Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Střetnutí civilizací, multi-devastace a kulti-destrukce

Hodnocení uživatelů:  / 18
NejhoršíNejlepší 

Bude pozdě, až na vlastní kůži pochopíme pravdu! Ničitelé světa vyslali na srdce euro-atlantské civilizace hordy barbarů, kteří mají Evropu definitivně zničit!

(z cyklu rozprav Ing. Oldřicha Lukáše, ekonoma, ekologa a pedagoga o temném poselství islámské invaze)

„Islám musel přijít, abychom se probudili a vzepřeli paktům a svazkům, které nás dlouhá desetiletí poznenáhlu uvrhují do otroctví Světovlády!“

Láska, pomoc a soucit! Důstojný život v bezpečí a míru! Vzdělání, poznání a moudrost z vyšších úrovní Bytí! Umění, bohatý citový a duchovní život! Sociální jistoty, zdravotnictví školství! To a další tisíce rozměrů evropské civilizace, to vše vsadili pomatení hazardní karbaníci u bruselských stolů v herně Budoucnost proti šejdířům nejhoršího zrna a veskrze nepoctivým hráčům, kteří chtějí točit kolem osudu naší civilizace, aniž by sami vsadili jediný žeton, a to na základě pozvání kohosi, kdo chce Evropu navždy zničit. V řeči policie bývá takový postup nazýván loupežným přepadením, v řeči dementně korektních politiků však multi-kulti obohacením.

  • stretnuti-civilizaci-multi-devastace-a-kulti-destrukce

Pokusme se být také korektní, leč nikoliv politicky, ale jen lidsky, a letmo nahlédnout, s jakými že to kartami obě strany nad ruletou naší budoucnosti vyrukovaly, co vkládají do osudí vytouženého multi-kulti soužití kultur. Podotýkám, že následující náčrty vkladů naší i muslimské kultury jsou čistě náhodné, zdaleka ne vyčerpávající a v očích oficiální propagandy pochopitelně veskrze vylhané a zmanipulované. Kolik mají společného s realitou, nechť tedy posoudí každý sám:

* Pohádková hudba Andrého Rieu, při níž tisíce posluchačů slzí dojetím, když na vlnách nebeských tónů rozechvěle pronikají do nejhlubších úrovní sebe sama, aby své duši věnovali tsunami lásky a harmonie, která snad ani není z tohoto světa

* skučení imámů

* Malířské a sochařské skvosty uložené v Ermitáži, Louvre a stovkách dalších galerií či muzeí, díla dokonalosti tak nedozírné, že nás vtahují do sebe jako by byla živá a sdělovala nám jakési vyšší poselství

* ničení soch a staveb z dávné historie hordami nenávistných fanatiků

* Díky památkám, vykopávkám z celého světa a pátrání po odkazu dávných civilizací odkrýváme zapomenuté moudrosti, abychom bohatší o chápání vývoje lidstva dokázali pečovat o jeho přítomnost a zušlechťovali jeho budoucnost

* demolice všeho nemuslimského

* Škola hrou se stala neoddělitelnou součástí poznávání světa kolem nás; milujeme své plyšáčky i živé kamarády - pejsky, srnečky na polích, zajíčky v lesích, maminky a tatínky, dětské lásky … tedy Život a Boha kolem nás, abychom ho nakonec našli sami v sobě v podobě lásky bez hranic a bez podmínek

* děti se učí uřezávat hračkám hlavy a střílet po figurínách nevěřících, z jejich života je brutálně vytěsňován cit nenávistí a fanatismem

* Jakkoliv nás současní světovládci válcují, ctíme odvěké hodnoty prověřené generacemi našich předků – soucit, pomoc, spravedlnost, harmonii, přátelství, rodnou hroudu, vlast, přírodu a její dary, planetu, život sám

* Hodnota nejvyšší (jediná): Allah akbar!

* Přemýšlíme, filosofujeme, učíme se, rozvíjíme a měníme své poznání, šlechtíme své Já; odhalujeme vyšší a vyšší pravdy a tajemství života, abychom s lehkostí opouštěli dogmata a vše překonané, neustále zdokonalujeme svou vnitřní víru

* veškeré poznání je v Koránu a je nezměnitelné, co řekl Prorok, je věčná pravda, jakýkoliv náznak pochyb musí být velice tvrdě ztrestán

* Pracujeme (víc než je zdrávo) a produkujeme hodnoty, proto máme své statky; studujeme (víc než je nutné), proto chápeme souvislosti; rozvíjíme se v umění (a mnoha dalších dovednostech), proto vnímáme krásu a harmonii a rozvíjíme tak naši duši; milujeme svobodu a ctíme demokracii

* jediné potřebné vzdělání je islám. Neumíme tvořit, za to skvěle bořit. Krása je neřest, svoboda prokletí a demokracie nejhorší zlo

* Žena je pro muže oporou, domovem, přítelem i vrbou, její pohlazení vrací chuť do života, její obětí rozpouští vše zlé, proto ji muž ctí a chrání, myšlenkami plnými lásky ji provází všude, kde je od ní odloučen; žena je nevysychající studnicí inspirace, umění a nevšední krásy

* žena má hodnotu menší než zvíře, její jediný význam je vyrábět děti, nemá právo mluvit, ukazovat tvář, studovat a mít svůj názor. Každá žena někomu musí patřit, je předmětem obchodu

* Léčíme nemocné, modlíme se za jejich uzdravení, vymýšlíme stále nové léky a techniky, jen abychom vraceli člověka do života co nejúčinněji a na co nejdelší dobu

* řežeme hlavy nevěřícím psům, ale i nedostatečně fanatickým muslimům, odpalujeme nálože, střílíme, upalujeme, kamenujeme, vyvražďujeme

* Děti jsou naším bohatstvím, jsou vychovávány a rozvíjeny v duchu lásky a křesťanských tradic. Nedospělé děti jsou chráněny zákonem proti pedofilům a úchylům všeho druhu.

* souložíme s dětmi, neboť Mohamed měl s Ajšou styk už v jejích devíti letech

* Demonstrujeme, když už nám ani švejkování nepomáhá, ale i tak vysvětlujeme a snažíme se o pochopení, máme konkrétní cíle a návrhy, nevyhrožujeme smrtí, genocidou či zotročením, nepodpalujeme auta, nerabujeme obchody, nenapadáme kolemstojící

* nevěřící (nemuslimy) nutno vyhladit, zotročit či alespoň vyhnat (tak se projevuje milosrdenství); muslim je povinen podmanit si celý svět

* V domě, kam jsme pozváni, ctíme pravidla hry toho, kdo nás přijal, jeho zvyky, kulturu i majetek, jsme vděčni za jeho pohoštění a dary, snažíme se mu jeho pohostinnost oplatit

* Bohatství evropských zemí není jejich, nemají na tom žádnou zásluhu, ani dary od nich nejsou jejich, neboť vše je od Alláha, tedy naše!

Bude už pozdě …

* pro homosexuály a lesby, až si naplno uvědomí, že šaría řeší jejich společenské postavení okamžitě a bez soudů a ohledů na jakákoliv lidská práva (házením z oken a ukamenováním)

* pro agresivní feministky, až budou opakovaně a skupinově znásilňovány, mláceny a mučeny, neboť činit tak bílé nevěřící a navíc nepokorné ženě je vůle Alláhova

* pro zmalované dámy oblečené podle poslední módy, až pod tvrdými tresty budou smět chodit jen v burce, ze které jim budou vidět jen oči a někdy ani to ne

* až na hlavy nevěrných manželek začnou dopadat první kameny

* až obsadí váš dům, seberou vám, vše, co máte, podpálí auto, ukradnou děti …

* až zkorumpovaní soudci začnou vzývat lidská práva a modlit se, aby jim neuřízli hlavu

* až řezníci přijdou o vepřové a budou muset popravovat sadistickým Halali, vč. drmolení súter

* až katolíci pochopí, že přišel trest za jejich mamonářství, až jim seberou vše, co ukořistili, až budou muset platit dvojnásobné daně, až na místě kostelů začnou vyrůstat mešity …

* až památkáři a galeristé začnou škrtat ze seznamu chráněných památek a uměleckých skvostů ty zničené

* až učitelé začnou učit padělanou fanatickou historii, zvrácené hodnoty, vědecké nesmysly …

* až lásku k bližnímu, odpuštění a nenásilí nahradí kruté tresty a všudypřítomná smrt

* až finanční byznysmeni budou popravováni za lichvu

* až kvalita vody a potravin, hygiena, odpadní systémy a čistota vůbec budou takové, že i našim nepřizpůsobivým se z toho bude dělat nevolno

* chování pedofilů bude po vzoru Mohameda shledáno božským, až týrání křesťanů bude projevem duchovní vyspělosti, obchod se ženami a orgány křesťanů výnosným byznysem …

* až vražda kohokoliv ve jménu Alláha bude uznávanou cestou nanebevzetí

* až si naplno uvědomíme, že vrcholí invaze barbarských ničitelů světa do srdce současné civilizace, že jsme na konečné, že dvanáctá již odbyla …

Ano, slyším vás, přežvykovači euro-hesel, že hrdlořezové nejsou mohamedáni, že muslimové jsou slušní a přizpůsobiví, vzdělaní a pracovití, pokřtění a věřící v Ježíše! A v nejednom případě máte i pravdu. Dokud však oni sami nevystoupí ze stínu a nezmění základní příčinu barbarství islámu – tragické omyly v jejich učení, které hlásá nenávist k nemuslimům, povinnost dobýt svět, sebevražedný atentát jako cestu k Alláhovi, bezcenné postavení žen, totální neúctu k životu, o lásce k bližnímu a odpuštění nemluvě, do té doby budou irelevantní! Stejně jako hodní Němci, kteří svou pasivitou umožnili nástup

Hitlera, mírumilovní Rusové řádění Stalina, loajální Číňané kulturní revoluci atd. Nechte je udělat alespoň malý krůček - podepsat Prohlášení imigranta, ve kterém pod trestem vyhoštění závazně akceptují vše, proti čemu islám bojuje, co na evropské kultuře nenávidí. Nechť bezpodmínečně přijmou náš systém zdravotnictví, školství a výchovy k nenásilí, pracují a odvádějí daně jako ostatní, podřizují se našim kulturně-společenským zvyklostem (odhalený obličej, vstup do bazénu v plavkách, klid a pořádek na veřejnosti aj.). Ať svým životem prokáží, že takový závazek dodržují, pak ať přijdou se žádostí o trvalý pobyt či azyl. Až začnou muslimové naši společnost a kulturu obohacovat něčím vyšším, čeho bychom sami nedosáhli, potom se pro nás stanou obohacením. Do té doby vlny imigrantů s nulovými povinnostmi (ignorace našich zákonů a zvyklostí) a absolutními právy (vše je Alláhovo, tedy jen jejich) nemůžeme vnímat jinak, než jako invazní vojska nebo nájezdy desperátů, kteří chtějí odcizit, co nevytvořili. (Pozn.: neplatí o rodinách vzdělaných Syřanů, zejména křesťanů!)

Ano, „sluníčkáři“, slyším váš řev o xenofobii, islamofobii, rasismu a fašismu! Křičte však sami na sebe, neboť není větších rasistů a xenofobů, než jste vy vůči občanům této země! Ve své nestoudné kolaboraci a fanatické nenávisti k původnímu obyvatelstvu a naší kultuře si zjevně neuvědomujete, že jste prokleli každého, kdo si troufne pojmenovat realitu, kdo vidí dál než vy a nebojí se říkat nahlas holou pravdu, a to včetně samotného prezidenta naší země!

Ano, zkorumpovaní kolaboranti washingtonsko-arabských ničitelů světa, slyším vaše bláboly o tom, že není, čeho se bát, že se zatím u nás nic nestalo, že žádná vlna k nám ještě nedorazila! Jste jako „lékaři“, kteří uprostřed žloutenkové epidemie říkají pacientům, že si nemusejí mýt ruce, jelikož žloutenku ještě nedostali. Jste „experti“, kteří uklidňují turisty na pobřeží, že zemětřesení žádnou tsunami nevyvolalo, že ustupující moře je toho důkazem a že se mají jít po obnaženém dně sami přesvědčit, že tam žádná voda navíc není!

Podceňování, odkládání na zítřek a politická korektnost, spolu se zbabělostí, chamtivostí a kariérismem Evropu zničí, pokud to jejím samozvaným vládcům (a jejich poskokům ve vedení naší země) dovolíme. Bije už hodina dvanáctá!

Oldřich Lukáš Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Facebook komentáře