Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Facebook nemá právo cenzurovat politické názory. Tečka.

Naopak tím porušuje Listinu práv a svobod a Ústavu

Michal Brand

Zastánci toho dnešního jediného „správného“ názoru, zastánci té dnešní neo-totality multikulturalismu/neo-marxismu obhajují cenzuru Facebooku a dalších sociálních sítí a internetových komunikačních platforem.
Neo-bolševici to říkají proto, že jsou přesvědčeni, že tato nesvoboda a tyranie dopadne jen na ty druhé, jen na ty, se kterými dnešní neo-bolševici nesouhlasí. Jiné názory totiž dnešní neo-bolševici – stejně jako jejich předchůdci - neumí porazit ve svobodné diskusi věcnými argumenty.

 • facebook-nema-pravo-cenzurovat-politicke-nazory-tecka

 

Proto není připuštěna žádná veřejná, otevřená a svobodná diskuse o takových tématech, jako je údajné globální oteplení údajně vlivem člověka, jako je otázka masové migrace, otázka integrovatelnosti nebo neintegrovatelnosti cizích kultur do evropské společnosti, otázka přijatelnosti nebo nepřijatelnosti islámské ideologie (která jako celek je zcela v rozporu se základními lidskými právy a svobodami), otázka přijatelnosti a společenské prospěšnosti či neprospěšnosti „manželství“ homosexuálů, adopcí homosexuály, transgenderismu, otázky smysluplnosti a příčetnosti genderových „teorií“ o 67 pohlavích a pohlaví jako pouhém sociálním konstruktu atd.

Neo-bolševici multikulturalismu se snaží násilím (zatím ne fyzickým – i když mnohdy už ano, ale k tomu v jiném komentáři) prosadit svoje zcela nesmyslné, pomatené názory a „teze“, které nemohou obstát při jakékoli diskusi, kde dojde na základní fakta. Tak spoléhají na cenzuru a umlčování. Nic nového. Neo-marxismus se zase tak moc neliší od marxismu-leninismu (i když musím připustit, že na první pohled zjevná absurdnost řady dnešní „teorií“ multikulturalismu mne občas vede k úvaze, že marxismus-leninismus dnes úspěšně nahradil marxismus-kreténismus. Nebo marxismus-greténismus?)

No vážně – za minulého režimu se například nenašel blbec, který by tvrdil, že je asi tak 67 pohlaví a pohlaví není dáno biologicky ale čistě pocity daného magora, ehm, pocity daného člověka, podle toho, jak se ten den vyspal. Natožpak že by blbec hlásající podobné nesmysly (vědecké asi jako šamanské rituály v pravěku před odhadem 20 000 lety) nebyl ihned internován na uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny, natožpak že by dokonce jako dnes byl oslavován, zván do televize, přednášel dětem na základních školách svoje výplody duševně chorého a pobíral na svoji psychickou poruchu dotace zajišťující mu statisícové měsíční příjmy. To si jako řekněme na rovinu - v komunistickém aparátu bylo spousta blbců, ale blbce jako dnes má ve svém čele multikulturalismus, to neměli ani v KSČ. Alespoň ta duševní příčetnost asi byla pozitivní nepsanou podmínkou k přijetí. Což se nedá říci dnes o značné části celebrit multikulturalismu.

Neo-bolševici se snaží umlčovat jiné názory – v televizi, v médiích obecně, na sociálních sítích, ve vyhledávačích. Google manipuluje algoritmy tak, aby se lidé obtížně dostávali k „nepohodlným“ informacím a zprávám. Facebook maže příspěvky i účty nepohodlných lidí, lidí, s režimu nepohodlnými názory. Příkladů (a důkazů!) bych tady mohl vyjmenovat a předložit na stovky stran.

Neo-bolševici obhajují tyto totalitní manýry. Vlastně je vítají.

Argumentem neo-bolševiků je:

Facebook je soukromá společnost a proto má právo stanovit si vlastní (myšleno zcela libovolná) pravidla. (A ti, kterým se dopad těch pravidel nelíbí, proti tomu nemohou protestovat. Nemusí tam chodit, ať si chodí jinam.)

Pojďme si udělat malý myšlenkový experiment, abychom si tuto tezi otestovali a zjistili, zda může platit, zda je pravdivá, nebo zda je a priori falešná, lživá, nepravdivá a naprosto nepřijatelná. To je standardní metoda racionálního testování a ověřování hypotéz – ověření teze na jiném příkladu, abychom nalezli jen ty pravdivé hypotézy a zbavili se těch hypotéz, které pravdivé nejsou vůbec a musí být odhozeny, nebo jsou formulované chybně a musí být přeformulovány.

Tento „argument“ multikulti-bolševiků říká:

 1. Facebook je soukromá společnosti

 2. Každá soukromá společnost si může stanovit svoje vlastní pravidla

 3. která nemohou být nikým zpochybněna

 4. Proto facebook může mazat názory, které se jeho majitelům a manažerům nelíbí

 5. a vy proti tomu nemáte právo nic namítat

Dobrá. Jak přijmou multikulturalisté a sluníčkáři, kteří cenzuru facebooku vítají a horlivě prosazují takovouto hypotetickou situaci:

 1. Hospoda U staré švestky je soukromý podnik.

 2. Může si tedy stanovit svoje vlastní pravidla.

 3. Tato pravidla říkají „cikáni mají vstup zakázán“.

 4. Proto má hospodský právo vyhodit každého cikána, který by tam vešel.

 5. Nikdo proti tomu nesmí nic namítat; nemusí tam chodit, pokud se mu ta pravidla nelíbí.

Co tento hypotetický příklad ukazuje? Ukazuje jednu zásadní věc – základní konstrukce uvedeného argumentu multikulturalistů neplatí. Ani soukromá firma si nemůže stanovovat vlastní pravidla – například založená na diskriminaci na základě pohlaví, rasy, politických názorů nebo náboženského přesvědčení člověka.

Každé mazání příspěvku nebo blokace účtu na facebooku, twitteru, instagramu je protiprávní. Neexistuje „nenávistný“ příspěvek, který má být smazán. Buď je ten příspěvek v rozporu se zákony, například otevřeně vyzývá k násilí vůči skupině obyvatel (například § 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod), pak jeho autor musí být postaven před soud a soudem odsouzen nebo osvobozen. Nebo daný příspěvek nebyl posouzen soudem jako příspěvek porušující zákon a pak nemůže být smazán. Na základě rozhodnutí soudu teprve může být daný příspěvek smazán jako příspěvek porušující zákony dané země (obdobně účet může být zrušen jedině v případě, že to bude součást rozhodnutí soudu). Bez rozhodnutí soudu je jakékoli smazání jakéhokoli příspěvku nebo účtu uživatele hrubým a nepřijatelným porušením základních lidských práv a svobod ze strany facebooku, nebo twitteru, nebo instagramu.

Zaměstnanci Facebooku přeci nemohou rozhodovat o tom, co je porušení zákona a co ne! O tom, který konkrétní skutek je porušením zákona rozhodují v právních státech soudy. V totalitách pak nikým nekontrolované struktury moci, které vynáší a ihned vykonávají rozsudky bez jakékoli možnosti obhajoby během procesu. Virtuální „budete zastřelen, po vykonání rozsudku se můžete odvolat, ale my ta odvolání stejně nečteme“.

Každý má právo na spravedlivý proces. To je jedno z nejzákladnějších lidských práv. A přesto jsou někteří odsouzeni jako porušující zákon, aniž by měli proces – jakýkoli, natožpak spravedlivý s možností obhajoby. „Váš příspěvek byl smazán“ – tedy musel porušovat zákon. Jinak ho není možné smazat a neporušit tím zákon. Ale kde je rozhodnutí soudu, že smazaný příspěvek porušoval zákon? V oznámení Facebooku? Soudce teď nahrazuje ten za obrazovkou počítače schovaný uhrovitý zamindrákovaný cenzor, co ještě neměl holku??? A Delete nahrazuje spravedlivý soudní proces?

Zatím mažou slova, časem budou mazat lidi. Doslova. Vsaďte se. Nacisté také nejdříve pálili knihy a až potom lidi. Některé věci se nemění – třeba pravidla vývoje totality. V Číně už social scoring lidi doopravdy maže – miliony lidí si tam už nemohou koupit ani jízdenku na rychlovlak. Byli smazáni. „Vaše názory porušovaly pravidla, proto jste byl vymazán z lidské existence. Odvolání se nepřijímá. Pokud ho pošlete, budete smazán ještě důkladněji.“ Facebook 2.0.

Pozn.: Z pohledu práva je zajímavé, že Facebook naopak nemaže příspěvky a účty autorů takových příspěvků, které vyzývají k přímému násilí vůči odpůrcům potratů, odpůrcům nelegální migrace, odpůrcům klima-alarmistické ideologie, odpůrcům islamizace apod.

Dokonce si to nejprve Facebook dal i do svých nových pravidel (https://cs-cz.facebook.com/communitystandards/recentupdates/credible_violence/ ), že otevřené výzvy k násilí vůči lidem s názorem nepohodlným režimu jsou OK. Pokud jde tedy prý o výzvy k násilí vůči osobám zařazené svévolně neo-bolševiky Facebooku na seznam „Nebezpečných osob“, kam dnes podle facebooku patří například novinář a publicista Alex Jonex, Tommy Robbinson a další a další. Ale pak od otevřené veřejné podpory výzev k násilí proti lidem s jiným politickým názorem Facebook ustoupil po bouři „nepodložených hoaxů na alternativních konspiračních webech“, jak reakci myslících lidí na pravidla facebooku popsala zglajchšaltovaná média hlavního proudu. Tak tedy dnes jsou výzvy k násilí proti lidem s jiným názorem na Facebooku podporovány jen tiše podle nepsaných pravidel. Jsou nyní nepsaným způsobem povoleny. Jen „malinko“ tím sám Facebook naopak sice nepřímo ale zcela zřetelně podporuje výzvy k násilí vůči skupině obyvatel (na základě jejich politického přesvědčení – tedy § 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod). Další trestný čin. Jako organizovaná skupina navíc. A navíc veřejně přístupnou počítačovou sítí. Takže vyšší trestní sazby.

Otisk obrazovky původních pravidel a po „bouři konspiračních webů“ vyškrtnutých pravidel dokazující původně ohlášenou veřejnou a otevřenou podporu hlásání násilí proti osobám s nepohodlnými názory (to jen kdyby se facebooku nějak nešťastnou náhodou ztratila uvedená změna pravidel z historie...):

Facebook nemá žádné právo mazat například proti-migrační názory a účty lidí s proti-migračními názory. Naopak se takovou činností Facebook dopouští protiprávního jednání. Jednání Facebooku je v rozporu se základními lidskými právy a svobodami zakotvenými v mnoha mezinárodních úmluvách i v Listině práv a svobod. Je to ze strany Facebooku diskriminace na základě politického přesvědčení. Je to ze strany Facebooku porušení svobody slova.

Facebook se dopouští diskriminace na základě politického přesvědčení dotčených osob a brání jim rovným způsobem využívat svobodu slova a tím se zřejmě dopouští trestné činnosti, jako organizovaná skupina navíc.

Požadavek vlád (zejména Francie, Německa) na brutální cenzuru Facebooku je pošlapáním základních lidských práv a svobod ze strany těchto režimů. Husákovská normalizace alá Macronka a Makrela. Vlastně horší. Více pokrytecká. Požadavky režimu na cenzuru jsou neligitimní, protože jsou v hrubém rozporu s Listinou lidských práv a svobod. Tyto režimní požadavky jsou v rozporu s těmi nejzákladnějšími právy člověka a s těmi nejzákladnějšími principy rovnosti lidí. Požadavky na cenzuru, byť tisíckrát vepsané do podoby „zákona“ jsou stejně nulidní a nemravné, jako byly neblahé paměti Norimberské zákony o „zákonné“ diskriminaci Židů.

Pokud platí pravidla Facebooku, pak kdokoli jiný může diskriminovat také – na základě rasy, barvy pleti, národnosti, politických názorů, náboženského přesvědčení. Kohokoli, kdekoli, jakkoli. To by byl nutný důsledek argumentace multikulti-bolševiků.

Buď platí Listina práv a svobod a Ústava,

nebo platí pravidla Facebooku.

Obojí zároveň platit nemůže, protože se to navzájem striktně vylučuje.

Doufám, v zájmu svém ale i v zájmu sluníčkářů a multikulturalistů samotných, že platí Listina práv a svobod a Ústava.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře