Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Schyluje se k válce Titánů světové klimatologie?, aneb Richard Muller vs Václav Klaus

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

  • muller_fyzik
Americký fyzik Richard Muller změnil názor na příčiny globálních změn klimatu v souvislosti se studií, kterou podnikl s deseti dalšími vědci z univerzity v Berkeley a která zkoumala vývoj teplot od roku 1753 a porovnávala s obsahem kysličníku uhličitého v atmosféře.

Již začátkem roku Mullerův tým přišel s tím, že globální teploty se za posledních 50 let zvýšily o 0,9 stupně Celsia. Nyní došel k závěru, že za posledních 250 let se průměrná teplota na pevnině zvýšila o 1,5 stupně Celsia. Podle studie je "nejpřímočařejším vysvětlením tohoto oteplování emise skleníkových plynů produkovaných člověkem".

"Loni jsem po intenzivním výzkumu, na kterém se podílelo deset vědců, došel k závěru, že globální oteplování je skutečné a že předcházející odhady tempa oteplování jsou správné," uvedl Muller. "Nyní jdu o krok dál - Příčinou jsou prakticky jen lidé."

"Nečekal jsem to, ale jako vědec cítím, že je mou povinností, abych nechal důkazy změnit můj názor," napsal Muller. "Můžete mě označit za konvertovaného skeptika," dodal.

Komentář

Položme si jako vlastenci a uvědomělí občané ČR otázku, co ze shora uvedené informace z New York Times, vyplývá pro nás, respektive pro učení našeho nejvyššího státního představitele, o kterém je nejen v naší vlasti známo, že se přes zodpovědné plnění náročných státnických povinností s entusiasmem skutečnému vědci vlastním intenzivně věnuje stejné problematice, jako americký fyzik Richard Muller?

Přirozeně se dá důvodně předpokládat, že vážený Prof. Ing. Václav Klaus, CSc., dr. h. c. mult., se na neseriózního amerického kolegu - údajného fyzika, právem rozčílí jako na vědeckého nedouka, či popletu. Vždyť fyzikální výzkumy nepochybně pilně prováděné v prezidentových pracovnách na Pražském Hradu a v Lánech zcela vyloučily existenci globálního oteplování jako reálného jevu a natož, aby za jeho příčinu byl někdo dokonce označován!

Americký blouznivec, či spíš vědecký šarlatán, s neseriózností pavědcům vlastní, však drze tvrdí, nejen, že neexistující globální oteplování dlouhodobým výzkumem se svým týmem údajně zaznamenal, ale dokonce označil za jeho příčinu činnost člověka.

Je zřejmé, že americký vědecký desperát, prezentující podvodně sám sebe a partu kumpánů jako přírodovědce, buď vůbec nečetl žádný díl Klausem na pokračování vydávaného základního klimatologického díla "Modrá planeta", který byl přáteli kanceláře prezidenta ČR expedován do celého světa snad ve všech cizích jazycích, včetně Mullerovy rodné angličtiny, anebo, pokud zpyšnělý Američan Klausovo základní vědecké dílo četl, pak pouze povrchně, protože jeho ústřední myšlenku - axiom o globálním neoteplování, zřejmě nepochopil ani částečně.

Je rovněž dále zřejmé, že se neseriózní americký pavědec nejspíš ani nezúčastnil žádné z vědeckých přednášek o klimatologii a speciálně o neexistenci globálního oteplování, které se v zájmu světové přírodovědy prezident ČR uvolil ve světě uskutečňovat a které mimo jiné opakovaně vykonal i v USA, přes náročné státnické povinnosti, které k blahu obyvatel své vlasti vynikajícím způsobem zastával a stále zastává. Je možné, že někdo tak povrchní, jako základní dílo Největšího klimatologa lidstva ignorující Richard Muller, se vůbec opovažuje vydávat za fyzika?

S ohledem na naznačená "vědecká pro a proti" ohledně jediného správného názoru na klimatologickou vědeckou problematiku u nás skutečně mimořádně zpopularizovanou naším předrahým druhým prezidentem, si závěrem dovoluji veřejně vyslovit třikrát "Hanba! Hanba! Hanba!" Americkému przniteli Vědy a oproti tomu vyslovit alespoň třistakrát "Sláva! Sláva! Sláva! /nebojte se - šikovně svůj hold zkrátím/ ……. Sláva!" - našemu slavnému rodákovi z pražských Vinohrad, jehož dílo "Modrá planeta" se stalo jedním z klenotů světové Přírodovědy.

Ke končícímu prezidentovu funkčnímu období /Březen 2013/ lze s plnou zodpovědností konstatovat, že jeho jméno patří jako třetí pilíř, za jména dosavadních dvou velikánů fyziky.

Světovou fyziku dnes tvoří tři jména - Isaac Newton, Albert Einstein a  Největší klimatolog lidstva - skromný český přírodovědec Václav Klaus.

Facebook komentáře