Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Poznatky ke Covidu a očkování.

Tomáš Lebenhart

Ještě nikdy mi nebylo tak zatěžko něco psát. Nikdy! Ne z důvodu, že by nebylo psát o čem, to bych jednoduše nic nespal... Opak je pravda. Ještě nikdy v moderní historii nebylo ožehavějšího a životně důležitějšího tématu. Na FB ke mě nechodí jen přátelé a proto nemohu zcela svobodně psát, o čem jsem přesvědčen. Mohlo by to být pro mne nebezpečné. Byl jsem již i varován... Na druhé straně jsem mnoha přátelům zde slíbil, že něco
na toto téma napíšu...

  • poznatky-ke-covidu-a-ockovani

Velmi poctivě jsem začal tedy sbírat informace a oddělovat ty pochybné od nepochybných. Pokud jsem si nebyl jistý, zkoušel jsem ověřovat z jiných zdrojů a pokud se to nezdařilo, prostě jsem je vyřadil. I tak mi zůstalo mnoho desítek zcela jasných nevyvratitelných a mnohými skutečnými autoritami podložených informací, ze kterých jsem si utvořil svůj vlastní. názor.

Jsou mezi nimi významní světoví virologové, lékaři z infekční praxe, pár nositelů Nobelových cen, jako např. Luc Montagnier, francouzský virolog. Právě on poprvé prokázal, že homeopatie je přísně vědecká metoda. Opíral jsem se i o přímá svědectví lidí, které dobře znám a tak některých vynikajících terapeutů buď jasnovidných nebo používajících vysoce inteligentní vibrační diagnostické přístroje, kteří pomohli ke zdraví tisícům nešťastných a nemocných.

Právě ti vyměřují lidem po očkování dost nízké orgánové a imunitní energie a obrovské toxické a kovové zátěže.

Nemohu a nechci se zabývat jednotlivostmi, je to dost o tom, zda mi věříte. Jistěže nemusíte. Já napřed také nevěřil mým dost otřesným faktům. Zvláště jako lékař s kritickým myšlením. Mám k k dispozici i několik obrázků vytvořených jasnovidci, není na ně hezký pohled. Nyní bych rovnou přešel k několika tezím, jež z celé práce vyplývají: Znova opakuji: Je to můj pohled na problematiku a na svět a nikomu ho nenabízím. Budu-li někým prohlášen za blázna, nebude mi to vadit, jako ani v minulosti.

1. Svět se začíná dělit na dvě energetické části i s lidmi na něm žijícími. Toto mě již dávno bylo řečeno, že to k tomu směřuje. Věřil jsem tomu, protože mi to sdělovali mudrci, ale neuměl jsem si to představit. Nyní již umím...

Hlavní dělítko probíhá s očkováním proti Covidu. Je to tak jednoduché. Samozřejmě, že to není náhodný výběr. Kdo jde k očkování, je buď poslušný nebo rozumný. Ti ostatní se řídí spíš pravou mozkovou hemisférou, tedy citem či srdcem.

2. Toto očkování je experimentální a ani očkující lékaři, ani výrobci vakcín, ani politici a jim loajální odborníci netuší, co se vlastně děje a dít hlavně teprve bude. Spousta očkovaných (nevím, jak velká část) má po očkovaní nikdy neviděné nepříjemné reakce různého druhu. Někteří brzy zemřou. U očkovaných dochází k postupnému energetickému oddělování od zdroje Života, Boha, chcete-li. To znázorňují jasnovidní lidé pomocí černající a mizící 7. čakry. Také 1 čakra se dramaticky mění a odděluje očkované od pozemské reality. Jedna hudebnice ze 70ti členného orchestru mi popisovala, ta asi polovina očkovaných postupně ztrácí životní jiskru a hrají sice čistě, ale naprosto roboticky, bez emocí. Navíc z nich vychází podivný zápach. Jsou natěsnáni v poměrně malém prostoru s neočkovanými mnoho hodin.

3. Existuje přenos nehmotných částic z očkovaného (hlavně prvé dva týdny po oč. a ještě více po druhé dávce) na neočkované, jimž rozrušují aurický obal hlavně v oblasti hlavy. Mám k dispozici i obrázky. Ti pak několik dní trpí nejrůznějšími zdravotními komplikacemi, ženy velmi často nadměrným gynekologickým krvácením mimo periodu, sklon k potratům a nejčastější komplikaci u neočkovaných (jako i u očkovaných) je tvorba krevních sraženin v drobných cévách. Některé mohou vést ke smrti (mozek, plíce, srdce). Jiné jsou vidět např. v podkoží.

4. Někteří zejména starší lidé, snášejí naočkování velmi dobře - posouzeno v průběhu týdnů. Četl jsem jistou teorii, že část injekcí obsahuje placebo, což je pak klastrově v různých zemích utajenými projektanty vakcinace experimentálně hodnoceno. Tento fakt se mi nepodařilo ověřit, tak zde nemohu nic tvrdit, ale je to přinejmenším zajímavé... a nebo čas ještě ukáže. Osobně jsem přesvědčen, že ten, kdo skutečně dostal plnu dávku vakcíny (asi lhostejno od které firmy), dříve či později zemře. Nepíše se mi to dobře, je to jen a jen můj názor. Navíc zde existuje Milost Boźí a pakliže se k Ní člověk upřímně obrání, může být zachráněn. A také je možné, že Milost přijde mnohdy sama od sebe... kdo ví...

5. Nejde o očkování s dobrým úmyslem zachránit populaci, jde o velmi sofistikovanou biologickou zbraň hromadného ničení. Za použití paramagnetických nanočástic - mikročipů s programem. Opět můj názor. Myslím, že v řádech měsíců až půl roku budeme všichni "chytřejší". třeba se ukáže, že jsem se (se všemi těmi zkušenými spolupracovníky) mýlil...

6. Očkovaní vytváření nové divoké mutace a šíří je více než neočkovaní. Jsou tedy pro běžnou populaci mnohem nebezpečnější. Covid pas je jeden z největších omylů moderního lidstva. Osobně nikam nejezdím a vyčkávám.

7. Vzhledem k tomu, že hlavní cesta přenosu je elektomagnetická z aury do aury, jeví se mi všechna zakrývání dýchacích cest jako neúčinná, což se neustále potvrzuje v praxi. Jediná epidemiologický smysl snad má jen přísná (v praxi neexistující) izolace - a ta by se měla týkat hlavně očkovaných.

8. Testování jakékoliv je pouhým byznysem a nemá praktického významu pro svou nespolehlivost a dokonce v případě špejlí do nosu nebezpečnost. Bylo zaznamenána řada úmrtí v souvislosti s pouhým tímto testováním...

Závěrem: Udělejte si každý svůj názor, a rozhodněte se svobodně, ve kterém světě chcete žít, a komu nebo čemu věříte. Tento text berte jako podněty k nacítění či zamyšlení. Právnická hodnota je nulová, vědecká hodnota taktéž nulová. Poctivě jsme se snažil sebrat co nejvíc autentických a věrohodných písemných zkušeností.

Přeji všem z celého srdce, abyste se rozhodli dobře a nadto byli obdaření nejvyšší měrou vesmírné ochrany a lásky!

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře