V následujícím skandálu nejde jen o potrat obecně, ale o skutečnost, že se s vyjmutými plody obchoduje. Kde jde o hodně peněz, tam je také velká kriminalita a korupce. Organizace Planned Parenthood (Plánované rodičovství) se v roce 2015 dostala do palby kritiky. Zbůsobily to poznámky ředitelky organizace zdravotnických služeb Deborah Nucatola.

Warren Buffett je jedním z největších mecenášů Planned Parenthood Federation of America (PPFA), což by asi nejraději držel v utajení. Jedná se o americkou neziskovou organizaci, která ve více než 700 klinikách nabízí zdravotnické služby, zejména v oblasti reprodukčního lékařství, gynekologie a plánování rodičovství. Mezi její služby rovněž patří těhotenské testy a těhotenská doprovodná opatření, některá preventivní vyšetření na rakovinu, testování pohlavně přenosných nemocí a jejich léčba, antikoncepce a potraty. PPFA je členem International Planned Parenthood Federation, kterou v roce 1921 tehdy pod názvem American Birth Control League založila feministka a stoupenkyně eugeniky Margaret Sangerová. Její aktivity mimo jiné financoval John D. Rockefeller mladší.

V roce 2015 se odehrál velký skandál. Americká nezisková organizace měla totiž potracené plody zprostředkovávat vědcům. Organizace to sama potvrdila. V tajně natočeném videu, které se objevilo, ředitelka organizace zdravotnických služeb vysvětluje, jak plod vyjmout, aniž by se poškodily zvláště cenné a vyhledávané části těla, jako jsou srdce, plíce a játra. Po této události několik federálních států oznámilo komplexní vyšetřování, ve kterém se mělo posvítit na praktiky organizace Planned Parenthood, a potom se rozhodne o další federální nebo státní podpoře v USA.

JE TO TÉMA, U KTERÉHO SE VYPLATÍ PŘEMÝŠLET. LIDSKÉ BUŇKY SE NACHÁZEJÍ V NAŠÍ POTRAVĚ, NÁPOJÍCH, KOSMETICE A MEDIKAMENTECH. JEDNO JE JASNÉ – NAŘÍZENÍ NA POVINNÉ OZNAČENÍ TAKOVÝCH ,,PŘÍMĚSÍ“ PROSTĚ NEEXISTUJE.

Biotechnologická společnost Senomyx používá ledvinové tkáně z lidských embryí na výrobu látek, které zvýrazňují chuť a vůni. Služby této společnosti mimo jiné využívá Nestlé, Firmenich a Pepsi. Lidské buňky totiž reagují na umělé příchutě, takže namísto provádění chuťových testů s lidmi se používají tyto buňky z lidských embryí. Celou věc jsme zkoumali a podívali jsme se na řadu patentů této firmy.

Obchod s částmi lidského těla nabral hrozivý rozměr. V dokumentech předložených ve výboru se objevují nepěkné detaily o potracených plodech. Potratová klinika v americkém státě Texas zřejmě dala k dispozici mozky a další části těl potracených dětí na studentský letní tábor University of New Mexico v Albuquerque. Vyplývá to ze zprávy vyšetřovacího výboru kongresu ve Washingtonu o potratovém průmyslu v USA. Podle dokumentů univerzitní zaměstnanci požádali kliniku „Southwestern Women’s Options“ se sídlem v Dallasu o kompletní mozky v dobrém stavu. Výbor je toho názoru, že univerzita a klinika porušily federální zákon. Generovat zisk prodejem částí těla potracených dětí je trestný čin.

 Co se často děje s plody po potratu nebo předčasném narození:

  1. Vyhodí se nebo se spálí. Po spálení se popel zlikviduje jako ,,zvláštní odpad“. Potracené plody se tak zpracují podle předpisu a zachází se s nimi jako se zvláštním odpadem. Matkám, které se ptají na své dítě, dává laboratoř následující odpověď: ,,Produkt byl hygienicky a nezávadně zlikvidován!“
  2. Využívají se na „terapii čerstvými buňkami“
  3. Používají se na výrobu kosmetiky
  4. Zpracovávají se k výrobě léků
  5. K ,,vědeckým účelům“ na lidech a zvířatech

Již víc než rok se nejen v Americe diskutuje o rozhovorech se spolupracovníky Planned Parenthood, které byly nahrané skrytou kamerou. Na záznamu hovoří o prodeji částí těla a orgánů potracených dětí. „Stále víc lidí chce neporušená játra,“ řekla ředitelka Deborah Nucatola během obchodního obědu v restauraci.

Planned Parenthood se k obviněním několikrát vyjádřila a litovala, že někdo tajně natočil vedení organizace. Používání tkáně z vyjmutých embryí na výzkumné účely je běžná praxe, která však není ilegální. Planned Parenthood tím prý nedosahuje žádný zisk a cena se týkala pouze administrativních nákladů. Mnoho žen se dobrovolně rozhodlo darovat tkáně potracených zárodků na vědecké účely. „Alespoň mají pocit, že v nelehkém období svého života udělaly něco pozitivního,“ vysvětluje jeden z tajně natočených zaměstnanců. Byly provedeny mnohé studie, ale způsobily spíš zděšení.

Herečky jako Scarlett Johansson, Lena Dunham a Julianne Moore na Twitteru vyjádřily solidaritu s Planned Parenthood. Koncerny Coca Cola, Ford a Xerox nicméně Planned Parenthood požádaly, aby je společnost škrtla z veřejného seznamu příznivců. Dosud se totiž nacházely na webových stránkách PP. Koncerny oznámily, že organizaci nikdy finančně nepodporovaly, a následně z webové stránky zmizel kompletní seznam firem.

Nejde o to řešit téma potratu jako takové. Jde spíš o to, co se s vyjmutými mrtvými plody děje potom. Z jiných zemí víme, jak obchod s orgány funguje.

Ve skutečnosti se potracené plody využívají již asi 20 let. Dokonce i tehdy se říkalo, že lékařská věda objevila nový zdroj surovin. Jde o plody, které se mají použít na léčbu pacientů s Parkinsonovou chorobou. Na jednom poloutajeném setkání v Hannoveru se před lety diskutovalo o strategii přijetí této eticky a lékařsky sporné terapeutické metody. Také němečtí lékaři chtějí podpořit další využívání plodů.

KMENOVÉ BUŇKY Z PLODŮ SE POUŽÍVAJÍ PRO VÝZKUMNÉ ÚČELY, V KOSMETICKÝCH NEBO FARMACEUTICKÝCH VÝROBCÍCH.

V Rusku v roce 2012 způsobil nález 248 potracených plodů pozdvižení. Některá lidská embrya byla v děloze déle než 6 měsíců. Zbytky podle všeho pocházely z výzkumné laboratoře. Kmenové buňky z plodů se používají pro výzkumné účely v kosmetickém nebo farmaceutickém průmyslu.

V našich rešerších jsme narazili na biotechnologickou firmu s názvem Senomyx, která již jednou byla v hlavních zprávách, což následně vedlo k bojkotu nápojů PepsiCo. Odhalení výzkumných metod Senomyxu vedlo k tomu, že skupina Campbell Soup se od firmy Senomyx oddělila a přerušila s ní všechny styky.

BIOTECHNOLOGICKÁ SPOLEČNOST SENOMYX POUŽÍVÁ LIDSKÉ TKÁNĚ Z EMBRYONÁLNÍCH LEDVIN K VÝROBĚ OCHUCOVADEL A PARFÉMŮ. SLUŽBY TÉTO FIRMY MIMO JINÉ VYUŽÍVÁ NESTLÉ, FIRMENICH A PEPSI. LIDSKÉ BUŇKY REAGUJÍ NA UMĚLÉ PŘÍCHUTĚ, A PROTO SE POUŽÍVAJÍ TYTO LIDSKÉ TKÁNĚ.

Charles Zuker z Kolumbijské univerzity v New Yorku dešifroval geny chuťových receptorů a své poznatky zobchodoval. Společně s laureátem Nobelovy ceny Rogerem Tsienem založil společnost Senomyx se sídlem v San Diegu. Firma hledá nové přísady do jídel pomocí screeningovoé metody za použití buněk, které jsou geneticky vybavené chuťovými receptory. S touto metodou se dají látky rychle otestovat i při vývoji léčiv ve farmaceutickém průmyslu.

Senomyx je americká biotechnologická společnost, která se specializuje na vývoj přísad k posílení určitých aromatech a vůních v potravinách. Firma tvrdí, že používá proces „Reverse Engineering“ (reverzní nebo opačný rozvoj), což znamená, že pracuje s receptory člověka, které reagují na chuť a vůni. Společnost se snaží nahradit chuť potravin chemickými látkami, ale také přirozenými aromaty, jako jsou proteiny a buňky z lidských potracených plodů. PepsiCo, Cadbury, Kraft, Starbucks, Solae a Campbell je jen malá částí ze seznamu zákazníků. Senomyx vyvinul patentované ochucovadlo „na bázi proprietárních chuťových receptorů“. S těmito receptory se dříve experimentovalo na buňkách HEK 293.

Na webové stránce Senomyx se píše: „Pracujeme s některými předními světovými producenty potravin, nápojů a výrobci přísad v rámci partnerství pro rozvoj a komercializaci chuťových přísad ze Senomyxu.“

  • PepsiCo– Financování výzkumu k identifikaci a vývoji nových sladkých chuťových přísad a přírodních sladidel. Naše spolupráce s PepsiCo nabízí exkluzivní licenční práva v segmentu nealkoholických nápojů v celosvětovém měřítku na období financování výzkumu. Kromě toho PepsiCo převezme financování výzkumu v oblasti slané chuti.
  • Firmenich má s firmou Senomyx partnerství v oblasti sladké chuti, která se využívá v potravinářských výrobcích. Bezpočet chuťových možností včetně typu S6973 a S2383, které obsahují celkový chuťový profil produktů a mají nižší množství sladidel, by měly vylepšit. Jde o to, aby se rozšířil počet zákazníků, a tím se oslovily i nápojové společnosti.
  • Nestlé zobchodovává chuťové složky od Senomyxu na trzích v jihovýchodní Asii.

Senomyx vyvinul také několik sladidel, které nízkokalorické potraviny a nápoje zbavily nepříjemné chuti, jež se často vyskytují u sacharinu apod . V tomto ohledu firma spolupracuje s výrobci Firmenich či PepsiCo.

Ženevský koncern Firmenich s 14% podílem na trhu patří mezi největší světové výrobce chutí a přísad. Firmenich je aktivní v 64 zemích a zaměstnává více než 6000 lidí. Na rozdíl od ženevského konkurenta Givaudan není na akciovém trhu. Od roku 2009 Firmenich například podporuje výzkum na ženevské univerzitě, v rámci NFS „afektivních studií“, které se zabývají čichovými vjemy. Podle zprávy má výzkum za cíl vytvořit protivráskový krém, který evokuje vzpomínky z dětství, nebo rtěnku, který připomene nezapomenutelnou chuť prvního polibku.

Že koncerny jako Nestlé pracují s lidskými buňkami, o tom se už psalo. Cellular Dynamics International, Inc. z Wisconsinu (CDI) v průmyslovém objemu z darovaných vzorků vyrábí kmenové buňky. Tato technologie se dosud hlavně používala pro lékařský výzkum a vývoj léků, ale s Nestlé je u toho i výzkum potravin.

Nestlé chce zkoumat vztah mezi stravou a nemocí na mozkových a jaterních buňkách, které poskytlo CDI. Rovněž vyvíjet další produkty, jako jsou živinami obohacené nápoje, koktejly a smoothies, které mohou být uvedeny na trh jako produkty na podporu zdraví. Nestlé chce otestovat potraviny na lidských buňkách.Výrobci byl v srpnu 2014 udělen americký patent na automatizovanou produkci buněk, které mohou růst do jakýchkoliv z více než 200 typů buněk v těle vůbec.

Do jaké míry jsou lidská embrya obsažená v naší potravě, se nedá přesně zjistit. K tomu je zapotřebí prozkoumat celou řadu různých patentů, některé z nich se nacházejí na stránce Senomyx, Inc. Patent applications

Již v roce 2012 o tom psal časopis Forbes v článku Biotech Fear Factor: „Jedna malá firma, která se jmenuje Senomyx, používá nové technologie k tomu, aby vytvořila nové přísady do potravin. Senomyx objevil buněčné receptory, které najdou, rozeznají a izolují chuť a k tomu následně přidá HEK-buňky. Ty umožní otestovat tisíce potencionálních chuťových přísad, aby se zjistilo, zda je chuť sladká, nebo srdnatá. Výhodou je rychlost, které by se s lidským chuťovým rámcem jinak nedosáhlo. Vědeckou práci Senomyxu o sladidlech najdete zde. Synomyx rovněž oznámil svojí spolupráci s výrobci potravin a nápojů jako Pepsi, Nestlé či Coca-Cola.“

Pokud jsme z dostupných zdrojů situaci správně pochopili, tak se klonují buňky ze zbytků lidských embryí. Informace z jejich DNA pak identifikují chuťové receptory a následně se využívají dál.

Již v roce 1995 se vyhlásila farmaceutická kampaň, která dostala kompetentní podporu od lékařek, lékárnic, odborníků v oblasti rozvojové spolupráce, političek a vědeckého poradního výboru: „Pokud proti této linii výzkumu neexistuje společenská námitka, může to mít dalekosáhlé důsledky. Například by mohlo existovat veřejné prohlášení v lékařském výzkumu, které by liberalizovalo potratový zákon pro takové ženy, které svůj plod dají k dispozici. Proto v USA mohou existovat firmy, jež potracené plody nakupují a dál je prodávají se ziskem.

Možná bude na billboardech brzy vylepeno: „Jděte na potrat – zachráníte život.“ Právě tam jsme se v současné době dostali.

Zdroje: https://netzfrauen.org/2017/03/25/foeten/http://www.faqs.org/patents/assignee/senomyx-inc/Senomyx – Wikipedia, the free encyclopediaSenomyx | A Healthier Way to FlavorBiotech’s Fear Factor – Forbes

https://www.casopis-sifra.cz/spinavy-obchod-potracenymi-plody-pouziva-nestle-pepsi-i-dalsi-korporace-k-vyrobe-ochucovadel-jede-tom-i-organizace-planovane-rodicovstvi/?fbclid=IwAR2uuDZLd76SwlvGWSXezt9akefOoB1hqvNjC9ZLt20yyEB0WiZLO77iXkU

>