Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Solidarita a pomoc bližnímu v konfliktu s pudem sebezáchovy

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Solidarita s bližními a vzájemná pomoc je produkt společenského vývoje, který umožňuje lépe přežít komunitám, kde si lidé vzájemně pomáhají. Vždy se však podporují bližní proti těm méně bližním a láska má právo si vybírat.
Nepolevující tlak politických špiček zemí, které migrační krizí trpí nejvíc, že musíme v pomoci uprchlíkům vytrvat, že je vlastně ani nesmíme urážet tím, že bychom zjišťovali jejich věk, nebo dokonce odkud pocházejí, jestli se vlastně nejedná o migranty ekonomické, mě přiměl k zamyšlení, o jakou solidaritu se to vlastně jedná. Opravdu mi hlava nebere, když problémy s uprchlíky už nikdo nepopírá, jak si může Merkelová a Macron dovolit požadovat vývoz svých problémů do dalších zemí EU a nazývat to solidaritou.

 • solidarita-a-pomoc-bliznimu-v-konfliktu-s-pudem-sebezachovy

 

Solidarita má tyto vlastnosti:

 • pomáhají si lidé, které spojuje určitý zájem
 • pomáháme lidem, od kterých se dá očekávat podobné solidární jednání, nebo kteří podobně jednali v minulosti
 • solidarita nebo účast na ní je dobrovolná
 • pomoc má své limity, nesmí větším rizikem ohrozit toho, kdo pomáhá
 • pomáhá se prostředky vlastními nebo k tomu účelu shromážděnými

Která vlastnost je opravňuje k tomu, aby případnou pomoc vydávali za povinnost? Nevidím ani jednu. Zájem jednoho rozdávat (z cizího) se zájmem druhého vše spotřebovat? Laskavost oplácet nenávistí? Nechat prožrat sociální fondy s nadšeným souhlasem vlastních důchodců? Pozvat celou Afriku a rezignovat na ochranu hranic? K čemu vlastně máme státy a podobné útvary, když by si nesměly chránit hranice? Když důchodové fondy nestačí, tak zpronevěřit i budoucí daňové výnosy jejich zástavou a zadlužováním?

Položme si otázku, koho máme považovat za své bližní:

 • rodina - vždy upřednostňujeme úspěch vlastních potomků před potomky cizími, proč to zdůvodňovat?
 • příbuzní - máme-li omezené zdroje, rozhodně podpořím raději vlastní babičku před cizími lidmi
 • přátelé - máme právo si vybírat lidi, které podpoříme, aniž bychom to museli někomu zdůvodňovat
 • zájmové skupiny - různé minority, které chtějí povýšit svou vůli na právo
 • společenské skupiny, do kterých patříme (majetkové, profesní, náboženské) - usilující o zachování nebo posílení vlivu
 • národy - chrání si svůj jazyk a kulturu před kulturami neslučitelnými, každý má právo na sebeurčení, ke kterému národu patří, a přát si, aby právě jeho národ prosperoval a požíval ve světě vážnosti
 • státy - jsou definovány svými hranicemi a vládci si chrání území před ohrožením, kteří to nedělají, takové vládce patří okamžitě vyměnit

Pomoc bližnímu staví vždycky lidi proti lidem, zájmy jedněch proti zájmům jiných.

Invaze migrantů, tlačících k nám (podle médií) v prvních řadách ženy a děti, mi připomínají scény z války, kdy v útoku byly před tanky hnány také ženy s dětmi. Nemohu je zařadit ani do jedné skupiny bližních. Vychází mi tedy z toho logicky, že v soupeření o zdroje jsme každý na jiné straně.

Autor: Jan Hink

Zdroj: http://hink.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=612875

Facebook komentáře