Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

''Hrozba pro učitele i žáky - inkluze na školách v praxi jak jsem ji zažil ve Švédsku''

Dobrý den

Teorie ohledně fungování inkluze ve školství, je jedna věc, ale proč se nikde nepíše, jak to ve skutečné praxi funguje z hlediska těch žáků kdo to zažili naplno!
Hlediska pánů politiků a školních, sociálních úředníků, z EU i Norska na západě jsou nezajímavá protože oni jednak vědomě lžou, nebo záměrně zatajují fakta - jak vidíte v případě utečenců a také jsou naprosto lhostejní k utrpení běžných lidí - tamních učitelů, žáků i rodičů!, a zážitky školáků z Česka nejsou zatím ještě plně relevantní, protože tvrzení paní Valachové že skutečnou inkluzi již nyní zažíváme, není tak docela pravdivé dokud se děti z praktických či možná i speciálních škol ještě nepřelily do běžných škol. Což pokud se Češi už proberou a budou žádat i osobní právní zodpovědnost těch kdo se snaží nám školství inkluzí takto zničit a bezpečnost žáků ohrozit snad půjde ještě zastavit, nebo alespoň šílený školní zákon § 561/2004 svazující ruce ředitelům škol kteří by chtěli zajistit bezpečnost našich žáků ve své škole, patřičně pozměnit.

  • hrozba-pro-ucitele-i-zaky-inkluze-na-skolach-v-praxi-jak-jsem-ji-zazil-ve-svedsku
  • Ökning: 723 procent

 

S Inkluzí máme - mí kamarádi ze Švédska a já několikaleté zkušenosti z dob života ve Skandinávii.
Část školní docházky jsem protrpěl ve Švédsku kde jsme s kamarády Čechy s  povýšeným posměchem (za což se nyní stydím) pozorovali neuvěřitelnou hloupost švédských politiků a školních úřadů, kteří úspěšně zlikvidovali švédský školní systém tím, že kromě fyzicky handicapovaných dětí, kteří by se podle mne pokud je to vhodné a oni to chtějí, mohly inkludovat, oni ale  inkludovali i  různé arogantní grázly a násilníky  které ředitelé škol prostě nemohli vyhodit a tak je nechali  ve švédských školách volně rozvracet vyučování, aniž by je přemístili do speciálních, praktických nebo pomocných škol, s menším počtem žáků,  jak by to Češi v té době řešili.
 
Politika rozplývání se nad chudáčky násilníky a naprostá nehumánní lhostejnost k jejich obětem byla ovšem trendem švédské společnosti i v kriminálních případech s dospělými (a je to jejich trend i v případě utečenců) Snažili jsme se pomoci např. dívce kterou soustavně mučil, pálil cigaretami jeden dospělý grázl, ovšem sebe-obdivování jak úžasně humánní jsou švédští soudci, vedla soudce vždy k tomu, že ho po každém takovém mučení nechali na svobodě aby dál ubližoval a mučil.  Náš naivní postoj byl, že Češi by přeci nikdy takový hlupáci nebyli, aby si takhle jako Švédi zničili školství.
 
Neumíte si totiž představit jaký devastující účinek tato kocourkovská školní politika inkluze  na vyučování měla!
 
Určitě nezpochybňuji profesionalitu a odbornost švédských učitelů, ale co jim to bylo platné, když jeden nebo dva grázlové strhli další kluky k tomu aby ve třídě dělali zmatek a mezitím co žáci se ve třídě volně bavili, hádali, přecházeli sem a tam, házeli po sobě papírové koule, v horším případě což se dělo často, i vším možným jiným, a házeli to někdy i po učitelovi - šikana učitelů hlavně na základních školách tam byla na denním pořádku a nikdo to neřešil, protože nebylo jak. Chudáčka grázlíčka přece do nějaké speciální nebo pomocné školy nedají  - myslím, že je možná už v té době ani neměli, no a uhodit ho ani rodiče nesměli. Přičemž nějaké špatné známky z chování nebo důtky tamním grázlům  byly pro smích.
 
