Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Dřív projde velbloud uchem jehly, než se boháč dostane do nebe

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Když pominu zřejmě záměrnou nepřesnost překladu tohoto biblického textu, mající za cíl naprosto zjevně a nepokrytě propagovat odříkání a chudobu, je jeho sdělení natolik šokující, že se
ho většina ani nesnaží pochopit. Ano, je to tak.
Neseme si nepředstavitelně velký náklad různých přesvědčení, dogmat, vzorů, dohod a pravd. Zejména ta o naší nedokonalosti, vině a prvotním hříchu. Potvrzují to i rozhovory při
náhodných setkáních. Za každou naší myšlenkou, za každým slovem i činem se skrývá v pozadí vždy další, řídící myšlenka.

  • driv-projde-velbloud-uchem-jehly-nez-se-bohac-dostane-do-nebe

Stačí se jen ptát: „A proč si myslíš zrovna tohle?“ Za vším se skrývají jen dvě jádra, dvě základní emoce a myšlenky: láska nebo strach. Své emocionální tělo, ego, neboli karmu si neseme napříč všemi svými životy. A vezmeme-li v úvahu dva tisíce let trvající vliv katolické církve, a v celé společnosti do dnešních dnů převládající vliv starého zákona, jsou naše hluboce zakořeněná přesvědčení o naší vině a hříšnosti naprosto pochopitelná. Jsou v nás tak silně zakořeněná, že jsme se přestali milovat a začali se nenávidět. Vypadá to, jako kdybychom se rozhodli zničit sami sebe i celou planetu. Abych byl spravedlivý, není to jen otázka vlivu katolické církve. Různé formy naší nedokonalosti, viny a trestu skrývají i jiné náboženské doktríny.

Než všechen ten náklad, který si neseme, dokážeme láskyplně přijmout a tím jednou pro vždy
odložit, než se dokážeme odpojit od všech starých přesvědčení, vzorů, dohod a pravd, uplyne ještě mnoho let. Paradigma starého světa vibruje na nízkých frekvencích nenávisti, viny, nedostatku a strachu a neumožňuje nám vytvořit novou, skutečně svobodnou a láskyplnou společnost, ale jen další a další variantu stávajícího systému pyramidy moci.

Svobodná společnost Nové Země bude mít plochou strukturu umožňující radostný život, sdílení a
tvoření v kruzích. Nebude v ní místo pro nikoho, kdo by chtěl zastrašovat, vládnout a ovládat.
Nebude umožňovat manipulaci, zneužívání, ani umělé vytváření nedostatku a dluhu těmi, kteří se
dosadili na vrchol. Bude to úplně nová společnost, ve které se nebe propojí se zemí, Božství se
sjednotí s hmotou a my se staneme osvícenými tvůrci a mistry života. Otevřenost, upřímnost,
pravdivost a láska bude stejně samozřejmá, jako dýchání.

Zdá se vám, že je to utopie, že to je nemožné? Myslíte si, že vás se to už rozhodně netýká?
Nepodléhejte dalšímu falešnému přesvědčení, další, do vaší mysli implantované „pravdě“ o
posmrtném životě v ráji, coby odměně za pozemskou bolest, utrpení, odříkání a žal. To, co si odsud odnesete, si přinesete do svého dalšího života. Odchod nic neřeší a útěkem se zachrání jen velikost, síla a moc vašeho ega. Jen dar života vám umožňuje váš náklad jednou pro vždy odložit.
Náš náklad je příliš velký na to, abychom mohli začít tvořit novu společnost. Můžeme však využít
bezpodmínečnou lásku dětí, které jsou našimi zrcadly a umožňují nám rozpoznat všechno, co se tak dlouho skrývalo hluboko uvnitř nás. A my jim můžeme začít vytvářet podmínky, umožňující
svobodně projevit jejich lásku, emoce a jejich skutečný potenciál.

Děti nepotřebují vychovávat, nepotřebují, abychom na ně stále dokola, generaci za generací
přenášeli svou karmickou zátěž a těžký náklad celých dlouhých generací všech našich předků.
Nepotřebují být deformovány vštěpováním starých vzorců a pravd. Potřebují naši lásku a
bezpodmínečné přijetí.

Naše děti nepotřebují být recyklovány účelově zbarvenými a vykonstruovanými pravdami ze
školních učebnic. Nepotřebují se učit nazpaměť, číst stále dokola depresivní a ponurý Máchův Máj.
Potřebují holá fakta a kritické myšlení, aby si dokázaly tvořit svůj vlastní názor. Potřebují svobodu,
umožňující kreativní tvoření. Potřebují svobodu, aby mohly projevit svůj nejvyšší potenciál, to,
kým skutečně jsou. Potřebují být posilovány, respektovány a uznávány. Ne jako půlčíci, ale jako
rovnocenní partneři. Velká změna probíhá právě tady a teď. A nikdo jiný než my sami není a ani nemůže tou změnou
být.

ZMĚNOU JSME MY SPOLEČNĚ S DĚTMI

Odpojme se od paradigma strachu, nedokonalosti, viny a hříchu starého světa. Najděme v sobě
odvahu a začněme žít své vlastní sny. A umožněme našim dětem, aby i ony je mohly žít. Ne naše
sny, ale ty své. Malé ostrůvky svobodných kruhů, společenství a komunit se budou rozšiřovat,
spojovat až splynou a pokryjí celou zem. Sny jsou jen myšlenky. Koagulace myšlenek našich dětí, jejichž jádrem už bude jen láska a ne strach, promítnutá do slov a následně do činů, vytvoří Novou Zem, novou společnost a ráj na zemi.

Facebook komentáře