Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Vojenská situácia v Doneckej a v Luganskej oblasti (občianska vojna na východe Ukrajiny)

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Na Ukrajine aktuálne prebieha občianska vojna. Podľa klasifikácie SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) sa ozbrojený konflikt z pohľadu strát na životoch za určité časové obdobie delí do troch kategórií a na základe dostupných informácií o súčasnom stave možno [napriek tvrdeniam ukrajinskej strany o menšom počte obetí (1)] usudzovať, že skutočne ide o vojnu (rozsiahly ozbrojený konflikt), ktorá je zdola limitovaná počtom ľudských obetí nad 1000 osôb za rok [porov. vyjadrenie generálmajora v. v. Mariána Mikluša pre portál DespiteBorders.com z dňa 30. 4. 2014 a ku klasifikácii pozri (2)].

  • vojenska-situacia-v-doneckej-a-v-luganskej-oblasti-obcianska-vojna-na-vychode-ukrajiny
  • Kde sa končí moc Kyjeva. Situácia v zóne konfliktu k 14. máju 2014. Zdroj: www.rbc.ru

Podľa ľudového starostu Slavianska Viačeslava Ponomareva bolo od začiatku konfliktu len pri Slaviansku zabitých okolo 1 200 príslušníkov Národnej gardy Ukrajiny [(3) porov. (4)]. Tento údaj nepriamo potvrdzujú aj ukrajinské médiá [pozri napríklad (5)]. V podmienkach informačnej vojny je len ťažké verifikovať počet obetí na všetkých stranách (v radoch ozbrojených síl Ukrajiny, Národnej gardy Ukrajiny, rôznych práporov, civilistov a povstalcov a dobrovoľníkov-internacionalistov), no vychádzajúc z tohto údaju a informácií každodenne medializovaných o úmrtiach na všetkých stranách možno s istotou tvrdiť, že konflikt prerástol na úroveň rozsiahleho. Ako strany v konflikte vystupujú Ukrajina (resp. jej časť ovládaná Kyjevom) a juhovýchod Ukrajiny (Donecká a Luganská ľudová republika). Z formálneho hľadiska predstavuje míľnik vyhlásenie vojenskej (tzv. protiteroristickej) operácie z dňa 7. apríla 2014 (6), vedenej proti aktivistom tzv. ruskej jari, ktorí po vzore udalostí euromajdanu organizovali protesty spojené s obsadzovaním administratívnych budov.

Facebook komentáře