Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Země v souhvězdí "vah". Co sdělil světu Putin v interview Bloombergu

Hodnocení uživatelů:  / 7
NejhoršíNejlepší 

Úvod. Do Moskvy složit poklonu učiteli


Na konci srpna navštívila skupina studentů školy „Eton“ Moskvu se skromnou návštěvou. Suché oznámení tiskových agentur hlásí, že 11 studentů školy „Eton“ navštívilo Moskvu v rámci dříve domluvené návštěvy k prezidentovi Ruska V.Putinovi. Ve spojení s organizací návštěvy padlo čínské jméno Wei. O návštěvě se oficiálně neinformovalo, široká veřejnost se o ní dozvěděla teprve poté, co studenti vyložili informaci o návštěvě na své stránky sociálních sítí.

Především je třeba říct, že škola „Eton“ je elitní britskou institucí, kterou absolvovali mnozí z těch, kdo poté řídil Británii. Bez rizika omylu je možné napsat, že ta událost je pro britské elity symbolická. Británie byla do nedávné doby de-iure a dodnes je de-fakto místem dislokace takzvaného atlantického křídla globálního řízení (GP). Ano, „právně“ se přesun do Číny odehrál, ale procesy globálního řízení mají velkou setrvačnost, a proto fakticky bude Velká Británie ještě nějakou dobu nést břemeno jednoho z center globálního řízení, konkrétně „atlantického“ křídla. Jedenáct studentů zjevně symbolizuje jedenáct představitelů „atlantistů“. Jméno organizátora návštěvy „Wei“ zní podobně jako anglické slovo Way, označující cestu, pouť (rusky „puť“). Nu a přijeli studenti zjevně k učiteli (za kým ještě mohou studenti jezdit), kterým je Putin. Učitel musí ukázat studentům cestu (way), kterou je třeba se vydat.

  • zeme-v-souhvezdi-vah-co-sdelil-svetu-putin-v-interview-bloombergu

Jinými slovy, „atlantisté“ potvrdili svou neschopnost poradit si s aktuální světovou situací a přijeli vyseknout poklonu státníkovi Ruska V.Putinovi, aby vyřešil jejich neřešitelné světové problémy. Na řešení tohoto problému jsou Putinovi dány všechny pravomoce, a ostatnímu světu je řečeno: řešení světových problémů závisí na Moskvě a osobně na Vladimíru Putinovi.

Pro ty, komu se to může zdát další „konspirologií“, dodám, že na začátku září se v polské televizi (a Polsko je jeden z hlavní vazalů USA, země, která se také jeví důležitým nástrojem „atlantistů“; země, která od pádu Varšavské smlouvy žije podle instrukcí z Washingtonu) objevily záběry Putina opatřené titulkem „Prezident USA“. Pochopitelně to bylo hned označeno za „technickou chybu“, ale seriózní lidé by měli chápat, že v takových věcech se žádné chyby nestávají (podobně jako s vlajkami na Pražském hradě atp., pozn. překl.). Bylo to potvrzení výše uvedeného, a konkrétně, že Putinovi byly ze strany „atlantistů“ dány všechny pravomoce pro řešení světových problémů, a dvě hlavní země, skrz které se realizovalo řízení ze strany „atlantistů“ – Británie a USA – tento fakt potvrdily.

Návštěva studentů se odehrála na sklonku následujících událostí: interview Putina agentuře Bloomberg, východního ekonomického fóra ve Vladivostoku a summitu G-20 v Číně. Všechny ty události se nachází v těsném spojení. Zvláštní pikantnost dodává návštěvě studentů Etonu to, že se odehrála před prvním setkáním Putina s novou premiérkou Británie. To je silná politická facka, skutečné ponížení pro premiérku, kterou postavili na nižší úroveň než studenti „Etonu“. Je také možné říct, že je to přímý signál, že současné vedení Británie je dočasný tým, pracovní dobytek, který má splnit určité nepopulární opatření při přechodu Británie z „vyšší společnosti“ do skupiny „takových jako ostatní“.

Takto vyřešila návštěva studentů Etonu do Moskvy dvě mouchy jednou ranou: celému světu bylo oznámeno poskytnutí mimořádných pravomocí Putinovi ze strany globálního řízení, a také jmenování „dočasné administrativy“ v Británii na dobu „perestrojky“.

Ironie osudu. Takzvané ruské „elity“, které byly připraveny na libovolné ponížení kvůli tomu, aby je ve světové „elitě“ vzali mezi sebe, se staly nejnižšími lokaji, kterým se štítí dokonce dát políbit botu. Putin naopak, který vždy prováděl nezávislou politiku jak uvnitř Ruska, tak i na globální urovni, svým mistrovstvím řízení ukázal globalistům svou nezaměnitelnost a byla mu poskytnuta nejvyšší pozornost, na jakou může globální řízení přistoupit. Nyní v naději dostat se ze všeobecné ekonomické, politické, ekologické a vojenské krize si bude celý svět seřizovat hodinky podle Putina. To není žádaná budoucnost, to je realita dneška.

 

Putin na světové tribuně
 

Je jasné, že po předání Putinovi mimořádných pravomocí v rámci globálního řízení bylo akutně nutné poskytnout mu nejvyšší tribunu pro možnost ohlášení celému světu alespoň základních strategických bodů. A tribuna byla poskytnuta – agentura Bloomberg (překlad interview zde).

Možná že někdo neví, ale samotný fakt interview agentuře Bloomberg je výjimečnou událostí pro libovolného světového politika. Je to jedna z tribun globálního řízení, a proto se právo na ní vystoupit dává jen těm, kdo má na dané úrovni co říct. Nakolik je mi známo, kromě prezidenta USA a premiéra Británie nedával za poslední poměrně dlouhou dobu interview Bloombergu žádný světový politik. Z jednoho prostého důvodu – neměli tam co říct. Prezident USA a premiér Británie na tu tribunu vstupovali velmi zřídka, spíše z nutnosti, protože jejich země nesly do nedávné doby hlavní břemeno rutinní činnosti globálního nadstátního řízení. Jinými slovy, jejich vystoupení na tu tribunu bylo podmíněno ne jejich osobnostmi, ale rolí jejich států. Putin získal tu tribunu i jako osobnost, na které dnes závisí mimořádně mnoho, i jako vůdce Ruska, s tím rozdílem, že on sám dosáhl pro Rusko takových mimořádných pravomocí navzdory všem okolnostem, nikoliv díky jim.

Zvláštní rozměr tomu interview dává osobnost „novináře“, který zadával otázky. Můžete si být jisti, že tento člověk by se nikdy v životě nesnížil do úrovně vzít interview u nějakého Hollanda nebo Merkelové. Co je to za člověka zde říkat nebudu, na síti je o tom informací přehršel.

Dnes se mnozí pokouší prezentova dané interview jako nějakou besedu „žraloka světového globálního řízení“ s Putinem, který se brání zákeřným otázkám. Tento výklad ilustruje naprosté nechápání jak podstaty situace, tak i cílů a úkolů interview.

Opakuji, svět se dnes nachází na prahu globální politické, ekonomické, ekologické a válečné katastrofy a drží se doslova na vlásku. Za těchto okolností se globální řízení chytá za Putina jako za záchranný kruh a je zainteresováno na úspěchu jeho mise, a naprosto ne na tom, házet mu klacky pod nohy nějakými zákeřnými otázkami. Libovolný nešikovný pohyb může nyní rozkymácenou loďku jménem Země převrhnout a proto situace vyžaduje snížení napětí a zajištění stability. A právě tento cíl interview, které proběhlo v přátelské atmosféře za zdůrazněné zdvořilosti z obou stran a maximální diplomatičnosti, mělo.

Právě proto vedl ze strany Bloombergu interview právě ten, kdo ho vedl. Nebylo možné tak důležitý úkol svěřit nějakému novináři, který nechápe delikátnost světové situace. To by mohlo vést k naprosto nechtěným komplikacím v případě nějakého nešikovného pohybu. Toto interview bylo určeno celému světu a vůdci všech zemí ho okamžitě důkladně pročetli jako příručku ke konání, rozkládaje na citáty. Není vůbec náhodné, že bylo provedeno před Východním ekonomickým fórem a summitem G20 v Číně. Putinem zadané standardy nového světového pořádku mají být přijaty vedoucími představiteli všech zemí jako návod k okamžitému konání, protože čas má nyní cenu zlata.


 

Co sdělil světu Putin z tribuny agentury Bloomberg?
 

Za prvé. Rusko je jedním z center globální politiky. Ani jedno významné rozhodnutí ve světě nemůže být přijato bez účasti Ruska. To se týká jak politických rozhodnutí (například pokusů revidovat výsledky 2. světové války), takových jako překreslování světové politické mapy, jak ekonomických rozhodnutí (světové ceny ropy, plynu a dalších energetických surovin), tak libovolných jiných rozhodnutí.

Za druhé. Všemi musí být přijaty a přísně dodržovány nové (staré) principy mezinárodního práva. Konkrétně:

Naprostá priorita mezinárodního práva nad vnitřním právem libovolné světové země.

Nevměšování se do vnitřních záležitostí zemí, přijetí zeměmi těch rozhodnutí, které objektivně dozrály v jejich vnitřní situaci, a nikoliv diktovaných vnější silou. Politika zemí musí být realizována z pozic zájmů samotných zemí, nikoliv cizích zájmů.

Rozhodnutí musí být přijímány vyváženě, na základě vzájemné výhody, není přípustné aby se někdo cítil „poražený“ nebo „podvedený“.

Je třeba žít v souladu s možnostmi, ne na dluh.

Světová rozhodnutí, například o cenách ropy, se musí přijímat na základě společné výhodnosti, nikoliv diktátu konkrétních zemí nebo korporací.

Mír je vždy lepší než konflikt (válka).

To vše zaznělo bez obalu během interview Putina agentuře Bloomberg a je nutné chápat, že to bylo konkrétně vysílání norem nového světového pořádku na celý svět, nikoliv pozice Putina nebo Ruska ohledně těch či oněch otázek. Pokud by se jednalo o poslední případ, nebyla by pro to v nejmenším třeba tribuna Bloombergu ani samotné interview.

Zvlášť je třeba se pozastavit u dvou otázek.

První. Putinovi byla třikrát a v různé formě položena otázka, čí vítězství (Clintonové nebo Trumpa) je pro Rusko žádoucí. Vůbec to nebyla provokace které se Putin třikrát pečlivě vyhnul, jak si myslí mnoho lidí. Naopak, globální elity potřebovaly dovést do hlav Američanů informaci, že Rusko se nechystá vměšovat se do jejich vnitřní záležitosti volby prezidenta. A třikrát to bylo zopakováno proto, aby to došlo i tomu poslednímu Američanovi.

Druhá. Celá skupina otázek o ekonomickém stavu Ruska. Zde bylo pro globální řízení důležité dovést do světového společenství informaci o tom, že Rusko má dostatečně stabilní ekonomiku, dostatek vlastních zdrojů pro řešení aktuálních otázek bez potřeby zahraničních půjček, dostatek zdrojů pro to, aby investice do Ruska byly výhodné. Byla ohlášena informace o tom, že Rusko a Čína (nová rezidence „atlantistů“) realizují strategické partnerství jak v politice, tak v ekonomice, a to partnerství se rozšiřuje, pokrývá stále další a další oblasti ekonomiky, vědy, vzdělání a dalších oblastí.

Obecný tón interview byl – situaci ve světě, eskalovanou do nebezpečné úrovně, je třeba ochladit cestou politiky do milimetru vyvážených rozhodnutí, která berou ohled na zájmy celého světového společenství. Hlavní je nyní přežít.

S ohledem na to, že Putin získal bianco šek, je možné předpokládat, že jeho pozice ohledně řady otázek bude dováděna do ostatních účastníků světového společenství jako „skutečně doporučená“. Proto je možné prognózovat následující tendence světových trendů v dohledné perspektivě:

Těžba ropy bude vyvážená

Spekulace s cenami ropy se budou omezovat

Ekonomické a politické otázky a problémy se budou oddělovat a řešit samostatně, bez spekulací jedněmi pro zabezpečení dividend jinde

Evropskou unii budou stabilizovat, zónu euro držet nad vodou

Ať bude příštím americkým prezidentem kdokoliv, donutí ho posadit se s Ruskem za jednací stůl a jednat o řadě otázek, konkrétně o vyřešení situace na blízkém východě a o řadě dalších

Export „demokracie“ bude ukončen

Zdrojová stabilita velkých (nadstátních) celků typu EU je vždy vyšší, než stabilita samostatných zemí, proto se budou země na sklonku přeformátování světového finančního systému sjednocovat do bloků. Skupiny (bloky) mají větší šanci přežít

Investice do ekonomik zemí se budou dělat na základě dlouhodobých strategických principů (Rusko dává příklad, jak to dělat správně)

Velkou roli získají širokoformátové svazky zemí-sousedů (zde dává příklad Rusko a Čína). To má také pomoci překonat krizové období přeformátování světového finančního systému.

"Земля в созвездии "весов" или интервью Путина агентству Bloomberg"  vyšel 9.9.2016Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/zeme-v-souhvezdi-vah-co-sdelil-svetu-putin-v-i
nterview-bloombergu/

Facebook komentáře