Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Spravedlnost

Hodnocení uživatelů:  / 13
NejhoršíNejlepší 

Pokud tento článek bude alespoň každý 10. čtenář schopen přečíst až do konce a ještě bude mít dojem, že jej pochopil, tak to bude největší odměna pro mne a zároveň vysvětlení, proč pan šéfredaktor jistého média raději neměl 3 x za sebou čas, aby si 4 stránky textu přečetl. Takže jsme od toho raději upustili, neboť je nám oběma jasné, že cenzor, který jej řídí by mu to nikdy nedovolil zveřejnit.
Tedy to zveřejním zde:
Svět je spravedlivý, ale je nespravedlivé, že se lidstvu záměrně tají informace, jak tato spravedlnost funguje. Pokud to jednou lidstvo opět pozná, tak se vrátí do dob, kdy žilo bez válek a lidé byli mnohem šťastnější.
Nastala doba, kdy se to už může stát, pokud ten, kdo to může zajistit, to bude chtít provést. A je to zase jako v tom vtipu. Opět Rusko a Putin :D

  • spravedlnost

 

 

Pravou příčinou válek, ale i sebevražd, obecně řečeno lidského utrpení, je to, že lidem byla záměrně odebrána možnost znát základní zákon, na kterém je založen duální svět, ve kterém žijí. Bez jeho znalosti jsou fakticky nesvobodnými otroky, neznají skutečné následky svého chování. Mohli bychom jej pojmenovat zákon o vyrovnání energií, který se vůči každému člověku projevuje jako kolo osudu. Zákon obrazně znamená „za všechno zaplatíš, za všechno ti bude zaplaceno.“ Pokud je zákon o vyrovnání energií tak důležitý, tak jej logicky musíte najít v každém, duchovním učení. Např. Konfucius jej říká slovy: “Co sám nechceš, nečiň druhým “ mnohem přesněji jej najdete v Bibli, kde je obsažen ve slovech „ Miluj bližního svého, jako sebe sama. “ neboli: „Nedávej více jinému, než od něj dostáváš a neber si více, než dáváš.“ Bohužel většina lidí dodržuje jen jednu část z této věty, buď dávají druhým více, než sobě, nebo jsou sobci a chtějí od jiných více, než na co mají nárok.

Ty, co nedodržují zákon o vyrovnání, můžeme rozdělit na sobce a altruisty, často ale i na vyděrače a vydírané. Lidé se ale mají naučit nevydírat jiné a nenechat se jinými vydírat. Mají se naučit mezi sebou spolupracovat.Kdo dodržuje zákon o zachování energie, nikdy nemůže cítit nevděk, ani nenávist jiných co mu proti své vůli dávají více, než sami chtějí, protože nikdy nic takového nepožaduje. Dejte všechny peníze slabým, sám nebudete mít na chleba a hladem zemřete. Porušíte tím zákon o vyrovnání energie. Vždycky u toho co děláte, musíte myslet nejen na ostatní, ale i na sebe. Nejen na sebe, ale i na ostatní. Extrémní nedodržování tohoto zákona způsobuje vraždy, války, krádeže, vydírání. Tento zákon je ale pro nás absolutní a trestu za jeho porušení tedy nelze uniknout. Jedním z dalších takových absolutních zákonů v této dimenzi máte např. zákon zachování hmotného těla. Je úplně jedno, jestli jdete do hořícího domu krást, nebo zachránit malé dítě. Pokud se tam nadýcháte škodlivého plynu, tělo ztratíte a důvod vašeho jednání není podstatný.

Za každé porušení zákonů, na kterých je postaven tento svět, zaplatíte, ale u některých z nich je lidem záměrně skryto jak, a proto často svět považují za nespravedlivý.

Lidé spontánně používají pojem kolo osudu, ale jak funguje, si většina neuvědomuje. Znalost jak se projevuje, ovládá řada vyspělých duchovních bytostí, využívají a někdy zneužívají této znalosti zde na Zemi, ale ony lidstvu tuto schopnost nevzaly a proto ji logicky nemohou ani vrátit. Kdyby byl pravdou opak, tak se to dávno stalo. Pokud se o to pokusili, tak byli zlikvidováni. Za několik posledních tisíciletí zde prokazatelně žilo mnoho vysokých bytostí, co fungování kola osudu znali, přesto nedokázali masy přesvědčit, že bez jeho respektování budou trpět. Dokázali založit nová náboženství, sdělovali pravdu, ale život v míru pro lidi nezajistili. Tereza Neumannová z Konnersreuthu ve 20. století mnoho desítek let prokazatelně nepila, ani nejedla. Měla silná krvácení ze stigmat, ve vytržení mluvila aramejsky, i když byla nevzdělaná a církev i světští lékaři se za léta jejího zkoumání nezmohli na nic jiného, než na konstatování, že se nejedná o podvod. Současný americký lékař Dr.Goldberg žijící v Los Angeles už naučil tisíce klientů astrálně cestovat, umí se vědomě dostat ze svého hmotného těla a odejít kam potřebují. Jeho klienti tedy strachem ze smrti trpět nemohou. A má to vliv na další milióny co o tom neví vůbec nic? Pro vývoj lidstva jako celku to význam nemá.

Klíč k sebepoznání musí vrátit lidstvu ten, kdo mu jej za účelem jeho zotročení odebral, a tou je státní autorita. Dlouho jsem se domnívala, že se toho nikdy nemohu dožít, ale dnes si to už nemyslím.

Pokud se nebojí sdělovat pravdu na veřejnosti ruský generál, tak si dovolím jej minimálně citovat, protože vím, že ji má. Alexej Jurijevič Savin generál ve výslužbě, bývalý náčelník velení Generálního štábu MO RF, akademik Mezinárodní akademie věd Německa, člen Italské akademie věd, čestný doktor Evropské univerzity, doktor technických i filosofických věd, vedoucí programu „Mozkové války“ vyznamenaný mnohými řády a čestnými tituly nechal provádět svým týmem řadu experimentů, z něhož jeden se zabýval dokazováním reinkarnace.Tedy, zda se energie uniklá po smrti těla vrací zpět do nových těl, nebo ne, mnozí ji nazývají duší. Vědci zkoumali otázku reinkarnace a pomoci rozvědky prověřovali informace, které dostávali od zkoumaných osob. U 12 z nich prokázali, že jsou reinkarnované osoby, jejichž předchozí identita byla prokázána. Ti co této problematice rozumí, např. byli podrobeni léčebné terapii kineziologii, se mohou divit, co na tom vidím tak světoborného, oni si přece také vzpomněli, co se jim stalo v minulých životech a psycholog jim to odblokoval, aby nenesli nezpracovanou zátěž z dob minulých. Ano takových osob je i v naší zemi už tisíce. Oni ale tento fakt ví jen pro sebe a ostatním jej prokázat neumí. Toto dokázání vědeckou metodou je ale přece pro ty milióny lidí, co si nic nepamatují, nevěří tomu, a proto nikdy pojem kolo osudu nemohou pochopit. Tento svět tedy považují za nespravedlivý, nechápou, že dříve nebo později zaplatí každý, a každému bude zaplaceno. Obrazně řečeno většina lidí jsou jako cestovatelé, které jste posadili po narození na loďku, a oni nevědí, na jaké jsou řece, kde je mělčina, netuší, že jsou v loďce pádla, neví, kam je ta loďka veze, ale je v nich z důvodu absolutní neznalosti o sobě samotném obrovská závist a někdy i agrese vůči těm, které potkávají v mnohem lepších lodích. Protože neví, proč oni zrovna jedou v tak malé a ubohé, tak závidí ostatním, a netuší, co oni museli udělat, aby dostali lodě kvalitnější. Nic chytřejšího je nenapadne, než se snažit o zmocnění lepší lodě, která patří jinému a co si tím způsobí, vůbec netuší.

Proto je počin těchto ruských vědců pro budoucnost lidstva ohromný. Odborník vám řekne, že člověk si vzpomíná na pocity, co nepříjemného zažil, ale většinou není schopen sdělit přesný čas ani své jméno. Jména a čísla se velmi špatně pamatují. I ten co si vzpomene, si vzpomene třeba na 500 let starou událost, velmi často událost z Egypta. Jak pak chcete takovou osobu hledat? Proto, pokud si člověk pamatuje více životů a chce si prokázat, zda je jeho paměť správná, musí si vybrat co nejmladší, kde o sobě může ještě najít nějaké důkazy. Přesnou paměť mají velmi vysoké duchovní bytosti a ty se zase nerady nechají podrobovat vědeckým experimentům. Nesmí používat žádný alkohol ani drogy, jakákoliv psychofarmaka je mohou vážně poškodit, odmítají se podrobit hypnóze a vůbec nemají sebemenší zájem, aby to mimo osob blízkých o nich někdo věděl. Pokud Rusové našli 12 osob s prokázanou reinkarnací, tak je to obrovský úspěch na poli duchovní vědy a dávno se to má učit ve školách.

A v tom je právě zakopaný pes.

Představa současných mocných, že lidé se přestanou bát smrti, nebudou si závidět, začnou poznávat sami sebe, hlavním důvodem pro život pro ně bude vytvářet něco pozitivního, mít jiné rád a přitom nezapomínat na sebe, je hrozná, jejich vláda by skončila. Jak zde přišli, tak by zase museli odejít. Poznáním reinkarnace nabývá pro člověka zákon o vyrovnání energií pravý obsah jaký má, v tu chvíli má možnost vybrat si, zda jej chce začít dodržovat, spalovat svoji karmu, nebo jej k tomu donutí až další utrpení, které si způsobí.

Je opravdu nesprávné, že dítě ze strachu dává svačinu silnějšímu spolužákovi a netuší, že činí zlo pro sebe i pro něj. Samo trpí vydírání a umožňuje jinému, aby byl vyděrač. Obě takové děti musí znát, že si nesmí nikdo brát více, než sám dává. Pomoc bližnímu v nouzi musí vždy být vyvážena jeho vděkem, jinak se mu pomáhat nemá. Ten, kdo však takto pomáhá, by zároveň vděk čekat neměl. Pro vděk se nikomu v nouzi pomáhat nemá.

Když se podíváte na celý svět, kdo by z velmocí mohl toto pro Evropu učinit, tak reálně vidím jedinou. V USA jsou obě alternativy prezidentů pro rozvoj duchovního světa dosti marné, navíc USA žijí desítky let z válek mimo své území a Američané neztratili milióny a milióny svých předků ve válce. Státní autority k tomu nic nenutí. Nemají tedy k míru úctu, a státní autority tedy k tomu nic nenutí. Čína nebude tvrdit to, co buddhismus hlásá sám. Zbývá nám Rusko a v současné době je tedy na několika mocných mužích, a to na prezidentu Vladimíru Putinovi a náčelníkovi FSB Alexandru Bortnikovovi, zda splní obrovský dluh státních autorit k lidstvu a sdělí lidem pravdu o nich samotných. Změnou na ministerstvu školství je zajištěno, že by jejich rozhodnutí měl kdo vykonat. Ministryně Vasiljeva denně prokazuje, že ji velmi záleží na vzdělanosti celé populace. Je schopna sestavit tým, a to i na mezinárodní úrovni, který by vytvořil metodiku vzdělávání v duchovní vědě. Bude to velmi náročné, ale pokud Rusové budou chtít, tak to dokážou. 

Tak jako milióny lidí ví, že se Země otáčí a je kulatá a nikdo z nich nepotřebuje si tuto pravdu dokazovat osobně, důkazy jsou předloženy zprostředkovaně, tak i otázka reinkarnace se jim musí podat stejným způsobem. Jít do minulosti vlastní duše je velmi bolestivé, náročné a pokud to není potřeba pro řešení aktuálního problému, tak je lépe, když to žádný laik ani nezkouší. Lidé mají žít současností a respektovat, že mají minulost. Najít způsob jak vysvětlit studentům pravdu o nich nebude lehké, protože duchovní věda je stejná jako např. chemie. Pokud nenaučíte děti, že se voda skládá ze dvou molekul vodíku a jedné kyslíku, tak neví, že se jedná o vodu, ale čtou její vzorec jako písmena a číslo. Kdo se naučil číst, tak není schopen automaticky pochopit obsah zákonů, protože nezná, co obsahují pojmy, které čte. Toto je důvodem fatálních chyb samozvaných rádoby znalců náboženství, kteří skutečný obsah svatých knih vůbec nechápou, ale o to raději se s námi o své názory podělí.

Rozhodnutí Kremlu o této problematice by mělo fatální vliv na budoucnost lidstva, když jeho realizace by rozhodně nebyla jednoduchá. Pokud máte cíl, tak cestu najdete vždycky. Proto je naděje, že se toho dožijeme. Odstranil by se tím umělý špunt, který brání pokroku lidstva. Na druhé straně by nešlo o nic více. Poskytovat informace je jedna věc a schopnost je využít samotnými lidmi je věc druhá. Obrovské množství lidí má styl myšlení: „Nepamatuji si, co jsem jedl na snídani před 10 léty, tak jsem nesnídal. Pokud si to nepamatuji já, tak si to nemůže pamatovat ani nikdo jiný, proto nesnídal nikdo. “S takovými to bude opravdu těžké, navíc hloupost je často spojena s primitivní agresí a dost takových se projeví i po přečtení tohoto článku. Pokud se ale shodneme, že žádný obor vědy nemá sloužit k ovládání lidstva, ale k jeho pokroku a lepšímu životu, tak jiná cesta není. Výsledky vědy se musí lidstvu poskytnout. Vladimír Putin a Alexandr Bortnikov je mají.

Osud generála Alexeje Savina je v rukou těchto mužů. Buď se stane hlavním hrdinou Bachovy knihy Racek Jonathan Livingstone1, a tedy bude státní mocí dále jen trpěn (jeho rozhovory na youtube.com jsou státní mocí ignorovány, v Moskvě dnes neseženete jedinou jeho knihu), nebo se Kreml ujme toho, co je pro budoucnost Evropy mnohem důležitější, než počet Iskanderů na Krymu. Ano, ty jsou důležité pro mír v Evropě dnes, ale kdo chce skutečně změnit podmínky života na zemi pro své potomky, musí sdělovat lidem o nich pravdu a ukázat cestu, jak k ní sami dojdou. Lidé musí sami pochopit, čím si škodí. Vývoj světa se má vyvíjet přirozeně po spirále, ale tak tomu je jen v oblasti jeho materiální části, duchovní vývoj byl lidem násilím odebrán a ocitli se v kruhu. Tento fakt dokazuje skutečnost, že poučení z vlastních chyb člověka, ale i lidstva jako celku, je minimální. Lidstvo opakuje stále stejné chyby.

Rusko má v tomto směru obrovský potenciál. Paulo Coelho píše ve své knize Alef, že chtěl ohromit Putina tím, že má kamarádku, která je slepá, ale pomoci nadvědomí umí číst, vidí svět jako jednotlivé obrazovky. Putin mu měl odpovědět, že tuto techniku zná, mají na to v Rusku dvě školy. Obecně by to ale Rusové nemuseli s tím svým přísně tajné přehánět. Tady jsem psychopatickými rusofoby často označována za agenta Kremlu, komunistů (i když jsem celoživotně bezpartijní) či dokonce přímo osobně Vladimíra Putina. Oni se ale Rusové ani ke mně nechovají vždy zrovna vstřícně. Pokud jsem potřebovala trestní spis jedné osoby zastřelené v roce 1919 bolševiky, tak jsem slyšela stovky otázek, proč jej vůbec chci. Nakonec mi jej stejně neukázali. Přitom tam platí zákon, že 90 let po smrti se už nahlížet do osobních spisů smí. Když jim člověk řekne v podstatě pravdu, že se zabývá historií a dál nic rozebírat nechce, tak jim to nestačí. Protože se jednalo o vysokého státního úředníka ve službách cara, byla jsem v podezření, že jsem jakýsi špión, co se stará, o co nemá. Přitom šlo jen o to, že pravdu jsem říci nemohla a lhát nechtěla. Platné zákony by se ukázáním toho spisu neporušily. Mají tam velkou byrokracii, kde kdo s razítkem je ohromně důležitý a zákon jej nezajímá.

Na jedné se přes cílené provokace Ruska ze strany NATO nepodařilo dosud válku v Evropě rozdmýchat. Na druhé straně NIKDO nemůže říkat, že skutečně stojí o mír ve světě, pokud ignoruje možnosti, jak toho míru jednou provždy dosáhnout pro své potomky. Není jiné cesty, než sdělit lidem pravdu o nich samotných.

Duchovního otroctví může lidstvo zbavit jen státní autorita, která jej v dobách minulých do okovů dala. Vymyslet metodiku výuky je v současné době už Rusko schopné. Mají ty, co mohou rozhodnout, ale i toho, kdo takový pokyn může vykonat.

Kdo umí rusky, tady máte generála Savina, který sděluje výsledky vědeckého zkoumání o reinkarnaci. Říká, že převtělování do rostlin a zvířat nevěří, nic takového neprokázali, ale z jednoho lidského těla do druhého ano.

 

https://www.youtube.com/watch?v=4U0JM2PweWg

 

 

 

zdroj:http://miroslavahustakova.cz/index.php?page=news

Facebook komentáře