Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Gang stalking a amatérizmus státních orgánů a institucí

Odpověď na nevysvětlitelné jednání jednotlivce, davu a některé tragické události

Jedná se o skrytou formu terorismu organizovaného zločinu, co dokazují i některé případy sebevražd, vražd a tragických událostí. Její název ve světě je gang stalking. Nezaměňovat se stalkingem, protože má úplně jiný průběh a metody útoků.

Od 50. let minulého století probíhá ve světě výzkum speciální techniky, mikro a nanoelektroniky.

  • odpoved-na-nevysvetlitelne-jednani-jednotlivce-davu-a-nektere-tragicke-udalosti

Jedná se o projekty, např. MK-Ultra, Pandora a Monarch. Dokazují to i zveřejněné informace z jejich vyšetřování. Tyto informace, speciální techniku a elektroniku teď už nezneužívají jenom tajné služby, ale i organizovaný zločin a sekty. Mohla by to být odpověď na objasnění některých případů.

Gang stalking je kriminalita, při které organizovaná skupina, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, systematicky napadá vybraný cíl, TI - targeted individuals, ve snaze zničit všechny oblasti jeho života, společenskou, pracovní i rodinnou. To může vést až k tragickým událostem.

Jedná se o dobře fungující organizaci, složenou z členů, kteří jsou neidentifikovatelní, jako gang stalkers, pro vnější svět. Dokud se skupina nezaměří na někoho, jako jeden ze svých cílů, společnost si neuvědomuje, že taková skupina vůbec existuje. Jeden z důvodů, pro bezproblémové šíření této formy organizovaného zločinu je, že je neviditelná a nezjistitelná pro neznalého pozorovatele. Je proto považována za "dokonalý zločin", protože se velmi těžko dokazuje.

Při gang stalkingu nedochází k přímému útoku. Zneužívají se při něm nepřímé verbální útoky, odposlechová a sledovací technika, hacking do počítače a mobilu. V současné době i do softwaru automobilu a dokonce letadla, infrazvuk, ultrazvuk, mikrovlnné záření, tajně implantované mikro a nanočipy s WIFI nebo GPS komunikací, např. killer chip. Systémy podprahové, voice to skull, ELF - extra low frequency, RMCT - remote mind control technology, RNM - remote neural monitoring.

Tyto systémy vyvolávají různé fyzické a psychické stavy, např. pálení, vibrace, tinnitus, nausea, stres, sexuální vzrušení, křeče vnitřních orgánů, srdeční arytmii, zablokování pohybové koordinace, ztrátu paměti, deprese, hlasy v hlavě, halucinace, infarkt apod.

Můžou se dívat skrz oděv, zdi a vidí i do lidských těl, jako rentgen. Z důvodu dlouhodobého záření o vysokých frekvencích můžou vyvolat i závažná onemocnění. Působí i na větší vzdálenosti, zdi pro ně nejsou žádnou překážkou, a i při fyzických stavech nemusí zanechávat ž á d n é důkazy.

Prvořadým úkolem je udělat z oběti psychiatrický případ. Tomu napomáhají, neschopností provést nutné změny v diagnostických postupech, ministerstvo zdravotnictví a neznalostí, ale hlavně i g n o r a c í poskytnutých informací, psychiatři, kteří diagnostikují popis těchto útoků jako bludy a halucinace a dělají z obětí paranoiky a schizofreniky.

V  ž á d n é odborné publikaci, z oboru kriminalistika, trestní právo a diagnostických postupech psychiatrie a soudního lékařství, n e n í o této kriminalitě ani zmínka!!!

Proto u těchto případů sebevražd je oběť a vražd pachatel považován za někoho, kdo měl psychické problémy. V jiném někdo, z důvodu dlouhodobé psychické manipulace, někoho zavraždí, někde to vystřílí a nikdo nebere v úvahu i tyto možnosti - program killers. U tohoto programu je záměrem, aby manipulovaná osoba provedla příkaz, nepamatovala si ho a nemohla o něm mluvit.

2)

O této kriminalitě orgány činné v trestním řízení n i c nevědí. Při vyšetřování případu to, z důvodu neexistence důkazů, nevyvolá podezření na spáchání trestného činu. Podle toho i rozhodují, není důkaz, nebyl spáchán trestný čin. Bez ohledu na to, že jsem podání doložil popisem systémů, US patenty a videi. Jednalo se o ÚOOZ, policejní prezidium, ministerstvo vnitra, všechny stupně státních zastupitelství i olomoucké a ministerstvo spravedlnosti, zdravotnictví a školství. Zatím se nenašel nikdo, kdo by byl schopen něco zpochybnit nebo vyvrátit, včetně US patentů.

Všichni to vyřešili tím, že případ a uvedené informace "smetli" ze stolu, protože se jedná o domněnky bez důkazů, aniž by se mnou někdo mluvil, chtěl něco vysvětlit nebo doplnit. Přístup státních orgánů a institucí k případu a uvedeným informacím je ukázkou neskutečného projevu neznalosti, ignorace a neschopnosti reagovat. Psal jsem už o s m i ministrům spravedlnosti, protože nikdo n i c neví a v zákonech není ani zmínka o této kriminalitě.

Stejně jsou na tom i soudní znalci. V roce 2009 jsem telefonoval známému znalci a zeptal se jej, co ví o těchto systémech. Nic nevěděl! Na možnost konzultace odpověděl, že spolupracuje jenom s policií. Jednalo se o Slavomila Hubálka, který náhle zemřel na zástavu srdce. Co jiného?

Veřejná ochránkyně práv mi na spis, z listopadu 2014, sdělila, že mé žádosti nevyhoví, neboť nemá takové poznatky, na které poukazuji. O čem nevím, to nemůže existovat!

Na písemná upozornění, že se na vysokých školách přednášejí "vědecké poznatky", které neodpovídají reálnému stavu, rektoři univerzit, děkani fakult a profesoři a docenti kateder nereagují. Jedná se např. o UK Praha, UP Olomouc, MU Brno a Polac Praha. K tomu napomáhá alibistickým schováváním se za vysokoškolský zákon i ministerstvo školství a NAÚVŠ. Stejný stav je i na Akademii věd ČR, kde se konají různé "vědecké přednášky".

A tak se na univerzitách, obor kriminalistika, trestní právo, psychiatrie a soudní lékařství, přednášejí "vědecké poznatky", ve kterých není ani zmínka o této kriminalitě a zneužití speciální techniky a elektroniky, a proto oběti a pachatelé trpí "bludy a halucinacemi". Pak dojde k tragické události. Pachatele, když nespáchá sebevraždu, zavřeme na psychiatrii a případ je "vyřešen".

Matka vražedkyně ze Žďáru: Barušku pronásledoval hlas, přikázal jí zabíjet. Po stěhování se bála souseda. Tvrdila, že jí dal do mozku čip. Představy nemocné schizofreničky. Co jiného? Na této stránce, www.covertharassmentconference.com, je také několik "schizofreniků".

Spisy jsou i na Vojenském zpravodajství, NBU a BIS, minulý i současný ředitel. Bez odpovědi. Známý bezpečnostní expert mi odpověděl, že se k tomu z pochopitelných důvodů nemůže vyjádřit.

Uvedené informace jsem poslal, mimo dalších orgánů a institucí, a některým už opakovaně i Pavlu Zemanovi 05.02.2018, Lence Bradáčové 15.02.2018, Legislativní radě vlády 10.07.2018, Janu Hamáčkovi 16.07.2018, Andreji Babišovi 13.11.2018, Janu Kněžínkovi 23.01.2019, Robertu Plagovi 30.01.2019, Adamu Vojtěchovi 05.02.2019, NCOZ 05.04.2019, Heleně Válkové 19.06.2019 a Marii Benešové 18.09.2019. Tyto informace mají, s ohledem na soudní případy a bezpečnostní situaci, i ÚS, NSS, NS, soudy, parlament a senát. 

Za více než d e s e t let, co na to upozorňuji, došlo k nevysvětlitelným sebevraždám, vraždám a tragickým událostem. Tyto informace, při vyšetřování a objasňování případů, nikdo nebere v úvahu, a to nejenom státní orgány, ale i Česká advokátní komora a Soudcovská unie.

Nulové znalosti státních orgánů činných v trestním řízení a "odborné znalostí" soudních znalců, z oboru kriminalistika, trestní právo, psychiatrie a soudní lékařství, povedou k úplně jiným závěrům, na jejichž základě se pak rozhoduje o jednotlivých případech. Mohlo by to vést až ke zpochybnění konečných rozhodnutí, v již uzavřených případech.

Zapíší se i do dějin žurnalistiky tím, že ne jenom státní orgány, ale i Česká televize, Český rozhlas, včetně generálních ředitelů, Syndikát novinářů, ČTK, novináři a šéfredaktoři největších deníků a týdeníků, snaží se "z a m é s t" je pod koberec.

Dokazuje to, že v ČR je n ě k d o, kdo je schopen o v l i v n i t, aby se nic nevyšetřovalo a hlavně nezveřejnilo. Proto, o této formě kriminality, nikde nejsou žádné informace. Názornou ukázkou byl případ Kevina Dahlgrena, na kterém se podepsali všichni, včetně soudů.

To umožňuje organizovanému zločinu a sektám kohokoli b e z t r e s t n ě terorizovat, psychicky vydírat, přinutit něco udělat, dohnat k sebevraždě nebo vraždě. Protože n i k d o není schopen, proti této kriminalitě, z a s á h n o u t. Oběti a pachatelé jsou diagnostikováni, jako psychiatrické případy a v případě, že dojde k tragické události, nebude zjištěno cizí zavinění.

3)

Záměrem výzkumů uvedených tajných projektů bylo, a teď i organizovaného zločinu a sekt je, vytvoření an u n d e t e c t a b l e total mind controlled slave. Proto hrozí, že ve snaze určitých skupin ovládat jednotlivce nebo dav tato kriminalita dosáhne stav masového teroru.

Po tragické události v Uherském Brodu jsem v dopisech upozorňoval, že je jenom otázkou času a dojde k další. Případy ve Žďáru nad Sázavou, Uherském Brodu a některé další byly varováním, které všichni, včetně těchto informací, ignorují.

V roce 2019 došlo k tragické události v Ostravě a je pravděpodobné, že za nějakou dobu může dojít k další. Co když se pachatel rozhodne jít do obchodního centra? Jaký pak bude počet obětí?

V souvislosti s touto kriminalitou doporučuji podívat se i na statistiku sebevražd. Zatím si nikdo neodpověděl na otázku. Jak by trestní právo definovalo stav, když někdo má informace o této kriminalitě a z pozice své funkce neudělá nic, aby ji zamezil? Kdyby se to zrealizovalo, tak by v tomto státě nastalo bezvládí. Ten seznam je, za tu dobu, skutečně dlouhý.

V této souvislosti bych chtěl upozornit na tento případ. Ministerstvo zahraničí USA se domnívá, že řada zaměstnanců americké ambasády v Havaně byla vystavena akustickému útoku s použitím speciálních přístrojů. Mělo dojít k poškození sluchu, ale u části z nich se zjistilo i mírné poškozeni mozku či centrálního nervového systému. Nikdo se nesnažil vyřešit případ tím, že se jedná o domněnky bez důkazů, a proto o zdravotní nebo psychický stav.

Pozn. Všechna tvrzení můžu doložit korespondencí, technickými systémy, US patenty a videi.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Pav 2024-01-31 15:39
Co se děje mě.Problémy na společenské úrovni, většinou osamocení a ignorace, zajímám jen hrstku podivných lidí, zřejmě nějakých výzvědných civilních agentů nebo manipulantů.Ale to se během času různě měnilo, je to na delší psaní.Většinu míst, které často navštevuju, tam jakoby něco o mě vědí, dávají to najevo úsměvy.
Co se děje u mě v bytě:V bytě mám třeba 20°C nebo víc a přitom se dějí tyo věci:
-Stav zimy až mrznutí (velmi často)
-Stav horkosti a pocení (méně často)
-Stav odpovídající teploty měřené (jednou za 7-10 dní)
-Stav narušování spánku, přerušované spaní s živými sny (ob dva dny)
-Po ulehnutí na postel stav brnění, chvění, záškuby a vlnění svalů (párkrát do týdne)
-Stav tlaku v hlavě, škrcení a omezení paměti (v poslední době už zřídka)
-Stavy pocitu falešného infarktu a slabosti na srdci (v poslední době zřídka)
-Slyšení zesíleného zvuku v místnosti, bud je někde odposlech a nebo se mi zesiluje citlivost sluchu na určitém místě.Tichá mluva je někdy docela řev.
Podezřívám jedny sousedy podemnou, ale zdá se, že je tam jich do toho namočených víc.U těchto sousedů je další divná věc.Chudý lidi, kteří jsou pořád doma, ale neustále, kdykoliv jdu kolem v barákové chodbě, jim bliká elektroměr spotřebou několika kilowattů.Zaráž í mě, že blikání červené diody (10 tisíc impulsů na KWh) je často nelineární, žádný přitápěcí tepelný spotřebič nemění výkon tak, aby například 15 sekund se blikání zpomalilo a na dalších 20 se velmi zrychlilo a tak podobně.Tak si říkám, cože tam mají za podezřelé zařízení? To dodavateli energie není podezřelá nadměrná spotřeba na obyčejný byt? Při dnešních cenách si tohle chudí mohou dovolit? Kdo jim na to platí? Přitápět samozřejmě mohou, protože v baráku není ústřední topení, ale tohle je mi i tak stejně divné.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře