Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Už chápeme zoufalé běsnění Kubka, Kuby, Koziara Vašákové, Vojtěcha a dalších. Nová data ukazují, že nám proklatě lhali!

Předmluva: Nechme stranou, že čistě náhodně byli všude odvoláni politici a na místa vůdců anticovidu byli dostazeni generálové či plukovníci tajnými službami USA. Zkuste si zjistit od Rakouska, přes Portugalsko až k nám.

Pak se prosím zamyslete nad manipulací. Či "dezinformací", jak dnes už zoufale shazují data.

DŮLEŽITÉ!!! ČTĚTE PROSÍM POZORNĚ
 

  • uz-chapeme-zoufale-besneni-kubka-kuby-koziara-vasakove-vojtecha-a-dalsich-nova-data-ukazuji-ze-nam-proklate-lhali

Anglická UKHSA (United Kingdom Health Security Agency) vydala aktuální statistiky ve vztahu ke Covidu a jeho dopadům na očkované a neočkované osoby za kalendářní týdny 43-46. 

Lháři
 
Z těchto dat vyplývá, že OČKOVANÍ tvoří:
- 61% všech pozitivních případů
- 66% všech hospitalizovaných pacientů
- 81% všech úmrtí (!!!)
 
Ano, 4 z 5 lidí, kteří zemřeli ve Velké Británii na covid v posledních 4 týdnech, byli očkovaní.
 
S ohledem na to, že proočkovanost v této zemi činí cca 70% (v dospělé populaci je to samozřejmě o něco více), padla i poslední hradba argumentační nouze fanatických zastánců vakcinace, jakožto jediného možného východiska ze současného stavu - ano ve Velké Británii umírá na covid větší procento očkovaných lidí, než činí míra tamní proočkovanosti.
 
A to bohužel není vše.
 
Z publikovaných dat za období 30.08-20.11. plyne to, že:
 
- poměr úmrtí vůči hospitalizacím (tedy kolik procent z hospitalizovaných s covidem zemře) činí u neočkovaných 21%
- poměr úmrtí vůči hospitalizacím u očkovaných činí 48,88% (!!!)
 
Tedy pokud se dostanete do nemocnice jakožto očkovaný, máte o 130% vyšší pravděpodobnost úmrtí, než pokud jste neočkovaný!
 
Efektivita vakcinace pak nadto klesá s postupujícím časem, a to poměrně dramaticky. Z přiloženého grafu můžete vidět, že už dnes je s výjimkou věkových skupin "méně než 18" a "18-29" efektivita vakcíny u VŠECH věkových skupin nižší než nula - tedy pokud se nakazíte, máte vyšší pravděpodobnost úmrtí jako očkovaný, než jako neočkovaný.
 
Zajímavé je také vysvětlení, proč se tomu tak děje. V předmětném UKHSA Vaccine Surveillance reportu naleznete malým písmem ve vysvětlivkách tento nenápadný text:
 
"Recent health observations UKHSA surveillance data that the N antibody level appear to be lower in individuals who acquire infection following 2 doses of vaccination"
 
Tahle větička ve volném překladu znamená, že plně vakcinované osoby mají ve své krvi méně "N protilátek" než nevakcinovaní lidé.
 
K tomu je ovšem třeba další vysvětlení. SARS CoV-2 má 4 základní strukturální proteiny: N (nucleocapsid), S (spike), M (membrane) E (envelope). Zatímco obecná imunita nevakcinovaného člověka produkuje jak protilátky N, tak i S, specifická imunita získaná vakcínou produkuje pouze protilátky S (spike), avšak snižuje schopnost organismu vytvářet N protilátky, které atakují nucleocapsid protein, který je samotným jádrem viru.
 
Zjednodušeně řečeno - vakcína vám přepíše váš přirozený imunitní systém, který pak není schopen zaútočit na jádro viru.
 
Samozřejmě už teď je zřejmé, že po další mutaci (omicron je již všude označován jako "vaccine resistant") to bude se situací očkovaných ještě horší.
 
Nu a s ohledem na to, že Velká Británie očkovala společně s Izraelem jako první, tak je zřejmé, že nám ukazuje, kam směřuje budoucí vývoj v dalších zemích včetně ČR.
 
Ale samozřejmě už teď vám mohu prozradit tajemství - až tahle situace u nás nastane, tak za to bude moct omicron a nezodpovědnost těch, co se nenechali naočkovat!
 
Vakcíny nikdy - ty jsou přece perfektní!
 
P.S.: Odkaz na UKHSA report, kde lze všechna výše zmíněná data ověřit, opět v komentáři. 
 
 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře