Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Ozvěny Ekofilmu 18.11.-20.11. v Olomouci

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce ve spolupráci s MŽP ČR a SMOl.

 

Středa 18. 11.

 

16.00

Auto*mat  (90´, ČR), režie Martin Mareček

Inspirující, emotivní a vtipný dokumentární příběh režiséra Martina Marečka hledá hravým způsobem odpovědi na otázky související s životem ve městě, civilizací v pohybu a dobrodružnou cestou ke změně. Mottem filmu je slogan „Ráno vstanu a změním svoje město".

18.00

Kamenolom boží (88´, ČR), režie Břetislav Rychlík

Ďábel mává s lidma, ale krystalinikum je věčné. O hledání štěstí v nešťastné krajině Severních Čech.

 

20.00

To nejlepší z Ekofilmu 2009

Architekt odpadu (86´, 2007, GB), (Garbage Warrior), režie  Oliver Hodge

Architekt Michael Reynolds, osamělý běžec a pro mnohé podivín, staví své stavby pouze z odpadu, z pneumatik, plechovek, sklenic. Jeho domy jsou levné, mají vlastní zdroje energie, vody a tepla. O vizionáři, kterého nikdo nebere vážně. Vítězný snímek letošního Ekofilmu.

 

 

Čtvrtek 19. 11.

 

16.00 Nepříjemná pravda (100´, USA, 2006), režie Davis Guggenheim

Bývalý americký viceprezident Al Gore zaníceně varuje před klimatickými změnami. Všichni sedíme na časované bombě. Pokud mají pravdu pesimistické hlasy, máme přibližně deset let na to, abychom odvrátili ekologickou katastrofu nedozírných rozměrů, kterou by doprovázelo extrémní počasí a jež by nenávratně změnila tvář naší planety a život na ní. Hit filmového festivalu v Sundance.

 

18.00

Velký podvod s globálním oteplováním (74´, GB, 2007), režie Martin Durkin

Globální oteplování hýbe světem. Zdá se, že většina odborníků se shoduje v názoru, že za růstem teplot stojí oxid uhličitý produkovaný průmyslovou výrobou, spalovacími motory a konečně i mnoha domácnostmi. Tento názor sdílí také mnoho politiků, publicistů a patrně i většina veřejnosti. Najdou se ale i vědci, kteří jsou pevně přesvědčeni o tom, že změny klimatu mají jinou příčinu. Nesouhlasit s většinou ale nebývá jednoduché ...

 

20:00

BESEDA OZVĚN EKOFILMU,

nejen o dvou filmech, které se sice promítají, ale asi nikdy pohromadě.

KLIMATICKÉ ZMĚNY MEZI NEPŘÍJEMNOU PRAVDOU A VELKÝM PODVODEM.

Dva tábory, v obou skuteční odborníci, stojící nesmiřitelně proti sobě v názoru na aktuální proměny klimatu na jedné planetě.

Komentář a beseda:

Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.

Je zástupcem vedoucího Oddělení archeologie krajiny a archeobiologie Archeologického ústavu v Praze a členem mezioborové Paleoekologické pracovní skupiny. Zajímá se o paleoekologii, environmentální archeologii, pylové analýzy, vývoj vegetace v holocénu a vznik kulturní krajiny. Pracuje na projektech: Dlouhodobý vývoj kulturní krajiny středních Čech jako koevoluce lidských vlivů a přírodních procesů a Výzkum egyptské Západní pouště. Je autorem celé řady odborných článků a publikací a také spoluautorem knihy Krajina a revoluce.

Ing. Petr Mach, Ph.D.

V roce 2003 získal na Vysoké škole ekonomické v Praze doktorát v oboru finance. Absolvoval kurz makroekonomie na London School of Economics ve Velké Británii. Na VŠE v Praze získal akademický titul v oboru finance a v oboru statistika ekonometrie. Je autorem řady odborných studií a článků zejm. v oblasti daňové a měnové, zabýval se také klimatickými změnami. Petr Mach pracoval jako poradce prezidenta republiky Václava Klause pro ekonomiku, pracoval jako výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku. Na VŠE přednášel kurz Evropská měnová integrace a Daňová teorie a politika. V roce 2009 založil Stranu svobodných občanů a stal se jejím předsedou.

Doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.

Pracuje na katedře geografie Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučuje meteorologii a klimatologii, environmentální geografii, základy fyzické geografie a dálkového průzkumu Země. Je autorem učebnic a celé řady odborných prací z klimatologie a meteorologie. Ve své habilitační práci se zabýval výsledky klimatologických výzkumů pro vědu a praxi.

V jednání zástupce ekologických hnutí.

 

 

Pátek 20. 11.

 

15.30 Režisér Andrej Tarkovskij a jeho poslední Oběť

Výukový program věnovaný poslednímu filmu Andreje Tarkovského, který byl vynucenou, ale vědomou tečkou za jeho dílem (Stalker, Zrcadlo a další). Vladimír Suchánek říká, že film má zvláštní dramatickou strukturu, která připomíná průchod pokřiveným zrcadlem vlastního vědomí, které se nemůže ztotožnit s realitou posvátné skutečnosti představující věrohodnost bytí. Hluboká duchovní a velmi osobní meditace, modlitba srdce velkého tvůrce. V závěru filmu poprvé promluví

syn: „Na počátku bylo slovo,a proč tati?" Výukovým programem provádí Vladimír Suchánek.

 

18.00

Krajina s ohněm (60´, ČR), režie Ivan Vojnár

Zapadlá obec, prolínání pohledů na svět mezi sochařem Petrem Kavanem a zbylými starousedlíky v krajině s ohněm.

Režisér Ivan Vojnár a výtvarník Petr Kavan se zúčastní besedy po filmové projekci.

 

20:00

Závěr Ozvěn ekofilmu Olomouc

DARWINOVA NOČNÍ MŮRA (107´, Rak., Bel., Fr., Kan.,), režie Hubert Sauper

Mimořádně silný dokument a zapomenutém světadílu, rybách, zbraních, letadlech a lidech. Oceněn na mnoha festivalech. Noční můra o moci a z ní pramenící absolutní bezmoci. Klimatické změny? Ekologická krize? Neobyčejně silná výpověď o hmatatelné, konkrétní, skutečné krizi v našem světě.

 

Každý den dopoledne programy pro školy.

WWW.SLUNAKOV.CZ

Facebook komentáře