Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Výzva k akci: Žádejte OECD, aby zrušila plánovanou konferenci o cestovním ruchu v Jeruzalémě

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Připojte se k iniciativě, která vyzývá představitele OECD, aby se zasadili za dodržování mezinárodního práva a rezolucí OSN a odvolali konferenci o cestovním ruchu, konanou v Jeruzalémě.

 

Izraeli bylo přes jeho neustálé porušování lidských práv a lhostejnost vůči mezinárodnímu právu dne 27. května tohoto roku uděleno členství v OECD (Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která sdružuje 33 nejbohatších zemí světa).

 Ve dnech 20. - 22. října pořádá OECD svou pravidelnou konferenci zaměřenou na cestovní ruch, která se koná pravidelně dvakrát do roka, většinou v Paříži. Tentokrát se však má konat v Jeruzalémě, městě, jehož původní palestinští obyvatelé jsou vystaveni systematické diskriminaci a etnickým čistkám.

 Cestovní ruch hraje důležitou roli při izraelské kolonizaci okupovaného Východního Jeruzaléma, kde státní orgány otevřeně spolupracují s krajně pravicovými organizacemi osadníků ve snaze vypudit původní palestinské obyvatelstvo z oblastí jako je Silwan nebo Sheikh Jarrah, a umožnit tak další rozšiřování ilegálních osadnických kolonií a biblických parků pro turisty.

Přidejte se proto k naší výzvě k bojkotu této konference - napište Karlu Dybovi, velvyslanci a stálému představiteli ČR při OECD (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a žádejte jej, aby dostál závazkům plynoucím z mezinárodního práva a odvolal účast České republiky na plánované konferenci OECD o cestovním ruchu, konané v říjnu v Jeruzalémě. Stejný dopis můžete zaslat i generálnímu tajemníkovi OECD, Angelu Gurriovi - k tomuto účelu použijte tento elektronický formulář.

Pokud se rozhodnete dopis poslat, dejte nás prosím do (skryté) kopie (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo nám dejte vědět emailem. Můžete použít následující návrh nebo jej pozměnit dle své libosti:

 

Prof. Ing. Karel Dyba, CSc.,

Velvyslanec a stálý představitel ČR při OECD
 
Vážený pane velvyslanče,

 

apeluji na Vás, jako na oficiálního představitele České republiky v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), abyste odvolal účast naší mise na nadcházející konferenci věnované cestovnímu ruchu v Jeruzalémě.

 

Poukazuji přitom na soustavné porušování mezinárodního práva a rezolucí OSN ze strany Izraele, který mimo jiné:

  • De facto, ilegálně a jednostranně anektoval území Východího Jeruzaléma, když rozšířil hranice jeho západní části tak, aby zahrnovaly oblast starého města a jeho okolí.
  • V roce 1980 prohlásil, že „sjednocený Jeruzalém v celé své rozloze je hlavním městem státu Izrael."
  • Systematicky praktikuje institucializovanou diskriminaci vůči palestinským obyvatelům Jeruzaléma. Palestinci nemají právo volit ve volbách do parlamentu a na rozdíl od židovských občanů Izraele jim neustále hrozí, že pokud město dočasně opustí, bude jim úřady odebráno povolení k pobytu v Jeruzalémě.
  • "Rozvíjí" turistické oblasti v okupovaném Východním Jeruzalémě tak, že v nich zřizuje židovské kolonie a vede kampaň teroru namířenou proti původním palestinským obyvatelům, která vede k jejich postupnému vypuzení z této oblasti.
  • Zamezuje Palestincům žijícím v ostatních částech okupovaných území v přístupu do Jeruzaléma.

 

Věřím, že jste plně obeznámen s rezolucí Rady bezpečnosti OSN číslo 465: „Rada bezpečnosti ... stanovuje, že všechna opatření, která Izrael učinil za účelem pozměnění fyzického charakteru, demografického složení, institucionální struktury nebo statusu palestinských a jiných arabských území okupovaných od roku 1967, včetně Jeruzaléma, nebo jakékoli části těchto území, nemají žádnou právní platnost a že izraelská politika a praxe usazování části své populace a nových přistěhovalců na těchto územích představují zjevné porušení Čtvrté Ženevské konvence o ochraně civilních osob v období války a také představují vážnou překážku pro dosažení komplexního, spravedlivého a trvalého míru na Blízkém východě..."

 
Navzdory této a mnoha dalším rezolucím se ilegální počínání Izraele ve Východním Jeruzalémě a na okupovaných územích nadále stupňuje.

 

Připomínám rovněž, že rezoluce Rady bezpečnosti číslo 465 také „vyzývá všechny státy, aby v souvislosti s osadami na okupovaných územích neposkytovaly Izraeli jakoukoliv pomoc."

 

S ohledem na skutečnost, že všechny hlavní turistické atrakce v Jeruzalémě jsou na okupovaných palestinských územích, představuje pořádání konference OECD o cestovním ruchu právě zde porušení této rezoluce. Jako akt konkrétní pomoci osadám na okupovaných územích umožní tato konference Izraeli upevnit kontrolu nad svatými místy v Jeruzalémě. Taková podpora izraelských zločinů je v rozporu s mezinárodním právem.

Je k politování, že OECD svým přijetím Izraele mezi členské státy ukázala, že se podpora izraelského porušování mezinárodního práva stala její oficiální politikou. Statistické údaje, které izraelská vláda poskytla OECD, zahrnovaly data o izraelských osadnících na okupovaných palestinských územích, ale žádná data týkající se palestinských obyvatel téže oblasti. To jen dále upevňuje argumenty, že OECD úmyslně ignoruje izraelské porušování mezinárodního práva, namísto toho, aby jej konfrontovala.

Proto Vás vyzývám, abyste se jako představitel České republiky zasadil o respektování a dodržování mezinárodního práva mimo jiné tím, že odvoláte plánovanou účast české delegace na konferenci o cestovním ruchu v Jeruzalémě a budete prosazovat zrušení členství Izraele v OECD, do té doby, dokud Izrael nezačne plnit své závazky vůči mezinárodnímu právu.

 

S pozdravem,

(Vaše jméno)


------------------------------------------

Elektronický formulář k zaslání podobného emailu generálnímu tajemníkovi OECD, Angelu Gurriovi naleznete zde: http://www.popularstruggle.org/content/oecd

Facebook komentáře