Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Koronavirus: Vládní opatření zabíjejí více lidí než koronavirus

Hodnocení uživatelů:  / 15
NejhoršíNejlepší 

Michal Brand

Experti a odborníci došli k závěru, že vládní opatření zabíjejí ve svých důsledcích mnohem více lidí, než koronavirus samotný. Sice to výslovně neuvádí, protože jim to jejich stranická a třídní uvědomělost nedovolují, ale právě to, že vládní opatření zabíjejí mnohem více lidí než koronavirus samotný, dokázali ve svém rozboru dat za uplynulý rok.

Poměrně podrobně jsem se tímto problémem zabýval v článku „Koronavirus: úmrtnost“ – tam můžeš, milá čtenářko a milý čtenáři, najít podrobný rozbor dostupných dat a údajů z mnoha různých zemí světa.

Nyní tedy i mainstream „vědci“ začali zkoumat dopady opatření vlád „v boji proti pandemii“.

  • koronavirus-vladni-opatreni-zabijeji-vice-lidi-nez-koronavirus

U nás byla tato informace zveřejněna zde:

https://cnn.iprima.cz/karantena-jako-zabijak-cisla-ukazuji-jak-moc-cesi-umiraji-ze-strachu-z-pandemie-19634

Původní, podrobný zdroj je na The Economist:

https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-tracker 

Vezměme si příklad České republiky. Jak uvádí CNN-Prima:„Pro Českou republiku vychází podíl zemřelých na covid na celkovém počtu nadměrných úmrtí na přibližně 66 procent.“

Data uveřejněná na The Economist ukazují pro Českou republiku ke 3.lednu 2021 celkem 11,940 úmrtí „na Covid“ a celkový počet nadbytečných úmrtí („excess deaths“) v tomto období 17,900.11,940 děleno 17,900 je téměř přesně 66%. 

Mohlo by se tedy zdát, že vládní opatření jsou příčinou „jen“ cca 6 tisíc nadbytečných úmrtí v uvedeném období. Ale, jak se praví v klasickém českém filmu:„Anooo, dobřeee….ale tak tomu není“.

Každý rok zemře v české republice celkem zhruba 105 až 110 tisíc lidí.

Z nich zemře zhruba 6 – 7 tisíc na různá respirační onemocnění (Nemoci dýchací soustavy). To je zcela jistě jedna z kategorií příčin úmrtí, kam by dnes patřila, resp. měla patřit úmrtí s/na Covid. Jenom je dnes Covid vypíchnutý pro účely „statistiky“ a strašení lidí. 

Dále pak zhruba 50 – 60 tisíc lidí zemře na Nemoci oběhové soustavy (infarkt, srdeční selhání). Tato onemocnění jsou i dnes často skutečnou příčinou úmrtí, jen pokud je vykázán covid, tak jde náhle o úmrtí covid. A to přesto, že když ten virus, který způsobil terminální zhoršení zdravotního stavu a úmrtí podobně nemocného člověka v době předkovidové nebyl vykázán jako „chřipka“ ale jako „nemoci oběhové soustavy“ nebo „novotvary“ v kolonce příčina úmrtí.

Novotvary (rakovina) pak každý rok je u nás příčinou úmrtí cca 27 – 29 tisíc lidí. A zde také platí, že řada lidí s pokročilou rakovinou při nákaze Covid-19 zemře, protože k jejich již tak špatnému zdravotnímu stavu přibyde ten poslední katalyzátor pro exitus. (Stejně jako takto osudovým může být pro podobné pacienty jakákoli chřipka, například.)

Máme tu tedy tři hlavní kategorie příčin úmrtí v běžných letech. V kolonce Covid ale dnes vykazujeme kohokoli, kdo měl třeba jen pozitivní test a dokonce ani koronavirus nemusel přispět významně ke zhoršení stavu dané osoby před jejím úmrtím. Stačí, aby měl člověk pozitivní pofiderní test na koronavirus a hned je v kolonce „úmrtí covid“ i kdyby neměl vůbec žádné příznaky nemoci covid-19 a dokonce ani vůbec neměl aktivní koronavirus v těle.  Z toho jednoznačně vyplývá, že u údajů „úmrtí covid“ je silný překryv s původní seriózně uváděnou kategorií „nemoci oběhové soustavy“ a „novotvary“. 

I v České republice máme dokonce i v mainstream mediích přiznané spousty příkladů, kdy jako „úmrtí covid“ byl vykázán člověk v terminálním stadiu rakoviny s pofiderním testem na covid, nebo člověk s vážným chronickým onemocněním srdce apod.Viz např.:https://echo24.cz/a/ScTRX/zemrely-muz-se-nakazil-v-ldn-nakazeni-jsou-i-jeho-spolubydlici

Případ „úmrtí covid“ muže, který byl v tak těžkém zdravotním stavu, že jen v roce úmrtí byl několikrát hospitalizován s těžkým akutním onemocněním plicním nijak nesouvisejícím s covidem, dále měl chronické srdeční selhání, chronická ischemická choroba srdeční a měl kardiostimulátor
https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/zeny-z-pitevny-a-jejich-zkusenosti-s-koronavirem-40332513

Nemocnice Na Bulovce, z 27 lidí „úmrtí covid“ nezemřel na covid ani jeden, jeden už dokocne neměl ani ten pozitivní test

https://www.lidovky.cz/domov/v-praze-zemrel-ctyricatnik-bezprostredni-pricinou-covid-19.A200414_160232_ln_domov_ele

Případ „v Praze zemřel čtyřicátník“ – který ovšem dle ošetřujícího lékaře měl masívní mozkovou příhodu neslučitelnou se životem a nijak nesouvisející s covidem – viz https://www.dailymail.co.uk/news/article-9279767/BEL-MOONEY-dad-died-chronic-illness-hes-officially-Covid-victim.htmlP

Takže tu máme situaci, kdy je jako „úmrtí covid“ vykazováno úmrtí

Kdy skutečně příčinou úmrtí byl covid (dle dat CDC tak cca 5% všech úmrtí s covidem). U nás tedy zhruba 500 lidí.Kdy byl alespoň zjištěn výskyt alespoň kousku RNA koronaviru SARS-CoV-2 pofiderním PCR testem a kdy úmrtí Buď souviselo s covidem, kdy úmrtí dané osoby následovalo po/při skutečném onemocnění covid a to mohlo přispět k úmrtí

Nebo úmrtí s covidem ani tak ve skutečnosti nesouviselo, protože nešlo o diagnostikovanou nemoc Covid-19, ale o pouhý pozitivní výsledek testu na výskyt kousku RNA viru (případně na výskyt Coca-Coly, šťávy z kiwi nebo papáyi, nějakého jiného viru než je SARS-CoV-2 nebo něčeho jiného, co PCR test na koronavirus také označuje jako pozitivní výsledek na SARS-CoV-2)Kdy byl covid prostě jen zapsán, přestože i ten pofiderní PCR test byl negativní (viz pro příklad za všechny spousty případů - odkaz k úmrtím „covid“ v nemocnici Na Bulovce a odkaz na stejné případy ve Velké Británii, kde jsou také prokazatelně lidé dokonce i s negativním PCR testem a bez nemoci cvoid-19 zapisováni jako úmrtí covid)Pro zjednodušení a přehlednost si malinko zjednodušíme čísla, ale zachováme přibližně proporce skutečných čísel o úmrtnosti v „normálním“ roce i v „pandemickém“ roce.

Pozn. 1: Pro rakovinu například uvádí dlouhodobé výzkumy, že infekce je „konečným“ katalyzátorem úmrtí pacienta v 36% případů, a v dalších 68% je infekce podstatným „přispěním“ k úmrtí.Viz např tedy seriózně předpokládat, že v případech pacientů s rakovinou je nějaká forma virového nebo bakteriálního infekčního onemocnění „katalyzátorem“ úmrtí jistě v 10-40%. Pro naši analýzu vezmeme výše zmíněných 20%, jako velice konzervativní odhad.

Pozn. 2:Pro kardiovaskulární nemoci uvádí dlouhodobé výzkumy rovněž významný vliv infekčních onemconění jako příčin vážných komplikací.Viz např. ://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1702090?query=featured_home tedy seriózně předpokládat, že rovněž v případě kardiovaskulárních onemocnění je chřipka nebo jiné podobné virové či bakteriální infekční onemocnění vždy významným katalyzátorem úmrtí pacientů s kardiovaskulárními onemocnění.

Dle údajů ve výše zmíněných i dalších snadno dohledatelných výzkumech lze předpokládat, že jde o faktor způsobující finální úmrtí takových pacientů rovněž v rozsahu desítek procent. Pro naši analýzu i zde bereme 20% jako velice konzervativní odhad

Pozn. 3: Co se týče chřipky a dalších virových, nekovidových onemocnění – dokonce i zcela tupá mainstream média se podivují, že chřipka z výkazů zcela zmizela – viz např. řejmě, vědecké kapacity typu Flégra, Hořejšího, Prymuly a jiných režimních agitátorů zcela vědecky tvrdí, že chřipka opravdu zmizela, protože lidé perfektně dodržují rozestupy, perfektně a vzorně si myjí ruce a perfektně, vzorně a naprosto ukázněně nosí roušky. A proto prý chřipkový nemá šanci se šířit, protože navíc rozhodně neprojde skrz roušku ze starých trenclí.

Naproti tomu nám samozřejmě ti samí experti, odborníci a vědci tvrdí, že koronavirus se prý strašlivě šíří proto, že lidé naprosto nedodržují rozestupy, vůbec nikdy si nemyjí ruce a nenosí roušky. Případně nosí roušky ze starých trenclí, skrze které koronavirus - stejně velký jako chřipkový virus - projde naprosto snadno. Zázrak! Moderní „věda“! 

V normálním roce zemře 100 lidí.

Z nich 5 na chřipku apod. 

Dalších 50 na kardiovaskulární nemoci. 

Z nich, jak lze odhadnout, zemře (nejméně) 15 až 20 na kardiovaskulární onemocnění ale díky vlivu nějaké virové nebo bakteriální infekční nemoci. Příčinou smrti je selhání srdce v důsledku třeba chronického selháni srdce v kombinaci s chřipkou. Apod.

Dalších 25 na rakovinu

Z nich, jak lze odhadnout dle dostupných dlouhodobých výzkumů, je nejméně 5 případů, kdy virové nebo bakteriální onemocnění pacient ve vážném stavu zapříčinilo konečné selhání organismu a smrt pacienta

Takže máme 100 úmrtí. Z nich 25 až 30 „na a s chřipkou“

V „pandemickém“ roce máme 115 úmrtí.

Z nich 10 na a s covidem

Z nich prakticky nula na chřipku, nula s chřipkou, protože se zkoumá jen covid a pozitivní výsledek PCR testu na SARS-CoV-2 (a někdy ani ten pofiderní test ne)

Na rakovinu a kardiovaskulární nemoci umírá nadále normálně 75 lidí

Z nich jako normálně 20 až 25 na a s nějakým virovým nebo bakteriálním onemocněním jako finálním katalyzátorem úmrtí.

Prakticky všechny virové a bakteriální nemoci jsou v „pandemickém“ roce přejmenovány na „covid“ (mj. proto, že se za covid platí mnohem více než za chřipku nebo infarkt)

Reálně tak došlo v „pandemickém“ roce k poklesu počtu úmrtí na a s infekčními nemocemi z normálně očekávatelných 25 až 30 na současných 10 (plus nějaká onemocnění asi zůstanou i letos vykázána jako chřipka apod.)

Reálně tak na a s covidem zemřelo 10 lidí ze 100 úmrtí. Pokles v kolonce „na a s virovými a jinými infekčními nemocemi“ je z běžných 25 až 30 na současných „pandemických“ 10 (plus něco málo, co bude smět být vykázáno jako chřipka nebo prostě jiná infekční nemoc než covid)

Normální počet úmrtí bez vlivu vládních opatření a lockdownů by tak měl být 80 až 90 úmrtí

Skutečný počet úmrtí je 115

Takže vlády a jejich „opatření“ jsou příčinou nadbytečných 25 až 35 úmrtí

Zhoršení zdravotního stavu vlivem uměle a cíleně vyvolávaných stresů, strachu, ztráty chuti žít

Zanedbaná vyšetření

Zanedbané jiné nemoci

Odložené operace

Sebevraždy

Nárůst některých nemocí, kde je stres silný spouštěcí faktor (od infekčních nemocí až po rakovinu)

Veškeré údaje v příkladech výše odpovídají proporcemi skutečným údajům za Českou republiku. 

Takže tak.

Koronavirus je příčinou úmrtí zhruba ve 2 případech ze 115 úmrtí, spolu vyskytuje se u dalších zhruba 8 (spíše méně, řada úmrtí covid je fejk dokonce i bez pozitivního testu). Celkem na a s covidem, resp na a s výskytem koronaviru (někdy i bez něj) 10 úmrtí ze 115

Vládní opatření a vládami vyvolaná atmosféra strachu, paniky, beznaděje pak jsou odpovědná za 25 až 35 úmrtí ze 115. Vlády západních zemí a jejich genocidní „protipandemická“ opatření zabíjí 25 až 35 lidí z každých 115 úmrtí, koronavirus jen 2 a možná se vyskytuje maximálně u celkem 10 úmrtí.

Vlády vedou nad koronavirem v poměru 25:2.

Genocida.

HLAVA XIII

TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY

Díl 1Trestné činy proti lidskosti 

§ 400 Genocidium

(1) Kdo v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí

a) uvede příslušníky takové skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit jejich úplné nebo částečné fyzické zničení,

b) provede opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí,

c) násilně převádí děti z jedné takové skupiny do druhé, nebo

d) způsobí příslušníkovi takové skupiny těžkou újmu na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo k činu uvedeném v odstavci 1 veřejně podněcuje.

(3) Příprava je trestná.

Promlčení je vyloučeno jak v mezinárodním, tak v českém právu:

§ 35 Vyloučení z promlčení

Uplynutím promlčecí doby nezaniká trestní odpovědnostza trestné činy uvedené v hlavě třinácté zvláštní části tohoto zákona

Facebook komentáře