Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Kdož z Čechů máš uši k slyšení Slyš!

Reakce na článek http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/petice-antimajdan.html

Přátelé,

výzva k mocenskému aparátu našeho státu (viz: http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/petice-antimajdan.html) je jasným signálem k tomu, že mnoho lidí má problém strávit opravdové lži maskované za pomoc. V článku zveřejněném na Seznamu (http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/329258-je-to-akt-agrese-odejdete-vyzvala-eu-rusko.html) je citován pan Zaorálek, který říká na adresu Ruska toto:

  • kdoz-z-cechu-mas-usi-k-slyseni-slys

"Porušilo se něco, co bylo svaté. Hranice státu byly zpochybněny tím, že je překročila vojska a že nějaký parlament nějaké země rozhodne o tom, že jeho vojsko půjde normalizovat situaci do vedlejší země," a podle něj ministři (asi EU) označili ruský zásah za akt agrese. Dále se v článku píše, že ještě dodal: "Pokud nedojde k deeskalaci situace v nejkratší době, je Brusel připraven pozastavit rozhovory o uvolnění vízové povinnosti a o připravované dohodě mezi EU a Ruskem."

A tak nyní tedy k věci.

Tam kde schází argumenty nastupuje moc. A je jedno o co se ona moc opírá. Zda o sílu ve zbrani anebo o silu ve slovu, mající účinek zbraně v podobě vyhrožování. Vyhrožování spočívající v umění, kdy někdo (EU slovy pana Zaorálka, tedy reprezentant demokraticky zvolené vlády) vyhrožuje někomu jinému, že pokud neudělá něco, co někdo chce aby udělal a co se mu nelíbí, pak někdo jiný nedostane to, co si někdo myslí že má a může tak tím toho někoho jiného vydírat.

Pravdou je, že se skutečně porušili hranice státu. To je nepopiratelné a neoddiskutovatelné. Co ale bylo dříve?

V prvé řadě bylo porušeno něco ještě posvátnějšího o čem pan Zaorálek mlčí a zrovna tak u představitelé EU. Byl porušen princip demokracie a demokraticky zvolené vlády. A je jedno, zda jde o vládu autoritářskou či ne. Jednou byla tato vláda zvolena a vzešlá v řádných voleb a je tedy tou, která může stát řídit a spravovat. nezpochybnitelným faktem pak je, nikdo nemá právo ji jakkoliv zpochybňovat, jak se to stalo v Libyi, Iráku, Egyptě či kdekoliv jinde na světě.

Na jednáních s prezidentem Janukovičem byly dohodnuty principy, jak vyjít z krize a nastolit pořádek v zemi za podpory klidné síly. Tedy síly lidí, co měli zájem na tom, aby se v zemi něco změnilo. Byla to ta pravá síla - opozice mající podporu lidu -. Ta

neharašila zbraněmi a nezastrašovala stávající vládní představitele a ty, co mají jiný názor na přechod moci do rukou rebelujících povstalců řízených západem.

Dnes, s odstupem času již není jasné, kdo první vystřelil a nikdy se to již nedozvíme. Hitler, při následné genocidě Židů a Cikánů, postupoval stejně. Nastrčil někoho jiného , kdo zaútočil, aby jej pak mohl očernit ty, co mu stáli v cestě k moci a říct: "Podívejte se, co nám Židi a Cikáni udělali!" Následná propaganda dotáhla svého. Tažení Hitlera k moci a ovládnutí Evropy a SSSR mohlo začít.

Situace je dnes natolik vyhrocená, že každý ukazuje prstem na někoho jiného a snaží se říkat, kdo a za co může. Vzniklého chaosu pak využívají skupinky protidemokratických a protilidských uskupení, mající zájem o udržení chaosu, čehož mohou nepozorovaně využít ve svůj prospěch. Podnikat své rejdy a tím prosazovat jen své úzce zaměřené cíle. Likvidovat další ekonomiku, aby ji vnutili svůj pohled na svět a podřídili si další skupinu lidí, kteří pro ně budou jejich dalšími vazaly a otroky.

Kdo má možnost pak nechť se seznámí s protokoly ze Sionského kongresu, který se konal v srpnu v roce 1897 v Basileji . Opis francouzského překladu se dostal roku 1897 prostřednictvím šéfa ruské zahraniční policie Račkovského, do rukou ruského ministerstva vnitra. Profesor Nilus nařídil pak jeho překlad a jeden jeho exemplář je uložen v britském muzeu v Londýně. O tomto spisku ve své knize "Mezinárodní žid" henry Ford napsal: "Tento spis je příliš strašnou skutečností, než aby mohl být výmyslem, příliš pevně založen, než aby mohl být pouhým dílem smyšlenek, příliš hlubokým ve své znalosti tajných pramenů života, aby mohl spočívat na podvodu."

Každá část protokolu má své číslo. Celkem je oněch protokolů 24. A První kapitola - protokol - je ve zkratce v úvodu naván takto:

Právo v sile.

Svoboda — idea.

Liberalismus.

Zlato.

Víra.

Samospráva.

Despotismus kapitálu.

Vnitřní nepřítel.

Dav.

Anarchie.

Politika a mravnost.

Právo silnějšího.

Nepřemožitelnost zednářsko-židovské vlády.

Účel světí prostředky.

Dav je slepý.

Politická abeceda.

Stranické nesváry.

Nejdokonalejší vládní systém - samo- vláda.

Alkohol.

Klasicismus.

Rozvrat.

Principy a pravidla zednářsko-židovské vlády.

Zničení privilegií Gójské aristokracie.

Nová aristokracie.

Psychologický výpočet.

Abstraktnost svobody.

Zaměnitelnost zástupců lidu.

Takto je v heslech ona kapitola vylíčena a její pokračování je děsivé. Protokoly, resp. sjezd Siónských mudrců se konal pře více než sto lety. Ovšem to, co se ve světě děje se děje podle těchto nastíněných pravidel. A aby zde nezůstalo jen u povídání, z prvního protokolu cituji:

Je třeba zdůraznit, že lidé se špatnými vlastnostmi číselně převládají nad lidmi dobrými, a proto nejlepší výsledky v jejich ovládání, se dosahují násilím a zastrašením, nikoliv akademickými diskusemi. Každý člověk se snaží dosáhnout moci, byl by rád diktátorem, jen kdyby mohl, ale málokdo by váhal obětovat štěstí druhých pro dosažení svých cílů.

Co zdržovalo a řídilo tu dravou zvěř, kterou nazýváme lidmi? Čím byla do dneška ovládána? Na začátku sociální organizace se lid podroboval hrubé a slepé síle, potom zákonu, který je také takovou silou, ale maskovanou. Odvozuji z toho, že podle zákona přírody je právo v síle.

Politická svoboda je idea, nikoliv skutečnost. Této idey se musí umět použít, jestliže potřebujeme působivé vnadidlo, abychom získali podporu lidí pro svou stranu, nebo když se chopíme boje, abychom svrhli stranu, která je u vlády. Je to snadnější, když je sám protivník nakažen „Ideou svobody", nebo tak zvaného „Liberalismu" a pro tuto ideu se dobrovolně zřekne části své moci.

V přítomné době zaměnila liberální vládu vláda zlata. Byly také doby, kdy vládlo náboženství. Idea svobody je nesplnitelná, protože ji nikdo neumí s mírou používat. Stačí jen dát na nějaký čas samosprávu do rukou lidí, aby se zvrhla v rozháranost. Vznikají vnitřní rozbroje, přecházející rychle v sociální bitvy, ve kterých se význam státu obrací v pouhý popel... Konec citace

Apel před závěrem...

Kdož z Čechů máš uši k slyšení Slyš!

Zamysli se a dívej se, co se kolem tebe děje. Nikdo ti nemůže vzít tvůj vlastní úsudek. Nikdo nemá právo na tvoji svobodu. Nikdo není více než jsi ty sám pro sebe. Budeš-li svoji hodnotu snižovat a cítit se tak méněcenný, budeš zranitelný. Vládnoucí vrstva si s tebou bude dělat jen to, co chce ona a ne to, co chceš ty, protože ty jim dáš tím, že se podceňuješ do rukou zbraň a oni ji využijí a použijí proti tobě samotnému.

Vše, co se kolem nás nyní děje je signál k tomu, abychom se probudili z letargie, do které nás uvrhly systémy, které předcházely sytému stávajícímu.

Ztratili jsme již pocit, že něco můžeme změnit. Vykradli nám hlavy a to za pomocí slibu blahobytu v půjčkách. To je ale lež.

Nikdo a ani Vesmír nežije na dluh. Na dluh, nic nefunguje a pokud přeci jen, tak velice krátce a zákon zachování hmoty platí pro všechny. Nynější režim, který se sice tváří lidsky a pro lidi, využívá našich nevyřčených tužeb, které nám jsou neustále upírány a nahrazovány jen sliby, že BUDE LÍP.

A bohužel. Lépe již bylo. Byly jistoty, co mohly vést k prosperitě a rozvoji společnosti. To, že tomu tak nebylo, je jen výsledkem výchovy a toho, že neznáme svoji vlastní identitu, kterou neznáme, ale za každou cenu ji chceme najít. A hledáme ji na nesprávném místě. V někom jiném, komu nakonec dáme do ruky ZBRAŇ v podobě moci a její kontroly. A je jedno, kdo to je, když ani ten někdo neví, že jeho hodnota je mnohem vyšší, než je hodnota peněz, podvodu, nedodrženého slibu a pod.

A na závěr...

Dnes možná poprvé biji na poplach takto veřejně. Krize jako taková neexistuje. Financí je kolem nás dost a dost. A ten, kdo tvrdí opak opět jen lže a veze se na vlně principu nedostatku a zneužívá tohoto modelu jen pro prospěch svůj a proto, aby mohl utlačovat ty, co pracovat chtějí a umějí a nutí je dělat za mrzký peníz, aby si ukojil své ego.

A proto je dnes Rusko napadáno je mu záměrně vnucována role padoucha. A pokud si vzpomenete, vnucována mu byla již před zahájením Olympijských her, které byly mnohými vládními činiteli bojkotovány a jejich význam a hodnota byla snižována. Nechci se zde zastávat Rusů a Ruska jako takového. Ale kdo z nás by si nechal za humny zloděje a tvářil by se, že se nic neděje.

Jak jsem napsal. To, co je kolem nás je opravdová krize. Ale ne krize finančního charakteru. Je to krize společnosti. Jejího přístupu k Životu, kdy podvody a lži jsou na denním pořádku a mají vyšší "morální" hodnotu, než poctivá práce, slušné a poctivé jednání. Krize je v pozměněném hodnotovém žebříčku, co nám byl vnucen západem potažmo EU. A ta dnes rovna tak skomírá a na nemoc zvanou NE-MORÁLNOST a NEETIČNOST. EU, která je tímto nešvarem infikována z USA, kde je toto jednání ve vyšších kruzích chápáno a bráno za zcela normální proto, že jak jsem výše napsal a citoval ze Siónských protokolů:

" Účel světí prostředky."

Nicméně mějme na paměti, že násilí nikdy nic nevyřešilo. I Ježíše ukřižovali (a mnoho jiných upálili) za to, že jeho pohled na svět byl jiný. Byl jiný v tom, že ukazoval lidem kudy doopravdy vede cesta. Cesta z krize vede jen od nás samotných a od toho, že poznáme kdo doopravdy jsme a jaká je naše hodnota. Že nemusíme olizovat zadek vládnoucí elitě, která zase líže kvalitní NUTELU ze zadku vládnoucích činitelů EU.

My a nikdo jiný, jsme síla. A pokud se postavíme a řekneme rozhodné NE. Pak máme možnost něco změnit. Ne zbraněmi. Ale rozumem. Ano, bude to těžké. Ale půjde to...

Věřím, že příští článek o tom, co a kdo je ZLODĚJ se Vám bude líbit. Zároveň se omlouvám za to, že mi ujela při psaní ruka.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 chvd@seznam.cz 2014-03-05 00:40
Článek je IMO opravdu velmi pravdivý, akorát na konci to vyjádření víry, že to můžeme zlepšit a změnit je bláhové-
To bychom totiž museli přinejmenším většinově začít u sebe a na to nemáme. To je bohužel vidět.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře