady - špičky ledovce, kterých je však mnoho. Nejde o jednotlivé příůpady, ale kurz. Je tu záměrně zkreslováno dění i společenské trendy na celé planetě a občan je pod vlivem této účelové propagandy manipulován do pozice poslušné ovce následující "ten správný uvědomělý konzumní směr" a hlavně, platí všechny poplatky a daně, které pak státní garnitura může pohodlně rozkrádat pomocí státních zakázek.

Matně si vzpomínám, že minulý ministr dopravy osobně podepsal celkem početné množství miliardových zakázek přímo své firmě, kterou umně schoval za akcie na doručitele. Pohoda. Že by o tom Mirek nevěděl? Kluci to vyřešili, Aleš už nekandiduje a teď by se mělo pro změnu šetřit!... Mnohé aféry "mediálně stíní" jiným, ještě daleko horším...

Skutečná parlamentní demokracie

Funkce parlamentu a voleb by měla být rovnoměrné zastoupení názorového spektra občanů v nejvyšších orgánech státu a na tomto základě generovat aktuální řešení. Pokud však uvážíme, že převládajícím názorem je znechucení občanů politikou, které však tam nahoře nikdo nesdílí, naopak tohoto umně využívá ve svůj prospěch, je naprosto jasné, že základní poslání parlamentu zde není již dávno naplňováno.

Politici místo aby společnost spojovali, rozdělují ji. Heslo rozděl a panuj známe všichni... Pomalu, ale jistě se tak dostáváme do situace, kdy ekonomická a politická elita zneužívá státu ve svůj prospěch proti jeho občanům... Kdo si toho ještě nevšiml, tak politická kultura v zemi neustále klesá, jak na nejvyšší úrovni, tak na úrovni jednotlivých politických stran a změnu tohoto trendu očekává již jen blázen. Jak můžeme od takového systému očekávat cokoli dobrého?

Ať již vyhraje levice, či pravice, smyčka nesvobody, poplatků a daní nad občanem se neustále utahuje. Tu doprava, tu doleva a životní prostor pro obyčejného slušného člověka se neustále zmenšuje. Slušný pod vládou neslušného šťastně žít nikdy nemůže a nebude! Výsledkem jsou zástupy narkomanů, dětí v sex businessu rostoucí násilí a kriminalita, psychické poruchy, deprese, sebevraždy.

Nic neobvyklého či nečekaného... Máme tu dnes systém 4-5 parlamentních stran, který je však totálně zakonzervovaný, zkorumpovaný, patologický a neakceschopný. Zatímco s obyčejným člověkem se tito naši představení většinou nedomluví, mezi sebou vždycky.

Obroda je to poslední, co se od tohoto systému dá očekávat a naopak bude v maximální možné míře upevňovat svou moc a drancovat společnost ve svůj prospěch. Ta je dnes bohužel pod jeho vlivem tak nemocná, že mu jde na ruku a za pár špinavých kaček, o které nás někde jinde stejně obere, mu odkýveme skoro jakoukoli čuňárnu.

Např letos matkám na mateřské sebereme, ale 100 miliard na vojenské transportéry dáme. Ufff.. Proč? Z peněz na mateřskou se jaksi nedá nic rozkrást... Náš parlament již není ani schopen hledat odpovídající řešení (zdravotní či důchodová reforma). Ale ani reprezentovat zájmy a názory občanů (radar či přímá volba prezidenta).

Politická reprezentace stojí proti občanům! Zatímco levice si kupuje hlasy a zadlužuje stát do budoucna, pravice si ze státu dělá stroj na státní zakázky a téměř otevřeně krade a nakonec stát zadlužuje úplně stejně jen pouze ve prospěch bohatých... Nemáme tu dnes vládu politických stran, ale lobbistických skupin.

Právní stát

K tomuto bodu bych rád přilákal větší pozornost, jelikož úroveň spravedlnosti určuje mimo jiné spokojenost občanů a nálada ve společnosti, ale i její výkonnost a směřování v povrchním i hlubším slova smyslu. Justice je navíc sama o sobě jedním ze tří pilířů demokratické státnosti.

Po mnohých úvahách i zkušenostech z různých období i oblastí jsem došel k závěru, že pro šťastný život slušných lidí není podstatné, zda žijí v pravicově či doleva naladěné společnosti. Co však podstatné je, aby byla pravidla dobře známa a především dodržována. To je základ spravedlnosti a ta je základem ospravedlnitelnosti státu i společenského uspořádání vůbec!!!

Ani jedno u nás neplatí. Pravidla jsou tvořena z velké části účelově na na míru určité skupině a ta o nich také ví minimálně s předstihem. O tom, jak jsou u nás navíc pak vymahatelná, se také nemá příliš cenu bavit.

Úplatnost soudců je veřejným tajemstvím. Když k tomu přičteme téměř nulovou dostupnost práva pro obyčejného občana (nákladnost řízení a beznadějnost ve zkorumpovaném právním systému se o něco snažit proti silnému, i když zkorumpovanému soupeři), vychází z toho naprosto šílený obraz reality na poli celospolečenském i právním, který má být základem demokratického uspořádání.

A tak silové složky státu pod dohledem zkorumpované justice i parlamentu z velké části uplatňují zájmy elity proti obyčejnému občanovi. Kdo si toho ještě nevšiml, mnoho zákonů a novel je tvořeno právě tak, aby mocní nemohli být postižitelní.

Polohu a hloubku všeho, kdo má snad ještě nějaké pochyby, dokresluje současná prezidentská aféra s amnestiemi: pokud je snad i přes to všechno výše zmíněné naplněna spravedlnost, přikryje mafiánské podsvětí sám pan prezident.

Anebo sám naplňuje spravedlnost v duchu: Proč trestat menší ryby, když ty největší v klidu řádí dál. No, buďme realisty, inkriminovaní páni si zřejmě nechali v záloze jisté informace, že i prezident "zjihl"... Tak vypadá podoba právního státu v Čechách a na Moravě na prahu 3. tisíciletí.

Lidská práva

Již každý z výše vyjmenovaných bodů sám osobě znamená hrubé i do hloubky zasahující porušování lidských i ústavních práv občanů. Je zarážející, jak rychle se země s dlouholetou nedemokratickou zkušeností (ale i demokratickou minulostí - T.G. Masaryk se jistě obrací v hrobě), nechala navézt na kolej jednoho z nejhrubších a nejhloupějších modelů ani ne tak kapitalismu jako spíš protekcionismu, korupce a povrchnosti.

Souvisí to podle mě s přirozenou namyšleností i bohorovností Čechů a jejich neochotou se jakkoli společensky angažovat. Na vině je jistě i všeprostupující lopaťácký materialismus a ateismus, i když pozor, katolický kostel sám o sobě stál u zrodu tohoto šíleného marastu a sám z něj dodnes tyje! Existují však naštěstí i jiné hlubší duchovní směry, mimo jiné i křesťanské.

Tento náš model nemá v hlubším slova smyslu téměř nic společného s evropským poválečným modelem kapitalismu, tak jak se tím ohánějí naši představitelé. Bez hlubších souvislostí a celkem účelově se tu totiž aplikuje to či ono - neříkám, že úplně všechno, ale stopy protekcionářské účelovovsti nalezneme již téměř všude, a tak systém na rozdíl od zahraničí postádá společensko-historickou logiku, která mu však propůjčuje obsah, možnost v takovém systému rozumně žít, a tedy smysl!

Pokud za ten nechceme pokládat bezskrupulní touhu skupiny občanů pohádkově si nahrabat... Uvažme. Máme astronomický schodek 160 miliard, není 1,5 miliardy na mateřskou, ale 100 miliard na vojenské transportéry si půjčit můžeme? Kdo si toho ještě nevšiml, za tyto peníze jsou pomocí vojenských misí ničeny rozvojové země v zájmu rabování jejich nerostných surovin a uplatňování jiných našich zájmů.

Denně tam umírají desítky těch nejchudších obyčejných lidí a my se na to v klidu díváme v televizi. Tímto cyklem "pomoci" prošly již desítky zemí a vypadá to stále stejně, protože ti, co tu vládnou, chtějí aby to tak vypadalo. Za dobu intervence v Afghánistánu stoupla produkce heroinu v oblasti několikrát, rozvrátili jsme totiž tamní ekonomické systémy, abychom mohli přinést ten náš...

