Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Život bez chudoby: nepodmíněný základní příjem

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Podle současných údajů OSN žije 1,2 miliardy lidí pod hranicí extrémní chudoby, stanovené příjmem nižším než 1,25 dolarů na den. Přestože se zejména pomocí Rozvojových cílů tisíciletí podařilo celosvětově snížit počet lidí žijících pod hranicí extrémní chudoby, chudoba a problémy, které ji doprovázejí (hlad, podvýživa, epidemie, negramotnost atd.), zůstávají stále jedním z hlavních problémů současného světa. Je tudíž zřejmé, že stanovení záměru v rámci Rozvojových cílů tisíciletí snížit do roku 2015 počet lidí žijících v extrémní chudobě na polovinu bylo nedostatečné. V extrémní chudobě stále žije velká část světové populace. Již v roce 1992 OSN vyhlásila 17. říjen Celosvětovým dnem za odstranění chudoby, který se každoročně stává připomínkou boje o přežití, který chudí každodenně svádějí, i apelem na naplnění slibů a závazků, které by mohly do budoucna odvrátit další humanitární katastrofy.

  • zivot-bez-chudoby-nepodmineny-zakladni-prijem

Chudoba je často vnímána jako problém rozvojových zemí. Dlouhodobý vývoj ale ukazuje, že lidé žijící v chudobě, nebo skupina těch, kteří jsou ohroženi chudobou, tvoří nemalou část populace také v rozvinutých zemích. Při příležitosti Celosvětové dne za odstranění chudoby Iniciativa evropských občanů zdůrazňuje potřebu zavést nepodmíněný základní příjem. V Evropské unii žije přibližně 17 procent lidí pod hranicí chudoby. To znamená, že po započítání příjmů ze sociálních transferů je jejich příjem nižší než 60 % tzv. národního mediánu ekvivalizovaného čistého příjmu. Počítáno podle stejného standardu žije v USA 24 % lidí pod hranicí chudoby.

Ačkoli Česká republika nepatří mezi země s nejvyšším podílem lidí ohrožených chudobou, tato situace nás neopravňuje k přílišnému optimismu, neboť v posledních letech dochází k nárůstu počtu lidí ohrožených chudobou. Rovněž dochází k významnému mezigeneračnímu transferu rizika chudoby na děti. Děti představují jednu ze skupin nejvíce ohrožených chudobou, a to jak v důsledku větší finanční zátěže rodin s dětmi, tak v důsledku procesu feminizace chudoby, jelikož ženy tvoří většinu sólo rodičů. V České republice je ohroženo chudobou zhruba 15 % dětí, přičemž podíl lidí ohrožených chudobou v celé populaci je zhruba 10 %.

Iniciativa evropských občanů se proto přidává k organizacím a skupinám, které upozorňují na problém chudoby a rizika dalšího prohlubování rozdílu mezi bohatými a chudými jak v důsledku vývoje ekonomického systému, tak v důsledku nárůstu ohrožení chudobou pro mladší generace. Minimální příjem, který by odstranil riziko chudoby, by měl být podle Iniciativy garantován všem bez dalších podmínek tak, aby byla v evropské společnosti odstraněna chudoba. Myšlenka nepodmíněného základního příjmu navazuje na deklarované cíle OSN, která usiluje o odstranění chudoby, a nabízí konkrétní strategii, jak se s problémem chudoby vypořádat.

Iniciativa evropských občanů pořádá ve spolupráci s Pražskou školou alternativ v pondělí 14. října od 18:00 seminář s krátkými příspěvky a následnou diskusí Jak se prosazuje nepodmíněný základní příjem (Galerie Divus, Bubenská 1, Praha 7, budova bývalých Dopravních podniků, nad stanicí metra Vltavská). Seminář bude zaměřen na to, jak se základní příjem prosazuje v občanské společnosti a v různých politických stranách, které mají nepodmíněný základní příjem ve svém volebním programu. Na seminář jsou zváni novináři, zástupci občanských iniciativ, sociální vědci a širší veřejnost. Ve čtvrtek 17. října bude umístěn informační stánek o nepodmíněném základním příjmu na Jungmannově náměstí v Praze.

Facebook komentáře

Nejčtenější