Takže výuka v mnoha třídách vypadala tak, že vepředu si chudák učitel více méně jen pro sebe něco vykládal. Tam prostě nebylo poznat rozdíl mezi přestávkou a výukou - pořád stejný zmatek a nesoustředěnost. Je sice pravda, že existovaly školy  v oblastech kde byly  vysoké nájmy, nebo komunální byty které nebyly k sehnání a dědily se, nebo  milionářské vilky na pobřeží a tam takovéto problémy vůbec neměli, protože ve spádové oblasti žádní grázlové, nepřizpůsobiví,  ani imigranti nebydleli. Moc českých dětí tam  ale nebydlelo. Já sám jsem zažíval a od kamarádů Čechů slyšel jen o těch hororech které zažívali i děti švédských rodičů kteří si bydlení tam nemohli dovolit.
  
Trpělivost a odvahu učitelů zažívat peklo, co jim žáci působili jsem obdivoval. Doposud nechápu, jak mohli něco takového nervově vydržet.
 
Výsledek výuky byl potom opravdu žalostný! ve srovnání s Čechy byly znalosti Švédů neuvěřitelně bídné a někteří se prostě ani nenaučili pořádně číst a psát.
 
Občas za mnou švédští spolužáci chodili abych jim vysvětlil co to či ono švédské slovo znamená, protože zjevně běžně knihy vůbec nečetli.
 
Mohu vás ujistit, že v takovém prostředí přežít  a dokonce se něčemu naučit byl pro švédské děti neskutečný výkon, i když tam  jsou nároky na žáky daleko rozumnější než u nás a tupé biflování nesmyslných údajů které pak stejně každý zapomene, jakými se snaží dětem znechutit školní docházku české školní úřady, Švédové nevyžadují. A proto úspěchu ve škole mohly dosáhnout jen ty z dětí  co měly opravdu velmi silnou podporu rodičů a dobré sociální zázemí (pro nás Čechy to byl spíš psychický nápor, protože jsme byli vědomostně o několik ročníků před nimi). 
 
Tato šílenost inkluze proto velmi spolehlivě chaosem ve třídách odstranila ze hry o vyšší vzdělání téměř všechny rómy i ty chytré (kteří však neměli potřebnou intenzivní podporu doma), jakékoliv nepřizpůsobivé, přistěhovalce z muslimských zemí a často i z jižní Ameriky kteří se tam skoro nic nenaučili a k studiu na vyšších školách poté neměli známky ani znalosti. 
 
Nejhorší na tom ale je, že to likvidovalo i mnohdy velmi inteligentní děti, i ty  s ASD, které často potřebují extra klidnou atmosféru, kterou v zmatku neustálého vyrušování a násilností švédských škol s touto opěvovanou inkluzí těžko mohly nalézt.
 
Můj kamarád který má těžké  ASD měl to štěstí, že chodil do školy ještě v době kdy na švédských školách vládla rozumná disciplína a tudíž klid, takže vystudoval chemii, ale jeho děti  (má jich 9) z nichž někteří ASD také mají, už byli vrženi do šílenosti tvrdé inkluze a naprosté lhostejnosti vůči tomu jaká atmosféra a disciplína ve třídách vládne a jasnému faktu že učitelé nemají sebemenší šanci drzé a arogantní (i fyzicky napadající) žáky zvládnout.
 
Nevím co je pravdy na tom, že politikové chtějí i násilím bránit těm rodičům, kteří by radši chtěli mít své postižené děti v speciální škole, kde by měli klid a opravdoví odborníci by se jim věnovali. Pokud takové diktátorské přístupy jsou pravdivé, tak orwellovská proroctví v posledních kapitolách bible, jak při velké globalizaci budou lidem vnucovány znamení ( v řečtině vpichy) na pravou ruku nebo čelo bez kterých nepůjde kupovat ani prodávat (před kterými Ježíš velmi důrazně varuje) se takovými násilnými příkazy spolu se současnou snahou Švédů ZRUŠIT FYZICKÉ PENÍZE, přikazovat tyto mikročipy na ruku zaměstnancům a všeobecnými snahami států EU rozhodovat bez nás za nás, i  o našich dětech, hodně přiblížily. Očipovaní lidé budou lehce uhlídatelní Velkým Bratrem který bude vědět přesně kde jsou, co kupují atd. PRO SVOBODU JE TO EXTRÉMNĚ NEBEZPEČNÉ!!!
 
Proto jen s překvapením žasnu nad pasivitou pedagogů a jejich odborů, že si nechali šílenost inkluze vnutit a že i rodiče dětí kteří budou inkluzí bez individuálního rozlišení hrozně trpět, nepožadují okamžité potrestání a právní zodpovědnost v případě zranění, i za jiné důsledky této pohromy těch  kteří tuto katastrofu přijetí inkluze spáchali.
 
Copak jim nikdo kdo inkluzi sám zažil neřekl jak to v praxi vypadá? Cožpak nevidí neschopnost západních politiků a lhostejnost k utrpení běžných- většinou chudších lidí a jejich dětí z naprosto zjevných lží a frází typu '' my to zvládneme'' když to zjevně nezvládají, že by je snad napadlo věřit sebe-chválení a údajům těchto EU politiků??
 
Abych nebyl k těmto EU politikům typu Merkelová příliš nespravedlivý, tak je asi pravda, že oni to možná vskutku celkem dobře zvládají protože bydlí v poklidných čtvrtích zazobanců kde násilí muslimských imigrantů oni ani jejich děti v školách s inkluzí nepociťují, jejich rodiče penzisté tam nejsou na ulicích vydíráni bandami mladistvých grázlů kteří jim vyhrožují, že je zmlátí a jejich děti nechodí domů z překrásně multikulturních škol s inkluzí s modřinami a každodenní hrůzou, že se tam zas ráno musí vrátit.
 
Do Inkluze se nechali čeští politici a pedagogové natlačit arogancí EU které nás ale nemá co poučovat, jestliže toleruje to že ve Francii je 60 % negramotných romů i s jejich slavnými inkluzemi a ve Švédsku statistiky přísně tají či pro jistotu již ani neprovádí průzkumy, tak jako se snaží s pokryteckou falší zastírat i neskutečnou kriminalitu muslimských přistěhovalců a jejich dětí kteří dennodenně terorizují jejich obyvatele v chudších čtvrtích,, pálí auta a ve školách ZCELA BEZTRESTNĚ šikanují jejich děti.
 
Co do tohoto již pořádného zmatku vnesl nynější větší nápor  utečenců z muslimských zemí, kteří jak dostupná fakta, zprávy  a jasná čísla z dob kdy se ještě studie směly provádět dokazují, jsou daleko agresivnější než Švédi, ale i než přistěhovalci třeba z Jižní Ameriky či Polska, si můžete představit.  A pokud vám na to fantazie nestačí, tak si to můžete najít na internetu v článku 

ZOUFALÉ ŠVÉDSKÉ DĚTI SE BOJÍ CHODIT DO ŠKOLY PLNÉ NOVÝCH IMIGRANTSKÝCH SPOLUŽÁKŮ

Jako vždy nejvíce trpí nízkopříjmové rodiny, ti bohatší si mohou dovolit soukromé školy.
Pokud budou snahy EU vnucovat nám uprchlíky z muslimských zemí úspěšné, tak úděl českých dětí, učitelů a policistů bude strašný.
Píši i policistů, protože ti ve Švédsku také čelí neřešitelné situaci  násilí od muslimských utečenců a přitom mají podobně  svázané ruce absurdně, zbaběle  sametovými pravidly a zákony jako učitelé, s tím rozdílem, že po policistech muslimští imigranti nehází jen kameny jako po učitelích, ale i ruční granáty a střílí po nich, takže již mnozí z nich  ze služby znechuceně odchází a z mnoha míst a měst se stávají no - go zóny kam se nemuslim neodváží.
 
To, že jsme byli vědomostně vepředu před švédskými dětmi ale nemyslím jako kritiku švédských osnov. Oni měli daleko lepší osnovy než Češi, daleko lépe odrážející skutečné potřeby znalostí, takže obsahují možná asi tak 50% z požadavků co České školy mají, protože možná kolem těch 50% informací co naše školy vyučují navíc a které se české děti nesmyslně biflují je v praktickém životě nepoužitelná a nebo v době internetu a wikipedie naprosto zbytečná. (proto i třeba na universitě při zkouškách z analytické chemie nás nechali švédští profesoři používat jakékoliv knihy co jsme chtěli, neboť je důležitější aby chemik věděl kde potřebné informace vyhledá, než aby měl plnou hlavu informací ze kterých později mnohé zapomene a nebude vědět kde je najít.)
 
My národ Komenského bychom  se měli stydět jak se jeho jménem neustále oháníme, ale to proti čemu on tak brojil - znechucování a ubíjení přirozené dětské touhy po poznávání nesmyslným biflováním bezcenných informací, tím pácháme daleko víc zla než Švédové nebo jiné národy.
Jenže v hloupém inkluzivním švédském školství jim byly dobré osnovy něžně řečeno na nic.
 
Již nyní způsobují absurdní nedomyšlené nařízení a zákony Jako šíleně nesmyslný školní zákon § 561/2004. spoustu zla.
 
Tento zákon nadržuje násilnickým žákům, aby dál beztrestně mohli mlátit a tyranizovat spolužáky (přičemž v menším kolektivu speciální školy by byla šance na smysluplný dohled i výuku). Jak nám  ukázal a vysvětlil ředitel zdejší školy tak  věta tam obsažená: " žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku", mu svazuje ruce i když by nám on i učitelé opravdu rádi chtěli pomoci a tak žák který pravidelně napadá téměř všechny žáky ve třídě, i žáky jiných tříd, útočí i na holčičky, škrtí je  a obnažuje se před nimi, nemůže být vyloučen  ze školy. 
 
Proto našemu 8 letému synovi co do včerejška ležel na jipce s těžkým otřesem mozku a hemiparézou mozku - částečné dočasné ochrnutí levé strany těla způsobené tímto žákem s násilnickými sklony který ho pravidelně ve třídě napadal,  nemůže zajistit bezpečnou školní docházku.
 
A získat pro problémového žáka asistenta aby na něj dohlédl tak aby mlácené děti mohly bez obav navštěvovat POVINNOU školní docházku nám vysvětlil je velmi těžké a v mnoha případech, pokud si to rodiče sami neplatí téměř nemožné. Pokud politici trvají na povinnosti dětí docházet do školy s inkluzí, tak ten nejmenší požadavek rodičů který by měli zajistit je požadavek na bezpečí našich dětí ve školách a je to absolutně hlavní priorita, což vždy bude u každého člověka se zdravým rozumem, a doufám, že snad někdy v budoucnosti dokonce i u ministra školství (?) to bude na prvním místě, aby se ve škole naše děti cítily bezpečně.  Aby se dokonce  i něco naučily je až někde daleko, daleko za tím, protože naučit je tomu co je skutečně potřebné zvládneme i sami.
 
To jsme také byli nuceni dělat s naší dcerou když  z jiné školy kam začala chodit do 1 třídy přicházela skopaná s modřinami na břichu a i tam v 1 třídě tekla krev, jak tam malý násilník bez omezení pravidelně řádil a mlátil děti v první !! tídě. Tamní ředitel, i když tehdy zrůdný školní zákon § 561/2004 myslím neexistoval, zbaběle pokrytecky prohlásil, že protože násilník je róm, tak on by vypadal jako odpůrce multikulturalismu, kdyby ho vyhodil, a tak jsme byli nuceni dceru vzít domů a učit jí v domácí škole až do 5 třídy aby byla v bezpečí.
 
Ne že by to pro ní nebylo přínosem, později když jsme se přestěhovali a ona začala chodit do běžné školy, měla velký vědomostní náskok před ostatními žáky a dokonce ještě na gymnáziu i při maturitě měla z toho co jsme jí jako malou doma naučili velký prospěch.
 
Ministryně školství Kateřina Valachová si možnosti sehnání asistentů, podle toho co nám vysvětlil ředitel naší školy, představuje jako Hurvínek válku, alespoň tak jak to ona na internetové  straně opěvující inkluzi popisuje jako něco bezproblémového. Ona zjevně neslyšela jak její dítě si stěžuje na to jak ho násilnický spolužák (pardon chudáček co potřebuje pochopení a inkluzi) soustavně napadá ve škole, kde navzdory velké ochotě učitelů i ředitele ochránit žáky, pro nedostatek dalšího extra personálu, peněz ale hlavně kvůli šílenému školnímu  zákonu § 561/2004.nemůže bezpečí bez asistenta zajistit !!!.
 
Až bude paní Kateřina Valachová sama držet v náručí svého 8 letého syna který nemůže zvednout levou ruku a nohu ( jako má žena), tak jí snad potom také konečně dojde, že inkluze agresivních dětí ve školství je naprosté bezcitné šílenství a dostatečné množství peněz na asistenty kteří by nad všemi agresivními žáky drželi neustálý dohled je naivní utopií. 
Nechci jí ale křivdit, protože ona § 561/2004 a asi ani  Inkluzi samotnou nejspíš nespáchala a proto osobní právní zodpovědnost za zraněné děti i jiné škody způsobené inkluzí by měl spíše nést její ten kdo to připravil (že by její předchůdce?). Ona holt do toho spadla a neměla dost odvahy, nebo třeba informací například o tom co inkluze napáchala ve Švédsku, aby mohla  říci že je inkluze pitomost.
 
A  je tak  velmi důležité aby se už Češi - rodiče i pedagogové probrali, vzbouřili a alespoň změnou školního zákona § 561/2004 zajistili, že se  takové věci jako ve Švédsku u nás nebudou dít. 
Jak byla inkluze v televizi představována znělo celkem rozumě protože se tam hlavně mluvilo o inkluzi zdravotně postižených,  takže jsem se také nechal uchlácholit tím, že to je něco dobrého, ale vůbec se nezmínili, že chtějí naservírovat nezvladatelné násilnické grázly našim dětem (a chudákům pedagogům)  do tříd, že na asistenty pro všechny tyto děti prostě nejsou peníze ani lidé a že učitelé i ředitelé budou stát před neřešitelným!!! problémem jak zajistit bezpečnost našich dětí, když násilníky nemohou ani uhlídat ani vyloučit  kvůli zvrhlému zákonu  § 561/2004. 
 
Češi by měli  především vyžadovat úpravu školního zákona § 561/2004 a důslednou  ochranu svých dětí a všech občanů České republiky jak před násilníky přicházejícími zvenčí, tak před těmi domácími. Hlavně by se však už měli postavit arogantním diktátorským móresům Evropské unie, a jejich snahám zničit naše školství a skvělé výsledky vzdělávání dětí s různými druhy mentálních handicapů i vzdělávání rómů, když oni sami prokazatelně jsou v jejich vzdělávání absolutně neschopní ( viz 60% analfabetů ve Francii ) a nemají tudíž důvod mít tu drzost, přikazovat nám zničit fungující vzdělávací systémy v Čechách (které mají - bereme li v úvahu jaký typ dětí se tam vzdělává,skvělé výsledky), tak jak si je oni sami zničili ve svých zemích.
Pokud by rodiče zajímal i názor skutečného odborníka, který sám vyučoval na zvláštní škole a pomáhal uskutečňovat rozumnou inkluzi u nás a studoval tuto problematiku i v zahraničí,  pana Martina  Odehnala, tak si přečtěte jeho článek Martin Odehnal: Dopis poslancům ohledně inkluze.
 
Pan Odehnal tam vysvětluje jak inkluze bude poškozovat právě ty děti které mají různé problémy a které speciální i praktické školy na rozdíl od zemí EU velmi úspěšně vzdělávaly. Na rozdíl od politiků co inkluzi propagují, je on odborník, a tak nemate veřejnost mylnými informacemi jako oni (např. o jednoduché dostupnosti asistentů).potom je důležitý i jeho dopis vládě na https://drive.google.com/fi le/d/0B3x8X77RaMBPYy16YXd5cm54 TlU/view.
Tam odhaluje i tu  ostudnost, že se dříve u nás respektovaná Amnesty International propůjčila k nesmyslným útokům na ČR a arogantním bezdůvodným výhrůžkám  (na základě diletantského rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, spáchaném s falešnými protiřečícími si čísly, a lživými tvrzeními ) ze strany EU přizvukuje.
 
Neskutečná faleš a pokrytectví kterého můžete být svědky ve snahách švédských politiků ututlat násilnosti muslimských imigrantů před vlastními lidmi  se projevila i v jejich snaze zakrýt debakl jejich školství.  Protože by každého okamžitě uhodily do očí statistiky mnoha škol kde většina žáků propadá, tak zplodili hrůzně nespravedlivý a na vědomostech i výsledcích dětí zcela nezávislý systém známkování, kde v každé třídě smí být na vysvědčení jen tolik a tolik jedniček, jen tolik a tolik dvojek....až jen velmi omezený počet pětek. Každý kdo není úplný blázen pochopí jak nespravedlivé to je, a švédské děti to také chápaly a na školní diktátory byly pořádně naštvané. Litoval jsem chudáky švédské spolužáky, kteří si jako další jazyk na gymnáziu zvolily ruštinu.
 Na naší škole bylo pár emigrantů z Čech a Polska, kteří si pro zlepšení průměru na vysvědčení ( to bylo rozhodující pro přijetí na univerzitu kde se přijímací zkoušky nedělaly) vzali za třetí jazyk ruštinu. 
 
Chudáci Švédi se učili jak mourovatí a  nejspíš by při spravedlivém známkování dosáhli všichni nejlepších známek, protože  takto exotický jazyk si vybrali jen extra snaživí nadšenci, ale proti dětem jejichž rodný jazyk se ruštině podobal a kteří se ho už několik let učili, neměli sebemenší šanci a tak dostávali špatné známky které si nezasloužili.
 
Výsledek těchto snah o zakrytí zhoršení výsledků hlavně na základních školách, měl i absurdní dopad na volbu gymnaziální linie, kde se takto nespravedlivé známkování také používalo, takže najednou někteří chytří rodiče jejichž děti chtěli studovat medicínu, přihlašovali své děti místo na přírodovědeckou linii na humanitní linii kde nebyla tak velká konkurence a tak mohli získat lepší známky (chybějící předměty si pak udělali zvlášť). 
 
Doufám, že diktátorské snahy EU vnucovat nám jejich nepodařené systémy školství nám tuto na 100% kocourkovskou metodu známkování v budoucnosti nenadělí.
 
Pokud snahy českých politiků o inkluzi nejsou motivovány neznalostí či hloupostí, ale  arogantními výhrůžkami ze strany  EU mocipánů, neziskovek typu Amnesty o ztrátě dotací, jak tuto možnost indikuje pan Martin Odehnal ve svém dopise vládě z 21.4. 2016, tak se v tom případě našim politikům omlouvám za příliš negativní postoj vůči jejich osobám, ale doporučil bych jim, aby v tom případě otevřeně informovali českou veřejnost o všech lžích u Evropského soudu pro lidská práva uvedených na jejichž základě byl rozsudek (citující  tyto lži ) proti ČR spáchán a o jejich vyděračském stanovisku.
 
Naši politici by místo aby stáhli ocas mezi nohy a poslušně Evropskému soudu pronášejícímu křivý rozsudek panáčkovali, by měli místo toho zaslat všem tiskovým agenturám překlad dopisu pana Odehnala, z 21.4.2016, v němž otevřeně pranýřuje naprostou soudní neschopnost Evropského soudu pro lidská práva a ochotu přijímat lži a neochotu ověřovat si podané informace.
Dle názoru Evropského Soudu vyplývá,:  ''že i když je i nadále obtížné přesně určit, jaký byl
 
v rozhodné době percentuální podíl romských dětí ve zvláštních školách, jejich počet byl
 
nepřiměřeně vysoký.''
 
Doufejme, že se Evropský soud pro lidská práva nedozví, jak nepřiměřeně vysoký je podíl nemocných  lidí v českých nemocnicích, jinak to pro ně bude jasným důkazem jak nebezpečné a diskriminující jsou české nemocnice pro zdraví lidí v Čechách a budou nám zase vyhrožovat ztrátou dotací z EU, pokud nemocnice nezrušíme a neuděláme inkluzi všech nemocných mezi zdravé.
 
Zdraví Patrik Popp
 
P.S
Můžete rozšiřovat, citovat,  zkracovat, či upravovat a opravovat i publikovat dle libosti.
Petice proti inkluzi  http://www.petice24.com/petic e_na_podporu_ustavni_stinosti_ proti_inkluzi
Některé zdroje potvrzující  pravdivost tohoto článku:
švédské děti se bojí chodit do školy, píší rektorovi 
 http://www.friatider.se/centralskolan-kristianstad-hot-elev er
také https://www.youtube.com/w atch?v=cNdS7e803kQ
------------------------------ -----------------------
nastřelování čipů zaměstnancům pod kůži ve Švédsku autor ČTK
https://www.novinky.cz/ekonomi ka/360539-svedska-firma-chce-o cipovat-zamestnance.html
 
proroctví o mikročipech v globalizované diktatuře: Zdroj Bible, Zjevení svatého Jana, kapitola 13, verš 15 - 17
 
Ježíšovo varování před mikročipy: bible zjevení sv.Jana kapitola 14, verš 9 - 11
 
------------------------------ ------------------------------ -----------------------------
Chaos ve třídě se popisuje v nové sérii reportáží Sveriges Radio - Eko redakce. Minulý týden přišly zarmucující výsledky PISA zprávy o zhoršených znalostech švédských žáků. http://sverigesradio.se/ sida/artikel.aspx?programid=91 &artikel=5728048
 
http://www.tv4.se/nyheterna/kl ipp/s%C3%A5-m%C3%A5nga-l%C3%A4 rare-sjukskrivs-av-kaoset-i-sk olan-3350324
------------------------------ --------------
Chaos ve škole převážně navštěvované imigranty. Učitelé se cítí ohroženi a hlásí se nemocní .
velmi zajímavý článek !! pokud nemáte překladatele dejte vědět a přeložím nejdůležitější výcuc z tohoto článku.
 
http://avpixlat.info/2014/10/2 4/kaotiskt-pa-invandrardominer ad-malmo-skola-larare-kanner-s ig-hotade/ 
------------------------------ --------------
Zdroje ohledně tvrzení, že muslimští imigranti jsou mnohem agresivnější než jiní.
Dánské statistiky ukazují, že víc jak polovina násilníků odsouzených za znásilnění jsou přistěhovalci a statistiky v obou zemích také ukazují jak skokem narostlo znásilňování žen, když v Dánsku a Švédsku začali masově přijímat přistěhovalce (především z muslimských zemí )
Ökning: 723 procent  
    
Nárůst je  ohromných 723% od roku 1975 do roku 2012,  Dnes by to bylo daleko vyšší, ale policie se rozhodla údaje tajit.
(červená linka v následujícím grafu znázorňuje znásilnění  http://www.d-intl.com/2014/05 /07/muslimer-kraftigt-overrepr esenterade-i-valdtaktsbrott/ra pesweden-3/)
Raport který provedla Ann-Christine Hjelm z Karlstad univerzity v roce 2006 uvádí, že 85% násilníků odsouzených k minimálně  2 letům vězení za znásilnění ve Švédsku v roce 2002 se narodilo v cizině nebo to byly jejich děti.
 
Vládní švédský  BRÅ rapport z roku 1996 uvádí, že přistěhovalci z (Alžírska, Libie, Maroka och Tuniska ) znásilňovali 23 krát  častěji než švédové a 20x častěji to byli muži z Bulharska a Rumunska.    
Toto jsou jasná fakta nikoliv nějaké emotivní bláboly proti muslimským  imigrantům. Je životně důležité uvědomit si, že jestli tento trend zaznamenali v jiných zemích nejen ve Skandinávii, tak je naivní myslet si, že Čechy by byly ušetřeny.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře