Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Seznam Zprávy – Jak Kovidalarmisté Lžou

Hodnocení uživatelů:  / 20
NejhoršíNejlepší 

Michal Brand

Seznam Zprávy - web, který má reklamu „jenom fakta“. Celé léto frčel reklamu „ V česku bude klima jako v Chorvatsku. Seznam Zprávy. Jenom fakta.“ Nu, letošní poměrně deštivé a teplotně průměrné léto tedy působilo dojmem, že si nepřečetlo fakta na Seznam Zprávách, a tak se nám zcela neinformovaně rozhodlo, léto jedno dezinformované, být zcela jiné než klima v Chorvatsku.

Nedávno prostě ještě frčelo strašlivé globální oteplení, Gréta a předpovědi vědců toužících po popularitě a předvídajících, že v Čechách už pršet skoro vůbec nebude a celé země že vyschne.

  • seznam-zpravy-jak-kovidalarmiste-lzou

 

Teď frčí vakcíny, karanténa, zákazy, příkazy, buzerace, roušky a pomatený kočkolog. A Seznam Zprávy jako vždy přináší „jenom fakta“.

Dnes například byla hojná dávka alarmistických prohlášení soudruha plukovníka. Také šéf lékařské komory se přidal. A u něj nevadí, že není ani virolog ani epidemiolog, protože je na té správné straně barikády, jak by řekli staro-marxisté a jak to vnitřně cítí i neo-marxisté. A tak když něco řekne, tak je to názor špičkového odborníka, protože se shoduje s linií strany. Zato když něco řekne špičkový odborník a není to v souladu s linií strany, tak jde o názor někoho, kdo není dost odborník. Protože odbornost se už zase měří podle souladu s linií strany a vlády. (Té skutečné vlády a té skutečné matičky strany - z Bilderbergu, Trilaterální komise a především struktur za a nad nimi.)

A mladí neo-marxističtí Jasánci Seznamu nechtějí zůstat pozadu. Dnes například hezký kus stranické ideologické práce předvedla soudružka Kateřina Mahdalová.

Ve svém článku „Tři scénáře počtu úmrtí: Česko odvrátí nejhorší vývoj jen tvrdými omezeními“ nám předstírá obvyklý scénář strašlivé budoucnosti, pokud tedy nezlikvidujeme celou naši zemi a svoje vlastní životy zcela nesmyslnými opatřeními, která navíc z pohledu šíření viru a ochrany zdraví lidí nic neřeší a jsou naopak zcela očividně spíše kontraproduktivní. Fakta jsou fakta – čím přísnější restrikce a opatření soudruha plukovníka, tím více „nakažených“ (pozitivně testovaných).

Seznam Zprávy:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tri-scenare-poctu-umrti-cesko-odvrati-nejhorsi-vyvoj-jen-tvrdymi-omezenimi-125900

Ve své „argumentaci“ mladé nadějné politručky nám dokonce ukazuje několik grafů.

Například graf „Dlouhodobé průměry zemřelých vs. Covid“:

https://www.rajce.idnes.cz/f1466811531

Tento graf je přímo učebnicovým příkladem buď vědomého lhaní a podvádění autorky, učebnicovým příkladem trestného činu Šíření poplašné zprávy, nebo je přímo učebnicovým příkladem toho, že v některých médiích může publikovat i naprostý hlupák. Tedy vlastně blbka, abych použil genderové adekvátní výraz.

Tento graf totiž ukazuje – a to bez jakéhokoli opodstatnění podloženém jakýmikoli fakty – úmrtí s pozitivním testem (dle autorky, mladé soudružky K.M. „covid“) jako DODATEČNÁ ÚMRTÍ NAD RÁMEC DLOUHODOBÉHO PRŮMĚRU.

To ale není nijak doloženo a není ani nijak doložitelné. Protože to je prostě jen čirá fantazie kovidalarmistické Gréty ze Seznam Zprávy.

Skutečný graf, který je podložen fakty, vypadá takto:

https://www.rajce.idnes.cz/f1466811888

Toto jsou skutečné počty úmrtí po týdnech, srovnání průměru let 2011-2019 a roku 2020

https://www.rajce.idnes.cz/f1466811884

Toto je srovnání skutečných počtů úmrtí po týdnech za rok 2019 a za rok 2020.

Graf, který použila autorka zmíněného článku na „Seznam Zprávy jen fakta, Česko jako Chorvatsko“, který je podložen v tuto chvíli dostupnými fakty by musel vypadat takto:

https://www.rajce.idnes.cz/f1466811532

Není žádný možný důvod tvrdit, že úmrtí s pozitivním testem (úmrtí „covid“) jsou navíc nad ostatní úmrtí. Žádná dostupná data neopravňují k žádnému takovému tvrzení. Autorka buď vědomě lže, nebo svoje vnitřní ideologické přesvědčení má tak silné, že je přání otcem myšlenky. Možná si přeje vidět skutečnost takovou, jaká by opravňovala nastolení severokorejského koncentráku v naší zemi a v dalších zemích Západu. A tak je možná dokonce přesvědčena, že úmrtí s pozitivním testem jsou úmrtí na strašlivou nemoc covid, nemoc, jakou lidstvo dosud nikdy nepoznalo a na kterou umírají lidé výhradně nad normální průměrnou úmrtnost i nad úroveň úmrtnosti v různých letech ošklivých sezónních chřipek.

V roce 1995 během opravdu ošklivé chřipkové sezóny zemřelo v ČR na chřipku navíc oproti trendu cca 5 – 6 tisíc lidí. Lékaři uvádí 6 000 úmrtí na chřipku, některé zdroje v ČR až 12 000 úmrtí na chřipku. Já považuji za realistický odhad 5 – 6 tisíc úmrtí na chřipku NAVÍC oproti trendu. Vycházím z faktu, že počet úmrtí po roce 1989 měl klesající tendenci, vlivem velice rychlého prodlužování Středního věku dožití. Rok 1995 pak tento trend „pozastavil“ a „vynechal“ jinak každoroční pokles počtu úmrtí o cca 5 tisíc před i po roku 1995. Proto lze racionálně předpokládat, že klesající trend by bez tehdejší chřipkové epidemie pokračoval a chybějící pokles počtu úmrtí je dán právě tehdejší chřipkovou epidemií. Navíc jde o číslo, které je velice blízko údajům z jiných zdrojů (a na základě jiných analýz).

Pozn.: 5 -6 tisíc úmrtí navíc nad trend počtu úmrtí znamená, že celkový počet úmrtí na tuto sezónní chřipku mohl být na úrovni 7 – 10 tisíc. Každý rok totiž v období chřipek tak jako tak zemře několik tisíc lidí na chřipku a jiná podobná virová onemocnění.

Tato chřipková epidemie v roce 1995 trvala zhruba 8-12 týdnů.

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/nejvetsi-epidemie-chripky-v-historii-ceske-republiky-1995-tisice-obeti-plosne-uzavrene-skoly.A200921_123337_domaci_chtl

Každý týden této chřipkové epidemie 1995 umíralo v průměru 500 až 750 lidí NAVÍC, nad normální každoroční úmrtnost. To je 70 až 107 úmrtí NAVÍC jeden každý den.

Vzhledem k tomu, že tato tehdejší chřipková epidemie měla zcela jistě svoji náběhovou i odeznívající křivku, lze odhadnout z Gaussova normálního rozdělení, že na svém vrcholu dosáhla chřipková epidemie roku 1995 zhruba 200 až 400 úmrtí denně NAVÍC nad rámec běžného počtu úmrtí. A to patrně po dobu 1 až 2 týdnů. Ve špičkových dvou týdnech chřipkové epidemie 1995 tak zřejmě zemřelo z celkových 6 000 obětí chřipky zhruba 4 200 lidí. 2 100 lidí týdně navíc NAD RÁMEC všech obvyklých úmrtí.

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Norm%C3%A1ln%C3%AD_rozd%C4%9Blen%C3%AD )

Chřipková epidemie 1995 zcela očividně přinesla vysoké počty úmrtí navíc ke všem ostatním úmrtím. Současná pandemie Covid zatím nic takového nepřinesla. Ani u nás, ani v jiné zemi. Tvrdá data o úmrtích jsem dohledal ke Švédsku. Rok 2020 nepřinesl ve Švédsku žádný nárůst úmrtnosti na 100 000 obyvatel ve srovnání s roky 2000-2019 nebo ani ve srovnání s roky 2010-2019. Ani ve Švédsku, které nezavedlo žádná tvrdá restriktivní opatření a lockdowny. Ani ve Švédsku se „pandemie covid“ nijak nepromítla do nárůstu počtu úmrtí ve srovnání s dlouhodobými průměry.

(Viz. Podrobná analýza dat ze Švédska i s odkazy na zdroje v přechozích „Běžte už s Covidem do prdele“, 1 až 3)

Podívejte se, kdo hlásá kovidalarmistické vize – úplně stejná média a úplně stejní „novináři“ jako ti, kteří nám vnucovali všechny ty lži. Hnali nás do nesmyslné války s Irákem, do bombardování Jugoslávie, do nesmyslného bombardování a rozvrácení Libye, do vítání nelegálních migrantů, kriminálníků, teroristů a parazitů, do …ale co bych to vůbec vypisoval. Stačí vzít cokoli, co napsali a odvysílali za posledních 20+ let a najdete tam jen lež za lží. Lhali a lhali – všechny ty lži vyjmenované výše a k nim ještě asi tak miliardu lží dalších. Už to samo o sobě stačí, aby bylo jasné, že jde i dnes jen o lež. Ta média a ti novináři nám nikdy neřekli pravdu a za žádnou svoji lež se ani nikdy neomluvili, ani ji neuznali.

Ale čemu se divíme?

Je to pořád jedno a to samé – každá záminka je dobrá strukturám moci Deep State, alias The Powers That Be, k dalším a dalším omezením práv a svobod. K dalšímu a dalšímu ožebračování všech ze spodních 95%, kteří ještě vůbec něco mají.

Jednou je to „ledovce roztají do roku 2010 a oceány zaplaví Floridu“. Jindy je to Gréta, která vidí pouhým okem molekuly CO2 a vidí, jak ty molekuly škodí rostlinkám (co na tom, že CO2 rostlinám naopak velice prospívá, Gréta vidí jak CO2 rostlinkám škodí, tak jim škodí a basta!). Jindy to jsou bezvadná elektro auta pro multimilionáře dotovaná státem z peněz chudých. Jindy to jsou speciální zdražení elektřiny, aby se zaplatilo solárním baronům. Jindy to jsou fousatí čtyřicetiletí „nebozí pokorní tišší a vděční inženýři, nezletilí sirotci“. Jindy je to „útok syrské armády sarinem na nebohé demokratické bojovníky z Islámského státu a AlKajdy“. Jindy zase „irácké zbraně hromadného ničení“. Jindy zase „Novičokem otrávené Skripalovo morče na přímý příkaz Putina“.

Lež za lží.

Se společným jmenovatelem – zotročit a okrást.

Koho?

No hádejte :-D

Dovětek: Víte, kde je největší pravděpodobnost nakazit se koronavirem?

No přeci na odběrovém místě!

Pokud oficiální data o počtech testů a počtech pozitivních nelžou, pak ve frontě na odběr jste statisticky buď pozitivní vy, nebo ten před vámi nebo ten za vámi. A od nich to chytnete. Takže jak si jednou stoupnete do fronty na odběr, tak při odchodu máte koronavirus téměř jistě. :-DDD

A to už ani radši nezmíním člověka, který s vámi vyplňuje údaje, odebírá vám vzorky a má na sobě oblečení, na které ten den naprskalo koronavirus několik set lidí. :-D

Facebook komentáře