Naši náckové v armádních uniformách si tam za naše peníze jezdí zastřílet na lidi a podle mých informací nejde o výjimku, ale naopak! To je realita, kterou se v televizi nedozvíte! O tom že slovníková definice fašismu je vláda stavů neboli zájmových skupin se také z nějakého důvodu stále ještě mlčí.

Čile obchodujeme s Čínou, která za tyto peníze potlačuje práva jak Tibetu, tak vlastních občanů, avšak také devastuje a znečišťuje celou planetu. Zatímco my se moc nestaráme, oni již vůbec. V Číně není žádný socialismus ani komunismus, ale ta nejhrubší forma imperiálního kapitalismu a diktátu bez jakéhokoli zdravotního i sociálního systému, která nás logicky také čeká, pokud se nevzbouříme proti této celoplanetární vypočítavé bezduchosti.

Jak jinak chceme konkurovat jejich nízkým cenám než deinstalací vlastních sociálních a jiných vymožeností? Jiná cesta není. Toto vše se v televizi nedozvíme, protože na této naší neinformovanosti a zaslepenosti se dá ještě stále velmi dobře vydělávat. I když nakonec to zaplatíme my všichni.

Řešení

Řešní spočívá především ve vědomí, že nic se nestane samo od sebe, a tak se musíme do věcí, které se nás týkají také alespoň v elementární míře zapojovat, nebo se jich i pokud možno aktivně účastnit. Pokud vyklidíme pole negativním elementům, nemůžeme se pak ničemu divit. Náš systém paradoxně nabízí velké množství různých způsobů občanského dozoru, kontroly i spoluúčasti, které skoro nikdo nevyužívá... Není náhodou, že politikové o tomto mlčí a nic v této věci nepodnikají!

Náprava tedy není nic filozoficky složitého a naprosto by postačilo důsledné naplnění a dodržování výše uvedených tezí. Pokud se tak bude dít, což se však nestane samo od sebe, staneme se skutečně demokratickou zemí pro své občany, a nikoli pouze populisticko-účelovou hříčkou v rukou úzké elity a štěstí v životě budeme moci opět pocítit, nikoli ho znát pouze z tv reklamy. Alfou i omegou je tu naše společná vůle něco pro to udělat a individuální zapojení se. Noční můrou všech politiků je představa, že by obyčejní občané začali vstupovat do politiky a politických stran.

Existují však i hlubší systémové změny, které je třeba uskutečnit. Za nejpodstatnější považuji zrušení 5 procentní hranice pro vstup do parlamentu. Ta brání obrodě parlamentu, skutečné pluralitě a slouží jako hráz stávajících politických stran proti nové politické konkurenci.

Politici se tento stav snaží ještě prohloubit pod záminkou nutnosti vytvoření vlády se silným mandátem, avšak jak na hlubší (obsahové), tak na rovině reálné to funguje přesně naopak a patová situace se bude naopak prohlubovat. A navíc, parlamentní síly se budou nadále vzdalovat občanovi a uzavírat do sebe. Pánové Paroubek a Topolánek se již dnes daleko snadněji dohodnou mezi sebou než s obyčejnými lidmi! Podívejme se na našeho nového eurokomisaře, exkomunistu pana Füleho...

Tento stav či trend je tedy nepřijatelný a nikdy nepovede k řešení! Upřímnosti od těchto politiků samotných se již také nikdy nedočkáme. A tak na místě je pouze stupňování nátlaku. Dalšímy kroky musí být další decentralizace, maximální prohlubování přímé demokracie i pomocí internetu a to spolu s důrazem na hlubokou informovanost i vzdělání.

Ale hlavně zapojení se. Minimum je skutečně pozorovat, co dělají ti, které jsme volili. Světu je již dávno známo, že světlo rozpouští temnotu, ale skoro nikdo to nedělá... Jiná cesta, snad kromě Osvícené monarchie, která má však také svá omezení, zřejmě není.

Na prahu třetího tisíciletí nám všem tedy přeji především dostatek síly k tomu, abychom zůstali lidmi a nenechali se strhnout příkladem těch, kdo nám tu vládnou, i když: "Jak nahoře, tak dole" je jistě moudrá poučka.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře